ลีนุกซ์ (Linux)
Linux #0672
6.72 thcity.com (เปลี่ยน Linux เป็น Windows)
: Free hosting ที่ถือได้ว่าเร็วที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ผมเองก็ใช้บริการ เพราะประทับใจในความเร็ว และ datatransfer ปีละ 900 บาท

    ข้อมูลจากเว็บหน้าแรกของ thcity.com เมื่อ 1 ตุลาคม 2545
    ศูนย์ พิษณุโลก.com เราได้เปิด Free Hosting ขึ้นมาครั้งแรกในปี 2542 ความตั้งใจคือหวังแค่เพียงว่า ให้นักเรียนนักศึกษา ในจังหวัดพิษณุโลกเราได้มีที่ฝึกฝนฝีมือในการทำโฮมเพจเพื่อพัฒนาบุคลากรภายในจังหวัด ให้เที่ยบเท่ากับเมืองใหญ่ๆ จากที่เราเป็นเพียงศูนย์เล็กๆ การดูแล Server และข้อมูลจึงยังไม่ดีเท่าที่ควร จึงทำ ให้ข้อมูล ศูนย์หายไปบ้าง ปิดไปบ้าง แต่ วันหนึ่งเราจะโตเที่ยบเท่ากับ Hosting ทั่วๆ ไป (ความหวังสูงสุด)
    หลังจากได้เปิด Thcity ขึ้นมาเป็น Free Hosting แล้ว ก็มีสมาชิกทั่วประเทศเข้ามาขอกันเป็นจำนวนมาก User ของเราเคยมากถึง 20,000 กว่า ในต้นปี 2544 แต่ ข้อมูลได้ศูนย์หายหมดเนื่องจาก เปิดเครื่องขึ้นมา ติดที่ Scan Disk เราปล่อยให้ Scan ไป 3 วัน ก็ได้แค่ 21 %เราจึงจัดสินใจทำใหม่ แต่การทำใหม่ในครั้งนั้น ไม่สมบูรณ์ เหมือน ครั้งแรก เนื่องจาก ทีมงานเรามีงานมากกว่าเดิม จึงมิได้ให้ความสำคัญกับ Free Hosting เท่าที่ควร จนมาถึง กลางปี 2545 ที่ผ่านมา เริ่มทำขึ้นมาใหม่เป็น Server Linux เราตั้งความหวังไว้ว่าจะทำ ให้ดีเหมือนเดิม เปิดได้เพียง 6 เดือน เท่านั้นก็ต้องปิดไปเนื่องจาก ทีมงานเราไปเก่ง Linux เท่าที่ควร ทำให้ Security ไม่ดีพอ
    เปิดใหม่ครั้งนี้ ด้วยความสามารถของ NTFS และ IIS 5 ทำให้ทีมงานพิษณุโลก.com เรามั่นใจเท่าที่ควร ที่เราจะบริการ Free Hosting ให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา ขอประกาศเปิด Free Hosting ครั้งใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 อย่างเป็นทางการ ถึงแม้ว่าระบบจะยังไม่สมบูรณ์ เท่าที่ควร แต่เราจะพัฒนาจน เต็มความสามารถ เลยทีเดียว (ข้อมูลเก่าท่านยังอยู่ครบ แต่อยู่ใน Linux อยู่ จะเปิดให้เข้ามา Load กลับคืนไป เร็วๆ นี้ )
บทเรียนที่แนะนำ Super User :: BusyBox :: ปัญหาที่พบในอดีต :: Linux SIS by ภัทระ เกียรติเสวี :: Linux Sim. by bellard ::
คลิ๊ปใช้ Term. Emu. ใน Tab10.1 :: บทเรียนการใช้คำสั่งพื้นฐาน :: Manual :: archive.org
สารบัญ
บทที่ 1 : คำสั่งพื้นฐานของลีนุกซ์ (android)
คำสั่ง id
คำสั่ง pwd
คำสั่ง ls
คำสั่ง ping
คำสั่ง netstat
คำสั่ง df
คำสั่ง du
คำสั่ง ps
คำสั่ง kill
คำสั่ง top
คำสั่ง date
คำสั่ง set (env)
คำสั่ง service
คำสั่ง mount, umount
คำสั่ง cd, mkdir, rmdir
คำสั่ง cp, rm, mv
คำสั่ง cat
คำสั่ง chmod
คำสั่ง chown
คำสั่ง grep

แม้ linux จะถูกริเริ่มโดย Linus Benedict Torvalds จาก University of Helsinki ที่พัฒนาในส่วนของ Linux Kernel แต่ปัจจุบันได้มีนักพัฒนาจากทั่วโลกเข้ามาร่วมเติมเต็มเขี้ยวเล็บ และยกระดับเป็นซอฟท์แวร์เชิงพาณิชย์ด้วยชื่อทางการค้าของตน แต่ก็มีอีกกลุ่มที่มุ่งมั่นพัฒนาสนับสนุนให้เป็น Open Source Operating System ที่เปิดให้ Download ไปติดตั้ง และใช้งานได้ฟรี รวมถึงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้งานได้ โดยไม่หวังผลกำไร

ดังนั้น การใช้คำสั่งบน Bash Shell เพื่อสั่งงานระบบปฏิบัติการ จึงมีคำสั่งใหม่เพิ่มขึ้น คำสั่งเก่าหายไป หรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในหัวข้อนี้เป็นคำสั่งที่มักพบได้ใน Linux ทั่วไป โดยเฉพาะบน Android OS ที่เผยแพร่โดย Google ให้เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีส่วนแบ่งตลาดถึง 70% ใน Q4 ของปี 2013 ขณะที่ iOS มีส่วนแบ่ง 21.7% หากอุปกรณ์จะใช้คำสั่งบน Bash Shell หรือ Linux command line ก็เพียงแต่ Download Application เช่น Android Terminal Emulator

os/ebook
FundaOfUnix.pdf

บทที่ 2 : คำสั่งเกี่ยวกับระบบ
คำสั่ง man
คำสั่ง tail
คำสั่ง su sudo
คำสั่ง fsck
คำสั่ง lspci
คำสั่ง whereis
คำสั่ง find
คำสั่ง vi
คำสั่ง pico
คำสั่ง gzip
คำสั่ง tar
คำสั่ง last
คำสั่ง useradd
คำสั่ง userdel
คำสั่ง usermod
คำสั่ง chgrp
คำสั่ง crontab
คำสั่ง reboot, shutdown
ถ้าทำ root เครื่องสำเร็จ หมายถึง การทำให้อุปกรณ์ใช้คำสั่งข้ามข้อจำกัดที่ระบบปฏิบัติการออกแบบไว้ ก็จะสามารถติดตั้งโปรแกรมพิเศษได้ อาทิ busybox เป็นการเพิ่มคำสั่งให้เรียกใช้บน command line ได้อีกมาก
คำสั่งในหัวข้อนี้ มีให้ใช้ในอุปกรณ์ที่ root แล้ว และติดตั้ง busybox แต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการอื่น อาทิ Fedora หรือ CentOS หรือ Debian หรือ Mint ก็จะใช้คำสั่งเหล่านี้ได้ ไม่จำเป็นต้องทำ root เหมือนบน Android
บทที่ 3 : คำสั่งเกี่ยวกับเครือข่าย
คำสั่ง nslookup
คำสั่ง telnet
คำสั่ง ifconfig
คำสั่ง route
คำสั่ง traceroute, tracert

Screen: JSLinux ที่เห็นก็คล้ายกับที่เราใช้ Terminal Emulator App
ที่พบใน Android ซึ่งใช้งานผ่าน Command Line ได้เหมือนกัน
ใช้คำสั่ง Whoami เพื่อให้รู้ตัวว่า "เราคือใคร" เหมือนชื่อหนังของเยอรมัน
บทที่ 4 : คำสั่งอื่น ๆ
คำสั่ง lynx
คำสั่ง emacs
คำสั่ง mkbootdisk
คำสั่ง rpm
คำสั่ง ntsysv
คำสั่ง chkconfig
คำสั่ง netcfg
คำสั่ง xinetd
คำสั่ง runlevel
คำสั่ง nmap
บทที่ 5 : Shell Script
5.1 สคริปท์บน Android การเลือกแบบ if
5.2 สคริปท์ การเลือกแบบ case
5.3 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ while
5.4 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ for
5.5 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ until
5.6 สคริปท์ ฟังก์ชันที่สร้างเอง
บทที่ 6 : แนะนำเครื่องบริการ
6.1 slowaris.labs.pulltheplug.com (u:guest p:guest) 
6.2 academic.cmri.ac.th
6.71 se-ed.net (จดหมายแจ้งปรับปรุงระบบ)
6.72 thcity.com (เปลี่ยน Linux เป็น Windows)
บทที่ 7 : การใช้ application
7.1 วิธีใช้โปรแกรม FTP ส่งแฟ้มเข้าเครื่อง isinthai.com
7.2 การติดตั้งโปรแกรม .rpm ใน Redhat เพิ่มเติม
7.3 การติดตั้ง Secure Shell
บทที่ 8 : ระบบ file และ directory
8.1 การกำหนดค่าในแฟ้มต่าง ๆ
8.2 แฟ้มต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก
8.98 การติดตั้ง Linux Redhat
8.99 การติดตั้ง Linux Redhat เมื่อแผ่น 2 ใช้ไม่ได้

http://goo.gl/72BPC