เครือข่ายสังคมกับร้านอาหาร
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 195 เครือข่ายสังคมกับร้านอาหาร
29 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2552

    คนรุ่นใหม่มักนิยมเข้าถึงสารสนเทศในอินเทอร์เน็ต อ่านข่าวรายวัน ทำกิจกรรมเพื่อแสดงตนให้โลกไซเบอร์ได้รับรู้และยอมรับความคงอยู่ของตน เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอย่างที่เรียกกันว่าเครือข่ายสังคม (Social Network) จากสถิติเดือนมิถุนายน 2552 ที่รายงานใน alexa.com พบว่าประเทศไทยมีการเข้าถึง hi5.com เป็นอันดับ 2 รองจาก google.co.th ส่วนอันดับสามคือ live.com ด้วยบริการที่เพิ่มขึ้นของเว็บไซต์เครือข่ายสังคม เช่น การสร้างกลุ่ม (group) เป็นเครือข่ายเพื่อนที่เชื่อมด้วยเวทีแลกเปลี่ยนผ่านระบบกระดานข่าว การเขียนบันทึก (journal) นำเสนอข้อมูลข่าวสารคล้ายกับบล็อกไซต์ การนำเสนอภาพ (Photos) ที่แยกห้องอย่างเป็นระเบียบและแบ่งให้เพื่อนได้ชื่นชม การจัดกลุ่มเพื่อน (Friends) สำหรับคัดกรองคนรู้จักที่มาจากหลายช่องทาง

    เครือข่ายสังคมถูกนำไปใช้ในหลายวัตถุประสงค์ อาทิ โอบามาใช้บล็อกและยูทูบเป็นช่องทางหนึ่งในการหาเสียง มีหลายกลุ่มที่ใช้ประโยชน์ได้ชัดเจน เช่น สมาคมศิษย์เก่า ค่ายเพลง นักแสดง นักเขียน โรงเรียนกวดวิชา ร้านอาหาร เป็นต้น เพื่อนท่านหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นต้องการทำเว็บไซต์โดยมีวัตถุประสงค์นำเสนอภาพรายการอาหาร ภาพแขกพิเศษที่เข้าไปใช้บริการ บรรยากาศภายในร้าน เปิดช่องทางรับข้อเสนอแนะ ให้ข้อมูลเพื่อการติดต่อ จึงแนะนำไปว่าน่าจะเริ่มต้นด้วยการใช้บริการ hi5.com เพราะตอบความต้องการได้ทุกอย่าง และภาพรายการอาหารญี่ปุ่นก็เป็นที่ต้องตาต้องใจ การสร้างเครือข่ายเพื่อนชาวลำปางและเชิญชวนด้วยภาพรายการอาหารสีสดสะอาดน่าลิ้มลองก็เป็นวิธีสร้างสุขได้ทั้งเจ้าของร้านและแขกที่ใช้บริการ

    ได้แนะนำเจ้าของร้านอาหารเพิ่มเติมว่า ชื่อเว็บไซต์หรือโดเมนเนมราคาเพียง 360 บาทต่อปี จะจดกี่ชื่อก็ได้แล้วก็ชี้ไปยังเว็บไซต์เครือข่ายสังคมที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อรวบรวมสมาชิกจากทุกเครือข่าย ด้วยสื่อที่ร้านมีอยู่มีจุดแข็งชัดเจน สิ่งที่นำเสนอเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต การเพิ่มช่องทางเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ด้วยต้นทุนที่ต่ำ แต่การใช้สื่อนี้ต้องลงแรง ลงความคิด ลงเวลา เพื่อทำให้เกิดขึ้น และคงอยู่ เพราะคำว่า action = reaction ยังใช้ได้กับงานลักษณะนี้
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
204. บูทโอเอสจากเมนบอร์ด
203. บทบาทของเครื่องบริการอีเมล
202. เกมในแลนที่กำลังหายไป
201. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
200. นโยบายกับออนไลน์ต้องไปด้วยกัน
199. การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง
198. ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552
197. พัฒนาการศึกษาด้วยอีเทรนนิ่ง
196. ความสำเร็จของระบบฐานความรู้ของโลก
195. เครือข่ายสังคมกับร้านอาหาร
194. มัลติมีเดียในงานมุทิตาจิต
193. การเลือก Netbook หรือ Notebook
192. จุดเริ่มต้นของความปลอดภัยด้านไอที
191. การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
190. มีเรื่องควรรู้แต่ไม่อาจรู้หมด
189. ฐานข้อมูลข่าวสารคือบทเรียนของชีวิต
188. การศึกษาตามอัธยาศัยกับคำว่ากศน.
187. ทาสของเทคโนโลยีในยุควัตถุนิยม
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC