เก็บบันทึกเหตุการณ์ตามกฎหมาย
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 146 เก็บบันทึกเหตุการณ์ตามกฎหมาย
21 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2551

    ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีข้อความตอนหนึ่งใน มาตรา 26 ระบุไว้ว่า “ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ผู้ดูแลระบบ (Administrator) หรือผู้ให้บริการ (Provider) ต้องเก็บบันทึกเหตุการณ์ (Log File) ที่ผู้ใช้ (User) หรือสมาชิก (Member) ใช้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของตน เช่นเดียวกับผู้ปกครองที่ต้องคอยดูแลบุตรหลานตัวเล็ก ๆ ไม่ให้คาดสายตา หากพาลูกไปเดินห้างสรรพสินค้าก็ต้องดูแล ถ้าเด็กไปทำแก้วแตกก็เป็นความผิดของผู้ปกครองที่ต้องชดใช้ แต่ถ้าผู้ปกครองจะทำโทษเด็กบ้างตามสมควรก็สามารถทำได้ และคงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ปกครองจะปฏิเสธความรับผิดชอบเมื่อบุตรหลานกระทำความผิด เช่นเดียวกับผู้ให้บริการที่ต้องเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของสมาชิก เมื่อสมาชิกออกไปกระทำความผิดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของตน ผู้ให้บริการมีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รักษากฎหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการติดตามสมาชิกที่ทำผิดกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองมาดำเนินคดี

    หน่วยงานที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่สมาชิกของตนย่อมเป็นผู้ให้บริการโดยปริยาย เช่น บริษัท ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ต หอพัก หรือบ้านพักอาศัย ถ้าผู้เช่าห้องพักในหอพักส่งข้อความไปหลอกลวง หมิ่นประมาท ให้ร้ายผู้อื่นจนก่อให้เกิดความเสียหาย เผยแพร่สิ่งที่มีลักษณะขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ติดตามร่องรอยไปถึงหอพักของผู้กระทำผิด เจ้าของหอพักหรือผู้ให้บริการจะต้องให้ข้อมูลการจารจรทางคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในหอพัก เพื่อใช้ระบุตัวผู้ใช้บริการที่กระทำความผิด ในปัจจุบันหลักฐานแบบนี้ถูกยอมรับให้สามารถเอาผิดผู้ต้องสงสัยได้แล้ว

    แม้กฎหมายกำหนดให้ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อย 90 วัน และอาจต้องเก็บมากถึง 1 ปี หากมีความจำเป็น แต่เชื่อได้ว่ามีผู้ให้บริการไม่มากนักที่มีความเข้าใจ ให้ความสำคัญ ศึกษาจนดำเนินการได้ หรือมีงบประมาณรองรับ เพราะบางองค์กรมีปริมาณเข้าออกจำนวนมาก การเก็บบันทึกเหตุการณ์ไว้นับเดือน อาจมีสื่อเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ ต้องใช้บุคลากรที่มีความเข้าใจ รับผิดชอบโดยตรง ได้การสนับสนุนจากผู้บริหาร เพราะความรับผิดชอบ (Responsibility) ต้องมาพร้อมบุคลากร (Man) เงิน (Money) ความรู้ (Knowledge) และการจัดการ (Management) คำถามที่ผู้ให้บริการต้องตอบให้ได้เมื่อถูกพนักงานเจ้าหน้าที่ทวงถามคือ สมาชิกคนใด เข้าเว็บไซต์ใด จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใด วันเวลาใด ถ้าผู้ให้บริการตอบไม่ได้ก็แสดงว่าไม่เก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของสมาชิก มีโทษตามมาตรา 26 ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
154. จอแอลซีดี 32 นิ้ว
153. เก็บข้อมูลไว้สืบสวนกับความเป็นส่วนตัว
152. เกมอันธพาลพ่นพิษ
151. ให้บริการฟรีเน็ตอาจผิดกฎหมาย
150. กล้องจิ๋วถ่ายคลิ๊ปอาจารย์
149. ความจำเป็นของโทรศัพท์สองซิม
148. ไฮไฟฟ์กลายเป็นแพะอีกแล้ว
147. ความต่างของอัตโนมัติกับไดนามิก
146. เก็บบันทึกเหตุการณ์ตามกฎหมาย
145. ส่งจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
144. ถูกลวงสองคนเพียงข้ามวัน
143. ประชุมวิชาการด้านไอทีที่มหาสารคาม
142. ไล่ตามสื่อเก็บข้อมูลไม่ทัน
141. เปิดวีดีโอจาก Youtube.com ไม่ได้
140. กำแพงไฟป้องกันไม่ได้ทุกอย่าง
139. ถูกหลอกให้เปิดประตูหลังทิ้งไว้
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC