หากไม่เข้าถ้ำเสือ ย่อมไม่ได้ลูกเสือ
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 221 หากไม่เข้าถ้ำเสือ ย่อมไม่ได้ลูกเสือ
28 ธันวาคม – 3 มกราคม 2553

    การดำเนินงานทุกงานต้องเริ่มจากการกำหนดวัตถุประสงค์ ทั้งการสอนหนังสือของอาจารย์ ข้าราชการจัดงาน นักเรียนไปโรงเรียน นักศึกษาทำโครงงาน ดาราแสดงภาพยนต์ ล้วนมีกิจกรรม มีการสื่อสาร มีการอ่านเขียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่เสมอ มีหลายเวทีได้นำเสนอความสามารถของเอ็มเอสเอ็นแมสเซนเจอร์ (MSN Messenger) ว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้กิจการงานเหล่านั้นสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย อาทิ ช่วยในการสื่อสาร รับส่งภาพถ่าย วีดีโอ แฟ้มข้อมูล หรือช่วยมองเห็นคู่สนทนาผ่านเว็บแคม มีน้องสาวคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าทุกวันนี้ใช้เว็บแคมผ่านเอ็มเอสเอ็นเป็นเครื่องมือให้เธอได้พูดคุยกับคุณแม่ที่ต่างจังหวัด นักศึกษาหลายคนก็บอกว่าใช้สำหรับขอคำปรึกษาจากผู้รู้หรืออาจารย์ที่ปรึกษาหลังเลิกงานได้ง่าย

    ถ้าลูกค้าใช้งานเอ็มเอสเอ็นก็จำเป็นที่ผู้ขายสินค้าจะต้องใช้งานเช่นกัน เพื่อให้ปิดการขายทำได้ง่ายขึ้น ถ้านักเรียนใช้เอ็มเอสเอ็นก็เป็นโอกาสที่ครูจะใช้เป็นช่องทางให้ความรู้เพิ่มเติมแก่ศิษย์ ติดตามงานที่ศิษย์ยังคั่งค้าง หรือแนะนำผู้ประกอบการแก่ศิษย์ตามควร ถ้าศิษย์เก่าใช้งาน Hi5.com หรือ Twitter.com ก็ควรที่ครูจะเข้าไปขอเป็นเพื่อน เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารให้ศิษย์เก่าได้ทราบและสร้างเครือข่ายที่ทรงพลังในการทำกิจกรรมสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไป

    ยุคของการที่ครูเป็นศูนย์กลาง หรือร้านโชว์ห่วยลำพองใจในซอยเปลี่ยวเริ่มเปลี่ยนรูปไป ปัจจุบัน 7-11 ถูกเปิดในทุกมุมเมืองของประเทศด้วยมาตรฐานและบริการเหมือนกันทั่วประเทศ ร้านโชว์ห่วยจำเป็นต้องปรับปรุงให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอด ต้องวิจัยตลาด และตอบความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างเท่าทัน ยุคที่ครูจะทำตัวเป็นเทพให้ลูกศิษย์คลานเข้าไปกราบไหว้ขอความรู้เริ่มเสื่อมลง ปัจจุบันครูต้องเข้าหาศิษย์และสนับสนุนให้ศิษย์คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มิใช่ท่องหนังสือตามที่ครูจดให้อ่านบนกระดาน ครูต้องมีระบบและเป็นกลไกจัดหาเครื่องมือ และสถานการณ์ที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละคน แม้เป็นงานที่ยาก แต่ก็ท้ายทายสำหรับการได้ชื่อว่าเป็นครูสร้างสรรค์ (Creative Teacher) ในยุคนี้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
231. เว็บบริการสืบค้นอันดับหนึ่งในจีน
230. มองที่มาของเว็บไซต์อันดับหนึ่ง
229. ห้าสอกับข้อมูลกองพะเนิน
228. ถ้ามีเบอร์มรณะจริงจะเป็นอย่างไร
227. การเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสังคม
226. ผลจัดอันดับภาพยนตร์ทำเงิน
225. อวตารที่ไม่ใช่อวตาร
224. บูรณาการสาขาวิชา
223. ผู้นำทั่วโลกประชุมลดโลกร้อนที่เดนมาร์ก
222. คำว่าโอกาสกับมือปืนโปรแกรมเมอร์
221. หากไม่เข้าถ้ำเสือ ย่อมไม่ได้ลูกเสือ
220. กระจกผีสิงกับก๊อกน้ำเจ้าที่
219. จินตนาการกับอุปกรณ์ควบคุมสมอง
218. กระบวนการจัดการความรู้
217. แสงสว่างกับวิถีที่เปลี่ยนแปลง
216. ทวิตเตอร์คืออีกช่องทางสื่อสาร
215. ความต้องการจากระบบฐานข้อมูล
214. อวตารหรือตัวแทนในโลกไซเบอร์
213. ใครคือผู้รับผิดชอบฐานข้อมูล
212. ซื้อดีวีดีอาร์ระวังมีเศร้า
211. ถึงยุคของ CATCDMA
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC