ลงทะเบียนเว็บไซต์ (Website Submit)
    ข้อควรทราบ
  1. ให้บริการรับแจ้งเว็บไซต์ใหม่ จากผู้หวังดี หรือโดยเจ้าของเว็บไซต์
  2. เมื่อแจ้งเข้ามาแล้ว จะให้บริการนับการเรียกเข้า เรียกออก และแสดงสถิติการเข้าใช้บริการ
  3. ถ้าพบข้อผิดพลาด แจ้งข้อมูลได้ที่ webmaster@thaiall.com โดยระบุรหัสเว็บไซต์ และ URL มาด้วย
  4. ถ้าแจ้งเว็บใหม่ แต่ปรากฎว่ามีอยู่ก่อน และต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม ให้ mail ไปบอก webmaster@thaiall.com พร้อมระบุรหัสเว็บไซต์
หมวดหมู่
ขอร้องนะครับ
ช่วยเลือกกลุ่มด้วย
ไม่งั้นท่านอาจไม่ถูกใจ ถ้าปล่อยให้ผมเลือกเอง
ชื่อเว็บไซต์
(มักเป็นภาษาไทย)
เช่น โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
เช่น Thaiall for education
ชื่อเว็บไซต์ต้องมีไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร
Web Address
หรือ URL
http://เช่น www.thaiall.com
เช่น www.thainame.net
เช่น yn1.yonok.ac.th/isinthai
ไม่ต้องมี http:// นะครับ
รายละเอียด
ไม่เกิน 255 อักษร
ห้ามใช้สัญลักษณ์ & นะครับ
ระบบสืบค้นของเรา สืบค้นจากคำอธิบาย
ดังนั้นยิ่งละเอียดยิ่งดี แต่อย่ามากไปนะครับ
เว็บสัญชาติไทย เว็บต่างด้าว
ปุ่มดำเนินการ


ขอแจ้งให้ทราบว่า
ถ้ากรอกข้อมูลวันนี้ แล้วผมตรวจพบข้อผิดพลาดในข้อมูล ก็จะลบทิ้ง .. ให้กลับมากรอกใหม่ให้ถูกต้อง
เพราะบ่อยครั้งที่ท่าน กรอกข้อมูลผิด ๆ เข้ามา โดยไม่ตั้งใจ
ถ้ามีปัญหา ก็ให้เข้ามาใหม่ แล้วกรอกข้อมูลอย่างใจเย็น ๆ .. ok แน่นอนครับ

หน้าแรก :: รายชื่อเว็บไซต์มาใหม่
ถ้าส่งเข้าไปแล้ว ผมจะพยายามตรวจดู link และข้อมูลใน Site ของท่าน ก่อนส่งเข้าไปในฐานข้อมูลหลัก
สุดท้ายนี้ ขอชมเชยความพยายามของท่าน ที่สร้างเว็บให้กับชาวไทย ได้ชื่นชมและค้นคว้า