มัลติมีเดียในงานมุทิตาจิต
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 194 มัลติมีเดียในงานมุทิตาจิต
22 มิถุนายน – 28 มิถุนายน 2552

    มนุษย์เราประเสริฐกว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นบนโลกด้วยหลายปัจจัย สำหรับพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่าการมีพรหมวิหารเป็นหนึ่งในเครื่องแยกความแตกต่างข้างต้นได้อย่างชัดเจน แล้วหนึ่งในพรหมวิหารได้แก่ มุทิตา คือ การยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นเป็นสุข เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในหลายองค์กรที่ผู้น้อยรวมตัวกันจัดงานมุทิตาจิตให้ผู้ใหญ่ที่น่าเครารพเมื่อถึงวาระต้องอำลาองค์กรตามเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปของแต่ละคน ปลายเดือนพฤษภาคม 2552 ผู้เขียนร่วมงานมุทิตาจิตของ รศ.จินตนา สุนทรธรรม เป็นการเกษียณรอบที่ 2 สำหรับองค์กรที่ 2 ของท่านด้วยวัย 75 ปี แม้ใจยังสู่แต่ด้วยอุปสรรคของสังขารที่เป็นไปตามวัย จึงเป็นเวลาที่ท่านต้องทำตามเป้าหมายอีกประการหนึ่งในฐานะพุทธศาสนิกชนที่เข้มแข็งด้วยการวางแผนไปปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง เจริญภาวนาอย่างสงบเป็นความสุขที่แท้จริงตามทางสายธรรม ดังที่ชาวพุทธทุกคนใฝ่ฝันไว้แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ก้าวไปถึงจุดที่ท่านกำลังยืนอยู่

    รูปแบบงานมุทิตาจิตดำเนินไปด้วยความรัก ความสุข ความชื่นชม โดยศิษย์เก่าแต่ละรุ่นผลัดกันออกมาแสดงความปิติยินดี เล่าความหลังที่น่าประทับใจ รำลึกในคุณงามความดีของอาจารย์แม่หรืออาจารย์ย่าของผม มีนักศึกษาปัจจุบันมาแสดงศิลปล้านนาประกอบเพลง พร้อมฉายสไลด์ประกอบการแสดง และศิษย์เก่าผลัดกันออกไปร้องเพลงคาราโอเกะโดยใช้โปรแกรมนิกคาราโอเกะ (NICK Karaoke)

    ในอดีตการจัดงานมุทิตาจิตก็คงไม่มีการใช้แสง สี หรือเสียงให้เห็นมากนัก แต่ปัจจุบันงานแสดงความชื่นชมเช่นนี้มักแจกหนังสือประวัติย่อ หนังสือธรรมะ และสร้างสื่อมัลติมีเดียที่สมบูรณ์ ในงานนี้ใช้วีดีทัศน์ถึง 3 ชุดใน 3 วาระผ่านเครื่องฉาย Projector 2 ตัวไปยังด้านข้างของเวทีทั้งสองด้าน และจอคอมพิวเตอร์สำหรับร้องคาราโอเกะอีกตัวหนึ่ง มีการปรับใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับการแสดงจินตลีลาได้อย่างลงตัวเป็นการใช้เทคโนโลยีนำเสนอได้อย่างสมบูรณ์จากความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนที่ต้องการชื่นชมปูชนียบุคคลขององค์กร
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
203. บทบาทของเครื่องบริการอีเมล
202. เกมในแลนที่กำลังหายไป
201. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
200. นโยบายกับออนไลน์ต้องไปด้วยกัน
199. การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง
198. ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552
197. พัฒนาการศึกษาด้วยอีเทรนนิ่ง
196. ความสำเร็จของระบบฐานความรู้ของโลก
195. เครือข่ายสังคมกับร้านอาหาร
194. มัลติมีเดียในงานมุทิตาจิต
193. การเลือก Netbook หรือ Notebook
192. จุดเริ่มต้นของความปลอดภัยด้านไอที
191. การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
190. มีเรื่องควรรู้แต่ไม่อาจรู้หมด
189. ฐานข้อมูลข่าวสารคือบทเรียนของชีวิต
188. การศึกษาตามอัธยาศัยกับคำว่ากศน.
187. ทาสของเทคโนโลยีในยุควัตถุนิยม
186. ความต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC