ลีนุกซ์ (Linux)
Linux #0899
8.99 การติดตั้ง Linux Redhat เมื่อแผ่น 2 ใช้ไม่ได้
: นี่คือวิธีหนีปัญหา เพราะจะแก้ปัญหาก็คือหาแผ่น CD ที่ใช้ได้มาให้ได้

  วันหนึ่ง ผมตั้งใจลง Redhat 8.0 ทับไปใน 7.2 โดยไม่สนใจข้อมูลในส่วน Redhat เดิม ส่วนข้อมูล Windows ทั้งหมดต้องการใช้งานอยู่ ก็ลงไปตามปกติ เลือก Package ต่าง ๆ แบบสมบูรณ์ใช้เนื้อที่ประมาณ 1500 Mb เริ่มติดตั้งจากการ boot Redhat 8.0 เมื่อติดตั้งจนจบแผ่นที่ 1 เสร็จ ก็ถามหาแผ่นที่ 2 ปรากฏว่าเครื่องไม่รับแผ่นที่ 2 วิธีแก้ตอนนั้นมีทางเดียวคือปิดเครื่องด้วยการกดปุ่ม power ... หลังจากเปิดใหม่พบว่าเครื่องบูตไม่ได้ตามปกติ แล้วเครื่องผมก็ไม่มีช่องใส่ Drive A ด้วย ขณะนั้นก็ไม่มี CD Windows ที่เป็น Bootable ด้วย .. เสร็จล่ะสิงานนี้
  ถ้าท่านพบเหตุการแบบผม ก็แก้ไขด้วยการ ลง Redhat 8.0 เข้าไปใหม่ แต่ลงแบบไม่ต้องเลือก Package อะไรเข้าไปเลย ระบบจะติดตั้งได้ตามปกติ โดยใช้เนื้อที่ใน Harddisk ประมาณไม่ถึง 500 Mb เพียงเท่านี้ก็เข้าสู่ Text mode ของ linux ได้ตามปกติ
   คำสั่งที่ท่านอาจต้องการทราบเมื่อต้องทำงานใน Text mode กับ CDROM
   mount /dev/cdrom (ใช้หลังจากใส่แผ่น CD เข้าไปในเครื่องแล้ว)
   cd /mnt/cdrom (ใช้เข้าไปใน CD และใช้คำสั่งอื่น ๆ ได้ เช่น ls เป็นต้น)
   cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS (เป็นห้องที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ใน CD-ROM)
   rpm -i xxx.2.2.1.rpm (ใช้สำหรับติดตั้ง package หรือ โปรแกรมที่ต้องการ)
   ปกติท่านจะดึง CD ออกจากเครื่องไม่ได้ถ้าไม่ใช้คำสั่ง umount
   cd / (เพื่อย้ายตัวเองออกจาก cd จึงจะใช้คำสั่ง umount ได้ มิเช่นนั้นจะบอกว่า busy อยู่)
   umount /dev/cdrom (ใช้เมื่อต้องการดึงแผ่น CD ออก แต่ท่านต้องใช้คำสั่ง)
   ข้อควรทราบเพิ่มเติม (/mnt/cdrom/RedHat/RPMS)
   ติดตั้ง httpd ก่อนจึงจะติดตั้ง php ได้
   ติดตั้ง pine จะทำให้ใช้คำสั่ง pico ได้ (CD#3)
   ติดตั้ง lynx(CD#3) ต้องติดตั้ง indexhtml และ perl-cgi(CD#2)
บทเรียนที่แนะนำ Super User :: BusyBox :: ปัญหาที่พบในอดีต :: Linux SIS by ภัทระ เกียรติเสวี :: Linux Sim. by bellard ::
คลิ๊ปใช้ Term. Emu. ใน Tab10.1 :: บทเรียนการใช้คำสั่งพื้นฐาน :: Manual :: archive.org
สารบัญ
บทที่ 1 : คำสั่งพื้นฐานของลีนุกซ์ (android)
คำสั่ง id
คำสั่ง pwd
คำสั่ง ls
คำสั่ง ping
คำสั่ง netstat
คำสั่ง df
คำสั่ง du
คำสั่ง ps
คำสั่ง kill
คำสั่ง top
คำสั่ง date
คำสั่ง set (env)
คำสั่ง service
คำสั่ง mount, umount
คำสั่ง cd, mkdir, rmdir
คำสั่ง cp, rm, mv
คำสั่ง cat
คำสั่ง chmod
คำสั่ง chown
คำสั่ง grep

แม้ linux จะถูกริเริ่มโดย Linus Benedict Torvalds จาก University of Helsinki ที่พัฒนาในส่วนของ Linux Kernel แต่ปัจจุบันได้มีนักพัฒนาจากทั่วโลกเข้ามาร่วมเติมเต็มเขี้ยวเล็บ และยกระดับเป็นซอฟท์แวร์เชิงพาณิชย์ด้วยชื่อทางการค้าของตน แต่ก็มีอีกกลุ่มที่มุ่งมั่นพัฒนาสนับสนุนให้เป็น Open Source Operating System ที่เปิดให้ Download ไปติดตั้ง และใช้งานได้ฟรี รวมถึงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ และประยุกต์ใช้งานได้ โดยไม่หวังผลกำไร

ดังนั้น การใช้คำสั่งบน Bash Shell เพื่อสั่งงานระบบปฏิบัติการ จึงมีคำสั่งใหม่เพิ่มขึ้น คำสั่งเก่าหายไป หรือเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในหัวข้อนี้เป็นคำสั่งที่มักพบได้ใน Linux ทั่วไป โดยเฉพาะบน Android OS ที่เผยแพร่โดย Google ให้เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับสมาร์ทโฟน (Smart Phone) มีส่วนแบ่งตลาดถึง 70% ใน Q4 ของปี 2013 ขณะที่ iOS มีส่วนแบ่ง 21.7% หากอุปกรณ์จะใช้คำสั่งบน Bash Shell หรือ Linux command line ก็เพียงแต่ Download Application เช่น Android Terminal Emulator

os/ebook
FundaOfUnix.pdf

บทที่ 2 : คำสั่งเกี่ยวกับระบบ
คำสั่ง man
คำสั่ง tail
คำสั่ง su sudo
คำสั่ง fsck
คำสั่ง lspci
คำสั่ง whereis
คำสั่ง find
คำสั่ง vi
คำสั่ง pico
คำสั่ง gzip
คำสั่ง tar
คำสั่ง last
คำสั่ง useradd
คำสั่ง userdel
คำสั่ง usermod
คำสั่ง chgrp
คำสั่ง crontab
คำสั่ง reboot, shutdown
ถ้าทำ root เครื่องสำเร็จ หมายถึง การทำให้อุปกรณ์ใช้คำสั่งข้ามข้อจำกัดที่ระบบปฏิบัติการออกแบบไว้ ก็จะสามารถติดตั้งโปรแกรมพิเศษได้ อาทิ busybox เป็นการเพิ่มคำสั่งให้เรียกใช้บน command line ได้อีกมาก
คำสั่งในหัวข้อนี้ มีให้ใช้ในอุปกรณ์ที่ root แล้ว และติดตั้ง busybox แต่ถ้าเป็นระบบปฏิบัติการอื่น อาทิ Fedora หรือ CentOS หรือ Debian หรือ Mint ก็จะใช้คำสั่งเหล่านี้ได้ ไม่จำเป็นต้องทำ root เหมือนบน Android
บทที่ 3 : คำสั่งเกี่ยวกับเครือข่าย
คำสั่ง nslookup
คำสั่ง telnet
คำสั่ง ifconfig
คำสั่ง route
คำสั่ง traceroute, tracert

Screen: JSLinux ที่เห็นก็คล้ายกับที่เราใช้ Terminal Emulator App
ที่พบใน Android ซึ่งใช้งานผ่าน Command Line ได้เหมือนกัน
ใช้คำสั่ง Whoami เพื่อให้รู้ตัวว่า "เราคือใคร" เหมือนชื่อหนังของเยอรมัน
บทที่ 4 : คำสั่งอื่น ๆ
คำสั่ง lynx
คำสั่ง emacs
คำสั่ง mkbootdisk
คำสั่ง rpm
คำสั่ง ntsysv
คำสั่ง chkconfig
คำสั่ง netcfg
คำสั่ง xinetd
คำสั่ง runlevel
คำสั่ง nmap
บทที่ 5 : Shell Script
5.1 สคริปท์บน Android การเลือกแบบ if
5.2 สคริปท์ การเลือกแบบ case
5.3 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ while
5.4 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ for
5.5 สคริปท์ ทำซ้ำแบบ until
5.6 สคริปท์ ฟังก์ชันที่สร้างเอง
บทที่ 6 : แนะนำเครื่องบริการ
6.1 slowaris.labs.pulltheplug.com (u:guest p:guest) 
6.2 academic.cmri.ac.th
6.71 se-ed.net (จดหมายแจ้งปรับปรุงระบบ)
6.72 thcity.com (เปลี่ยน Linux เป็น Windows)
บทที่ 7 : การใช้ application
7.1 วิธีใช้โปรแกรม FTP ส่งแฟ้มเข้าเครื่อง isinthai.com
7.2 การติดตั้งโปรแกรม .rpm ใน Redhat เพิ่มเติม
7.3 การติดตั้ง Secure Shell
บทที่ 8 : ระบบ file และ directory
8.1 การกำหนดค่าในแฟ้มต่าง ๆ
8.2 แฟ้มต่าง ๆ ที่ควรรู้จัก
8.98 การติดตั้ง Linux Redhat
8.99 การติดตั้ง Linux Redhat เมื่อแผ่น 2 ใช้ไม่ได้

http://goo.gl/72BPC