การแสดงตนผ่านกูเกิลแมพ
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 181 การแสดงตนผ่านกูเกิลแมพ
23 มีนาคม 2552 – 29 มีนาคม 2552

    แผนที่โลกแบบถ่ายภาพผ่านดาวเทียม ช่วยให้สามารถมองเห็นอาคารบ้านเรือนบนโลกผ่านบริการของกูเกิลแมพ (Google Map) บางองค์กรใช้ภาพถ่ายที่ได้เป็นเครื่องมือในการนำเสนอความสะดวกของการเดินทางในบ้านจัดสรร นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ใช้ประกอบการวางแผนก่อสร้าง หรือบริษัทบางแห่งใช้กูเกิลแมพแสดงที่ตั้งของบริษัทด้วยภาพถ่ายจากสถานที่จริง ในส่วนของผู้ใช้ทั่วไปสามารถเปิดดูแผนที่ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อตรวจสอบเส้นทาง

    การเปิดให้ผู้ใช้เข้าไปมีส่วนเขียนคำอธิบาย ทำให้กูเกิลแมพมีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และเส้นทางการเดินทาง ช่วยให้สืบค้นข้อมูลได้ตรงกับความต้องการยิ่งขึ้น ปัจจุบันผู้พัฒนาเว็บไซต์ทั่วไปมีส่วนทำให้ระบบสืบค้นสถานที่และแสดงเป็นภาพถ่ายผ่านดาวเทียมนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ด้วยการนำผลการสืบค้นไปแสดงในเว็บเพจของตน เช่น การแนะนำสิ่งมหัศจรรย์ของโลก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของตน นำเสนอที่ตั้งโบราณสถาน หรือแสดงที่ตั้งบ้านแสนรักของผู้พัฒนา

    มีข่าวการพัฒนากูเกิลแมพไปอีกขั้น ด้วยการนำระบบระบุพิกัด (GPS = Global Positioning System) มาใช้ร่วมกับกูเกิลแมพให้ผู้ใช้แสดงตำแหน่งที่อยู่ของตนในแผนที่ของกูเกิล เป็นการแสดงที่อยู่ปัจจุบันให้เพื่อนในกลุ่มรู้ตำแหน่งของตน ช่วยให้ง่ายในการนัดหมาย และติดตามตัวกันได้ หลายท่านที่ยังศึกษาไม่ละเอียดอาจเกรงไปว่าการแสดงที่อยู่ของเราอาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล แต่บริการนี้จำเป็นต้องลงทะเบียน เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่รองรับ และรักษาความเป็นส่วนตัวในกลุ่ม หากผู้ใช้ไม่อนุญาตคนทั่วไปจะไม่สามารถเห็นข้อมูลนั้น การเข้าร่วมกิจกรรมใดเพื่อเป็นการเรียนรู้ในขณะที่เรายังมีโอกาส และไม่เป็นผลลบต่อตนเอง แล้วนำประสบการณ์ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคนรอบข้าง เช่น เพื่อน ครอบครัว หรือคนรู้จัก น่าจะเป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์ต่อผู้ที่ยังนิยมการบริโภคข้อมูลข่าวสาร แล้วนำไปปรับใช้ในทางสร้างสรรค์
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
190. มีเรื่องควรรู้แต่ไม่อาจรู้หมด
189. ฐานข้อมูลข่าวสารคือบทเรียนของชีวิต
188. การศึกษาตามอัธยาศัยกับคำว่ากศน.
187. ทาสของเทคโนโลยีในยุควัตถุนิยม
186. ความต่างของเทคโนโลยีกับนวัตกรรม
185. คิดได้แต่ยังใช้ไม่ได้กับ WiMAX
184. แฟ้มมัลติมีเดียต้องยกนิ้วให้แฟลช
183. เครือข่ายสังคมกับการใช้ในทางธุรกิจ
182. คุณสมบัติของสารสนเทศที่ปลอดภัย
181. การแสดงตนผ่านกูเกิลแมพ
180. กำเนิดของเว็บไซต์เพื่อการศึกษาแห่งหนึ่ง
179. ตัวแปรที่ส่งผลต่อรายได้แอดเซ็นส์
178. แถมโดเมนเนมเมื่อใช้ซิมมือถือ
177. ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นขาจรหรือขาประจำ
176. วิกฤตความเป็นส่วนตัวของคนไอที
175. ระบบปฏิบัติการวินโดว์เจ็ด
174. ร้านค้าไอทีกับยักค้าปลีก
173. แฟชั่นเครือข่ายสังคม
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC