สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่
 
#578 สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่

    มีเรื่องราวมากมายทั้งในโลกจริง และโลกโซเชียล พบว่า สิ่งที่เห็นไม่ตรงกับความเป็นจริง และเกณฑ์การพิจารณาความเป็นจริงของแต่ละบุคคลก็แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ เค้าว่ายุค 40 คือช่วงค.ศ.1940 ถึง 1949 สถาบัน Rensselaer Polytechnic Institute ได้ให้นิยามการใช้ชีวิตของนักศึกษาไว้ 2 กลุ่ม คือ Drunk ที่หลังเลิกเรียนชอบใช้เวลาไปกับงานปาร์ตี้ ส่วน Knurd ที่หลังเลิกเรียนก็กลับบ้านอ่านหนังสือ ต่อมาได้ตัดคำว่า K จนเหลือเพียงคำว่า Nerd หรือ เนิร์ด ทั้งเด็กเนิร์ด และเด็กดรั้ง ต่างก็เป็นนักศึกษาเหมือนกัน ต่างกันที่การใช้ชีวิต และเป้าหมายของชีวิตเท่านั้น

    เคยเห็นคลิ๊ปที่สะท้อนว่าในห้องเรียนมีเด็กเนิร์ดเรียนอยู่ในห้องเรียนเสมอ ค้นภาพด้วยคำว่า “gif nerd student grade” จะพบภาพเคลื่อนไหวแบบ GIF ว่านักเรียนหญิงเสียใจมาก เมื่อทราบผลคะแนนสอบ แล้วร้องไห้ เมื่อนักเรียนชายเห็นเข้าก็ไปปลอบใจ แต่นักเรียนชายสังเกตเห็นคะแนนของนักเรียนหญิง ที่ทำข้อสอบได้ไม่เต็มร้อย เพราะพลาดไป 2 คะแนน จึงได้คะแนนเพียง 98 คะแนน ต่างกับคะแนนของตนที่ได้เพียง 19 คะแนน ก็ไม่ปลอบใจนักเรียนหญิงต่อไป อาจจัดได้ว่านักเรียนหญิงเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน และเธอคงคาดว่าตนเองจะต้องได้คะแนนเต็มร้อย หากไม่ได้ก็จะต้องมีคำถามไปถามคุณครูว่าตนเองพลาดอะไรไป ต่างกับนักเรียนชายที่คะแนนหายไป 81 คะแนน ที่อาจไม่มีคำถามใดกับกรณีที่คะแนนของตนหายไป

    นักเรียนในปัจจุบันมีหลายประเภท ไม่ได้จำแนกเป็นเด็กดรั้งค์ และเด็กเนิร์ดเท่านั้น หากแบ่งตามเกณฑ์เป้าหมายแล้ว พบว่า บางคนตั้งเกณฑ์ไว้ต่ำ แล้วทำให้ผ่านเกณฑ์ก็พอใจแล้ว บางคนตั้งเกณฑ์ไว้ต่ำ แต่พยายามทำเต็มที่จนผ่านเกณฑ์ได้อย่างง่ายดาย บางคนตั้งเกณฑ์ไว้สูง แล้วทำเต็มที่จนผ่านเกณฑ์ถึงจะพอใจ บางคนตั้งเกณฑ์ไว้สูง แต่ไม่พยายามเท่าที่ควรก็ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็เป็นความสัมพันธ์ของเป้าหมายหรือเกณฑ์กับความตั้งใจ สำหรับเกณฑ์กลางที่ยอมรับร่วมกันในสังคม คือ กฎหมาย แต่มีเกณฑ์เฉพาะกลุ่มที่กลุ่มยอมรับ เรียกว่า กฎหมู่ ในสื่อสังคมกฎหมู่เริ่มมีอิทธิพลเหนือกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ โดยผู้ใช้สื่อสังคมทำตัวเป็นผู้พิพากษาเข้าไปตัดสินการกระทำของผู้คนผ่านข้อมูลที่ได้รับ และเสนอบทลงโทษตามแต่ที่ตนเองเห็นว่าเหมาะสม โดยไม่ได้กลั่นกรองว่าจริงเท็จประการใด หรือบทลงโทษนั้นเหมาะสมหรือไม่ แต่ส่งคำตัดสินลงไปในสื่อสังคมที่ถือเป็นเวทีสาธารณะแล้ว

   

   http://rebrn.com/re/we-all-have-that-one-classmate-1505693/

   http://quoteapic.com/public/img/uploads/cool-gif-nerd-student-grade.gif
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
588. หลักสูตรอะไรที่ตรงใจนายจ้างและนักเรียน
587. ใช้เอไอเขียนข่าวแทนคน
586. ตกม้าตายเรื่องฟอนต์
585. ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อกำหนดอนาคต
584. โทรศัพท์เสียร้านซ่อมบอกเดือนครึ่ง
583. ความเชื่ออาจไม่ใช่ความจริง
582. ประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง 59
581. พบลิงค์ในเว็บไซต์ที่เข้าไม่ได้
580. นักพัฒนาต้องปรับตามหลายจอ
579. จับผู้ร้ายจากข้อมูลการโหลดข้อมูล
578. สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่
577. ความเป็นส่วนตัวในโลกโซเชียล
576. ปัญญาประดิษฐ์อาจยังไม่แย่งงานมนุษย์
575. การเก็บสื่อน้อมถวายความอาลัย
574. ไว้ทุกข์หนึ่งปีและการปรับเว็บไซต์
573. ที่มาของห้องเรียนในอนาคต
572. คาดหวังเพื่อนสนิทในสื่อสังคม
571. เขียนโน๊ตบนสมาร์ทโฟน
570. เปลี่ยนชื่อกระทรวงไอซีที
569. สมาร์ทซิตี้ในอนาคต
568. ธนาคารดิจิทัล
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC