การดูแลสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้าง
 
#513 การดูแลสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้าง

    คำว่านวัตกรรม (Innovation) ให้ความสำคัญกับการสร้าง (Create) ปัจจุบันมนุษย์ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวโน้มที่ใส่ใจกับการดูแล (Service) หรือการรับประกัน (Insurance) ที่ลดลง โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนมีราคาลดลง เมื่อซื้อแล้วใช้งานไประยะหนึ่ง หากชำรุดหรือเสื่อมสภาพไป ลูกค้าก็มักจะซื้อใหม่แทนการซ่อมแซม เพราะค่าใช้จ่ายจะสูงใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อใหม่

    แต่อุปกรณ์ที่มีราคาสูง และมีอายุการใช้งานนาน ก็จะเป็นต้องดูแลบำรุงรักษา (Maintenance) ให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง เช่น รถยนต์ก็ต้องเติมน้ำมัน เติมน้ำมันเครื่อง เติมน้ำ เติมน้ำกลั่น เติมลมยาง จึงต้องหมั่นตรวจสอบว่ามีอะไรที่ต้องเติมบ้าง อะไรที่มีน้อยไปก็ต้องเข้าไปจัดการให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะ เครื่องคอมพิวเตอร์ก็มีอุปกรณ์ที่ต้องดูแล เช่น ระดับอุณหภูมิของเครื่องคอมพิวเตอร์ หากร้อนเกินไปก็จะหยุดการทำงาน หากเปิดไว้ตลอดเวลาก็ต้องอยู่ในห้องแอร์ เพื่อไม่ให้ร้อนเกินไป หรือฝุ่นที่เข้าไปเกาะมากเกินไปก็ต้องดูดฝุ่นให้สะอาดอยู่เสมอ

    พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ หากมีเหลือมากก็จะเก็บข้อมูลได้มาก แต่ก็ต้องดูแลว่าเหลืออีกเท่าใด หากมีการใช้งาน และมีข้อมูลเข้ามาใหม่อย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้พื้นที่เก็บข้อมูลเต็มได้ การใช้โปรแกรมจำนวนมากพร้อมกันย่อมกระทบต่อการใช้หน่วยความจำแรม (RAM) หากมีไม่เพียงพอก็ต้องซื้อเพิ่มให้พอ บางครั้งมีการเก็บข้อมูลการจราจร (Log File) ตามกฎหมาย และไม่มีการดูแลจัดการก็อาจเป็นปัญหาจนเหลือพื้นที่ไม่พอสำหรับข้อมูลใหม่ เพราะการใช้พื้นที่ส่วนนี้อาจมีขนาดเพิ่มขึ้นตามอายุการใช้งาน รุ่นของซอฟต์แวร์ก็ต้องดูแลให้มีความทันสมัย และหมั่นอัพเกรดเพื่อให้ได้รุ่นที่สมบูรณ์กว่า มีความปลอดภัยมากกว่า หรือมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นที่ทำให้การทำงานง่ายขึ้น การหาความรู้ใหม่ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งจำเป็น เพราะฮาร์ดแวร์อาจถูกอัพเกรด และทำคู่ขนานกับซอฟต์แวร์ ส่วนผู้ดูแลก็ต้องได้รับการฝึกอบรมเพื่อจะเข้าไปดูแลฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
523. คุณภาพชีวิตดีขึ้นไหมถ้าเน็ตเร็วขึ้น
522. บริษัทแอปเปิ้ลแพ้คดีสิทธิบัตร
521. ซิงเกิล เกตเวย์
520. ถ่ายเซลฟ่พลาดอาจถึงตาย
519. หุ่นยนต์เหมือนมนุษย์
518. หุ่นยนต์จะแย่งงานมนุษย์
517. สอดส่องกลุ่มคนที่เรารัก
516. แหกคอกบนโทรศัพท์มีปัญหาแน่
515. การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
514. เดินสายไฟเบอร์ออฟติกเข้าบ้าน
513. การดูแลสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้าง
512. ความเป็นเพื่อนขึ้นกับเป้าหมาย
511. ตั้งจอทัชสกีนไว้ให้ข้อมูลหน้าร้าน
510. บางครั้งงานไอทีจ้างให้ก็ไม่ทำ
509. อุปกรณ์เล็กลงบริษัทก็ต้องปิดลง
508. หุ่นยนต์คิดแบบในหนังคงยังไม่มี
507. การประชุมวิชาการด้านไอที 2558
506. หลอกตนเองว่าปลอดภัยขึ้น
505. แท่งคอมพิวเตอร์ของอินเทล
504. มองหลังคาบ้านจากดาวเทียม
503. ทบทวนอดีตในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC