สืบค้นข้อมูล ทั่วโลก

ปรับปรุง : 2549-09-28 (ส่วนสืบค้นใน google)
เว็บสืบค้น-ภาษาไทย
Thaifind.com
Thaiseek.com
Sanook.com
Thaiall.com
เว็บสืบค้นฝรั่ง
Google.com
yahoo.com
Ixquick.com
Lycos.com
Aol.com
Icq.com
Ipoinc.com.hk
Hotbot.com
Excite.com
Asiaco.com
เว็บสืบค้นฝรั่ง
Dogpile.com
Metafind.com
Mckinley.com
netscape.com
Euroseek.com
Geocities.com
Inference.com
เว็บสืบค้นฝรั่ง
AltaVista.com*
Looksmart.com
WebCrawler.com#
นานาสืบค้น หรือปิดบริการ
Lexitron.Nectec แปลศัพท์ E<->T
Lawcrawler.com# -> findlaw.com
Infoseek.com -> go.com#
Goto.com -> go2.com#
nbci.com -> msnbc.com#
infospace.com (map)
Euroferret.com!
bigwhat.com!
Simplesearch.com!
Freestation.com!
# คือ ดูดของ google.com หรือ yahoo.com มาเป็นของตนเอง ! คือ Domain Name Expired หรือ Parking
บริการสืบค้นทั่วโลก .. ด้วย Click เดียว
เทคนิคที่ใช้ในหน้าเว็บนี้คือ JavaScript ท่านสามารถ copy เว็บเพจนี้ไปเป็น Web Search ส่วนตัวของท่านได้ง่าย
เราสนับสนุนให้ท่าน Save As .. เว็บเพจหน้านี้ไปใช้ และปรับปรุงแหล่งบริการได้เอง .. เพื่อประหยัดเวลาสืบค้น
หลายปีก่อน นักเรียนของ โรงเรียนอนุบาลลำปาง เคยใช้เว็บเพจหน้านี้ แข่งสืบค้นข้อมูล และได้รางวัล เมื่อต้นปี 2543 มาแล้ว

ทั่วโลก : ใน thaiall.com :

แนะนำเว็บใหม่ : แสดงผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : lampang.thcity.com : thailandhosting.net : topsiam.com : โยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : Download : Free e-mail @thaiall.com click
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223