สารสนเทศสาธารณภัย
 
#436 สารสนเทศสาธารณภัย

    ประเทศไทยประสบสาธารณภัยหลายแบบทุกปี โดยภาครัฐมีหน่วยงานที่ดูแลปัญหาอยู่หลายหน่วยงานตามลักษณะปัญหา ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคเหนือบ่อยครั้ง คือ ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย ไฟป่า วาตภัย เมื่อค้นข้อมูลจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีในจังหวัดพบว่าประเภทของภัยมีอีกหลายรูปแบบ ได้แก่ ภัยทางท้องถนน อัคคีภัย แผ่นดินไหว อาคารทรุด/อาคารถล่ม คลื่นสึนามิ การก่อวินาศกรรม การคมนาคม สารเคมี/วัตถุอัตราย ดินถล่ม โรคระบาด ศัตรูพืชระบาด อุบัติเหตุจากโรงงาน สึนามิ ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และภัยอื่น

    การประเมินว่าพื้นที่ใดจะเข้าเงื่อนไขเป็นพื้นที่ประสบภัยจะมีเกณฑ์ให้พิจารณา เมื่อถูกประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยก็จะได้รับการดูแลจากภาครัฐเป็นพิเศษตามสภาพปัญหา ถ้ามีอากาศหนาวจัดที่อุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสติดต่อกันเกิน 3 วัน ในจังหวัดนั้นก็จะพิจารณาประกาศเป็นภัยพิบัติฉุกเฉิน (ภัยหนาว) ส่วนภัยหมอกควัน คือ พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนอุทกภัยมักมีพื้นที่ประสบภัยซ้ำซากอยู่ทุกปี หรือเกิดครั้งแรกที่มาจากฝนตกหนักมีน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง

    การคมนาคมถือเป็นภัยหนึ่งที่มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากทุกปี ใน 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 นางธวัลรัตน์ ไชยอินปัน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่ามีอุบัติเหตุรวม 66 ครั้ง และมีผู้เสียชีวิต 9 ราย มีสาเหตุหลักจากเมาสุรา 41 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 62.12 ส่วนภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจเกิดความเสียหายขึ้นกับระบบ Hardware, Software, Network, Peopleware แฟ้มข้อมูล และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ถูกทำลาย ทำให้เกิดความเสียหาย และเป็นสาธารณภัยที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้เกิดผลกระทบและความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งเทียบเคียงคล้ายกับที่ กสท. บางรัก ไฟดับ ทำให้เครือข่ายล้มไปทั้งระบบเป็นเวลาประมาณ 3 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 คาดว่าเกิดความเสียหายประมาณ 300 ล้านบาท จากเหตุชุมนุมทางการเมืองที่นั่น
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
446. ไวรัสติดคนหรือติดคอม
445. มิจฉาชีพด้านไอที
444. ไวรัสคอมพิวเตอร์
443. การเลือกลำโพงรอบทิศทาง
442. ชุมชนต่างจังหวัดใช้สื่อสังคมน้อยมาก
441. เวิลด์ไวด์เว็บเข้าเบญจเพส
440. ทวิตเตอร์บล็อกสื่อลามกของไวน์
439. นวัตกรรมสมาร์ทโฟนชะลอตัว
438. ข่าวสารจากสายลับสองหน้า
437. จริยธรรมที่ควรปกปิดหรือเปิดเผย
436. สารสนเทศสาธารณภัย
435. อุปกรณ์ควบคุมยุคทีวีดิจิทอล
434. บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่
433. รูดปรื้ดเร็วไปกฎหมายคุ้มครอง
432. ยอดขายพีซีตกลงต่อเนื่อง
431. ภาพตัดต่อเป็นอาวุธการเมือง
430. อุปกรณ์สวมใส่คือความหวังใหม่
429. ประสบการณ์ของตากล้องมืออาชีพ
428. การควบคุมพื้นที่ในโลกไซเบอร์
427. บันทึกของชาวโลกที่เปลี่ยนไป
426. ม็อบการเมืองกับโซเชียลมีเดีย
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC