เปิดหนังสือสอบ
 
# 262 เปิดหนังสือสอบ

    การสอบแบบเปิดหนังสือสอบ (Open Book Exam) เป็นเทคนิคการจัดการสอบที่ให้ผู้เข้าสอบสามารถนำเอกสารเข้าห้องสอบได้ อาจนำเข้าทั้งหมด หรือจำกัดปริมาณ เช่น เป็นแผ่น เป็นเล่ม เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของวิชา และเทคนิคการออกข้อสอบเชิงสร้างสรรค์ของผู้สอนที่ต้องการวัดความรู้ ความจำ ความเข้าใจ หรือทักษะในประเด็นที่ต้องการวัดผล เช่น สอบปฏิบัติวิชาว่ายน้ำ สอบเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือสอบทฤษฎีวิชาประวัติศาสตร์

    ข้อดีของการเปิดหนังสือสอบ คือ การเปิดให้ผู้สอนสามารถออกข้อสอบได้กว้าง และลึก ผู้สอบต้องมีทักษะในการประยุกต์ทฤษฎีตามตัวหนังสือมาเป็นการถ่ายทอดความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ ตีความ คำนวณ ปฏิบัติได้จริง หรือออกแบบสถานการณ์ที่กำหนดขึ้น เช่น ออกแบบฐานข้อมูล ตีโจทย์คณิตศาสตร์ ตีความบทกวี หรือวิเคราะห์ปัญหาบริษัทต่างชาติ ซึ่งข้อสอบแบบเปิดหนังสือจะยากกว่าปกติ เพราะผู้ออกข้อสอบต้องประเมินศักยภาพของผู้เรียน แล้วเข้าใจความแตกต่างระหว่างการมีหนังสือกับไม่มีหนังสือในมือผู้เข้าสอบ เนื่องจากไม่มีผู้ออกข้อสอบที่ใช้ข้อสอบแบบปิดหนังสือ (Closed Book Exam) แล้วเปลี่ยนเป็นเปิดหนังสือ โดยไม่เปลี่ยนข้อสอบเป็นแน่

    การสอบแบบเปิดหนังสือสอบจะเป็นปัญหากับผู้เรียนบางคน เพราะถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างแท้จริงในสิ่งที่เตรียมเข้าห้องสอบ หรือไม่มีความชำนาญในเนื้อหา อาจทำข้อสอบแบบเปิดหนังสือไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่ามีในหนังสือ หาไม่พบ จำทฤษฎีไม่ได้ และไม่สามารถประยุกต์ทฤษฎีมาตอบคำถามที่ต้องอาศัยความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ ดังนั้นข้อสอบที่ง่ายจึงเป็นข้อสอบแบบปิดหนังสือ แต่ข้อสอบแบบเปิดหนังสือเป็นข้อสอบที่ผู้สอบรู้สึกอุ่นใจ และมักประมาทไม่เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสอบ เมื่อพบข้อสอบที่ออกแบบมาสำหรับเปิดหนังสือสอบก็จะทำไม่ได้ เหมือนกับการค้นข้อมูลผ่าน google.com ถ้าไม่มีทักษะในการสืบค้นมาก่อนก็อาจไม่พบข้อมูลที่ต้องการจาก google.com ก็เป็นได้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
272. อุปกรณ์แนะนำเส้นทางพาหลงได้
271. คนละมุมมองกับสื่อออนไลน์
270. นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก
269. สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สมควรคิดค้น
268. เทคนิคประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ค
267. ฟอนต์แห่งชาติเป็นมาตรฐานราชการไทย
266. จัดการความรู้เครื่องพิมพ์
265. โลภ โกรธ หลงใน fb
264. อีกก้าวกับเทคโนโลยีจอภาพ
263. ข้อดีของเฟซบุ๊ก
262. เปิดหนังสือสอบ
261. ลำปางในสื่อทีวี
260. ซื้อคอมพิวเตอร์เหมือนซื้อรถ
259. วิธีการสำรองข้อมูล
258. ติดละครทีวีในยูทูป
257. โทรจันกับไซเรนแบงค์เกอร์
256. วีดีโอออนดีมานต์
255. เพื่อนขยะที่น่ารัก
254. การใช้ SNW หนุ่น
253. อวสานไออีหก
252. การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC