ลีนุกซ์ (Linux)
Linux #0702
7.2 การติดตั้งโปรแกรม .rpm ใน Redhat เพิ่มเติม
: เมื่อมีโปรแกรมใหม่ ๆ ที่ต้องการติดตั้งเพิ่ม และเป็นโปรแกรมสกุล rpm

  ตัวอย่างการติดตั้ง rblcheck
  download จาก http://prdownloads.sourceforge.net/rblcheck/rblcheck-1.5-1.i386.rpm?download ซึ่งมี mirror site หลายแห่งให้เลือก
  เมื่อได้โปรแกรมนี้มา ก็ติดตั้ง และทดสอบใช้ แต่โปรแกรมนี้เป็นเพียงโปรแกรมใช้ตรวจสอบ ip อย่างง่าย ๆ ว่า ip นั้นอยู่ใน list ของ server ที่เราต้องการตรวจสอบ หรือไม่ ถ้ายอมรับ server ตัวนั้น และเพิ่มชื่อ server ในแฟ้ม /etc/mail/sendmail.mc เพื่อทุกครั้งที่มีคนส่ง e-mail เข้ามา ตัว server ของเราจะตรวจสอบ หากไม่เป็น blacklist ก็จะส่งให้กับสมาชิกในระบบได้

  1. download โปรแกรม เช่น #lynx http://umn.dl.sourceforge.net/sourceforge/rblcheck/rblcheck-1.5-1.i386.rpm
  2. ติดตั้ง #rpm -i rblcheck-1.5-1.i386.rpm
  3. จะมีโปรแกรมไปเก็บใน /usr/bin โปรแกรมที่เราได้คือ rblcheck
  4. ตัวอย่างการใช้
   #rblcheck -s orbs.dorkslayers.com 127.0.0.1 (จะพบว่าไม่มีปัญหา)
   #rblcheck -s orbs.dorkslayers.com 127.0.0.2 (จะพบว่ามีปัญหา และอยู่ใน black list)
   #rblcheck -s dev.null.dk 127.0.0.2 (จะพบว่ามีปัญหา และอยู่ใน black list)
   #rblcheck -s bl.spamcop.net 127.0.0.2 (จะพบว่ามีปัญหา และอยู่ใน black list)
   #rblcheck -s relays.osirusoft.com 127.0.0.2 (จะพบว่ามีปัญหา และอยู่ใน black list)
   #rblcheck -s relays.visi.com 127.0.0.2 (จะพบว่ามีปัญหา และอยู่ใน black list)
   #rblcheck -s list.dsbl.org 127.0.0.2 (จะพบว่ามีปัญหา และอยู่ใน black list)
   #rblcheck -s relays.ordb.org 127.0.0.2 (จะพบว่ามีปัญหา และอยู่ใน black list)

  5. การใช้โปรแกรมนี้ต้องทดสอบทีละบรรทัด จึงสร้าง shell script เพื่อช่วยให้พิมพ์ครั้งเดียวแต่ ตรวจสอบจาก list ได้ ด้วยการเขียน script ด้วย pico ชื่อ rblcheckx ตัวอย่างคำสั่งสร้างคือ #pico /usr/bin/rblcheckx
  6. สิ่งที่เขียนใน /usr/bin/rblcheckx
   rblcheck -s orbs.dorkslayers.com $1
   rblcheck -s dev.null.dk $1
   rblcheck -s bl.spamcop.net $1
   rblcheck -s relays.osirusoft.com $1
   rblcheck -s relays.visi.com $1
   rblcheck -s list.dsbl.org $1
   rblcheck -s relays.ordb.org $1

  7. ให้ใช้ chmod 755 rblcheckx จึงจะทำให้แฟ้มนี้สามารถทำงานได้
  8. ทดสอบด้วย #rblcheckx 202.28.18.65 และแสดงผลดังข้างล่าง ว่า ip นี้ไม่อยู่ใน black list
   202.28.18.65 not RBL filtered by orbs.dorkslayers.com
   202.28.18.65 not RBL filtered by dev.null.dk
   202.28.18.65 not RBL filtered by bl.spamcop.net
   202.28.18.65 not RBL filtered by relays.osirusoft.com
   202.28.18.65 not RBL filtered by relays.visi.com
   202.28.18.65 not RBL filtered by list.dsbl.org
   202.28.18.65 not RBL filtered by relays.ordb.org
   
  พบในเอกสาร http://www.redhat.com/support/resources/faqs/RH-sendmail-FAQ/book1.html หัวข้อ 3.13 ว่าบางเว็บที่ถูก blocked โดย RBL หากต้องการยกเลิกการ blocked เฉพาะบางเว็บ ให้เพิ่มบรรทัดที่เขียนว่า yourwebsitename OK เพิ่มเข้าไปในแฟ้ม /etc/mail/access แล้วปรับ config ใหม่ตามหัวข้อ 9.78


  บริการตรวจสอบว่า server ถูก blacklist หรือไม่
  1. http://openrbl.org
  2. http://www.moensted.dk/spam/
  3. http://www.spamhaus.org/sbl/index.lasso (Spam black listing)
  4. http://member.se-ed.net/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=9&mode=thread&order=0&thold=0 (มีรายละเอียด blacklist)
บทเรียนที่แนะนำ Super User :: BusyBox :: ปัญหาที่พบในอดีต :: Linux SIS by ภัทระ เกียรติเสวี :: Linux Sim. by bellard ::
คลิ๊ปใช้ Term. Emu. ใน Tab10.1 :: บทเรียนการใช้คำสั่งพื้นฐาน :: Manual :: archive.org
สารบัญ
บทที่ 1 : คำสั่งพื้นฐานของลีนุกซ์ (android)
คำสั่ง id
คำสั่ง pwd
คำสั่ง ls
คำสั่ง ping
คำสั่ง netstat
คำสั่ง df
คำสั่ง du
คำสั่ง ps
คำสั่ง kill
คำสั่ง top
คำสั่ง date
คำสั่ง set (env)
คำสั่ง service
คำสั่ง mount, umount
คำสั่ง cd, mkdir, rmdir
คำสั่ง cp, rm, mv
คำสั่ง cat
คำสั่ง chmod
คำสั่ง chown
คำสั่ง grep

แม้ linux จะถูกริเริ่มโดย Linus Benedict Torvalds จาก University of Helsinki ที่พัฒนาในส่วนของ Linux Kernel แต่ปัจจุบันได้มีนักพัฒนาจากทั่วโลกเข้ามาร่วมเติมเต็มเขี้ยวเล็บ และยกระดับเป็นซอฟท์แวร์เชิงพาณิชย์ด้วยชื่อทางการค้าของตน แต่ก็มีอีกกลุ่มที่มุ่งมั่นพัฒนาสนับสนุนให้เป็น Open Source Operating System ที่เปิดให้ Download ไปติดตั้ง และใช้งานได้ฟรี รวมถึงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้งานได้ โดยไม่หวังผลกำไร

ดังนั้น การใช้คำสั่งบน Bash Shell เพื่อสั่งงานระบบปฏิบัติการ จึงมีคำสั่งใหม่เพิ่มขึ้น คำสั่งเก่าหายไป หรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในหัวข้อนี้เป็นคำสั่งที่มักพบได้ใน Linux ทั่วไป โดยเฉพาะบน Android OS ที่เผยแพร่โดย Google ให้เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีส่วนแบ่งตลาดถึง 70% ใน Q4 ของปี 2013 ขณะที่ iOS มีส่วนแบ่ง 21.7% หากอุปกรณ์จะใช้คำสั่งบน Bash Shell หรือ Linux command line ก็เพียงแต่ Download Application เช่น Android Terminal Emulator

os/ebook
FundaOfUnix.pdf

บทที่ 2 : คำสั่งเกี่ยวกับระบบ
คำสั่ง man
คำสั่ง tail
คำสั่ง su sudo
คำสั่ง fsck
คำสั่ง lspci
คำสั่ง whereis
คำสั่ง find
คำสั่ง vi
คำสั่ง pico
คำสั่ง gzip
คำสั่ง tar
คำสั่ง last
คำสั่ง useradd
คำสั่ง userdel
คำสั่ง usermod
คำสั่ง chgrp
คำสั่ง crontab
คำสั่ง reboot, shutdown
ถ้าทำ root เครื่องสำเร็จ หมายถึง การทำให้อุปกรณ์ใช้คำสั่งข้ามข้อจำกัดที่ระบบปฏิบัติการออกแบบไว้ ก็จะสามารถติดตั้งโปรแกรมพิเศษได้ อาทิ busybox เป็นการเพิ่มคำสั่งให้เรียกใช้บน command line ได้อีกมาก
คำสั่งในหัวข้อนี้ มีให้ใช้ในอุปกรณ์ที่ root แล้ว และติดตั้ง busybox แต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการอื่น อาทิ Fedora หรือ CentOS หรือ Debian หรือ Mint ก็จะใช้คำสั่งเหล่านี้ได้ ไม่จำเป็นต้องทำ root เหมือนบน Android
บทที่ 3 : คำสั่งเกี่ยวกับเครือข่าย
คำสั่ง nslookup
คำสั่ง telnet
คำสั่ง ifconfig
คำสั่ง route
คำสั่ง traceroute, tracert

Screen: JSLinux ที่เห็นก็คล้ายกับที่เราใช้ Terminal Emulator App
ที่พบใน Android ซึ่งใช้งานผ่าน Command Line ได้เหมือนกัน
ใช้คำสั่ง Whoami เพื่อให้รู้ตัวว่า "เราคือใคร" เหมือนชื่อหนังของเยอรมัน
บทที่ 4 : คำสั่งอื่น ๆ
คำสั่ง lynx
คำสั่ง emacs
คำสั่ง mkbootdisk
คำสั่ง rpm
คำสั่ง ntsysv
คำสั่ง chkconfig
คำสั่ง netcfg
คำสั่ง xinetd
คำสั่ง runlevel
คำสั่ง nmap
บทที่ 5 : Shell Script
5.1 สคริปท์บน Android การเลือกแบบ if
5.2 สคริปท์ การเลือกแบบ case
5.3 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ while
5.4 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ for
5.5 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ until
5.6 สคริปท์ ฟังก์ชันที่สร้างเอง
บทที่ 6 : แนะนำเครื่องบริการ
6.1 slowaris.labs.pulltheplug.com (u:guest p:guest) 
6.2 academic.cmri.ac.th
6.71 se-ed.net (จดหมายแจ้งปรับปรุงระบบ)
6.72 thcity.com (เปลี่ยน Linux เป็น Windows)
บทที่ 7 : การใช้ application
7.1 วิธีใช้โปรแกรม FTP ส่งแฟ้มเข้าเครื่อง isinthai.com
7.2 การติดตั้งโปรแกรม .rpm ใน Redhat เพิ่มเติม
7.3 การติดตั้ง Secure Shell
บทที่ 8 : ระบบ file และ directory
8.1 การกำหนดค่าในแฟ้มต่าง ๆ
8.2 แฟ้มต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก
8.98 การติดตั้ง Linux Redhat
8.99 การติดตั้ง Linux Redhat เมื่อแผ่น 2 ใช้ไม่ได้

http://goo.gl/72BPC