ไม่เป็นธรรมถ้าถูกไล่ออกเพราะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่

ผู้หญิงกับอีเมล
ผู้หญิงกับอีเมล

เรื่อง คุณผู้หญิงถูกไล่ออกจากงานเพราะใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
Woman Fired for Using Capital Letters

ท่านจะโกรธไหม ถ้าได้รับอีเมลที่ใช้อักษรพิมพ์ใหญ่
WOULD YOU GET ANGRY IF YOU GOT E-MAILS WITH LOTS OF CAPITAL LETTERS?

หัวหน้าเห็นตัวอักษรสีแดงและพิมพ์ใหญ่ในอีเมลที่ลูกน้องคนหนึ่งเขียนถึงเพื่อนร่วมงาน
A New Zealand boss saw red after one of his employees used block capitals in e-mails to colleagues.

วิกกี้ เป็นนักบัญชีที่ถูกไล่ออก หลังเพื่อนร่วมงานฟ้องเจ้านายเรื่องที่เธอใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่
Vicki Walker, an accountant in Auckland, was fired after her co-workers complained about her use of caps.

ในทีมงานหลายคนไม่พอใจกับอีเมลที่ได้รับประจำ ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวหนา และสีแดง
Members of staff at ProCare Health were angry with Ms.Walker for constantly filling her mails with sentences in capital letters, bold and red text.

พบเขาพูดว่าพวกเขาพบกับอีเมลที่ทำให้รู้สึกเผชิญหน้า
They said they found the e-mails “confrontational”.

หัวหน้าไล่วอร์คเกอร์สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิด “ความไม่สามัคคี” ในที่ทำงาน
Bosses at ProCare dismissed Ms.Walker for causing “disharmony” in the workplace.

วอร์คเกอร์เอาเรื่องไปฟ้องศาลว่าถูกไล่ออกอย่างไม่ยุติธรรม
Walker took the company to court and sued for unfair dismissal.

เธอชนะ และได้รับเงินหมี่นกว่าเหรียญชดเชยที่ทำให้เธอเสียหายและเสียรายได้
She won the case and ProCare had to pay her US$11,500 in damages and lost pay.

ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือพิมพ์ ว่า คุณวอร์คเกอร์ยังไม่ค่อยมีความสุขนัก
According to the New Zealand Herald newspaper, Ms.Walker is still not happy.

เธอจะอุทธรณ์ของค่าชดเชยเพิ่ม
She plans to appeal for further compensation.

เธอยังเรียกร้องการปกป้องสิทธิแรงงานให้ดีกว่าเดิม เมื่อพนักงานมีข้อพิพาทกับบริษัทขนาดใหญ่
She also wants to speak out for greater protection for office workers when they are in disputes with big companies.

วอร์คเกอร์กล่าวว่าพนักงานจำนวนมากที่ทำงานในสำนักงานได้รับการช่วยเหลือน้อย เมื่อต้องถูกไล่ออกจากงาน
Walker said too many white-collar workers feel helpless when large employers fire them.

เธอบอกว่าผู้คนมากมายไม่ได้เตรียมสู้กับหัวหน้าของพวกเขา เพราะถูกกดดันทางการเงินและความเครียด
She says many people are not prepared to fight their bosses because of the financial and mental stresses involved.

เธอใช้ประสบการณ์ของตัวเองเป็นตัวอย่าง แล้วพูดว่า
ฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวที่ติดจำนอง ต้องจำนองบ้าน และไปหายืมเงินมาทำให้เรื่องนี้ผ่านพ้นไป
พวกเขาเกือบทำลายชีวิตฉัน
She used her own experience as an example, saying: “I am a single woman with a mortgage, and I had to re-mortgage my home and borrow money…to make it through. They nearly ruined my life.

กรณีของวอร์คเกอร์ถูกหยิบยกมาพูดในวงกว้างเกี่ยวกับ มารยาทในการใช้อินเทอร์เน็ต และอีเมล
Walker’s case highlights a widespread uncertainty regarding “netiquette” and e-mails.


http://www.breakingnewsenglish.com/0909/090904-capital_letters.mp3
http://www.breakingnewsenglish.com/0909/090904-capital_letters.html

capital letters
capital letters

อีกประเด็นที่น่าสนใจ .. มีความเชื่อว่า ..
มนุษย์เราต้องเกรงใจคนอื่น
เพื่อหลีกเลี่ยงจากผลกระทบที่เราไม่เกรงใจ
แต่ปัจจุบันคนเรามักไปหาเหตุผลมาหนุน ว่าทำถูกแล้ว
เน้นที่ชอบ เน้นถูกต่อตัวเอง เน้นตนเองพอใจ
ทำให้ความเกรงใจต่อผู้อื่นถูกลดลง
เช่น การสบถในที่สาธารณะ
หากทำกันบ่อยครั้ง ก็จะกลายเป็นความเคยชิน
แล้วจะสบถกันอย่างสนุกสนาน โดยไม่สนใจผล
เป็นตัวอย่างที่พบเห็นได้บ่อยใน facebook

: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 :

Author: บุรินทร์ รุจจนพันธุ์

I am the lecturer in faculty of Information Technology at Nation University.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Academics