หลักสูตรอะไรที่ตรงใจนายจ้างและนักเรียน
 
#588 หลักสูตรอะไรที่ตรงใจนายจ้างและนักเรียน

    ช่วงต้นปี 2560 นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำลังหาที่เรียนในระดับปริญญาตรีมีจำนวนกว่าสองแสนคนในแต่ละปีและลดลงอย่างต่อเนื่องตามสถิติการเกิด ส่วนหนึ่งได้ที่เรียนแล้วจากระบบโควตา รับตรง และโครงการพิเศษ ก็เหลือแต่รอบแอดมิชชั่นที่เป็นรอบใหญ่ที่สุดยังอยู่ในกระบวนการและอีกหลายเดือนจึงจะประกาศผล ปัจจัยสำคัญที่จะได้ที่เรียนกับสาขาวิชาที่ใช้ ในสถาบันที่ชอบ คือ เกรดเฉลี่ยระหว่างเรียน และคะแนนสอบของนักเรียน ที่มีทั้งผลสอบตรง สอบ GAT PAT สอบ O-Net หรือวิชาสามัญ 9 วิชา

    มีการจัดอันดับสาขา หรือหลักสูตรที่น่าสนใจออกมาตามสื่อเป็นประจำทุกปี แล้ว AdmissionPremium.com ได้เสนอข้อมูลของ NACE ( The National Association of Colleges and Employers) ที่ใช้แบบสอบถามสำรวจนายจ้างกว่า 169 บริษัท ว่ามีแผนจ้างคนที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในปลายปี 2017 นี้อย่างไร พบว่า อันดับ 1 คือ การเงิน อันดับสอง คือ บัญชี ตามมาด้วย บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครื่องกล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สารสนเทศศาสตร์ โลจิสติกส์และซัพพลายเชน วิศวกรรมไฟฟ้า และเศรษฐศาสตร์ หากดูจากสาขาวิชาทั้ง 10 ก็จะสะท้อนกลับไปว่า บริษัทที่ตอบแบบสอบถาม น่าจะเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ ไม่ได้สำรวจจากโรงพยาบาล โรงเรียน สถานีตำรวจ หน่วยงานราชการ เทศบาล หรือมูลนิธิการกุศล เพราะองค์กรแต่ละประเภทก็จะต้องการบุคลากรแตกต่างกันไป

    จากผลสำรวจ 10 อันดับสาขาวิชาที่จะจ้างงานกันมาก พบว่า สาขาด้านไอทีเข้าไปอยู่ในรายการนี้ถึง 3 อันดับ คือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ แต่สาขาด้านบริหารธุรกิจเข้าไปถึง 5 อันดับ คือ การเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ โลจิสติกส์ฯ และเศรษฐศาสตร์ บางสถาบันรวมระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเข้าไปในสายบริหารธุรกิจด้วย จากประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่า ความต้องการเรียนของนักเรียนไทยในสายบริหารจะเรียนสาขาบัญชีจำนวนมาก สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงาน ปัจจุบันมีการควบคุมหลักสูตรโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทำให้การสอนด้านบัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งเชื่อได้ว่าจบบัญชีแล้ว ทำบัญชีได้แน่นอน ส่วนสภาวิชาชีพไอทียังไม่ชัดเจน ต้องรอกันต่อไป

   http://www.admissionpremium.com/news/1798

   http://www.naceweb.org/surveys/job-outlook.aspx
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
598. เปลี่ยนระบบปฏิบัติการไปตลอดชีวิต
597. ช่องว่างระหว่างสองฝ่าย
596. ถึงยุคที่ใช้สมาร์ทโฟนเป็นเครื่องตั้งโต๊ะ
595. การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
594. สมาร์ทซิตี้กับไทยแลนด์ 4.0
593. พบกลุ่มดาวที่น่าจะมีน้ำ
592. โดรนคืออะไร
591. เล่นเกมกับเขียนโค้ดเชื่อมกันได้
590. พรบ.คอมพิวเตอร์ 2560 ออกแล้ว
589. ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊คใครก็ทำได้
588. หลักสูตรอะไรที่ตรงใจนายจ้างและนักเรียน
587. ใช้เอไอเขียนข่าวแทนคน
586. ตกม้าตายเรื่องฟอนต์
585. ใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อกำหนดอนาคต
584. โทรศัพท์เสียร้านซ่อมบอกเดือนครึ่ง
583. ความเชื่ออาจไม่ใช่ความจริง
582. ประชุมสมัชชาสุขภาพลำปาง 59
581. พบลิงค์ในเว็บไซต์ที่เข้าไม่ได้
580. นักพัฒนาต้องปรับตามหลายจอ
579. จับผู้ร้ายจากข้อมูลการโหลดข้อมูล
578. สิ่งที่เห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นอยู่
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC