คาดหวังเว็บไซต์ด้านการจัดการความรู้ในอนาคต
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 88 คาดหวังเว็บไซต์ด้านการจัดการความรู้ในอนาคต
28 พฤษภาคม 2550 – 3 มิถุนายน 2550

    คำว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถูกกล่าวถึงทั้งในส่วนราชการ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีการเปิดสอนในหลายสถาบันเป็นหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต มีเว็บไซต์จากหลายองค์กรเปิดให้บริการเว็บบอร์ด หรือบล็อก (Blog) แก่สมาชิกในองค์กรของตน และบุคคลภายนอก ให้สามารถใช้เว็บไซต์เป็นเครื่องมือผ่องถ่ายความคิด หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกในเชิงบวก (Positive Thinking) ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และมีความเป็นรูปธรรม

    ปัจจุบันมีเว็บไซต์ด้านการจัดการความรู้ในไทยอยู่จำนวนหนึ่ง สำหรับเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมมีลักษณะรวมศูนย์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เชื่อได้ว่าจะมีการขยับต่อเข้าไปในแต่ละองค์กรภาครัฐอย่างแน่นอน ส่วนการจัดการความรู้สำหรับภาคธุรกิจมักใช้งานในอินทราเน็ตและมีชั้นความลับ เนื่องจากธรรมชาติของภาคธุรกิจต้องรักษาความลับในองค์ความรู้มิให้รั่วไหลไปถึงคู่แข่ง เช่น ธุรกิจยา ธุรกิจออกแบบ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัทที่รับงานประมูล เซรามิก หรือเครื่องปั้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีองค์กรอีกมากมายที่มีการคอรัปชั่น (Corruption) ซึ่งไม่ต้องการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในองค์กร ถ้าท่านต้องการทราบว่าการคอรัปชั่นคืออะไร สามารถหาข้อมูลได้จาก google.com ก็จะพบข้อมูลเหล่านั้นทั้งในรูปงานวิจัย บทความ และข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ คำว่าคอรัปชั่น สะกดได้หลายแบบเช่น คอรัปชั่น คอรัปชัน คอร์รัปชั่น และคอร์รัปชัน แต่ที่น่าจะถูกต้องที่สุดเขียนว่า คอร์รัปชัน ดังนั้นองค์กรที่มีความโปร่งใสมักนำการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

    ความคาดหวังต่อเว็บไซต์การจัดการความรู้ที่ให้บริการสมาชิกทั่วไป คือ สามารถนำข้อมูลออก และนำเข้าไปในระบบอื่นได้ (Compatible) สำหรับสมาชิกแต่ละคนโดยสมาชิกเอง เพราะนโยบายที่ไม่แน่นอนจากภายนอกอาจทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ (Out of Order) รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับเครื่องมือ (Hardware) ซอฟท์แวร์ (Software) และบุคลากร (Peopleware) การเปิดโอเพนซอร์ส (Open Source) สคริปต์ของเว็บไซต์การจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยม จัดอบรมให้กับสถาบันการศึกษาสามารถนำไปติดตั้ง พัฒนาต่อยอดขยายผลทั้งในโรงเรียน และในชุมชน เหมือนการยอมรับโปรแกรมมูเดิ้ล (Moodle) มาเป็นระบบอีเลินนิ่งของหลายสถาบัน และส่งเสริมด้วยการอบรมบุคลากรทางการศึกษา ทำให้นักเรียนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ถ้าระบบอีเลินนิ่งผสานเข้ากับการจัดการความรู้ เชื่อได้ว่าการนำไปใช้อย่างจริงจังในระบบการศึกษาไทยจะเกิดผลในด้านบวกต่อเยาวชนอย่างแน่นอน
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
97. เซ็กซ์โฟนในโลกแห่งความจริง
96. เรื่องของอีที่ประสบความสำเร็จ
95. สมัครงานทั้งทีให้มีมาด
94. อีเมลคือโอกาสหรือความเป็นส่วนตัว
93. วิธีเข้าเว็บไซต์ที่ถูกบล็อก
92. บทความด้านไอทีในงานประชุมนานาชาติ
91. งานประชุมวิชาการด้านไอที
90. เตรียมโบกมือลาไอพีโฟ
89. มาทำความรู้จัก IRPUS.ORG กันเถอะ
88. คาดหวังเว็บไซต์ด้านการจัดการความรู้ในอนาคต
87. ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ตกทอง
86. หาเพื่อนผ่านเอ็มเอสเอ็น
85. เว็บไซต์ที่เป็นสื่อกลางหาคู่
84. ครูโปรแกรมเมอร์ประจำโรงเรียน
83. ซื้อลูกอมแถมอินเทอร์เน็ต
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC