ความสำเร็จของระบบฐานความรู้ของโลก
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 196 ความสำเร็จของระบบฐานความรู้ของโลก
6 กรกฎาคม – 12 กรกฎาคม 2552

    ระบบฐานความรู้ (Knowledge Based System) เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ซึ่งต้องมีระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems) มาเป็นกลไกตัดสินใจภายในระบบฐานความรู้ และส่งผลลัพธ์จากการตัดสินใจที่ผ่านการคัดกรองและน่าเชื่อถือให้กับผู้ที่ต้องการใช้ข้อมูล การรวบรวมองค์ความรู้ในอดีตไม่มีเครื่องมือที่จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถรวบรวม เรียบเรียง แลกเปลี่ยน และนำเสนออย่างมีส่วนร่วมกันทั้งโลก ต่างกับปัจจุบันที่เรามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีเครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ Blog, Forum, Webboard, Chat, Wiki, QA และ FAQ เราจึงมีระบบฐานความรู้รองรับความรู้มากมายที่ผู้รู้ และผู้เรียนรู้ต่างพยายามเรียบเรียงจากมุมมองของตนเกิดเป็นระบบฐานความรู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ชื่อว่าอินเทอร์เน็ต

    แต่การนำความรู้ที่อยู่ในตัวคนออกมาแลกเปลี่ยนแล้วนำเสนอสู่สาธารณะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกิดกลไกสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา การประกันคุณภาพ และเกิดบริการเครื่องมือช่วยรวบรวมความรู้โดยเว็บไซต์มากมาย ปัจจุบันเมื่อพูดถึงคำว่า วิกิ (Wiki) ซึ่งถูกสร้างครั้งแรกโดย วอร์ด คันนิงแฮม ปีพ.ศ.2537 ทุกคนก็จะนึกถึงเว็บไซต์ Wikipedia.com หมายถึง เว็บไซต์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนเข้าไปเพิ่ม และร่วมแก้ไขเนื้อหาบทความได้โดยง่าย เป็นองค์ความรู้ที่คนจากทุกชาติ ทุกภาษาเข้าไปเป็นอาสาสมัครร่วมกันพัฒนาความรู้

    ฐานความรู้ระดับโลกที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบัน แต่เป็นความรู้ที่ไม่เจาะลึกเฉพาะด้าน ไม่แยกตามบริบทที่เป็นไปขององค์กรหรือชุมชน จึงมีการนำระบบวิกิไปติดตั้งในองค์กร เพื่อให้สมาชิกนำความรู้และประสบการณ์เข้าไปบันทึกไว้ ซึ่งความสำเร็จของระบบขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ นโยบายของผู้บริหาร งบประมาณสนับสนุน เป้าหมายร่วมขององค์กร ความง่ายในการใช้งาน ความเอื้ออาธรของสมาชิก และการลดอัตตาที่มีในตัวตนของทุกคน
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
205. ทดสอบอุปกรณ์ก่อนออกจากร้าน
204. บูทโอเอสจากเมนบอร์ด
203. บทบาทของเครื่องบริการอีเมล
202. เกมในแลนที่กำลังหายไป
201. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
200. นโยบายกับออนไลน์ต้องไปด้วยกัน
199. การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง
198. ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552
197. พัฒนาการศึกษาด้วยอีเทรนนิ่ง
196. ความสำเร็จของระบบฐานความรู้ของโลก
195. เครือข่ายสังคมกับร้านอาหาร
194. มัลติมีเดียในงานมุทิตาจิต
193. การเลือก Netbook หรือ Notebook
192. จุดเริ่มต้นของความปลอดภัยด้านไอที
191. การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
190. มีเรื่องควรรู้แต่ไม่อาจรู้หมด
189. ฐานข้อมูลข่าวสารคือบทเรียนของชีวิต
188. การศึกษาตามอัธยาศัยกับคำว่ากศน.
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC