ลีนุกซ์ (Linux)
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2559-05-08 (เพิ่มหนังสือ)
ขอบซ้ายขอบบน
Linux : 0979
หน้าหลัก :: เกี่ยวกับลีนุกซ์ :: แนะนำหนังสือ :: แสดงเนื้อหาทั้งหมด ::
Super User :: BusyBox :: ปัญหาที่พบในอดีต :: Linux SIS by ภัทระ เกียรติเสวี :: Linux Sim. by bellard ::
คลิ๊ปใช้ Term. Emu. ใน Tab10.1 :: บทเรียนการใช้คำสั่งพื้นฐาน
ขอบซ้ายขอบบน
สารบัญ
กรณีศึกษาจาก Redhat 6.2 -> Fedora Core 4 -> Android 4.01 -> Mint13
บทที่ 1 : คำสั่งที่พบได้ทั่วไปใน Linux OS
1.1 คำสั่ง pwd
1.2 คำสั่ง id (finger, who, w)
1.3 คำสั่ง df
1.4 คำสั่ง ps
1.5 คำสั่ง netstat
1.6 คำสั่ง netcfg
1.7 คำสั่ง ping
1.8 คำสั่ง ls
1.9 คำสั่ง date
1.10 คำสั่ง mount, umount
1.11 คำสั่ง top
1.12 คำสั่ง cd, mkdir, rmdir
1.13 คำสั่ง chmod
1.14 คำสั่ง cat
1.15 คำสั่ง ifconfig
1.16 คำสั่ง service
1.17 คำสั่ง kill
1.18 คำสั่ง chown
   แม้ linux จะถูกริเริ่มโดย Linus Benedict Torvalds จาก University of Helsinki ที่พัฒนาในส่วนของ Linux Kernel แต่ปัจจุบันได้มีนักพัฒนาจากทั่วโลกเข้ามาร่วมเติมเต็มเขี้ยวเล็บ และยกระดับเป็นซอฟท์แวร์เชิงพาณิชย์ด้วยชื่อทางการค้าของตน แต่ก็มีอีกกลุ่มที่มุ่งมั่นพัฒนาสนับสนุนให้เป็น Open Source Operating System ที่เปิดให้ Download ไปติดตั้ง และใช้งานได้ฟรี รวมถึงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้งานได้ โดยไม่หวังผลกำไร
   ดังนั้น การใช้คำสั่งบน Bash Shell เพื่อสั่งงานระบบปฏิบัติการ จึงมีคำสั่งใหม่เพิ่มขึ้น คำสั่งเก่าหายไป หรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในหัวข้อนี้เป็นคำสั่งที่มักพบได้ใน Linux ทั่วไป โดยเฉพาะบน Android OS ที่เผยแพร่โดย Google ให้เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีส่วนแบ่งตลาดถึง 70% ใน Q4 ของปี 2013 ขณะที่ iOS มีส่วนแบ่ง 21.7% หากอุปกรณ์จะใช้คำสั่งบน Bash Shell หรือ Linux command line ก็เพียงแต่ Download Application เช่น Android Terminal Emulator
os/ebook
FundaOfUnix.pdf
บทที่ 2 : คำสั่งที่พบใน Android OS ที่ root + busybox
2.1 คำสั่ง env
2.2 คำสั่ง nslookup
2.3 คำสั่ง telnet
2.4 คำสั่ง tar
2.5 คำสั่ง grep
2.6 คำสั่ง reboot, shutdown
2.7 คำสั่ง fsck
2.8 คำสั่ง chgrp
2.9 คำสั่ง traceroute, tracert
2.10 คำสั่ง su
2.11 คำสั่ง du
2.12 คำสั่ง vi
2.13 คำสั่ง tail
2.14 คำสั่ง cp, rm, mv
2.15 คำสั่ง find
2.16 คำสั่ง gzip
ถ้าทำ root เครื่องสำเร็จ หมายถึง การทำให้อุปกรณ์ใช้คำสั่งข้ามข้อจำกัดที่ระบบปฏิบัติการออกแบบไว้ ก็จะสามารถติดตั้งโปรแกรมพิเศษได้ อาทิ busybox เป็นการเพิ่มคำสั่งให้เรียกใช้บน command line ได้อีกมาก
คำสั่งในหัวข้อนี้ มีให้ใช้ในอุปกรณ์ที่ root แล้ว และติดตั้ง busybox แต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการอื่น อาทิ Fedora หรือ CentOS หรือ Debian หรือ Mint ก็จะใช้คำสั่งเหล่านี้ได้ ไม่จำเป็นต้องทำ root เหมือนบน Android
บทที่ 3 : คำสั่งไม่พบใน Android OS ที่ root + busybox
3.1 คำสั่ง man
3.2 คำสั่ง xinetd
3.3 คำสั่ง whereis
3.4 คำสั่ง last
3.5 คำสั่ง route
3.6 คำสั่ง runlevel
3.7 คำสั่ง chkconfig
3.8 คำสั่ง rpm
3.9 คำสั่ง useradd
3.10 คำสั่ง userdel
3.11 คำสั่ง usermod
3.12 คำสั่ง crontab
3.13 คำสั่ง lspci

Screen: JSLinux ที่เห็นก็คล้ายกับที่เราใช้ Terminal Emulator App
ที่พบใน Android ซึ่งใช้งานผ่าน Command Line ได้เหมือนกัน
ใช้คำสั่ง Whoami เพื่อให้รู้ตัวว่า "เราคือใคร" เหมือนชื่อหนังของเยอรมัน
บทที่ 4 : คำสั่ง หรือโปรแกรมที่ไม่พบใน Adriod OS
4.1 คำสั่ง pico
4.2 คำสั่ง emacs
4.3 คำสั่ง lynx
4.4 คำสั่ง ntsysv
4.5 คำสั่ง mkbootdisk
4.6 คำสั่ง nmap
บทที่ 6 : แนะนำเครื่องบริการ
6.1 slowaris.labs.pulltheplug.com (u:guest p:guest) 
6.2 academic.cmri.ac.th
6.71 se-ed.net (จดหมายแจ้งปรับปรุงระบบ)
6.72 thcity.com (เปลี่ยน Linux เป็น Windows)
บทที่ 7 : การใช้ application
7.1 วิธีใช้โปรแกรม FTP ส่งแฟ้มเข้าเครื่อง isinthai.com
7.2 การติดตั้งโปรแกรม .rpm ใน Redhat เพิ่มเติม
7.3 การติดตั้ง Secure Shell
บทที่ 8 : ระบบ file และ directory
8.1 การกำหนดค่าในแฟ้มต่าง ๆ
8.2 แฟ้มต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก
8.98 การติดตั้ง Linux Redhat
8.99 การติดตั้ง Linux Redhat เมื่อแผ่น 2 ใช้ไม่ได้
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor