การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 199 การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง
27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2552

    การสื่อสาร หรือการสื่อความหมายมักประกอบด้วยผู้ส่งสาร (Sender) สาร (Message) สื่อหรือช่องทาง (Channel) และผู้รับสาร(Receiver) การสื่อสารในปัจจุบันมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น ในอดีตการสื่อสารในชุมชนมักสื่อกันด้วยการสนทนา เช่น ไปไหนมาไหน กินข้าวกับอะไร สบายดีหรือเปล่า ทั้งตัวสารและช่องทางไม่ซับซ้อนเหมือนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคมมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น การสื่อสารในกลุ่มคนย่อมซับซ้อนตามกันไป เช่น การตรวจประเมินเพื่อการประกันคุณภาพในสถาบันการศึกษา การจัดทำรายงานประจำปี หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างพ่อค้ากับลูกค้า สิ่งที่พบในการสื่อสารคือสารและสื่อจำนวนมากที่ปรากฎในรูปของเอกสาร ครั้งหนึ่งผู้เขียนต้องเข้าประชุมประจำปีกับองค์กรหนึ่งมีเอกสารประกอบการประชุมใช้กระดาษกว่า 3 รีมต่อคน มีผู้ร่วมประชุมประมาณ 50 คน สรุปได้ว่าการประชุมครั้งนั้นใช้กระดาษไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นแผ่น แต่ก็จำเป็นในบริบทเช่นนั้น

    ในการสื่อสารระหว่างบุคคล โดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อหรือช่องทาง และเครื่องมือที่ได้รับความนิยมก็คืออีเมล (e-mail) เพราะรับส่งได้ง่าย ทำได้ทุกที่ทุกเวลา ส่งแฟ้มข้อมูลหรือแฟ้มมัลติมีเดีย สามารถนำไปเผยแพร่ต่อ หรือแปลงลงสื่อประเภทอื่นได้หลากหลาย เช่น พิมพ์ลงกระดาษ สำเนาลงซีดีและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่อไป แต่ปัญหาการส่งแฟ้มดิจิทอลผ่านอีเมลที่เกิดขึ้นเสมอคือ ขนาดแฟ้มใหญ่ ทำให้อัพโหลดหรือดาวน์โหลดย่อมต้องใช้เวลา ต้องใช้พื้นที่เก็บ หรือส่งไปกับอีเมลแล้วผู้รับอาจต้องใช้เวลาดาวน์โหลดมากหรือไม่ผ่านข้อกำหนดของผู้ให้บริการ

    สตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง (Storage on Web hosting) เป็นแหล่งเก็บแฟ้มข้อมูลดิจิทอลที่ได้รับความนิยม หากการส่งแฟ้มให้กันและกันมีข้อจำกัดเรื่องขนาด การส่งแฟ้มไปเก็บในเว็บโฮสติ้งเป็นทางเลือกหนึ่ง ทำให้ภาระการจัดเก็บแฟ้มในกล่องรับจดหมายลดลง เช่น ส่งแฟ้มขนาด 1 MB ให้เพื่อนในองค์กรเดียวกัน 100 คน ก็จะทำให้เครื่องบริการอีเมลต้องรับภาระถึง 100 MB แต่ถ้าส่งเพียงลิงค์สำหรับดาวน์โหลดแฟ้มจากสื่อเก็บข้อมูลกลางหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้งก็จะลดภาระของเครื่องบริการได้อย่างชัดเจน แหล่งที่สามารถรับแฟ้มได้ในอินเทอร์เน็ตเช่น sky drive ของ hotmail.com หรือ site ของ google.com หรือใช้สตอเรจที่มีในองค์กรของตนก็เป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็น
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
208. การใช้โปรแกรมเก่าในเครื่องใหม่
207. ป.4 เขียนโปรแกรม
206. ความเชื่อที่แสนงดงาม
205. ทดสอบอุปกรณ์ก่อนออกจากร้าน
204. บูทโอเอสจากเมนบอร์ด
203. บทบาทของเครื่องบริการอีเมล
202. เกมในแลนที่กำลังหายไป
201. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
200. นโยบายกับออนไลน์ต้องไปด้วยกัน
199. การเลือกอีเมลหรือสตอเรจบนเว็บโฮสติ้ง
198. ในเวทีนำเสนองานวิจัยของกศน 2552
197. พัฒนาการศึกษาด้วยอีเทรนนิ่ง
196. ความสำเร็จของระบบฐานความรู้ของโลก
195. เครือข่ายสังคมกับร้านอาหาร
194. มัลติมีเดียในงานมุทิตาจิต
193. การเลือก Netbook หรือ Notebook
192. จุดเริ่มต้นของความปลอดภัยด้านไอที
191. การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
190. มีเรื่องควรรู้แต่ไม่อาจรู้หมด
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC