หาวิธีได้ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่จากอินเทอร์เน็ต
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 34 หาวิธีได้ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่จากอินเทอร์เน็ต
22 พฤษภาคม – 28 พฤษภาคม 2549

    ยศฐาบรรดาศักดิ์ และตำแหน่งเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างไขว่คว้า ผู้เขียนหาวิธีให้ได้มาซึ่งตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ โดยใช้วิธีอุทิศร่างกาย และพบข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะ และดวงตาเป็นผลพลอยได้ที่ล้วนเป็นเรื่องของทาน หรือบันไดสู่การทำดี เพราะคนทำดีย่อมไปสวรรค์ เรื่องการทำทานที่บริจาคเงิน 5 บาท แล้วขอให้ถูกรางวัลที่ 1 คงไม่ขอกล่าวถึงในที่นี้ แต่นำเสนอข้อมูลที่ได้จากการค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับการบริจาคร่างกาย อวัยวะ และดวงตา มีเว็บไซต์ที่ต้องกล่าวถึงดังนี้ redcross.or.th organdonate.in.th และ dhammakaya.org

    ในทางพุทธศาสนา การบริจาคอวัยวะ หรือร่างกาย เรียกว่า อังคบริจาค เป็นหนึ่งในมหาปัญจบริจาค แต่การให้ทานแบบนี้ยังมิใช่ทานอันดับหนึ่ง จากพระธรรมบทพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า การให้ธรรม และการให้อภัยเป็นทาน ชื่อว่าธรรมทาน และอภัยทาน ชนะการให้อื่นทั้งปวง ในพุทธประวัติพระชาติสุดท้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณก็ได้ทรงบำเพ็ญบารมีในส่วนของมหาปัญจบริจาค ก่อนจะนิพพาน

    จากการสอบถามญาติผู้ใหญ่ และเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน ทำให้ทราบว่าการบริจาคอวัยวะ หรือร่างกายในอดีตมีข้อมูลน้อยกว่าในปัจจุบัน สำหรับการบริจาคอวัยวะ ณ วันนี้เราเพียงแต่กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่อยู่ใน organdonate.in.th แล้วรอรับเอกสารที่จะส่งกลับมาให้ลงนามที่บ้าน แล้วส่งกลับคืนไปให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ก็เสร็จสิ้นขั้นตอน หรือสอบถามรายละเอียดที่ 1666

    อวัยวะที่เลือกบริจาคได้คือ หัวใจ ตับ ปอด ไต หรือทุกส่วน หลังจากแพทย์นำอวัยวะที่บริจาคไปช่วยชีวิตผู้ป่วยคนอื่นแล้ว ญาติสามารถนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตามปกติ แต่การบริจาคจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่ออายุของผู้บริจาคไม่เกิน 60 ปี เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย ไม่ติดเชื้อ HIV ไม่เป็นโรคมะเร็ง โรคเรื้อรัง หรือโรคติดต่ออื่น ดังนั้นผู้บริจาคอวัยวะอาจมิได้บริจาคสมใจนึกด้วยเงื่อนไขข้างต้น และคำว่าสมองตาย แต่ร่างกายไม่ตายเกิดขึ้นได้ยากมาก ผู้เขียนยังไม่เคยมีคนรู้จักมีอาการสมองตายเลย เพราะญาติส่วนใหญ่เสียชีวิตจากมะเร็ง

    สำหรับชาวลำปางที่ต้องการอุทิศร่างกาย สามารถขอแบบฟอร์มได้ที่ฝ่ายธุรการ โรงพยาบาลลำปาง เพื่ออุทิศร่างกายให้กับ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0-5394-5318 เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ ผู้อุทิศร่างกายมักถูกเรียกว่า อาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ หาข้อมูลเกี่ยวกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้จาก www.med.cmu.ac.th/dept/anatomy/ ผู้เขียนเชื่อว่าจะมีคนยื่นใบสมัครขอตำแหน่งอาจารย์ใหญ่อีกเยอะ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไป ร่างกายที่จะเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ต้องไม่มีสาเหตุการเสียชีวิตดังนี้ มะเร็ง เอดส์ ไวรัสตับอักเสบ พิษสุนัขบ้า บาดทะยัก วัณโรครุนแรง สัตว์มีพิษกัดต่อย อุบัติเหตุ หรือผ่านการชันสูตร ที่สำคัญอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
42. เลือกซื้อคอมพิวเตอร์อย่างไรดี
40. เลือกเครื่องพิมพ์ตามความจำเป็น
39. ทำนายอนาคตบุฟเฟต์มือถือ
38. ต่อย ตบตี มีรัก ให้ระวังกล้อง
37. มีงานเขียน แต่หาไม่พบ
36. เสียงกอไก่จากในโรงเรียน
35. วันครอบครัวให้เข้าหาธรรมชาติ
34. หาวิธีได้ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่จากอินเทอร์เน็ต
33. เครื่องเล่นดีวีดีไม่ใช่เครื่องบินอีกต่อไป
32. อีเลินนิ่งสำหรับผู้มีทักษะ
31. เวทีเผยแพร่โปรแกรมของนักศึกษาไทย
30. ทำไมไอพอดขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
29. จ่ายปีละ 320 บาท ก็มีเว็บไซต์ได้
28. ฮาร์ดดิสก์พังมีวิธีแก้อย่างไรบ้าง
27. เว็บบอร์ดขวาจัดของผู้จัดการ
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC