#เล่าเรื่องหนัง
เคยดู Bridge of spies เป็นหนังที่กดดัน และเข้มข้นมาก
เนื้อเรื่องสองส่วน คือ การจับสปาย และการแลกตัวประกัน
เกิดขึ้นสมัยสงครามเย็น ที่มีกำแพงเบอร์ลินเกิดขึ้น


แต่เมื่อวานดู Child 44 เป็นหนังที่กดดัน และเข้มข้นมาก
เนื้อเรื่องสองส่วน คือ ถูกยัดข้อหาสปาย และการตามหาผู้ร้าย
เกิดขึ้นสมัยสตาลินเรืองอำนาจ และเชื่อว่าประเทศไม่มีผู้ร้าย
ทำให้นึกถึงวรรณกรรม Animal Farm ของ จอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell)

กำแพงเบอร์ลิน
กำแพงเบอร์ลิน

สมัยสงครามเย็นมีเรื่องราวมากมาย ปรากฎเป็นภาพยนตร์
สงครามเย็น หมายถึง สงครามที่มหาอำนาจทั้งสองทำการต่อสู้กัน โดยใช้เครื่องหมายทุกอย่าง ยกเว้นอาวุธปรมาณู หรือหมายถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย โดยไม่ใช้อาวุธต่อสู้กันโดยตรง แต่ใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อการแทรกซึมบ่อนทำลาย การประนาม การแข่งขันกันสร้างกำลังอาวุธ และแสวงหาอิทธิพลในประเทศเล็ก
อ้างอิงจาก https://suphannigablog.wordpress.com/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-4/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99/