หมากนม / สตาร์แอปเปิ้ล (Star apple)
หมากน้ำนม / บักยาง / หมากยาง / แอปเปิ้ลน้ำ / แอปเปิ้ลเมือง

ที่บ้านปลูกไว้ 2 – 3 ต้น มีทั้งพันธุ์เขียว หรือพันธุ์ม่วง
ถ้าพันธุ์เขียวข้างในจะสีขาวน่าทาน
ถ้าพันธุ์ม่วงข้างในจะสีม่วงอย่างที่ปอกให้ดูนี้

ต้นที่บ้านของผมสูงประมาณ 10 เมตร
รัศมีประมาณ 3 เมตร
ใบด้านบนมีสีเขียว ด้านล่างมีสีน้ำตาล
เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ผลสุกจะนุ่ม
รสชาติหวาน มียางสีขาวออกมาจากเปลือก
เมล็ดมี 4 ถึง 8 เม็ด
ที่ตลาดเกาะคา ลำปาง ช่วงปลายกุมภาพันธ์ 2560
เริ่มวางขายประมาณ 3 ลูก 20 บาท
เห็นที่อื่นขายกิโลกรัมละ 20 บาท

ถ้าต้นหนึ่ง ออกลูกมาประมาณ 90 ลูก
แล้วขาย 3 ลูก 20 บาท ก็จะมีรายได้ต้นละ 600 บาท
หากปลูกในพื้นที่ 1 ไร่ในพื้นที่ 1600 ตารางเมตร
หากปลูกต้นละ 4 ตารางเมตร ก็จะได้ไร่ละ 400 ต้น
หากปลูกต้นละ 8 ตารางเมตร ก็จะได้ไร่ละ 200 ต้น
ดังนั้น ต้นละ 600 บาท * 200 ต้นต่อไร่

ก็จะมีรายได้ 120,000 บาท

ต้นแอปเปิ้ลเมืองที่เกาะคา

ต้นนี้ไม่ได้รดน้ำ พรวนดิน
ปีนี้ออกมาประมาณ 20 ลูก
จากการประเมินด้วยสายตา
แต่ขายได้เท่าไรไม่รู้ เพราะไม่สวยก็หลายลูก

เล่าเรื่องแอปเปิ้ลเมือง ซึ่งเป็นผลผลิตที่เกาะคา  ในกลุ่ม “Lampang City
https://www.facebook.com/groups/243126115797740/permalink/1175435155900160/

New year 2555 - 2556
New year 2555 - 2556

31 ธ.ค.55 ไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดป่าชัยมงคล ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง
นำโดยพระครูสังฆรักษ์วิชพงษ์ เทศหลายเรื่อง

มีประเด็นเบื้องต้น ดังนี้
1) สุขเกิดจากใจ มิใช่กิน หรือเที่ยว แต่ไม่ไกลจากวัดนักมีคาราโอเกะหลายบ้าน ในหมู่บ้านจุดประทัดสนั่นหวั่นไหว เสียงกระทบเข้ามาขณะเจริญสติ
2) ผลของทำบุญ จะขอเป็นรางวัลก็คงไม่ใช่ เพราะไม่เป็นเหตุเป็นผลแก่กัน ทำบุญเจริญสติ ใครทำใครก็ได้ จะทำเผื่อกันคงไม่ได้
3) จงใช้ชีวิตกันอย่างอดทน และมุ่งมั่น อย่างการทำบุญ หรือเจริญภวนาจะขอให้เห็นผลใน 3 วันคงไม่ได้ ครูที่เงินเดือนสูง และประสบความสำเร็จในงานก็เพราะอดทน ค่อย ๆ ทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป แต่วิศวะที่เปลี่ยนงานหลายครั้งไม่อดทนก็เหมือนย่ำอยู่กับที่
4) มีลาภเสื่อมลาภ มียศเสื่อมยศ มีสรรเสริญก็มีนินทา สอนให้รู้ว่าลดการยึดมั่นถือมั่นลงบ้าง ทุกอย่างไม่เที่ยง เป็นภาพลวงตา มาแล้วก็ไป
5) ทำบุญตอนมีพร้อม ทั้งเวลา และร่างกายดีกว่าทำตอนเหลือเวลาน้อยและไม่พร้อม เพราะอายุน้อยขันธ์ 5 ยังพร้อม
โดยขันธ์ 5 ประกอบด้วย รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์
6) ก่อนถึง 24.00น. เทศมหาชาติ คือ เทศนาเวสสันดรชาดก มีทั้งหมด 13 กัณฑ์  ครั้งนี้เทศน์ กัณฑ์ทศพร
http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXlOVEV5TURrMU13PT0
1.กัณฑ์ทศพร
เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์ประสาทพรแก่นางผุสดี ก่อนที่จะจุติลงมาเป็นพระราชมารดาของพระเวสสันดร โดยให้พร 10 ประการ
2.กัณฑ์หิมพานต์
เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรบริจาคทานช้างปัจจัยนาค ประชา ชนชาวเมืองสีพีโกรธแค้น จึงขับไล่ให้ไปอยู่เขาวงกต
3.กัณฑ์ทานกัณฑ์
เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงแจกสัตสดกมหาทาน คือ การแจกทานครั้งยิ่งใหญ่ ก่อนออกจากพระนคร
4.กัณฑ์วนปเวศน์
เป็นกัณฑ์ที่เสด็จถึงเขาวงกต ได้พบศาลาอาศรม ซึ่งท้าววิษณุกรรมเนรมิตให้ พระเวสสันดร พระนางมัทรี ชาลีและกัณหา จึงทรงผนวชเป็นฤาษีพำนักในอาศรมสืบมา
5.กัณฑ์ชูชก
เป็นกัณฑ์ที่ชูชกได้นางอมิตดามาเป็นภรรยา และหมายจะได้โอรสและธิดาพระเวสสันดรมาเป็นทาส
6.กัณฑ์จุลพน
เป็นกัณฑ์ที่พรานเจตบุตรหลงกลชูชก และชี้ทางอาศรมจุตดาบส ชูชกได้ชูกลักพริกขิงแก่พรานเจตบุตร อ้างว่าเป็นพระราชสาส์นของพระเจ้ากรุงสญชัย จึงได้พาไปยังต้นทางที่จะไปอาศรมฤาษี
7.กัณฑ์มหาพน
เป็นกัณฑ์ป่าใหญ่ ชูชกหลอกล่ออจุตฤาษีให้บอกทางสู่อาศรมพระเวสสันดร
8.กัณฑ์กุมาร
เป็นกัณฑ์ที่พระเวสสันดรทรงให้ทานสองโอรสแก่เฒ่าชูชก
9.กัณฑ์มัทรี
เป็นกัณฑ์ที่พระนางมัทรีทรงได้ตัดความห่วงหาอาลัยในสายเลือด อนุโมทนาทานโอรสทั้งสองแก่ชูชก
10.กัณฑ์สักกบรรพ
เป็นกัณฑ์ที่พระอินทร์จำแลงกายเป็นพราหมณ์มาขอพระนางมัทรี แล้วถวายคืนพร้อมถวายพระพร 8 ประการ
11.กัณฑ์มหาราช
เป็นกัณฑ์ที่เทพเจ้าจำแลงองค์ทำนุบำรุงขวัญสองกุมาร ก่อนเสด็จนิวัตถึงมหานครสีพี
12.กัณฑ์ฉกษัตริย์
เป็นกัณฑ์ที่ทั้งหกกษัตริย์ถึงวิสัญญีภาพสลบลงเมื่อได้พบหน้ากัน ท้าวสักกะเทวราชได้ทรงบันดาลให้ฝนตกประพรมหกกษัตริย์
13.กัณฑ์นครกัณฑ์
เป็นกัณฑ์ที่หกกษัตริย์นำพยุหโยธาเสด็จนิวัตพระนคร พระเวสสันดรขึ้นครองราชย์แทนพระราชบิดา
http://www.thaiall.com/lovelampang/watchaimongkol.htm