ลีนุกซ์ (Linux)
Linux #0802
8.2 แฟ้มต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก
: แฟ้มต่าง ๆ ในระบบมีมากมาย ขอนำมา list ให้เฉพาะที่ทีมงานรู้จัก ท่านสามารถเรียนรู้ได้มากกว่านี้อีกมาก .. ขอเอาใจช่วยครับ

  Group 1: ควร config ได้
  /etc/rc.d/rc.local :: คล้าย autoexec.bat สำหรับผม จะเพิ่มคำสั่ง ifconfig เพิ่ม ip (9.10)
  /etc/named.conf :: กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเรื่อง named
  /etc/rndc.conf :: กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเรื่อง NS control utility 
  /etc/resolv.conf :: กำหนดว่า nameserver ตัวใดที่จะตีความ ip หรือ domain name ให้
  /etc/httpd/conf/httpd.conf :: กำหนดค่าเกี่ยวกับการบริการ http เช่นกัน
  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 :: กำหนดค่าประกอบ card LAN
  /etc/security/limits.conf :: กำหนดข้อจำกัดให้กับผู้ใช้ ถ้าไม่แก้ ก็ไม่จำกัด
  /etc/php.ini :: กำหนดเกี่ยวกับภาษา PHP เช่น เดิม post_max_size = 8M พอไหมครับ
  /var/run/named :: ใน RH9 ผมต้องเปลี่ยนสิทธิห้องนี้เป็น 777 จึงจะ start named สำเร็จ
  /etc/procmailrc :: กำหนดเงื่อนไขการกรอง e-mail เป็นด่านแรก
  Group 2 : ควรรู้จักไว้
  /etc/crontab :: กำหนดโปรแกรมให้ประมวลผลตามช่วงเวลา แฟ้มนี้เก็บ config หลักของ crontab
  /etc/inittab :: กำหนดการเริ่มต้น ที่จะเข้าสู่ text mode หรือ graphic mode เป็นต้น
  /etc/rc.d/init.d :: ภายในห้องนี้เก็บ shell script ที่ใช้สั่ง ให้มีการทำงานเมื่อเปิดเครื่องไว้มาก
  /etc/named.custom :: ระบุว่า directory ที่เก็บแฟ้มเกี่ยวกับ named เก็บไว้ที่ใด
  /etc/login.defs :: กำหนดจำนวนเลข uid สูงสุด หรือค่าเริ่มต้นของผู้ใช้อีกหลายเรื่อง
  /etc/default/useradd :: กำหนดค่าเกี่ยวกับสมาชิกใหม่เมื่อใช้คำสั่ง useradd
  /etc/syslog.conf :: เก็บข้อกำหนดของบริการ syslog เพื่อใช้ตรวจร่องรอยของบริการต่าง ๆ แต่ใน ntsysv ต้องเปิดบริการ syslog ไว้
  /etc/services :: แสดงเลข socket ทั้งหมดที่เปิดให้บริการ เลขใดมี # หมายถึงปิดบริการ
  /etc/protocols :: แสดงเลข protocol ทั้งหมดที่เปิดให้บริการได้
  /etc/login.defs :: กำหนดหมายเลขสูงสุด และต่ำสุด สำหรับการ assign acccount ใหม่ให้กับ user
  /etc/skel/.bash_profile :: แฟ้มนี้ถูกคัดลอกไปให้ผู้ใช้ เพื่อเป็นค่าเริ่มต้นในการทำงาน
  /etc/sysconfig/hwconf :: เก็บรายละเอียด และข้อกำหนดเกี่ยวกับ hardware มักถูก update โดย kudzu
  /var/log :: เก็บ log ต่าง ๆ 
  Group 3 : ไม่พบในเครื่องที่ผมลง
  /etc/inetd.conf :: ใช้กำหนดการเปิดปิดบริการเช่น finger หรือ telnet เป็นต้น
  /etc/httpd/conf/srm.conf :: กำหนดค่าเกี่ยวกับการบริการ http เช่นกัน
  /etc/httpd/conf/access.conf :: กำหนดค่าเกี่ยวกับการบริการ http เช่นกัน
  /usr/X11R6/bin/startx :: สั่ง start x windows จาก text mode
  
บทเรียนที่แนะนำ Super User :: BusyBox :: ปัญหาที่พบในอดีต :: Linux SIS by ภัทระ เกียรติเสวี :: Linux Sim. by bellard ::
คลิ๊ปใช้ Term. Emu. ใน Tab10.1 :: บทเรียนการใช้คำสั่งพื้นฐาน :: Manual :: archive.org
สารบัญ
บทที่ 1 : คำสั่งพื้นฐานของลีนุกซ์ (android)
คำสั่ง id
คำสั่ง pwd
คำสั่ง ls
คำสั่ง ping
คำสั่ง netstat
คำสั่ง df
คำสั่ง du
คำสั่ง ps
คำสั่ง kill
คำสั่ง top
คำสั่ง date
คำสั่ง set (env)
คำสั่ง service
คำสั่ง mount, umount
คำสั่ง cd, mkdir, rmdir
คำสั่ง cp, rm, mv
คำสั่ง cat
คำสั่ง chmod
คำสั่ง chown
คำสั่ง grep

แม้ linux จะถูกริเริ่มโดย Linus Benedict Torvalds จาก University of Helsinki ที่พัฒนาในส่วนของ Linux Kernel แต่ปัจจุบันได้มีนักพัฒนาจากทั่วโลกเข้ามาร่วมเติมเต็มเขี้ยวเล็บ และยกระดับเป็นซอฟท์แวร์เชิงพาณิชย์ด้วยชื่อทางการค้าของตน แต่ก็มีอีกกลุ่มที่มุ่งมั่นพัฒนาสนับสนุนให้เป็น Open Source Operating System ที่เปิดให้ Download ไปติดตั้ง และใช้งานได้ฟรี รวมถึงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้งานได้ โดยไม่หวังผลกำไร

ดังนั้น การใช้คำสั่งบน Bash Shell เพื่อสั่งงานระบบปฏิบัติการ จึงมีคำสั่งใหม่เพิ่มขึ้น คำสั่งเก่าหายไป หรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในหัวข้อนี้เป็นคำสั่งที่มักพบได้ใน Linux ทั่วไป โดยเฉพาะบน Android OS ที่เผยแพร่โดย Google ให้เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีส่วนแบ่งตลาดถึง 70% ใน Q4 ของปี 2013 ขณะที่ iOS มีส่วนแบ่ง 21.7% หากอุปกรณ์จะใช้คำสั่งบน Bash Shell หรือ Linux command line ก็เพียงแต่ Download Application เช่น Android Terminal Emulator

os/ebook
FundaOfUnix.pdf

บทที่ 2 : คำสั่งเกี่ยวกับระบบ
คำสั่ง man
คำสั่ง tail
คำสั่ง su sudo
คำสั่ง fsck
คำสั่ง lspci
คำสั่ง whereis
คำสั่ง find
คำสั่ง vi
คำสั่ง pico
คำสั่ง gzip
คำสั่ง tar
คำสั่ง last
คำสั่ง useradd
คำสั่ง userdel
คำสั่ง usermod
คำสั่ง chgrp
คำสั่ง crontab
คำสั่ง reboot, shutdown
ถ้าทำ root เครื่องสำเร็จ หมายถึง การทำให้อุปกรณ์ใช้คำสั่งข้ามข้อจำกัดที่ระบบปฏิบัติการออกแบบไว้ ก็จะสามารถติดตั้งโปรแกรมพิเศษได้ อาทิ busybox เป็นการเพิ่มคำสั่งให้เรียกใช้บน command line ได้อีกมาก
คำสั่งในหัวข้อนี้ มีให้ใช้ในอุปกรณ์ที่ root แล้ว และติดตั้ง busybox แต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการอื่น อาทิ Fedora หรือ CentOS หรือ Debian หรือ Mint ก็จะใช้คำสั่งเหล่านี้ได้ ไม่จำเป็นต้องทำ root เหมือนบน Android
บทที่ 3 : คำสั่งเกี่ยวกับเครือข่าย
คำสั่ง nslookup
คำสั่ง telnet
คำสั่ง ifconfig
คำสั่ง route
คำสั่ง traceroute, tracert

Screen: JSLinux ที่เห็นก็คล้ายกับที่เราใช้ Terminal Emulator App
ที่พบใน Android ซึ่งใช้งานผ่าน Command Line ได้เหมือนกัน
ใช้คำสั่ง Whoami เพื่อให้รู้ตัวว่า "เราคือใคร" เหมือนชื่อหนังของเยอรมัน
บทที่ 4 : คำสั่งอื่น ๆ
คำสั่ง lynx
คำสั่ง emacs
คำสั่ง mkbootdisk
คำสั่ง rpm
คำสั่ง ntsysv
คำสั่ง chkconfig
คำสั่ง netcfg
คำสั่ง xinetd
คำสั่ง runlevel
คำสั่ง nmap
บทที่ 5 : Shell Script
5.1 สคริปท์บน Android การเลือกแบบ if
5.2 สคริปท์ การเลือกแบบ case
5.3 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ while
5.4 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ for
5.5 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ until
5.6 สคริปท์ ฟังก์ชันที่สร้างเอง
บทที่ 6 : แนะนำเครื่องบริการ
6.1 slowaris.labs.pulltheplug.com (u:guest p:guest) 
6.2 academic.cmri.ac.th
6.71 se-ed.net (จดหมายแจ้งปรับปรุงระบบ)
6.72 thcity.com (เปลี่ยน Linux เป็น Windows)
บทที่ 7 : การใช้ application
7.1 วิธีใช้โปรแกรม FTP ส่งแฟ้มเข้าเครื่อง isinthai.com
7.2 การติดตั้งโปรแกรม .rpm ใน Redhat เพิ่มเติม
7.3 การติดตั้ง Secure Shell
บทที่ 8 : ระบบ file และ directory
8.1 การกำหนดค่าในแฟ้มต่าง ๆ
8.2 แฟ้มต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก
8.98 การติดตั้ง Linux Redhat
8.99 การติดตั้ง Linux Redhat เมื่อแผ่น 2 ใช้ไม่ได้

http://goo.gl/72BPC