ความต่างของอัตโนมัติกับไดนามิก
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 147 ความต่างของอัตโนมัติกับไดนามิก
28 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2551

    มนุษย์ยอมรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต นอกเหนือปัจจัยสี่ที่ขาดไม่ได้ อันประกอบด้วย เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นตามความต้องการของมนุษย์และพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง ทุกอุปกรณ์ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน อาทิ ทีวี ตู้เย็น โทรศัพท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ พีดีเอ นาฬิกา เป็นต้น คุณสมบัติพื้นฐานของอุปกรณ์เหล่านี้คือ อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสาร ช่วยเก็บรักษาข้อมูล ให้ข้อมูลแก้ผู้ใช้

    สำหรับคำว่าอัตโนมัติ และไดนามิกเป็นคุณสมบัติที่มีในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หากจะแบ่งแยกให้เห็นความต่าง หรือความเหมือนก็สามารถทำได้ ถ้าเปรียบเทียบว่าไดนามิก (Dynamic) ตรงข้ามกับสแตติก (Static) ถูกใช้อธิบายลักษณะของเว็บเพจ (Webpage) ที่เปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผู้ใช้หรือไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย ส่วนอัตโนมัติ (Automatic) ตรงข้ามกับแมนัวล์ (Manual) ใช้อธิบายลักษณะของการสำรองระบบฐานข้อมูลในองค์กรขนาดใหญ่ ถ้าทำแบบแมนัวล์จะดำเนินการตามที่ผู้ดูแลพิจารณาว่าเหมาะสม ซึ่งไม่มีความแน่นอน มักทำในระบบขนาดเล็กด้วยการคัดลอกข้อมูลจากสื่อเก็บข้อมูลหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่ง หากข้อมูลในสื่อเก็บข้อมูลหลักเสียหายด้วยเหตุใดก็ตาม สามารถกู้ข้อมูลกลับคืนมาและเกิดความเสียหายต่อระบบน้อยที่สุด แต่การสำรองระบบฐานข้อมูลแบบอัตโนมัติจะกระทำตามเวลาหรือเงื่อนไขที่ตั้งไว้ โดยไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์เข้าสั่งการ เป็นการทำงานตามตารางเวลา (Schedule) ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

    คำว่า ไดนามิก ถูกใช้อธิบายลักษณะของเว็บเพจ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามผู้ใช้แต่ละคน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการ ผู้พัฒนาเว็บไซต์อย่าง hi5.com หรือ google.com ได้เลือกใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกที่สุด อาทิ RSS, CSS, AJAX, Cookie, CMS, Web 2.0 ส่วนสแตติกหมายถึงไม่เปลี่ยนแปลง และไม่ตอบสนองไปตามผู้ใช้แต่ละคน ถ้าท่านเป็นผู้ใช้ก็เพียงแต่เลือกใช้ในบริการที่ผู้พัฒนาเตรียมไว้อย่างเข้าใจ ซึ่งภาระหนักจะเป็นของผู้พัฒนาที่ต้องเรียนรู้ และไล่ตามเทคโนโลยี เพื่อทำให้บริการของตนตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ทุกลักษณะและไม่มีวันสิ้นสุด
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
155. เครื่องเล่น MP3 และ MP4 จะหายไป
154. จอแอลซีดี 32 นิ้ว
153. เก็บข้อมูลไว้สืบสวนกับความเป็นส่วนตัว
152. เกมอันธพาลพ่นพิษ
151. ให้บริการฟรีเน็ตอาจผิดกฎหมาย
150. กล้องจิ๋วถ่ายคลิ๊ปอาจารย์
149. ความจำเป็นของโทรศัพท์สองซิม
148. ไฮไฟฟ์กลายเป็นแพะอีกแล้ว
147. ความต่างของอัตโนมัติกับไดนามิก
146. เก็บบันทึกเหตุการณ์ตามกฎหมาย
145. ส่งจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
144. ถูกลวงสองคนเพียงข้ามวัน
143. ประชุมวิชาการด้านไอทีที่มหาสารคาม
142. ไล่ตามสื่อเก็บข้อมูลไม่ทัน
141. เปิดวีดีโอจาก Youtube.com ไม่ได้
140. กำแพงไฟป้องกันไม่ได้ทุกอย่าง
139. ถูกหลอกให้เปิดประตูหลังทิ้งไว้
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC