การทำงาน/กิจกรรม/โครงการ/แผนงานให้สำเร็จนั้น
ต้องมีระบบ (System) และกลไก (Mechanism) ที่ชัดเจน
มีการปฏิบัติที่สอดรับกับนโยบายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
มีกลไกและการขับเคลื่อนงานทุกส่วนไปพร้อมกันในทิศทางเดียวกัน
เช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งใน ระบบบริหารงานวิจัย
ระบบนี้เป็น prototype พัฒนาตามกระบวนการ SDLC
รองรับความต้องการของสถาบันวิจัย และคณะวิชา
มีขั้นตอนดังนี้

1. ศึกษาความต้องการของอาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหาร
2. ศึกษาระบบเดิมที่เกี่ยวข้อง
3. ออกแบบระบบใหม่
4. พัฒนาโปรแกรมต้นแบบ
5. จัดทำคู่มือการใช้งาน
6. ทดลองใช้ จัดอบรม ประเมิน แล้วนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบ
7. บำรุงรักษาให้สอดรับกับนโยบายขององค์กร

ในขั้นตอนที่ 3, 4, 5, 6 และ 7 จะมีการทำซ้ำตามข้อเสนอแนะ และนโยบาย
เพื่อให้ระบบตอบสนองความต้องการของอาจารย์ นักวิจัย และผู้บริหาร

research administration
research administration วิทยากรโดย คุณเปรม อุ่นเรือน และอ.อดิศักดิ์ จำปาทอง

กิจกรรมปี 2558 – 1 พฤษภาคม 2558
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.966280183404258.1073741836.259915007374116
แผนภาพที่ได้จากการประชุมกับ อ.ดร.ทันกวินท์ รัฐวัฒก์อังกูร
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153135940913895&set=gm.930381283668221
ภาพผมกับเพื่อน ๆ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153187073548895&set=pb.814248894.-2207520000.1430487679.

diagram ที่ อ.อดิศักดิ์ เป็นวิทยากร บรรยายผ่าน online ให้ศูนย์บางนา
diagram ที่ อ.อดิศักดิ์ เป็นวิทยากร บรรยายผ่าน online ให้ศูนย์บางนา

Diagram
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153187070028895&set=a.10150933077238895.437258.814248894

Business woman with a laptop
Business woman with a laptop

25 ก.พ.55 Women More Cautious On Social Media

A new report on the Internet and how we use it says that more of us are using social media. The Pew Research Centre’s Internet and American Life Project surveyed 2,277 U.S. adults about their Internet use. About two-thirds of Internet users now belong to social networking sites. Pew reports that ninety-three per cent of social network users have joined Facebook, up from seventy-three per cent in 2009. The continued rise in Facebook’s popularity contrasts with the decline of MySpace. Twenty-three per cent of those questioned said they had a MySpace profile, down from forty-eight per cent in 2009. Twitter continues to attract more users, with eleven per cent of respondents saying they use it, up from six per cent in 2009.

The report showed big differences between how men and women use social media and how we manage our privacy. Women are more likely than men to delete friends. Sixty-seven per cent of women said they have deleted friends compared with fifty-eight per cent of men. The study reported that men are almost twice as likely as women to have posted messages, photos or videos that they later regret (ผิดหวัง). Fifteen per cent of men said they have done this, compared with eight per cent of women. The study also showed women to be more cautious who they share information with. Two-thirds of women use the highest privacy settings, sharing data only with friends. Less than half of the men did so.

http://www.breakingnewsenglish.com/1202/120225-social_media.html
http://www.techinasia.com/facebook-comes-before-tooth-brushing-for-women/

สมาคมจิตวิทยาอเมริกา (American Psychological Assasociation) ได้นำเสนองานวิจัยโดยสำรวจพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ใช้อินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการเข้าไปดูกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ facebook  พบว่า วัยรุ่นเล่น facebook มีทั้งข้อดีและข้อเสีย   แต่ถ้าหากปล่อย เล่น facebook มากเกินไปอาจส่งผลกระทบทางจิตใจหลายอย่างดังนี้
– เกิดอาการติด  หลงตัวเอง มีอารมณ์ก้าวร้าว
– ไม่มีสมาธิในการเรียน ขาดเรียนเพิ่มขึ้น ผลการเรียนแย่ลง
– วิตกกังวล ตกอยู่ในภาวะซึมเศร้า
– เสพติดอินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวัน เช่น ติดแชต ติดเกม เป็นต้น
– ทำให้มีปัญหานอนดึกมากขึ้น พักผ่อนไม่เพียงพอ

แต่จากงานวิจัยนี้ก็ยังมีข้อดีเกี่ยวกับการใช้ facebook ด้วย คือการดูแลเอาใจใส่เพื่อน เห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แม้ว่าเราจะอยู่ในที่ต่างกันไกลแค่ไหน ก็ยังสามารถติดต่อกันได้และเป็นการเรียนรู้การเข้าสังคมได้เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการรวมกลุ่มทำกิจกรรมดีๆของชาว facebook บนโลกความเป็นจริงที่ รวบรวมสมาชิกทำเพื่อสังคมเป็นจำนวนมากได้ ซึ่งมีจำนวนกลุ่มมากมาย

ผู้ใหญ่ควรดูแลแนะนำเรื่องเนื้อหาที่เหมาะสมบนโลกอินเทอร์เน็ต ให้กับลูกๆ ให้รู้เนื้อหาไหนดีไม่ดี ควรและไม่ควรทำและต้องเรียนรู้ปรับเข้าหากิจกรรมทางสังคมออนไลน์กับลูกๆ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมและชี้นำคอยตัดเตือนลูกๆด้วยไม่ให้ลูกหลงผิดจากโลกออ นไลน์ ส่วนเด็กๆวัยรุ่น ก็ควรแบ่งเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต สลับกับพบกับเพื่อนบนโลกแห่งความเป็นจริง รวมทั้งแบ่งเวลาให้กับการอ่านหนังสือการทบทวนเนื้อหาตำราด้วย ทั้งในหนังสือและเนื้อหาบนโลกอินเทอร์เน็ต วิธีนี้จะช่วยให้ผลการศึกษาที่ดีต่อลูกได้ด้วย

http://www.it24hrs.com/2011/facebook-teens-study/
http://mashable.com/2011/08/08/facebook-teens-study/

สกว ลำปาง
สกว ลำปาง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิจัยท้องถิ่น ศูนย์ประสานงานจังหวัดลำปาง ประชาสัมพันธ์งาน ๑๐ปี๋ : วิจัยจาวบ้าน ปราชญ์จาวเมืองละกอน วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ลานหน้าวัดปงสนุก เวลา ๑๓.๐๐ ณ เป็นต้นไป

ผู้สนใจทั่วไปสามารถแจ้ง รายชื่อหรือกลุ่มคณะที่จะ เข้าร่วม มาที่ vijailampang@yahoo.com, pmanoi@hotmail.com เพื่อลงทะเบียนรับหนังสือและของที่ระลึก หากท่านใดมีความประสงค์ต้องการ จดหมายเพื่อแจ้งยังต้นสังกัด รบกวนระบุมาในรายละเอียดด้วยนะคะ .. หรือสื่อสารผ่านทาง FB ก็ได้ค่ะ..ขอบพระคุณค่ะ

มีรายละเอียดที่ http://www.facebook.com/vijailampang

nccit 2011
nccit 2011

เล่าสู่กันฟังจากการร่วมประชุมวิชาการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่าง 11 – 12 พฤษภาคม 2554 (ช่วงฝนตกน้ำท่วมทางรถไฟพอดีครับ)

เรื่องแรกคือ ปัญหาเข้าฟังบรรยายได้ไม่เกิน 12.5% เพราะผมไม่ใช่ hermione ใน harry potter ที่ย้อนเวลาไปนั่งเรียนวิชาต่าง ๆ ในตารางเรียนที่ทับซ้อนกันได้ เช่นเดียวกับการเข้าฟังการนำเสนอของนักวิชาการ 8 ห้อง แม้ผมจะมาฟังเช้าจรดเย็น แต่ผมเข้าได้เพียงห้องเดียวในเวลาเดียว ถ้าจะเก็บประเด็นให้ครบ ก็ต้องมีคน 8 คน เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนซักถาม จนเกิดความเข้าใจ แล้วตกเย็นของแต่ละวันก็มาทำ Knowledge Management ในขณะที่ยังจดจำได้ เพื่อให้ทีมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วนำไปประยุกต์ได้

อีกปัญหาคือ บางหัวข้อผมก็ไม่ถนัด วันนี้ฟังไปครึ่งเวลา ก็ต้องเปลี่ยนห้องไปฟังเรื่อง Web และ Data Communication ค่อยโอเคหน่อย เพราะฟังเรื่อง Genetic Algorithm ไม่เข้าใจ ผู้นำเสนอจะพูดเรื่องทฤษฎีที่ศึกษามา นำเสนอวิธีการให้ พร้อมกับผลการใช้ซอฟท์แวร์เฉพาะงานด้านนี้ เพราะผู้นำเสนอมีเวลาเพียง 20 นาที และที่มานำเสนอก็จะนำเสนอเฉพาะวัตถุประสงค์ ทฤษฎี ผลการดำเนินงาน และการสรุปผล ส่วนรายละเอียดของวิธีการจะไม่นำเสนอ เพราะทั้งห้องมีความเข้าใจแล้ว ที่นำเสนอคือแนวคิดที่ไม่มีใครคิดมาก่อน จะนำเสนอแนวคิดใหม่ และผลดำเนินการใหม่ หากใครสนใจจะนำไปต่อยอดก็ได้ เพราะนั่นคือความตั้งใจ

+ http://www.thaiall.com/project/nccit07.htm
+ http://www.4shared.com/get/qUy21DKu/nccit2011_proceeding.html

ความทรงจำที่สอง
น่าเสียดายที่เทคโนโลยีไปอยู่ในมือผู้ร้าย

20 ก.พ.54 ภาพยนตร์เรื่อง คนโคม่ายอดจารชน (Second Nature) ปี 2546 : ผมมองอีกมุมว่า เรื่องเกิดจากนักวิจัยพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อล้างสมองมนุษย์ และใส่ความทรงจำใหม่เข้าไป ผลงานวิจัยครั้งนี้ เปลี่ยนฆาตกรโรคจิต เป็นยอดสายลับได้จริง ซึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนา และนำผลมาใช้ในทางการทหาร โดยมีผู้เข้ารับการทดลองจริงเป็นเหยื่อทางทหาร และส่งไปปฏิบัติหน้าที่เสี่ยงตาย

ถ้าจะนำผลวิจัยที่เป็นเทคโนโลยีแล้วมาใช้ประโยชน์ ผมว่าตั้งโต๊ะรับสมัครคนอมทุกข์ ตามสำนักปฏิบัติธรรมน่าจะมีคนอกหักที่อยากลืมอดีตไปเข้าคิวกันเพียบ และใส่ความทรงจำใหม่ที่มีแต่ความสุขเข้าไป น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอกหักนะครับ หรือนำผู้ต้องขังมาใส่ทัศนคติแต่เรื่องเสียสละ คิดถึงแต่ประโยชน์ของส่วนร่วม ผมว่าคงมีผู้นำท้องถิ่นที่คิดแต่เพื่อชุมชน ทำเพื่อประโยชน์ของสังคมเพิ่มขึ้นอีกเพียบ

+ http://www.imdb.com/title/tt0326121/