ส่งการบ้านทาง facebook.com
 
# 247 ส่งการบ้านทาง facebook.com (28 – 4 กรกฎาคม 2553)

    เว็บไซต์ facebook.com เป็นที่รู้จักของคนไทยอย่างแพร่หลายในเดือนพฤษภาคม 2553 เนื่องจากรายการข่าวแจ้งว่าเกิดกลุ่มเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดิน (เสื้อหลากสี) นำโดยหมอตุลย์ สิทธิสมวงศ์ ที่รวมพลคนไทยผ่านเว็บไซต์เครือข่ายสังคมดังกล่าว นี่คืออีกรูปแบบหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ประเภทนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ปัจจุบันเยาวชน หรือคนวัยทำงานเข้าใช้บริการอย่างแพร่หลาย ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมงท่านสามารถมีเพื่อนกว่า 100 คน ทั้งเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมงาน เพื่อนรวมชุมชน เพื่อนใหม่ หรือคนรู้จักเข้ามาเป็นเครือข่ายกับท่านได้โดยง่าย ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้สอบถามว่ามีใครมีบัญชีผู้ใช้ของ facebook.com แล้วก็เห็นยกมือกันกว่าครึ่งหนึ่งทีเดียว ซึ่งเป็นที่ชัดเจนว่าเว็บไซต์นี้ได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นเพียงใด

    การประยุกต์ใช้ facebook.com กับการเรียนการสอนนั้นสามารถทำได้หลายวิธี การให้นักศึกษาส่งการบ้านด้วยการส่งข้อความเพียงไม่กี่บรรทัดตามประเด็นที่กำหนดร่วมกัน ทำได้โดยให้นักศึกษาเข้ามาเขียนข้อความผ่าน profile ของอาจารย์ แล้วนำไปสู่การตอบคำถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือแสดงทัศนะร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ความคิดของกันและกัน ในปัจจุบันเราต่างยอมรับแล้วว่าความคิดของผู้สูงอายุอาจมิใช่ความคิดที่ถูกต้องเสมอไป เมื่อผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนได้ประเด็นที่หลากหลายมาปรับให้เข้ากับปัญหา และวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสม นำไปสู่การเป็นคำตอบสุดท้ายในที่สุด

    นอกจากนี้ยังมีระบบ discussion ที่เอื้อให้เกิดบริการตั้งคำถามโดยครู และตอบโดยนักเรียนหรือสลับกันได้ ซึ่งบริการผ่าน group หรือ fanbox ของ facebook.com ที่สมาชิกในกลุ่มสามารถเข้าไปตั้ง topic หรือตอบแต่ละเรื่องคล้ายกับ webboard ของ pantip.com แต่ระบบนี้จะมีความเฉพาะมากกว่า เนื่องจากบริการเฉพาะสมาชิกในกลุ่ม และเชื่อมโยงถึงบริการอื่นได้อย่างลงตัว ตัวอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนใช้ประโยชน์คือ การตั้งประเด็นคำถามให้นักศึกษากลับมาแสดงทัศนคติเป็นการบ้าน ที่ต้องมีการค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตแล้วใช้เป็นแหล่งข้อมูล โดยตั้งเวลาส่งการบ้านที่เป็นความคิดเห็นที่ได้จากข้อมูลที่พบ จึงไม่มีใครบิดพริ้วเรื่องกำหนดเวลาส่ง และยังตรวจสอบทัศนคติของนักศึกษาแต่ละคน แล้วดูแลเป็นรายบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรม นี่ก็คือประโยชน์อีกประการหนึ่งของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
256. วีดีโอออนดีมานต์
255. เพื่อนขยะที่น่ารัก
254. การใช้ SNW หนุ่น
253. อวสานไออีหก
252. การฝึกตัดต่อวีดีโอตั้งแต่ชั้นประถม
251. สถิติการมีเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
250. จอเครื่องคอมขนาดเล็กอาจใช้บางงานไม่ได้
249. สัดส่วนการใช้สังคมออนไลน์เพื่องาน
248. การพัฒนาเทคโนโลยีของชาวบ้าน
247. ส่งการบ้านทาง facebook.com
246. เวทีนำเสนอนวัตกรรมด้านไอที
245. การดาวน์โหลดและอัพโหลด
244. นำภาพถ่ายดาวเทียมมาพัฒนาประเทศ
243. มองก้าวของระบบภูมิสารสนเทศ
242. บาร์โค้ดที่พบในแบล็คเบอรี่
241. เว็บรุ่นของเพื่อนเก่า
240. แฟชันสัตว์เลี้ยงในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม
239. คลิ๊ปวีดีโอหลักฐานจากผู้หวังดี
238. แบ่งปันเนื้อหาแบบทวีคูณ
237. แผ่นบูลเรย์สำหรับผู้นิยมของใหม
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC