ทบทวนอดีตในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี
 
#503 ทบทวนอดีตในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี

    การจดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตหรือการเขียนไดอารี่ก็เพื่อเก็บข้อมูลไว้ทบทวนในภายหลัง มีเหตุการณ์มากมายที่เป็นตัวอย่างประโยชน์ของการจดบันทึกที่ดี ในทางทฤษฎีมีการจัดตั้งสาขาวิชาด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นการพัฒนาความรู้ฝังลึกให้เป็นความรู้ชัดแจ้ง ที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ ในทางคอมพิวเตอร์ก็มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ระบุให้ผู้ประกอบการต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งหมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น ไว้อย่างน้อย 90 วันตามรายละเอียดในมาตรา 26

    ในด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ซึ่งกำหนดให้การศึกษาระดับหลักสูตรในประเทศไทยที่มีหลายพันหลักสูตร ทุกหลักสูตรต้องเขียนระบบ ขั้นตอน หรือกระบวนการทำงาน อย่างน้อย 7 เรื่องจาก 14 ตัวบ่งชี้ไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้มีการประเมินระบบหรือกระบวนการ ต้องปรับปรุงตามผลประเมิน นำกระบวนการใหม่ไปใช้ จึงจะได้คะแนนในระดับดี ถ้าหลักสูตรไม่ได้เขียนระบบหรือกระบวนการไว้ในอดีต ก็คงจะไม่มีอดีตมาให้ประเมิน แล้วจะนำกระบวนการที่ไหนไปใช้ในอนาคต ถ้ายังไม่มีระบบหรือกระบวนการในปัจจุบันก็จะต้องสร้างขึ้นมาในวันนี้ เพื่อวันพรุ่งนี้ที่เป็นระบบ

    ในทางคอมพิวเตอร์มีซอฟท์แวร์สำหรับให้บริการมากมาย แต่ที่นิยมกันมากคือเว็บไซต์ อาจใช้ apache หรือ nginx ซึ่งการเก็บข้อมูลการเข้าเว็บไซต์จะบันทึกใน access.log หรือ error.log เมื่อเวลาผ่านไปผู้ดูแลก็ต้องเข้าไปตรวจสอบติดตามว่ารายการที่บันทึกไว้มีความปกติหรือไม่อย่างไร เช่นการเข้ามาผ่านช่องทางที่ไม่ได้คาดคิดก็อาจเกิดจากความพยายามของแฮกเกอร์ที่จะเข้าทางประตูหลัง ในบ้านที่สร้างไว้หลายปีแล้ว เมื่อเดินสำรวจตรวจสอบก็จะพบร่องรอยการเสื่อมสภาพ เช่น ผนังร้าว เสาร้าว หลังคารั่วซึม พื้นดินทรุด ซึ่งการตรวจสอบและแก้ไขได้ทันก็จะไม่นำไปสู่หายนะ ซึ่งการติดตามตรวจสอบเป็นสิ่งที่จำเป็นในทุกระบบ ไม่ว่าจะตรวจสภาพบ้าน ตรวจการเข้าใช้เครื่องบริการ ตรวจผลการดำเนินงานเพื่อยืนยันความมีคุณภาพของหลักสูตร เป็นต้น

   http://www.thaiall.com/article/law.htm

   http://www.thaiall.com/iqa

   http://variety.teenee.com/foodforbrain/69370.html

   http://www.flagfrog.com/cartoon-mermaid-teach-human/

   https://www.facebook.com/WeAfricanNations/posts/877523445653098
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
513. การดูแลสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้าง
512. ความเป็นเพื่อนขึ้นกับเป้าหมาย
511. ตั้งจอทัชสกีนไว้ให้ข้อมูลหน้าร้าน
510. บางครั้งงานไอทีจ้างให้ก็ไม่ทำ
509. อุปกรณ์เล็กลงบริษัทก็ต้องปิดลง
508. หุ่นยนต์คิดแบบในหนังคงยังไม่มี
507. การประชุมวิชาการด้านไอที 2558
506. หลอกตนเองว่าปลอดภัยขึ้น
505. แท่งคอมพิวเตอร์ของอินเทล
504. มองหลังคาบ้านจากดาวเทียม
503. ทบทวนอดีตในปัจจุบันเพื่ออนาคตที่ดี
502. ขั้นตอนการจัดการความรู้
501. เลือกสมาร์ทโฟนอย่างไรดี
500. เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499. สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498. เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497. เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496. การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
495. เลือกซื้อสมาร์ทโฟนให้คุ้มกับราคา
494. ใช้เน็ตบ่อยอาจหลงคิดว่ารู้แล้ว
493. การใช้คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานภาครัฐในสหรัฐ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC