ไวรัสคอมพิวเตอร์
 
#444 ไวรัสคอมพิวเตอร์

    โปรแกรมต่อต้านไวรัส ฆ่าไวรัส หรือป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรมสามัญประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันมัลแวร์ (Malware) หรือโปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์ (Malicious Software) ที่ถูกนักคอมพิวเตอร์บางกลุ่มสร้างขึ้น เพื่อเปลี่ยนแปลง ทำลายข้อมูล หรือก่อกวนการทำงาน ซึ่งมีหลายประเภท อาทิ ไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน สปายแวร์ แอดแวร์ หรือสแปม แต่มีนักคอมพิวเตอร์อีกกลุ่มพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา เพื่อตรวจจับ ป้องกันการทำงานของโปรแกรมไม่พึงประสงค์ คอยทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบว่ามีโปรแกรมเหล่านี้เข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่ และดำเนินการอย่างเหมาะสมกับโปรแกรมแต่ละประเภท ในโปรแกรมต่อต้านไวรัสบางตัว เมื่อพบโปรแกรมต้องสงสัยจะนำไปเก็บไว้ในส่วนกักกัน (Quarantine) ไว้ก่อน ให้เจ้าของเครื่องได้พิจารณาก่อนดำเนินการลบออกไปจากเครื่องเป็นลำดับต่อไป

    โปรแกรมต่อต้านไวรัสที่น่าเชื่อถือมักพัฒนาโดยบริษัทเอกชน และจัดทำเป็นชุดซอฟท์แวร์ที่มีความสามารถที่สมบูรณ์สำหรับจำหน่าย แยกประเภทตามลักษณะการใช้งานของผู้ใช้ทั้งประเภทบุคคล องค์กร หรือเครื่องบริการ แต่ถ้ายังไม่มีกำลังทรัพย์สามารถดาวน์โหลดรุ่นทดลองใช้ (Trail) ซึ่งคล้ายกับรุ่นสมบูรณ์แต่จำกัดเวลา หรือรุ่นฟรีที่ถูกจำกัดความสามารถ มาทดสอบใช้งานจนมั่นใจในสินค้า แล้วกลับไปซื้อรุ่นสมบูรณ์ในภายหลังได้ การเลือกโปรแกรมต่อต้านไวรัสขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ สามารถหาข้อมูลจากผลการจัดอันดับโปรแกรมฆ่าไวรัสฟรี หรือสอบถามเพื่อนร่วมงานที่มีประสบการณ์ก็อาจได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

    การจัดอันดับโปรแกรมต่อต้านไวรัสมีเกณฑ์พิจารณาตามที่ผู้จัดอันดับกำหนดขึ้น อาทิ ความสามารถในการป้องกัน การค้นหา การซ่อมแซม การใช้งานง่าย ประสิทธิภาพ ครอบคลุมการตรวจจับโปรแกรมไม่พึงประสงค์อื่น อาทิ keylogger, bot, phishing, rootkits, email scan, quarantine, auto USB detect และมีจำนวนรายชื่อโปรแกรมไม่พึงประสงค์ที่ครอบคลุม สำหรับโปรแกรมที่ผู้เขียนแนะนำว่าใช้ได้ฟรี คือ Bitdefender, AVG, Avast และ Avira ที่มักติดอยู่ในผลการจัดอันดับอยู่เสมอ
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
454. โฆษณาในเฟสบุ๊ค
453. ซอฟท์แวร์กับฮาร์ดแวร์อาจไม่ไปด้วยกัน
452. ช่องทีวีดาวเทียมหายหากไม่อัพเดท
451. อีเบย์ก็ยังโดนแฮ็ค
450. การแช่งแข็งเครื่องกันไวรัส
449. หาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกูเกิ้ลแม็พ
448. สอบ U-Net ถูกต่อต้าน
447. ใช้เทคโนโลยีในห้องสอบไม่ได้
446. ไวรัสติดคนหรือติดคอม
445. มิจฉาชีพด้านไอที
444. ไวรัสคอมพิวเตอร์
443. การเลือกลำโพงรอบทิศทาง
442. ชุมชนต่างจังหวัดใช้สื่อสังคมน้อยมาก
441. เวิลด์ไวด์เว็บเข้าเบญจเพส
440. ทวิตเตอร์บล็อกสื่อลามกของไวน์
439. นวัตกรรมสมาร์ทโฟนชะลอตัว
438. ข่าวสารจากสายลับสองหน้า
437. จริยธรรมที่ควรปกปิดหรือเปิดเผย
436. สารสนเทศสาธารณภัย
435. อุปกรณ์ควบคุมยุคทีวีดิจิทอล
434. บูมลำปางสู่เมืองเศรษฐกิจใหม่
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC