คำว่าโอกาสกับมือปืนโปรแกรมเมอร์
 
# 222 คำว่าโอกาสกับมือปืนโปรแกรมเมอร์ (4 มกราคม – 10 มกราคม 2553)

    ได้คุยกับนักพัฒนาโปรแกรมที่เรียกตัวเองว่ามือปืนโปรแกรมเมอร์คือคนที่รับเขียนโปรแกรมให้กับผู้ดูแลระบบ โปรแกรมเมอร์ ผู้ใช้ทั่วไป นักเรียน นักศึกษา พนักงานบริษัท และหน่วยงานราชการ เขาเล่าว่ามีกฎข้อหนึ่งที่รับปากกับครูไว้ว่าจะรับงานทำโปรเจคให้นิสิตนักศึกษาทุกสถาบันยกเว้นที่มาจากสถาบันที่เขาร่ำเรียนมา ด้วยเหตุที่มีความรักในความเป็นพวกพ้อง จึงไม่ต้องการทำลายพวกพ้องเดียวกัน เพราะรู้กันดีว่าการรับทำโปรเจคนักศึกษาจะทำให้นักศึกษาคนนั้นหมดโอกาสในการเรียนรู้ขั้นตอนและกระบวนการที่ได้มาซึ่งผลงานโดยสมบูรณ์

    นักพัฒนาท่านนี้มีเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงาน และเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผู้ว่าจ้าง แต่อยู่มาวันหนึ่งมีเรื่องผิดใจกับผู้จ้างรายหนึ่ง อาจด้วยเหตุว่าพัฒนาโปรแกรมไม่ตรงกับความต้องการ หรือผู้จ้างไปพบภายหลังว่าโปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาต่อยอดโปรแกรมดังกล่าวแล้วนำไปจำหน่ายจ่ายแจกต่อ เสมือนผิดสัจจะที่ให้ไว้ต่อกัน เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในกรณีที่การรับงานพัฒนาโปรแกรมขาดหลักฐานเอกสารข้อตกลง ประกอบกับราคาที่ไม่สมเหตุสมผล เพราะผู้จ้างอาจคิดว่าโปรแกรมที่เข้าจ่ายไปในราคาไม่กี่พันบาทจะเป็นงานชิ้นสุดท้ายที่ของผู้รับจ้างพัฒนาขึ้น แต่ในความเป็นจริงโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมักมีการพัฒนาต่อยอดเป็นรุ่นไป เช่น รุ่นที่หนึ่งขายให้ผู้จ้างคนที่หนึ่ง รุ่นที่สองขายให้นักศึกษา รุ่นที่สามแจกเป็นโอเพนท์ซอร์ทเป็นต้น การสั่งให้ผู้รับจ้างพัฒนาโปรแกรมหยุดคิดก็ต้องมาจากฐานคิดที่สมเหตุสมผล

    โอกาสที่ดีเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ คำว่าโอกาสนั้นมีได้ 3 บทบาทคือ ผู้ให้โอกาส ผู้รับโอกาส และผู้ทำลายโอกาสของผู้อื่น เมื่อสถาบันการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้ว นักศึกษาก็จะเป็นผู้ได้โอกาสในการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยสมบูรณ์ ส่วนมือปืนโปรแกรมเมอร์ก็จะทำให้นักศึกษาเสียโอกาสในการเรียนรู้ หากพิจารณาว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ต้องมองไปที่ฐานคิดของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งผู้เรียน ผู้รับเขียนโปรแกรม ผู้ตรวจงาน ผู้ปกครอง ทั้งหมดมีเหตุสมผลในมุมของตนทุกคน ถ้าต้องพิจารณากันรอบด้านและปล่อยวางจะพบว่าเป็นการยากที่จะตัดสินว่าใครถูกใครผิด คงฝากไว้แต่คำว่าทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรม
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
232. ดูงานด้านไอทีกับซูเปอร์เซ็นเตอร์
231. เว็บบริการสืบค้นอันดับหนึ่งในจีน
230. มองที่มาของเว็บไซต์อันดับหนึ่ง
229. ห้าสอกับข้อมูลกองพะเนิน
228. ถ้ามีเบอร์มรณะจริงจะเป็นอย่างไร
227. การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสังคม
226. ผลจัดอันดับภาพยนตร์ทำเงิน
225. อวตารที่ไม่ใช่อวตาร
224. บูรณาการสาขาวิชา
223. ผู้นำทั่วโลกประชุมลดโลกร้อนที่เดนมาร์ก
222. คำว่าโอกาสกับมือปืนโปรแกรมเมอร์
221. หากไม่เข้าถ้ำเสือ ย่อมไม่ได้ลูกเสือ
220. กระจกผีสิงกับก๊อกน้ำเจ้าที่
219. จินตนาการกับอุปกรณ์ควบคุมสมอง
218. กระบวนการจัดการความรู้
217. แสงสว่างกับวิถีที่เปลี่ยนแปลง
216. ทวิตเตอร์คืออีกช่องทางสื่อสาร
215. ความต้องการจากระบบฐานข้อมูล
214. อวตารหรือตัวแทนในโลกไซเบอร์
213. ใครคือผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล
212. ซื้อดีวีดีอาร์ระวังมีเศร้า
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC