มาทำความรู้จัก IRPUS.ORG กันเถอะ
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 89 มาทำความรู้จัก IRPUS.ORG กันเถอะ
4 มิถุนายน 2550 – 10 มิถุนายน 2550

    คำว่า IRPUS (Industrial and research projects for undergraduate students) คือโครงงานอุตสาหกรรม และวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (The Thailand Research Fund : TRF) ลักษณะโครงการมี 2 ประเภทคือ RPUS และ IPUS โครงการ RPUS คือ ทุนที่ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี เข้าทำโครงงานปีสุดท้าย (Final Year Project) กับอาจารย์ที่มีงานวิจัย และมีแหล่งทุนสนับสนุนอยู่แล้ว เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการทำวิจัยซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยให้มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 คนต่อ 1 โครงงาน และจะได้รับเงินทุนการศึกษา 10,000 บาทต่อ 1 โครงงาน (1 คน) และค่าลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงาน ส่วนโครงการ IPUS คือ โครงงานเน้นการวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาจริงให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยมีความร่วมมือแบบไตรภาคี ได้แก่ สกว. ผู้ประกอบการ และมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีทักษะ และนำความรู้ไปวิเคราะห์ปัญหาที่มีอยู่จริงในภาคอุตสาหกรรม

    สาขาวิชาที่ได้รับทุน เช่น เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เคมี เภสัช ไฟฟ้า อุตสาหการ พลังงาน สิ่งแวดล้อม การแพทย์ เครื่องกล เครื่องมือ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม เป็นต้น ตั้งแต่ปี 2545 ถึงปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับทุนแล้วมากมาย สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ irpus.org ซึ่งมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น การรับโจทย์จากผู้ประกอบการ ส่งข้อเสนอโครงการ ลงทะเบียนได้ฟรี เป็นต้น

    ในปี 2550 ทางโครงการได้จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 5 (IRPUS50 Project Expo) ณ รอยัล พารากอน ฮอล ชั้น 5 สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 20 - 22 เมษายน 2550 มีโครงการที่ได้รับรางวัล Professional Vote รางวัลที่ 1 คือ เครื่องพยุงข้อไหล่ไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกแบบอ่อนปวกเปียก รางวัลที่ 2 คือ การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยในการพัฒนายาเม็ดอะโรมา รางวัลที่ 3 คือ อิฐกันรังสี รางวัลชมเชย คือ การอบแห้งลาเวนเดอร์และโรสแมรี่ด้วยเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

    โครงงานส่วนใหญ่มีประโยชน์อย่างชัดเจนต่อผู้ประกอบการ เพราะโครงงานของนักศึกษาที่ได้รับทุนจะพัฒนาเพื่อตอบปัญหา หรือแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม หากผู้ประกอบการเข้าไปที่เว็บไซต์ข้างตนอาจพบโครงงานของนักศึกษาที่มีประโยชน์ต่อตนเอง หรือกรอกโจทย์วิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้ทำโครงงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
97. เซ็กซ์โฟนในโลกแห่งความจริง
96. เรื่องของอีที่ประสบความสำเร็จ
95. สมัครงานทั้งทีให้มีมาด
94. อีเมลคือโอกาสหรือความเป็นส่วนตัว
93. วิธีเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อก
92. บทความด้านไอทีในงานประชุมนานาชาติ
91. งานประชุมวิชาการด้านไอที
90. เตรียมโบกมือลาไอพีโฟ
89. มาทำความรู้จัก IRPUS.ORG กันเถอะ
88. คาดหวังเว็บไซต์ด้านการจัดการความรู้ในอนาคต
87. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตกทอง
86. หาเพื่อนผ่านเอ็มเอสเอ็น
85. เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางหาคู่
84. ครูโปรแกรมเมอร์ประจำโรงเรียน
83. ซื้อลูกอมแถมอินเทอร์เน็ต
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC