ผู้นำทั่วโลกประชุมลดโลกร้อนที่เดนมาร์ก
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 223 ผู้นำทั่วโลกประชุมลดโลกร้อนที่เดนมาร์ก
11 มกราคม – 17 มกราคม 2553

    ผู้นำประเทศที่ตอบรับเข้าประชุมครั้งนี้มีจำนวน 65 ชาติจาก 191 ชาติ เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือถึงข้อตกลง และมาตรการลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศรอบโลก จัดขึ้นที่ประเทศเดนมาร์ก ระหว่าง 7 – 18 ธันวาคม 2552 เพื่อหาข้อตกลงที่จะมาแทนพิธีสารเกียวโตที่จะหมดอายุลงในปีพ.ศ.2555 หลังปิดประชุม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีของไทยให้สัมภาษณ์ผ่านระบบ Video Conference จากกรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ว่าผลการประชุมยังหาข้อยุติไม่ได้ อาจต้องเลื่อนไปเป็นการประชุมครั้งต่อไปในปีพ.ศ.2553 ที่ประเทศเม็กซิโก เนื่องจากมีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้หลายเรื่องที่ประเทศพัฒนาแล้วต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนประเทศที่กำลังพัฒนาโดยให้เงินและเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาโลกร้อน

    การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนเป็นแนวโน้มที่ทุกประเทศต้องกำหนดเข้าไปในนโยบายหรือแผนพัฒนาชาติ แต่ก็ไม่ง่ายที่จะแปลงจากนโยบายไปสู่ระดับปฏิบัติการ เพราะการประหยัดพลังงานมีผลให้ความสะดวกสบายลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนการใช้พลังงานทดแทนอาจเริ่มต้นด้วยการลงทุนและคุณภาพของพลังงานที่อาจยังไม่เทียบเท่าพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล แม้ปัจจุบันจะมีรถยนต์ใช้ไบโอแก๊ซ หรือน้ำมันที่สกัดจากพืช แต่เครื่องยนต์ก็ยังมีราคาสูง แหล่งจำหน่ายเชื้อเพลิงยังมีไม่หลากหลาย เคยมีเพื่อนบ่นให้ฟังว่าการขับรถไปในบางจังหวัดในช่วงเทศกาลอาจต้องวางแผนเรื่องน้ำมันให้ดี เพราะแหล่งจำหน่ายพลังงานอาจมีไม่พอ หรือมีนอกเส้นทางการท่องเที่ยวก็เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงของนักท่องเที่ยวยุคพลังงานทดแทน

    การเสียสละเป็นอีกประเด็นที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาคู่กับคำว่าประหยัดพลังงาน แต่ถ้ามีความมุ่งมั่นแก้ปัญหาโลกร้อนที่ใช้การเสียสละเป็นฐานคิดแล้ว ก็จะไม่พบหน่วยงานบางแห่งใช้งบประมาณสูงจัดกิจกรรมใหญ่โตที่ใช้พลังงานมากเพื่อส่งเสริมการลดใช้พลังงานอย่างที่แม่ปูสอนลูกปู เพราะบ่อยครั้งที่เห็นกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนที่ใช้พลังงานมหาศาล การยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางออกของการลดภาวะโลกร้อนที่ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลอาจเสนอให้ลดการใช้แสงสีเสียง ลดการจุดพลุแสดงความยิ่งใหญ่ให้นานาสัตว์ตื่นตกใจ ลดการเปิดไฟฟ้าโต้รุ่ง ลดการเดินทางท่องเที่ยวระยะไกล ลดการใช้กระดาษ ลดการเผาพลาญ ลดการอุปโภคและบริโภคให้เป็นปกติวิสัย และปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักคิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เป็นแนวคิดของการชะลอการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีสติแทนการก้าวกระโดดอย่างไม่มีทิศทางเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
233. ดูงานด้านไอทีกับกสท ลำปาง
232. ดูงานด้านไอทีกับซูเปอร์เซ็นเตอร์
231. เว็บบริการสืบค้นอันดับหนึ่งในจีน
230. มองที่มาของเว็บไซต์อันดับหนึ่ง
229. ห้าสอกับข้อมูลกองพะเนิน
228. ถ้ามีเบอร์มรณะจริงจะเป็นอย่างไร
227. การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสังคม
226. ผลจัดอันดับภาพยนตร์ทำเงิน
225. อวตารที่ไม่ใช่อวตาร
224. บูรณาการสาขาวิชา
223. ผู้นำทั่วโลกประชุมลดโลกร้อนที่เดนมาร์ก
222. คำว่าโอกาสกับมือปืนโปรแกรมเมอร์
221. หากไม่เข้าถ้ำเสือ ย่อมไม่ได้ลูกเสือ
220. กระจกผีสิงกับก๊อกน้ำเจ้าที่
219. จินตนาการกับอุปกรณ์ควบคุมสมอง
218. กระบวนการจัดการความรู้
217. แสงสว่างกับวิถีที่เปลี่ยนแปลง
216. ทวิตเตอร์คืออีกช่องทางสื่อสาร
215. ความต้องการจากระบบฐานข้อมูล
214. อวตารหรือตัวแทนในโลกไซเบอร์
213. ใครคือผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC