เว็บมาสเตอร์คือใคร
Who is Webmaster?

เว็บมาสเตอร์คือใคร
เว็บมาสเตอร์ (Webmaster) คือ ผู้พัฒนา จัดทำ ดูแล และกำหนดนโยบายของเว็บไซต์ในด้านต่าง ๆ เช่น การออกแบบ การบำรุงรักษา และสร้างระบบฐานข้อมูล การรวบรวมรูปถ่าย หรือปรับแต่งภาพ รวมไปถึงการเป็นผู้ดูแลด้านการตลาด บัญชี และการเงิน เป็นต้น
ถ้าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ เว็บมาสเตอร์จะเป็นผู้รับนโยบายจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามากำหนดว่าต้องการให้เว็บไซต์นำเสนอเนื้อหา หรือมีรูปแบบการทำงานอย่างไร แล้วงานของเว็บมาสเตอร์อาจต้องเกี่ยวกับผู้ดูแลเครือข่าย ผู้ดูแลเรื่องบริการ ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล และผู้ดูแลงานด้านกราฟฟิกsomee.com
การเตรียมตัวเป็นเว็บมาสเตอร์ต้องทำอย่างไร #
1. Accept something from someone
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากคนที่ใช่ หรือบุคคลต้นแบบ หรือ super friend

O ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล

O อ.ปริญญา หอมเอนก

O Computer Science

O I am Programmer, I have no life

O C/C++ Programming Language

O Hakin9mag

เว็บมาสเตอร์ก็เหมือนทุกอาชีพ ที่มีผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพ การมองหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของบุคคลเหล่านั้น ถือเป็นทางลัด หรือเคล็ดวิชาที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายกว่า ถ้าท่านคิดว่าจะเป็นเว็บมาสเตอร์ ก็คงทราบว่าคนเหล่านั้นทำอะไรกันอยู่ และท่านสนใจใครเป็นพิเศษหรือไม่ ที่ถือเป็นบุคคลต้นแบบได้
2. Join Group and make friend
เพื่อเข้ากลุ่มที่สนใจในเรื่องเดียวกัน 
O Thaiadmin.org
O กลุ่มนักพัฒนาเว็บไซต์
O สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
O Codeigniter Thailand
O Internet of Everything
O Job for thai programmers
O Programmer thai blood
O KM + eBook
กลุ่มเว็บมาสเตอร์มีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มก็สนใจในเรื่องราวที่แตกต่างกัน การเข้าไปติดตามข่าวสาร และแลกเปลี่ยน จะทำให้พัฒนาตนเอง เข้าสู่การมีอาชีพที่ต้องการได้อย่างสมเหตุสมผล เพราะฝันเฉย ๆ แต่ไม่ทำอะไรเลย ย่อมไม่สมเหตุสมผลที่จะบรรลุเป้าหมาย
3. Read News
เพื่อติดตามข่าวสารข้อมูลในปัจจุบัน
O Official News
- ข่าวสด
- ข่าวคมชัดลึก
O Blog :
- thumbsup.in.th
- wordpress
- encoding encryption hashing obfuscation
- web service + web api
O TV 
- IT24hrs
- Beartai
O Facebook
O Line

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตพัฒนาตลอดเวลา เมื่อมีเทคนิค วิธี ภาษา หรือแอพใหม่ ก็จะเป็นข่าวให้อ่าน ให้เรียนรู้ และนำมาปรับใช้กับงานของตนได้ ดังนั้นเว็บมาสเตอร์จึงต้องติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา และหาอ่านทบทวนเทคโนโลยีที่มีอยู่เสมอ ๆ

พบข่าวใน line today เรื่อง ส.ต.ต. เป็นตำรวจดีเด่น แต่เป็นหัวหน้าทีมปล้น 5 ล้าน ประเด็นที่น่าสนใจมีมากมาย การจับครั้งนี้ ได้เบาะแสจากในระบบ Log ว่ามีผู้เข้าไป Load ข้อมูล แล้วนำไปใช้ก่อเหตุ จึงเป็นที่มาของการจับกุม มี พรบ.ที่กล่าวถึง ข้อมูลการจราจร (Log) ว่าเป็นสิ่งที่ถูกกำหนดให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตเก็บไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน แต่กรณีนี้เป็น Log ของฐานข้อมูลกรมตำรวจ บันทึกไว้ว่าใครเข้าใช้ส่วนใด และโหลดข้อมูลอะไรออกไป แล้วพบว่า ส.ต.ต.โหลดข้อมูล แล้วใช้ไปซื้อโทรศัพท์ แล้วทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุ
+ khaosod

บันทึกประวัติการเข้าใช้ระบบ ใช้จับผู้ร้ายได้
4. Have Skill
เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะของตนเอง
O Windows server
O Linux server
O Mobile 
O Responsive Web Design
O HTML
เว็บมาสเตอร์ คือ ผู้ดูแลเว็บไซต์ แต่เว็บไซต์นั้นมีองค์ประกอบมากมายที่ต้องศึกษา อย่างน้อยก็ต้องเลือกว่าจะเว็บไซต์จะอยู่บน windows หรือ linux แล้วยังต้องเลือกว่าจะใช้ database ตัวใด ใช้ภาษาอะไรในการพัฒนาเว็บไซต์ และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเว็บไซต์ของตน เช่น เลือกใช้ wordpress หรือ moodle หรือ joomla หรือ freelance เป็นต้น
5. Check performance
การติดตาม monitor โฮมเพจหรือเว็บไซต์ได้เช่นเดียวกับคน
ตัวเราเองก็มักจะประเมินตนเอง หรือมีคนประเมินตัวเราเสมอ
เช่น ได้เกรดอะไร น้ำหนัก ความดัน เบาหวาน
หรือผลสอบแข่งขันต่าง ๆ ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่

การทำเว็บไซต์ก็เช่นกัน สามารถติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์
ได้หลายประเด็น
1. พฤติกรรมการเข้าเว็บไซต์ บริการจากภายนอก
เช่น http://truehits.net/stat.php?login=thaiall
หรือ https://www.stats.in.th/
หรือ https://www.google.com/analytics/

2. พฤติกรรมการเข้าเว็บไซต์ ติดตั้งไว้ภายในเครื่อง
- รวมสคริ๊ปสำหรับนำไปติดตั้ง
http://www.hotscripts.com/category/scripts/
- วัด web application
http://oracle-java.blogspot.com
- ในเครื่องบริการมี access.log + error.log ที่นำมาใช้ได้

3. ประเมินเว็บไซต์ หรือเว็บเพจ 
มีหลายมุมให้พิจารณา
http://www.check-domains.com/website-analysis/
http://validator.w3.org/check/referer
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/
https://developers.google.com/speed/

4. Browser
กด Ctrl-Shift-I มีบริการ Inspector เว็บเพจได้
ว่ารองรับ responsive web design กับอุปกรณ์ต่าง ๆ หรือไม่

5. บริการเสริม
เช่น facebook.com ก็จะมียอด like ยอดแชร์
สามารถ plugin เข้ามาใน webpage ได้
หรือ youtube.com ก็จะมี plugin เช่นกัน
หรือ 4share.com หรือ box.com ก็แชร์แฟ้มให้ดาวน์โหลดได้
---
บทความที่ esarn.com น่าสนใจ
http://www.esarn.com
เรื่อง ทำไมต้องวิเคราะห์เว็บไซต์ มี 4 วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานบนเว็บไซต์ของคุณ
2. เพื่อนำมาต่อยอดในการวางแผนทางการตลาดให้กับธุรกิจ
3. เพื่อวางแผนการใช้งานคนและงบประมาณ 
4. เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์ของเรา 
Mind Map : Web Development Share in : FB: thaiall หรือ FB: programmer thai
Topics for training : Introduction to webmaster
Preparation to be webmaster
1. Preparation
- Accept something from someone
- Join Group and make friend  [hakin9mag]
- Read news [cs trend & cs ทดลองงาน]
- Have skill
- Check performance 
2. Domain : case godaddy.com
3. Hosting : case hypermart.net 
4. Web design : web2 + responsive + social
5. Web server
- Server-sided Script : php aspx pl py jsp 
- Client-sided Script : html js 
6. JavaScript 
7. CSS
8. AJAX 
9. image : jpg png gif
10. HTML *
11. Review : write webpage by Ms word *
case webpage + webpage,filtered + 
rar:webpage + rar:filtered + gist,filtered
แนะนำบทเรียน
การเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพใดก็ตาม สิ่งที่มักต้องมองหา คือ บุคคลต้นแบบ กลุ่มอาชีพที่เค้าแชร์กัน ข่าวสารในอาชีพ ทักษะที่จำเป็นต้องมี และเกณฑ์ประเมินที่น่าสนใจ เว็บมาสเตอร์ก็ต้องรู้จักคำว่า domain name ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารในบทบาททางอาชีพ แล้วพูดถึงแหล่งทำมาหากินคือ hosting กับ ip address กลับมามองเว็บไซต์ในปัจจุบันพบว่ามีหลากหลายรูปแบบ มี design และเวทีที่แตกต่างกัน แล้วมองไปที่เครื่องบริการเว็บก็พบว่ารองรับภาษาที่ใช้พัฒนาแตกต่างกันไป ภาษาที่ถูกกล่าวถึงกันมากคือ javascript และ css ส่วน AJAX ก็เป็นพระเอกที่เว็บมาสเตอร์ต้องรู้จัก ความรู้เบื้องต้นก่อนลงมือเขียนเว็บเพจ คือ เรื่องภาพ อาจเป็นภาพถ่าย หรือการรีทัสภาพ แล้วต้องรู้จักภาษา HTML ที่เป็นพื้นฐานของการเขียนเว็บเพจ และการนำเสนอภาพ หากจะเริ่มต้นอย่างง่าย แนะนำว่า word เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้สร้างเว็บเพจแบบเชื่อมโยงกันได้
intro_webmaster_rsp.docx
Editplus 3.5(164).exe (check virus)
/anuchit/editplus312.zip
Web server
1. Port 80
case C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 
case ipconfig + permission + xampp + ping + burin.com
2. Appserv
3. Xampp *
4. Thaiabc
- Apache 80 
- MySQL 3128
- PHP 
- PHPMyAdmin
5. Free webhosting 
- case firebase, thainame.net/ntu, somee.com
แนะนำบทเรียน
เครื่องบริการเว็บ ก็จะมีพอร์ทมาตรฐานที่เปิดบริการคือ 80 สามารถใช้คำสั่ง netstat -na ตรวจสอบได้ว่า เครื่องของเราเปิดพอร์ทใดอยู่หรือไม่ โปรแกรมของคนไทยที่นำมาใช้สร้างเครื่องบริการเว็บไว้ใช้เองคือ appserv ช่วยจำลองเครื่องของเราเป็นเครื่องบริการได้โดยง่าย แต่ถ้าเป็นที่นิยมกันมากคือ xampp หลายองค์กรใช้โปรแกรมตัวนี้ให้บริการจริง ส่วน thaiabc เป็นโปรแกรมที่ผมสร้างขึ้นเพื่อการศึกษา จึงนำมาแชร์เป็นกรณีศึกษาได้ว่าจะสร้างโปรแกรมแบบ appserv หรือ xampp นั้นต้องทำอย่างไร ส่วนใครที่ตั้งใจเป็นเว็บมาสเตอร์ ก็ควรรู้จักโปรแกรมใน xampp และลง apache, mysql, php และ phpmyadmin ด้วยตนเอง แล้วทดสอบให้เพื่อนเรียกเว็บเพจที่เขียนขึ้นจากในเครื่องของเราได้
Responsive web design
1. Web 2.0 concept
2. Page Speed
3. Browser with inspector *
4. CSS : case rsp61.css *
- External style sheet 
- Internal style sheet
- Inline style 
5. WordPress template : case thaiall.com/blog
แนะนำบทเรียน
นิยาม เว็บ 2.0 คือ รูปแบบของเว็บไซต์รุ่นที่สอง ที่เน้นการนำเข้าเนื้อหาจากผู้เขียนที่หลากหลาย นำไปแสดงในเว็บไซต์ได้มากมาย เกิดเครือข่ายสังคม ด้วยรูปแบบที่ดูง่าย และน่าตื่นตาตื่นใจ การสร้างเว็บไซต์ แบบเว็บ 2.0 ให้ได้ตามนิยามไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องเขียนเพื่อให้บริการผู้คน หากจะให้บริการใครก็ต้องมาดูว่าเว็บไซต์ของเราพร้อมให้บริการใครหรือไม่ บริการตรวจสอบของ Pagespeed ใช้ประเมินเว็บเพจได้ละเอียด และแบ่งเป็น mobile กับ desktop อย่างชัดเจน แต่หากเว็บเพจที่เขียนขึ้นมีรายละเอียดที่เราต้องการตรวจสอบ การใช้ inspector ของ browser ก็สามารถทำให้งานยาก ๆ ง่ายขึ้นมาได้ทันที การออกแบบเว็บเพจมีเครื่องมือ หรือ code สำหรับกำหนด style ที่ชื่อว่า CSS ซึ่งเขียนขึ้นมาได้ 3 แบบ และอยากชวนมอง rsp61.css ของผม ที่ใช้กำหนดให้เว็บเพจเป็นแบบ responsive web design และชวนไปดูพลังของ wordpress ที่เปิดรับ template ได้หลากหลาย อาทิ thumbsup.in.th ก็ใช้ theme ที่น่าสนใจ และรองรับ responsive
Your own webpage
1. Tools : editplus *
2. Web hosting : case thainame.net/ntu
3. Practice : 
index.html + aboutme.htm + project.htm *
แนะนำบทเรียน
เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการพัฒนาเว็บเพจมีมากมาย อาทิ dreamweaver หรือ frontpage หรือ notepad หรือ editplus หรือ word การจะเป็นผู้พัฒนาเว็บต้องลงมือปฏิบัติ และใช้ความรู้มาสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ หากตั้งโจทย์ให้สร้างเว็บเพจ 3 หน้าที่เชื่อมโยงกัน แล้วจะทำอย่างไรให้มีผลงานไปอยู่ในอินเทอร์เน็ต และนำเสนอในเว็บโฮสติ้ง อาทิ thainame.net หรือ firebase.com หรือ somee.com ที่ประทับใจผู้เข้าถึงโฮมเพจของท่าน นับเป็นโจทย์ที่น่าสนใจ
15 ข้อผิดพลาดที่พบได้ใน UI Website จึงต้องระวัง
Julia Blake เขียนเมื่อ 13 พฤษภาคม 2015
เรื่อง 15 Worst UI Design Features 
to Watch Out For and Overcome
1. มีปุ่ม Reset อยู่ติดปุ่ม Submit ทำให้กดพลาดได้
2. มีปุ่ม Cancel อยู่ติดปุ่ม Back กรณีกรอกหลายหน้า จะกดพลาดได้
3. มีปุ่ม X ทำให้เข้าใจผิดว่า ปิดอะไร ซึ่งไม่ชัดเจน สื่อสารผิดพลาดได้
4. มีหน้า Chat เด้งขึ้นมาคุยกับเรา เมื่อเปิดเว็บไซต์ คงไม่ดีแน่
5. มี *** ขณะพิมพ์รหัสผ่าน ทำให้สับสน เพราะมองไม่เห็น
6. สไลด์ภาพอัตโนมัติ เป็นการบังคับให้ต้องดูข้อมูล
7. การเลื่อนข้อมูลให้เลือกแบบ Carousel เหมือนกงล้อ เห็นแล้วเชย
8. เมนูแบบตกลง ไม่เหมาะกับข้อมูลปริมาณมาก
9. ป้ายแบบทับข้อมูลตามมุม น่ารำคาญ
10. ถ้าคลิ๊กโลโก้ก็ต้องกลับไปหน้าแรก อย่าลืม
11. แถบนำทางขนาดใหญ่บนจอภาพ ใช้งานยาก
12. ให้เลือกว่าจะใช้ mouse หรือ keyboard เลื่อนข้อมูล
13. อย่าใช้สีฉูดฉาด
course: https://alison.com/courses/
course: http://www.sessions.edu
14. ตัวอักษรเล็กเกินไป
15. ใช้ Captcha ตรวจสอบว่าเป็นมนุษย์หรือไม่
https://idxw.net/2015/05/27/
http://www.onextrapixel.com/2015/05/13/
ชวนมอง thumbsup.in.th

การทำเว็บไซต์ มีรายละเอียด และกิจกรรมมากมาย เพื่อให้เว็บไซต์ดำเนินการได้ตามเป้าหมายก็ต้องมีการจัดการ หากจะอ้างอิงตาม หลักการจัดการ พบว่ามีกิจกรรมต้องทำ 5 เรื่อง คือ Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, Controlling #

ในประเทศไทยมีกลุ่มคนที่ทำงานด้านการตลาด ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านดิจิทัล มารวมตัวกัน ทำเว็บไซต์ชื่อ http://thumbsup.in.th แล้วเขียน blog เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้สนใจได้อ่านกัน เรียกพวกเขาว่า บล็อกเกอร์ (Bloger)
+ รายการ it24hrs, แบไต๋ไฮเทค, ล้ำหน้าโชว์,
+ ชุมชน Overclock-zone, Pantip

รายชื่อ Blogger [590918]
Thumbsupteam [3826]
Jakrapong [871]
CharathBank [638]
Praimpat [600]
Pilibda Utayanakorn [480]
@tuirung [397]
Mimee [344]
Chyutopia [285]
NuPink [153]
Wareeporn [132]
Palouis [103]
Oongkhing [34]
ที่มาของหนังสือเว็บมาสเตอร์
ปี 2544 เคยส่งต้นฉบับให้สำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง และได้รับแจ้งว่าไม่อยู่ในกระแส จึงตัดสินใจเปิดให้ผู้สนใจดาวน์โหลดแทนที่จะเก็บไว้เฉย ๆ .. เพื่อเป็นวิทยาทานให้ผู้สนใจได้อ่าน และเรียนรู้การเป็นเว็บมาสเตอร์ จนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาฉัตรไชย
ชื่อบัญชี บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
เลขที่บัญชี 502-2-39103-9
ผู้เขียน : บุรินทร์ รุจจนพันธุ์
อีเมล : webmaster@thaiall.com
โทรศัพท์ 08-1992-7223
Powerpoint : สอนพื้นฐาน webmaster
truehits.net Blog : เรื่องเกี่ยวกับ truehits.net
Mirror 1 : http://www.thaiabc.com/webmaster (PDF Reader)
ตอนที่ 1 เรื่องน่ารู้สำหรับมือใหม่
 บทที่ 1 :: ใครคือเว็บมาสเตอร์
 บทที่ 2 :: บริการ และประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
 บทที่ 3 :: การใช้อีเมล และไอซีคิวเพื่อการติดต่อ
 บทที่ 4 :: แนะนำยอดเว็บที่ควรรู้จัก
 บทที่ 5 :: การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย
 บทที่ 6 :: การสร้างเว็บของนักสะสม
 บทที่ 7 :: การส่งเว็บเพจขึ้นไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
 บทที่ 8 :: อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้จัก
ตอนที่ 2 เรื่องน่ารู้สำหรับเว็บมาสเตอร์
 บทที่ 9 :: ขั้นตอนการจดโดเมนเนม
 บทที่ 10 :: เทคนิคน่ารู้สำหรับการสร้างเว็บไซต์
 บทที่ 11 :: การโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
 บทที่ 12 :: การสำรองข้อมูลก่อนสายเกินแก้
 บทที่ 13 :: แผนพัฒนาเว็บจังหวัด และเมืองไทย
 บทที่ 14 :: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 บทที่ 15 :: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ 3 เรื่องน่ารู้สำหรับเว็บโปรแกรมเมอร์
 บทที่ 16 :: ระบบปฏิบัติการ DOS
 บทที่ 17 :: ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน
 บทที่ 18 :: ภาษา PERL
 บทที่ 19 :: ภาษา PHP
 บทที่ 20 :: ภาษา ASP
 บทที่ 21 :: โปรแกรม Microsoft Access
ตอนที่ 4 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 บทที่ 22 :: การรักษาความปลอดภัย
 บทที่ 23 :: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 บทที่ 24 :: ระบบปฏิบัติการ LINUX
ตอนที่ 5 รวมเรื่องน่ารู้จากประสบการณ์ 
 บทที่ 25 :: การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
 บทที่ 26 :: โปรแกรมปลาดาวออฟฟิศ
 บทที่ 27 :: ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์
 บทที่ 28 :: คำถามที่ถูกถามบ่อย
Mirror 2 : http://cid-ad5d4db8b448d28d.skydrive.live.com/self.aspx/webmaster%20book
ตอนที่ 1 เรื่องน่ารู้สำหรับมือใหม่
 บทที่ 1 :: ใครคือเว็บมาสเตอร์
 บทที่ 2 :: บริการ และประโยชน์ของอินเทอร์เน็ต
 บทที่ 3 :: การใช้อีเมล และไอซีคิวเพื่อการติดต่อ
 บทที่ 4 :: แนะนำยอดเว็บที่ควรรู้จัก
 บทที่ 5 :: การสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย
 บทที่ 6 :: การสร้างเว็บของนักสะสม
 บทที่ 7 :: การส่งเว็บเพจขึ้นไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต
 บทที่ 8 :: อุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ที่ควรรู้จัก
ตอนที่ 2 เรื่องน่ารู้สำหรับเว็บมาสเตอร์
 บทที่ 9 :: ขั้นตอนการจดโดเมนเนม
 บทที่ 10 :: เทคนิคน่ารู้สำหรับการสร้างเว็บไซต์
 บทที่ 11 :: การโฆษณาประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
 บทที่ 12 :: การสำรองข้อมูลก่อนสายเกินแก้
 บทที่ 13 :: แผนพัฒนาเว็บจังหวัด และเมืองไทย
 บทที่ 14 :: พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 บทที่ 15 :: การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตอนที่ 3 เรื่องน่ารู้สำหรับเว็บโปรแกรมเมอร์ 
 บทที่ 16 :: ระบบปฏิบัติการ DOS
 บทที่ 17 :: ภาษาคอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน
 บทที่ 18 :: ภาษา PERL
 บทที่ 19 :: ภาษา PHP
 บทที่ 20 :: ภาษา ASP
 บทที่ 21 :: โปรแกรม Microsoft Access
ตอนที่ 4 เรื่องน่ารู้สำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่าย 
 บทที่ 22 :: การรักษาความปลอดภัย
 บทที่ 23 :: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 บทที่ 24 :: ระบบปฏิบัติการ LINUX
ตอนที่ 5 รวมเรื่องน่ารู้จากประสบการณ์  
 บทที่ 25 :: การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
 บทที่ 26 :: โปรแกรมปลาดาวออฟฟิศ
 บทที่ 27 :: ประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์
 บทที่ 28 :: คำถามที่ถูกถามบ่อย
นักเขียนที่ร่วมเขียนหนังสือเล่มนี้

ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ
อธิการบดีผู้ก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยโยนก

พระสุชาติ จฺนทสโร
watkoh.com

เชษฐณรงค์ เขื่อนแก้ว
อดีตนายกสมาคมท่องเที่ยว
จังหวัดลำปาง

อ.อำนวย ไชยนาม
ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย

อ.อานนท์ สายคำฟู
ร.ร.อนุบาล ลำปาง

อ.เยาวลักษณ์ งามแสนโรจน์
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

สุวิทย์ สมสุภาพรุ่งยศ
ม.เทคโนโลยีราชมงคล

อ.เกศริน อินเพลา
มหาวิทยาลัยเนชั่น

อ.ชารินี ไชยชนะ
ม.เทคโนโลยีราชมงคล

อ.ถนอม คณิตปัญญาเจริญ
วิทยาลัยอินเตอร์เทค
thanom.net

ประเสริฐ ประสารยา
การสื่อสารแห่งประเทศไทย

พิมาย วงค์ทา
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

http://goo.gl/72BPC