ไฮไฟฟ์กลายเป็นแพะอีกแล้ว
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 148 ไฮไฟฟ์กลายเป็นแพะอีกแล้ว
4 สิงหาคม – 10 สิงหาคม 2551

    ทุกครั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตแล้วเกิดข้อพิพาดทางกฎหมาย โปรแกรมที่ให้บริการจะร่วมเป็นแพะรับบาปโดยปริยาย หรือคุณครูที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ รุ่นพี่รับน้องโหด หรือครูชวนนักศึกษาไปแลกเกรดก็จะมีชื่อของสถาบันเป็นจำเลยที่สอง บางกรณีเป็นเรื่องส่วนบุคคล การหาข้อสรุปต้องพิจารณาสืบสวนสอบสวนแต่ละกรณีโดยละเอียดให้ชัดเจน แต่ที่เราพบเห็นกันตามข่าวเผยแพร่สาธารณะก็จะมีจำเลยมาให้สังคมรับทราบเรียบร้อยแล้ว จะผิด จะจริงหรือไม่จริง สังคมก็ตัดสินไปตามตัวอักษรหลังอ่านเสร็จ ตัวอย่างแพะรับบาปในรูปเว็บไซต์ที่พบได้จากข่าวมักเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการสื่อสารที่ไม่มีใครเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้เว็บไซต์เหล่านั้น เช่น ข่าวเยาวชนถูกล่อลวงหลังจากใช้บริการเว็บไซต์ไฮไฟฟ์ เป็นต้น

    มีหลายกรณีที่องค์กรหรือสถาบันต้องรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การไม่บริการไฮไฟฟ์ (Hi5.com) ในสถาบันการศึกษา หรือไม่บริการโปรแกรมแคมฟร็อก (Camfrog) จากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสิ่งที่ต้องมีในมนุษย์ทุกคน หลายองค์กรมีนโยบายไม่บริการเว็บไซต์ที่ไม่มีประโยชน์ต่อองค์กร หรือต่อบุคคล เช่น ไม่บริการเอ็มเอสเอ็น (MSN) ไม่บริการ Youtube.com ไม่บริการบิททรอเร้นท์ (Bittorrent) แม้อินเทอร์เน็ตจะมีประโยชน์อนันต์ แต่มนุษย์บางคนไม่เลือกใช้ในส่วนที่มีประโยชน์บนการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผล กลับใช้ประโยชน์เฉพาะด้านความบันเทิง หรือฆ่าเวลายามว่างเท่านั้น ยิ่งร้ายไปกว่านั้นบางคนเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อสนทนากับคนแปลกหน้า ใช้เว็บไซต์ไฮไฟฟ์เพื่อหาเพื่อนใหม่เป็นเวลานานจนไปเบียดบังภารกิจหลักจนเสียงานหรือเสียการเรียน

    ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา 26 มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์” ทำให้ผู้ใช้ในเครือข่ายต้องมีรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อแสดงตัวตน เป็นการส่งเสริมให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมผู้ใช้แต่ละคนตามสิทธิอันควรให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการเลือกให้บริการโปรแกรมที่เหมาะสมกับธรรมชาติขององค์กรไปพร้อมกัน แต่ไม่บริการโปรแกรมใด และการเก็บข้อมูลจราจร (Traffic Log) จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายบริหารทั้งด้านบุคลากร ความรู้ความเข้าใจของสมาชิก งบประมาณ และการจัดการ หากมีแต่ความรับผิดชอบโดยปราศจากการสนับสนุนจากหน่วยเหนือก็เหมือนการตบมือข้างเดียวที่ไม่มีวันดัง
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
155. เครื่องเล่น MP3 และ MP4 จะหายไป
154. จอแอลซีดี 32 นิ้ว
153. เก็บข้อมูลไว้สืบสวนกับความเป็นส่วนตัว
152. เกมอันธพาลพ่นพิษ
151. ให้บริการฟรีเน็ตอาจผิดกฎหมาย
150. กล้องจิ๋วถ่ายคลิ๊ปอาจารย์
149. ความจำเป็นของโทรศัพท์สองซิม
148. ไฮไฟฟ์กลายเป็นแพะอีกแล้ว
147. ความต่างของอัตโนมัติกับไดนามิก
146. เก็บบันทึกเหตุการณ์ตามกฎหมาย
145. ส่งจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
144. ถูกลวงสองคนเพียงข้ามวัน
143. ประชุมวิชาการด้านไอทีที่มหาสารคาม
142. ไล่ตามสื่อเก็บข้อมูลไม่ทัน
141. เปิดวีดีโอจาก Youtube.com ไม่ได้
140. กำแพงไฟป้องกันไม่ได้ทุกอย่าง
139. ถูกหลอกให้เปิดประตูหลังทิ้งไว้
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC