เว็บสองจุดศูนย์ (Web 2.0)
Home  Contents KMArticlesMembersSponsorsAbout us

ปรับปรุง : 2558-01-21 (ปรับป้าย)
Web 2.0
เว็บ 1.0
    มีผู้เขียนรวมกลุ่มกันไม่กี่คนสร้างเว็บเพจที่มีเนื้อหาให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านจำนวนมาก ทำให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บเพจของผู้เขียนโดยตรง เช่น อโดบี้ให้ข้อมูลเรื่องการออกแบบกราฟิก ไมโครซอฟท์ให้ข้อมูลเรื่องวินโดว์ และซีเอ็นเอ็นให้ข้อมูลเรื่องข่าวสารบ้านเมือง
เว็บ 2.0
    มีภาพว่า เว็บข้อมูลข่าวสารถูกทำให้แตกออกเป็น เนื้อหาขนาดเล็ก (Microcontent) ที่กระจายอยู่ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ แล้วเอกสารเว็บแบบใหม่ก็แปรรูปเป็นมารวมกัน เสมือนเครือข่ายของข้อมูลข่าวสาร
ความหมายของเว็บสองจุดศูนย์ (Web 2.0)
   เว็บ 2.0 คือ รูปแบบของเว็บไซต์รุ่นที่สอง ที่เน้นการนำเข้าเนื้อหาจากผู้เขียนที่หลากหลาย นำไปแสดงในเว็บไซต์ได้มากมาย เกิดเครือข่ายสังคม ด้วยรูปแบบที่ดูง่าย และน่าตื่นตาตื่นใจ
   เว็บ 2.0 คือ การเปลี่ยนสภาพของเว็บ จากแค่ผลรวมของเว็บไซต์หลายๆ แห่ง มาเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านเว็บให้กับผู้ใช้ ผู้ที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้คาดว่าบริการต่างๆ บนเว็บ 2.0 จะมาแทนที่ซอฟต์แวร์แบบดั้งเดิมหลายๆ ประเภท
สรุปรูปแบบเว็บ 2.0
   มี 6 รูปแบบที่ครอบคลุมการออกแบบเว็บ 2.0
   1. การเขียนที่อยู่ภายใต้สัญลักษณ์ (เข้ามาตรฐาน XML)
   2. บริการในรูป Web services (การส่งผ่านข้อมูลออกไป)
   3. ผสมผสานสร้างเนื้อหาใหม่ (เกี่ยวกับเมื่อไร อะไร ไม่ใช้ใคร หรือทำไม)
   4. กำหนดแนวทางในประเด็นที่เกี่ยวข้องได้ฉับไว (ผู้อ่านเป็นผู้ควบคุม)
   5. เพิ่มเติมข้อมูลกำกับได้ตลอดเวลา (ชุมชนสร้างสังคมข่าวสาร)
   6. ยกระดับการพัฒนาโปรแกรม (แยกโครงสร้างและรูปแบบ)
   ข้อมูลจาก http://www.digital-web.com/articles/
แนะนำ 15 รูปแบบของเว็บ 2.0 (!webdesignfromscratch.com)
- Simplicity, Central layout, Fewer columns, Separate top section, Solid areas of screen real-estate, Simple nav, Bold logos, Bigger text, Bold text introductions, Strong colours, Rich surfaces, Gradients, Reflections, Cute icons, Star flashes
รูปแบบ web 2.0
  รูปแบบของเว็บ 2.0 (webdesignfromscratch.com)
 1. เรียบง่าย อย่าให้งง (Simplicity) : google.com baidu.com เรียบแบบเหลือเชื่อกันเลย
 2. มีแม่แบบสำหรับทั้งไซต์ (Central layout) : facebook.com ทั้งไซต์ก็เหมือน ๆ กัน
 3. คอลัมน์สอง หรือสามพอแล้ว (Fewer columns) : gmail.com มี 2 คอลัมน์เองครับ
 4. หัวเป็นหัว ตัวต่างหาก (Separate top section) : cnn.com หัวแดงมาเลย ที่เหลือขาว
 5. พื้นที่ถูกจองของขาประจำ (Solid areas of screen real-estate) : youtube.com ซีกขวามักเป็นของผู้สนับสนุน
 6. เมนูบาร์ที่ทั้งคิง และควีน (Simple nav) : truelife.com มี top menu ได้น่าคลิ๊ปมาก
 7. โลโก้บึก ๆ (Bold logos) : komchadluek.net มีโลโก้ของหนังสือพิมพ์เด่นชัด
 8. ที่ใหญ่ก็ให้ใหญ่ (Bigger text) : wikipedia.org ตรงไหนเน้น ก็จะใหญ่กว่าเพื่อน ๆ
 9. บทแนะ ส่วนนำต้องใหญ่กว่า (Bold text introductions) : bbk.co.uk ก่อนเข้ารายละเอียด ก็จะโปรยด้วยส่วนนำที่น่าสนใจ
 10. สีต้องแข็งโป๊ก (Strong colours) : zdnet.com ใช้แดงกับน้ำเงิน
 11. ยกพื้น (Rich surfaces) : kapook.com มีการยกพื้นหลายระดับ
 12. ใช้สีไล่ระดับ (Gradients) : manager.co.th ไล่สีในส่วนของ header
 13. สะท้อน (Reflections) : hunsa.com สะท้อนตัวอักษร ซึ่งเห็นน้อยลงแล้ว
 14. สัญลักษณ์น่ารัก (Cute icons) : yahoo.com มีรูปแทนความหมายที่ทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวา
 15. ดาวกระพริบ (Star flashes) : teenee.com มีหัวใจ กับ new ที่เคลื่อนไหวสะดุดตา
ต.ย.ของ hunsa.com มีการใช้ส่วนหัวของแต่ละตอนที่ใหญ่ชัดเจน ใช้สีไล่ระดับ สัญลักษณ์ประกอบข้อความเป็นภาพถ่าย พื้นที่แต่ละส่วนกำหนดไว้ชัดเจน สรุปประเด็นได้เรียบง่ายในหน้าแรกก่อนเข้าไปถึงรายละเอียด
แนะนำเว็บ (Web Guides)

+ http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
+ http://www.w3.org/2001/sw/
+ http://www.web2summit.com/web2011
+ http://www.paulgraham.com/web20.html
+ http://www.zdnet.com/blog/web2explorer/

+ http://www.wired.com/science/discoveries/news/2005/10/69114
+ http://www.digital-web.com/articles/web_2_for_designers/
+ http://evolvingtrends.wordpress.com/2006/06/26/
+ http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web (สมมาตร)
+ http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/
เปรียบเทียบยุค 1.0 กับ 2.0
Web 1.0 Web 2.0
DoubleClick- - >Google AdSense ?
Ofoto ?- - >Flickr ?
Akamai ?- - >BitTorrent
mp3.com- - >Napster ?
Britannica Online ?- - >Wikipedia
personal websites- - >blogging
evite ?- - >upcoming.org (Event DB) ?
domain name speculation ?- - >search engine optimization
page views- - >cost per click
screen scraping ?- - >web services ?
publishing- - >participation
content management systems (CMS)- - >wikis
directories (taxonomy) ?- - >tagging (folksonomy) ?
stickiness- - >syndication ?
promoteweb2
นิยามศัพท์ + บล็อก (Blog) คือ เว็บไซต์ประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับบันทึกบทความ คล้ายกับไดอารีของตนเองลงบนเว็บไซต์ ศัพท์เดิมคือ Web Log บางคนอ่านว่า We-Blog หรือ Web Log จนรวมคำเป็น บล็อก หรือ เว็บบล็อก ซึ่งเว็บบล็อกมีเนื้อหาหลายหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่อราวทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา ภาพยนตร์ ดนตรี ธุรกิจ การศึกษา หรือเรื่องส่วนตัวที่ต้องการเปิดเผยแก่คนทั่วไปได้รับรู้ การสร้างเว็บบล็อกมีซอฟท์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการ และมีเท็มเพลตให้เลือกหลากหลาย แล้วมีแนวโน้มจะเติมโตตลอดเวลาตามจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น [1]p.352
บริการสร้าง block สำหรับ web 2.0 ที่ผมใช้รุ่น 3.1
Code generator
for
template of web 2.0
Title
Keywords
Description
Short title
gkey
Social Media
COMMENT
เอกสารอ้างอิง
[1] โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, "วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด., กรุงเทพฯ, 2551.
"Imagination is more important than knowledge" - Albert Einstein
Home
Thaiabc.com
Thainame.net
Lampang.net
Nation university
PHP
MySQL
Visual basic.NET
TabletPC
Linux
Online quiz
Download
Search engine
Web ranking
Add website
Blog : Education
Blog : ACLA
Blog : Lampang
Facebook.com
Twitter.com
About us
My dream
Site map
Sponsor
http://goo.gl/72BPC