จัดการความรู้เครื่องพิมพ์
 
# 266 จัดการความรู้เครื่องพิมพ์

    รุ่นและยี่ห้อของเครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กรส่วนใหญ่มีความแตกต่างกัน แต่ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการมักไม่แตกต่าง เพราะต้องมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่เสมอ แม้มีความแตกต่างของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความเข้ากันได้เป็นสำคัญ ทำให้สามารถใช้ซอฟท์แวร์มาเป็นตัวกลางลดช่องว่างระหว่างความแตกต่างลง ส่วนองค์กรที่ใช้ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการแตกต่างกัน อาทิ ไมโครซอฟท์ ลีนุกซ์ แมคอินทอร์ช ย่อมทำให้การใช้ข้อมูลข้ามเครื่องเกิดความโกลาหลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

    เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่องใดเครื่องหนึ่ง บางองค์กรจัดตั้งเครื่องพิมพ์ให้ถูกใช้ร่วมกันจากเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง และองค์กรขนาดใหญ่มักมีประเภทของเครื่องพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 ประเภท คือ Laser , Inkjet และ DotMatrix การเลือกเครื่องพิมพ์ของหน่วยงานย่อมมีความเหมาะสมแตกต่างกันไป เช่น ผู้บริหารย่อมใช้แบบ Laser เพื่อคุณภาพของงานที่ต้องมาก่อน แผนกประชาสัมพันธ์เลือกใช้แบบ Inkjet เพราะต้องใช้เอกสารหลากสี นำเสนอภาพลักษณ์ ใช้เครื่อง Scan และ Copy ซึ่งทั้งหมดสามารถทำได้ด้วยเครื่องพิมพ์แบบ Inkjet เพียงเครื่องเดียว ส่วนแผนกการเงินต้องใช้แบบ Dotmatrix เพราะต้องพิมพ์เอกสารแบบมีสำเนาผ่านหัวเข็มแบบตอกกระทบ หรือใช้กับกระดาษคาร์บอนที่ใช้เป็นหลักฐานทางการเงิน

    ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรุ่นของเครื่องพิมพ์จะเกิดขึ้นในองค์กรที่ขาดการจัดการความรู้ ไม่มีการบ่งชี้ความรู้ไปถึงการเรียนรู้ เพราะถ้าปล่อยให้หน่วยงานเลือกซื้อเครื่องพิมพ์โดยขาดการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขาดการทำความเข้าใจร่วมย่อมไม่สามารถบริหารจัดการสินค้าคงเหลือในองค์กร บางองค์กรมีหน่วยงาน 50 หน่วยอาจมีเครื่องพิมพ์ถึง 25 รุ่น แต่ถ้ามีการจัดการความรู้ก่อนซื้อเครื่องพิมพ์ก็จะทำให้จำนวนรุ่นลดลง สามารถบริหารจัดการ บำรุงรักษา แลกเปลี่ยน ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และจัดซื้อหมึกได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
276. แบบของแฟ้มภาพยนตร์ออนไลน์
275. เว็บไซต์เครือข่ายสังคมลดคนเกือบครึ่ง
274. ความต่างของ iphone กับ bb
273. โอนเงินออนไลน์กับบริการเอสเอ็มเอส
272. อุปกรณ์แนะนำเส้นทางพาหลงได้
271. คนละมุมมองกับสื่อออนไลน์
270. นวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลก
269. สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่สมควรคิดค้น
268. เทคนิคประชาสัมพันธ์ในเฟซบุ๊ค
267. ฟอนต์แห่งชาติเป็นมาตรฐานราชการไทย
266. จัดการความรู้เครื่องพิมพ์
265. โลภ โกรธ หลงใน fb
264. อีกก้าวกับเทคโนโลยีจอภาพ
263. ข้อดีของเฟซบุ๊ก
262. เปิดหนังสือสอบ
261. ลำปางในสื่อทีวี
260. ซื้อคอมพิวเตอร์เหมือนซื้อรถ
259. วิธีการสำรองข้อมูล
258. ติดละครทีวีในยูทูป
257. โทรจันกับไซเรนแบงค์เกอร์
256. วีดีโอออนดีมานต์
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC