คุณสมบัติของสารสนเทศที่ปลอดภัย
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 182 คุณสมบัติของสารสนเทศที่ปลอดภัย
30 มีนาคม 2552 – 5 เมษายน 2552

    อินเทอร์เน็ตเกิดขึ้นจากโครงการของ ARPAnet (Advanced Research Projects Agency Network) สังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ราวปีพ.ศ.2503 สำหรับประเทศไทยเริ่มเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตราวปีพ.ศ.2530 ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียไปยังมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ต่อมาราวปี พ.ศ.2537 การสื่อสารแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทเอกชนเปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เป็นครั้งแรก ในปีต่อมาผู้เขียนก็มีโอกาสใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นครั้งแรกเช่นกัน

    ตั้งแต่เกิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขึ้นในโลก ก็เกิดการแบ่งแยกออกเป็น 2 ฝ่ายไปพร้อมกัน คือฝ่ายธรรมะกับฝ่ายอธรรม อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อนันต์มีตัวอย่างในด้านดีอยู่นับไม่ถ้วน ข้อมูลที่มีอยู่เมื่อนำมาประมวลผลก็จะได้สารสนเทสที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ มักเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล ซึ่งจัดเป็นสิ่งมีค่าขององค์กรที่จะต้องรักษาความปลอดภัยอย่างดี มีระดับการเข้าถึงหลายระดับ เช่น ระดับลูกค้า ระดับพนักงาน ระดับผู้จัดการแผนก ระดับผู้บริหาร และมีมิติของข้อมูลที่แตกต่างไปตามความรับผิดชอบ สารสนเทศที่ปลอดภัยมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ 1) การรักษาความลับ (confidentiality) คือ สารสนเทศจะถูกใช้โดยคนที่เหมาะสมเท่านั้น ผู้ไม่เกี่ยวข้องย่อมไม่สามารถเรียกใช้สารสนเทศที่ไม่เกี่ยวกับตน 2) การรักษาความสมบูรณ์ (integrity) คือ สารสนเทศต้องไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยง่าย ซึ่งแสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือและยอมรับได้ข้อสารสนเทศ 3) ความพร้อมใช้ (availability) คือ สารสนเทศต้องพร้อมถูกเรียกใช้ได้ตลอดเวลาโดยคนที่มีสิทธิ์อย่างเหมาะสม 4) การห้ามปฏิเสธความรับผิดชอบ (non-repudiation) คือ ความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่ทำกิจกรรมใดก็ตามต่อสารสนเทศ ที่ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการกระทำเหล่านั้นที่ได้บันทึกกิจกรรมการใช้งานที่เกิดขึ้นในระบบไว้

    แม้สารสนเทศจะสำคัญเพียงใด แต่สิ่งที่สำคัญคือการรู้จักใช้ประโยชน์จากสารสนเทศในทางที่สร้างสรรค์ เพราะมีผู้คนไม่น้อยฝักในอวิชา โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร เช่น การจารกรรมข้อมูล การนำเสนอข้อมูลที่เป็นการละเมิดต่อผู้อื่นด้วยความคึกคะนอง การใช้ความรู้จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางช่อโกงบุคคลอื่น เผยแพร่โปรแกรมที่ทำอันตรายต่อโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ หรือหลอกลวงผู้อื่นให้เกิดความเสียหาย ทั้งหมดนี้เป็นการเตือนให้เห็นภัยที่มากับเทคโนโลยี และใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการใช้งานสารสนเทศในรูปแบบที่ไม่ซ้ำกัน ตัวอย่างข่าวหลอกลวงล่าสุดที่มิจฉาชีพหลอกให้เหยื่อโอนเงินทางตู้เอทีเอ็มโดยใช้ผลประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีเป็นเครื่องล่อลวงมาแล้ว ก็หวังว่าท่านจะไม่ไปโอนเงินให้ใครผ่านตู้เอทีเอ็มอีก
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
191. การประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
190. มีเรื่องควรรู้แต่ไม่อาจรู้หมด
189. ฐานข้อมูลข่าวสารคือบทเรียนของชีวิต
188. การศึกษาตามอัธยาศัยกับคำว่ากศน.
187. ทาสของเทคโนโลยีในยุควัตถุนิยม
186. ความต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม
185. คิดได้แต่ยังใช้ไม่ได้กับ WiMAX
184. แฟ้มมัลติมีเดียต้องยกนิ้วให้แฟลช
183. เครือข่ายสังคมกับการใช้ในทางธุรกิจ
182. คุณสมบัติของสารสนเทศที่ปลอดภัย
181. การแสดงตนผ่านกูเกิลแมพ
180. กำเนิดของเว็บไซต์เพื่อการศึกษาแห่งหนึ่ง
179. ตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้แอดเซ็นส์
178. แถมโดเมนเนมเมื่อใช้ซิมมือถือ
177. ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจรหรือขาประจำ
176. วิกฤตความเป็นส่วนตัวของคนไอที
175. ระบบปฏิบัติการวินโดว์เจ็ด
174. ร้านค้าไอทีกับยักค้าปลีก
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC