บูรณาการสาขาวิชา
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 224 บูรณาการสาขาวิชา
18 มกราคม – 24 มกราคม 2553

    มีคำกล่าวว่า “รู้อะไรรู้กระจ่างแต่อย่างเดียว แต่ให้เชี่ยวชาญเกิดจะเกิดผล” เป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับการดำรงชีวิตในอดีต เพราะเรามีข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง การสื่อสาร ภาระหน้าที่ และความรู้ ปัจจุบันคนไทยเรียนหนังสือตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 12 ปี ถ้ารวมกับการเรียนระดับปริญญาตรีจะเป็น 16 ปี แล้วจะให้รู้อย่างเดียวคงไม่เพียงพอกับสังคมแห่งการแข่งขันที่ต้องใช้สหวิทยาการ เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุขตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแบบนาทีต่อนาที

    เคยดูโทรทัศน์ว่ามีคนไทยสามารถเป็นหมอผ่าตัดไปพร้อมกับการเป็นกัปตันขับเครื่องบิน และมีอีกนับไม่ถ้วนเรียนปริญญาตรีพร้อมกัน 2 มหาวิทยาลัยสำเร็จการศึกษาใน 4 ปี และมีอีกนับไม่ถ้วนได้ปริญญาตรีหรือปริญญาโทหลายใบ ที่กล่าวมาคือความรู้ในระบบที่เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของมนุษย์ผู้มีความมุ่งมั่นทุ่มเท ส่วนผู้มีความรู้นอกระบบเช่น หมอสมุนไพร หมอเพลง หมอรำ หมอนวด หมอตำแย หมอผี ล้วนเป็นความรู้นอกระบบที่มีการสั่งสอนร่ำเรียนถ่ายทอดผ่านประสบการณ์ตรงจากคนสู่คน บ่อยครั้งที่พบผู้มีความสนใจข้ามสายอาชีพจนเด่นกว่าผู้อยู่ในสายอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล ครู หรือข้าราชการ อาจสนใจการถ่ายภาพจนได้ชื่อว่าเป็นตากล้องระดับแนวหน้า เพราะพวกเขามีความสนใจเป็นพิเศษ ได้ขวนขวาย มุ่งมั่นทุ่มเท เสียสละ และเรียนรู้จนเชี่ยวชาญมากกว่าผู้ที่อยู่ในระบบการศึกษาปกติ

    ความมุ่งมั่นทุ่มเทเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการเรียนรู้ และเป็นจุดเริ่มสู่การทะลายกำแพงอวิชาในบุคคล การวิจัยเพื่อท้องถิ่นคือการดำเนินการโดยคนในท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามและหาคำตอบ อาจมีกลไกของนักวิชาการหรือนักศึกษาเข้าไปร่วมขับเคลื่อน ล้วนก่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปของสหวิทยาที่ทุกคนต่างลดกำแพงอัตตาในตน หันมาเปิดใจเรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนทัศนคติ รู้จักการเลือกและปรับเครื่องมือที่ใช้และจะถูกใช้ในการดำรงชีพ แล้วผ่องถ่ายต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่น โดยอาศัยเวทีเป็นกลไกของการแลกเปลี่ยนทั้งคน กระบวนการ เครื่องมือ ความรู้ และบทเรียน โดยบุคคลคือผู้ที่ได้ผลและนำผลไปสร้างความสุขแก่ตนเป็นลำดับแรก ทั้งหมดที่ผ่านมาคือการบูรณาการที่มีฐานคิดเริ่มต้นจากบุคคลสู่ชุมชน และสังคมตามลำดับ
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
234. ลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์ระหว่างบุคคล
233. ดูงานด้านไอทีกับกสท ลำปาง
232. ดูงานด้านไอทีกับซูเปอร์เซ็นเตอร์
231. เว็บบริการสืบค้นอันดับหนึ่งในจีน
230. มองที่มาของเว็บไซต์อันดับหนึ่ง
229. ห้าสอกับข้อมูลกองพะเนิน
228. ถ้ามีเบอร์มรณะจริงจะเป็นอย่างไร
227. การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสังคม
226. ผลจัดอันดับภาพยนตร์ทำเงิน
225. อวตารที่ไม่ใช่อวตาร
224. บูรณาการสาขาวิชา
223. ผู้นำทั่วโลกประชุมลดโลกร้อนที่เดนมาร์ก
222. คำว่าโอกาสกับมือปืนโปรแกรมเมอร์
221. หากไม่เข้าถ้ำเสือ ย่อมไม่ได้ลูกเสือ
220. กระจกผีสิงกับก๊อกน้ำเจ้าที่
219. จินตนาการกับอุปกรณ์ควบคุมสมอง
218. กระบวนการจัดการความรู้
217. แสงสว่างกับวิถีที่เปลี่ยนแปลง
216. ทวิตเตอร์คืออีกช่องทางสื่อสาร
215. ความต้องการจากระบบฐานข้อมูล
214. อวตารหรือตัวแทนในโลกไซเบอร์
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC