ลีนุกซ์ (Linux)
Linux #0671
6.71 จดหมายแจ้งปรับปรุงระบบ ของ se-ed.net
: มีรายละเอียดหลายอย่างเขียนได้ดีมาก น่าอ่านเป็นกรณีศึกษา

Date: 2 สิงหาคม 2544
From: webmaster@se-ed.com (Sanyapong Kridakarn)

เรียนสมาชิกทุกท่าน
 
    หลังจากที่ทางซีเอ็ดให้บริการฟรีอีเมล์ และฟรีโฮมเพจมา 1 ปี ขณะนี้ก็ถึงเวลาที่ทางทีมงานขอแจ้งให้ทราบว่า จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เซิร์ฟเวอร์เพื่อให้สามารถให้บริการทุกท่านได้มากขึ้น และเพิ่มเติมความสามารถให้รองรับการใช้งานของทุกท่านได้มากกว่าเดิมในทุกๆ ด้าน
    ทุกท่านคงพอจะทราบว่า ช่วงสองเดือนที่ผ่านมา เซิร์ฟเวอร์เกิดปัญหาหลายครั้ง โดยเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น
- พื้นที่ฮาร์ดดิสก์ 60 GB ของเซิร์ฟเวอร์เหลืออยู่ประมาณ 2 GB เท่านั้น
- การถูกถล่มด้วยเมล์จำนวนมาก (mail bomb) จากสมาชิก SE-ED.net ของเราท่านหนึ่ง
- ข้อจำกัดของ Linux ที่โฟลเดอร์หนึ่งจะมีไฟล์และโฟลเดอร์ได้เพียงประมาณ 32,000 โฟลเดอร์เท่านั้น ทำให้ไม่สามารถรองรับสมาชิกเพิ่มเติมได้
- ข้อจำกัดเว็บเซิร์ฟเวอร์ Apache ที่รองรับผู้ใช้พร้อมกันได้เพียง 256 ราย และทำให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานช้ามากสำหรับผู้ใช้รายที่ 257 ขึ้นไป 
เมื่อคอมไพล์โปรแกรม Apache ใหม่เพื่อให้รองรับผู้ใช้ได้มากขึ้นจนกระทั่งเกิด Error โดยไม่คาดหมาย ทำให้ไม่สามารถอ่านเมล์ผ่านเว็บ
และเปิดเว็บเพจของสมาชิกได้ประมาณ 2 วัน
- การระบาดของไวรัส Sircam
- ล่าสุด ระบบไฟล์บนฮาร์ดดิสก์ของลินุกซ์เกิดขัดข้อง จนเซิร์ฟเวอร์หยุดทำงาน ต้องไปแก้ไขเครื่องถึงอินเทอร์เน็ตประเทศไทย
ระบบทุกอย่างหยุดทำงาน~ 24 ชั่วโมง

    ต้องขออภัยทุกท่านที่เกิดปัญหาและข้อติดขัดเหล่านี้ ทีมงานจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้น้อยที่สุด และในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย
ก็จะรีบแก้ไขให้บริการทุกอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้งในเวลารวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
     ขณะนี้ทางทีมงานกำลังอัปเกรดเครื่องใหม่ และเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบัติการที่ใช้ดังนี้
 ตารางเปรียบเทียบเซิร์ฟเวอร์ใหม่และเก่า
New ServerCurrent Server
CPUDual Pentium III 933 MHzPentium III 650 MHz
MotherboardIntel Server Board STL2Intel Server Board L440GX
Memory1 GB512 MB
Harddisk300 GB60 GB
OSWindows 2000 Advanced ServerRedhat Linux 6.2
Web serverApache 1.3.20 for WindowsApache 1.3.20
นอกจากนี้จะยังมีระบบไฟร์วอลล์เพื่อป้องกันระบบให้ปลอดภัยจากการโจมตีและการแฮกได้มากขึ้น
    เนื่องจากเราต้องเปลี่ยนระบบปฏิบัติการ ทำให้ต้องเปลี่ยนระบบรับส่งอีเมล์ใหม่ทั้งหมด
 *  ท่านที่ใช้ Outlook หรือ Eudora ไม่ต้องปรับเปลี่ยนใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากเมล์เดิมจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเครื่องของสมาชิกอยู่แล้ว
 *  ท่านที่ใช้การอ่านเมล์ผ่านเว็บเบราเซอร์ จะไม่สามารถอ่านเมล์เดิมได้ เพราะระบบใหม่จะเสมือนการสร้างตู้จดหมายขึ้นมาใหม่ทั้งหมด
    (ทีมงานจะจัดระบบให้สามารถตรวจสอบเมล์ในระบบเดิมได้ โดยจะเก็บเมล์เหล่านี้อีกระยะหนึ่ง เพื่อให้ท่านสามารถ Forward เมล์เหล่านั้นไป
เก็บไว้ในระบบใหม่ได้) สำหรับวันเวลาที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบจริงๆ นั้น จะแจ้งให้ทุกท่านทราบในโอกาสต่อไป (คาดว่าจะอยู่ในช่วงสัปดาห์นี้)
ในช่วงที่ดำเนินการเปลี่ยนระบบจริงนั้น อาจเกิดข้อขัดข้องอยู่บ้าง ทีมงานจึงขออภัยล่วงหน้าถ้าเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น และหวังว่าทั้งหมดนี้ 
เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิกทุกท่าน
บทเรียนที่แนะนำ Super User :: BusyBox :: ปัญหาที่พบในอดีต :: Linux SIS by ภัทระ เกียรติเสวี :: Linux Sim. by bellard ::
คลิ๊ปใช้ Term. Emu. ใน Tab10.1 :: บทเรียนการใช้คำสั่งพื้นฐาน :: Manual :: archive.org
สารบัญ
บทที่ 1 : คำสั่งพื้นฐานของลีนุกซ์ (android)
คำสั่ง id
คำสั่ง pwd
คำสั่ง ls
คำสั่ง ping
คำสั่ง netstat
คำสั่ง df
คำสั่ง du
คำสั่ง ps
คำสั่ง kill
คำสั่ง top
คำสั่ง date
คำสั่ง set (env)
คำสั่ง service
คำสั่ง mount, umount
คำสั่ง cd, mkdir, rmdir
คำสั่ง cp, rm, mv
คำสั่ง cat
คำสั่ง chmod
คำสั่ง chown
คำสั่ง grep

แม้ linux จะถูกริเริ่มโดย Linus Benedict Torvalds จาก University of Helsinki ที่พัฒนาในส่วนของ Linux Kernel แต่ปัจจุบันได้มีนักพัฒนาจากทั่วโลกเข้ามาร่วมเติมเต็มเขี้ยวเล็บ และยกระดับเป็นซอฟท์แวร์เชิงพาณิชย์ด้วยชื่อทางการค้าของตน แต่ก็มีอีกกลุ่มที่มุ่งมั่นพัฒนาสนับสนุนให้เป็น Open Source Operating System ที่เปิดให้ Download ไปติดตั้ง และใช้งานได้ฟรี รวมถึงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้งานได้ โดยไม่หวังผลกำไร

ดังนั้น การใช้คำสั่งบน Bash Shell เพื่อสั่งงานระบบปฏิบัติการ จึงมีคำสั่งใหม่เพิ่มขึ้น คำสั่งเก่าหายไป หรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในหัวข้อนี้เป็นคำสั่งที่มักพบได้ใน Linux ทั่วไป โดยเฉพาะบน Android OS ที่เผยแพร่โดย Google ให้เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีส่วนแบ่งตลาดถึง 70% ใน Q4 ของปี 2013 ขณะที่ iOS มีส่วนแบ่ง 21.7% หากอุปกรณ์จะใช้คำสั่งบน Bash Shell หรือ Linux command line ก็เพียงแต่ Download Application เช่น Android Terminal Emulator

os/ebook
FundaOfUnix.pdf

บทที่ 2 : คำสั่งเกี่ยวกับระบบ
คำสั่ง man
คำสั่ง tail
คำสั่ง su sudo
คำสั่ง fsck
คำสั่ง lspci
คำสั่ง whereis
คำสั่ง find
คำสั่ง vi
คำสั่ง pico
คำสั่ง gzip
คำสั่ง tar
คำสั่ง last
คำสั่ง useradd
คำสั่ง userdel
คำสั่ง usermod
คำสั่ง chgrp
คำสั่ง crontab
คำสั่ง reboot, shutdown
ถ้าทำ root เครื่องสำเร็จ หมายถึง การทำให้อุปกรณ์ใช้คำสั่งข้ามข้อจำกัดที่ระบบปฏิบัติการออกแบบไว้ ก็จะสามารถติดตั้งโปรแกรมพิเศษได้ อาทิ busybox เป็นการเพิ่มคำสั่งให้เรียกใช้บน command line ได้อีกมาก
คำสั่งในหัวข้อนี้ มีให้ใช้ในอุปกรณ์ที่ root แล้ว และติดตั้ง busybox แต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการอื่น อาทิ Fedora หรือ CentOS หรือ Debian หรือ Mint ก็จะใช้คำสั่งเหล่านี้ได้ ไม่จำเป็นต้องทำ root เหมือนบน Android
บทที่ 3 : คำสั่งเกี่ยวกับเครือข่าย
คำสั่ง nslookup
คำสั่ง telnet
คำสั่ง ifconfig
คำสั่ง route
คำสั่ง traceroute, tracert

Screen: JSLinux ที่เห็นก็คล้ายกับที่เราใช้ Terminal Emulator App
ที่พบใน Android ซึ่งใช้งานผ่าน Command Line ได้เหมือนกัน
ใช้คำสั่ง Whoami เพื่อให้รู้ตัวว่า "เราคือใคร" เหมือนชื่อหนังของเยอรมัน
บทที่ 4 : คำสั่งอื่น ๆ
คำสั่ง lynx
คำสั่ง emacs
คำสั่ง mkbootdisk
คำสั่ง rpm
คำสั่ง ntsysv
คำสั่ง chkconfig
คำสั่ง netcfg
คำสั่ง xinetd
คำสั่ง runlevel
คำสั่ง nmap
บทที่ 5 : Shell Script
5.1 สคริปท์บน Android การเลือกแบบ if
5.2 สคริปท์ การเลือกแบบ case
5.3 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ while
5.4 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ for
5.5 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ until
5.6 สคริปท์ ฟังก์ชันที่สร้างเอง
บทที่ 6 : แนะนำเครื่องบริการ
6.1 slowaris.labs.pulltheplug.com (u:guest p:guest) 
6.2 academic.cmri.ac.th
6.71 se-ed.net (จดหมายแจ้งปรับปรุงระบบ)
6.72 thcity.com (เปลี่ยน Linux เป็น Windows)
บทที่ 7 : การใช้ application
7.1 วิธีใช้โปรแกรม FTP ส่งแฟ้มเข้าเครื่อง isinthai.com
7.2 การติดตั้งโปรแกรม .rpm ใน Redhat เพิ่มเติม
7.3 การติดตั้ง Secure Shell
บทที่ 8 : ระบบ file และ directory
8.1 การกำหนดค่าในแฟ้มต่าง ๆ
8.2 แฟ้มต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก
8.98 การติดตั้ง Linux Redhat
8.99 การติดตั้ง Linux Redhat เมื่อแผ่น 2 ใช้ไม่ได้

http://goo.gl/72BPC