สอบ U-Net ถูกต่อต้าน
 
#448 สอบ U-Net ถูกต่อต้าน

    ปัจจุบันในประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบระบบทุนนิยมที่ให้ความสำคัญกับการสอบอย่างมาก เพราะการสอบถูกใช้เพื่อชี้เฉพาะให้เห็นคุณลักษณะเฉพาะบุคคล เมื่อเข้าสอบแล้วทำให้ทราบผลว่าตนเองอยู่ระดับใด บกพร่องในประเด็นใดก็จะพัฒนาในส่วนนั้น การสอบ O-Net แบ่งวิชาที่สอบตามกลุ่มสาระ ทำให้บอกได้ว่าเด็กภาคเหนือ กับภาคใต้มีสาระใดต่างกันอย่างไร แล้ววางแผนเรื่องทรัพยากรที่จะเติมเต็มในพื้นที่ที่ขาด หรือจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเพื่อพัฒนาต่อยอด ในการสอบ O-Net ทำให้นักเรียนได้ตัวตน ผู้ปกครองรู้ถึงศักยภาพของบุตรหลาน และโรงเรียนทราบถึงจุดอ่อนจุดแข็งของโรงเรียน ส่วนการสอบท้องถิ่น สอบก.พ. สอบเข้าบริษัทเอกชน การสอบก็เพื่อสรรหาคนที่มีความสามารถแยกออกจากคนที่ไม่มีความสามารถตามตำแหน่ง ในระบบทุนนิยมเชื่อว่าคนที่สอบข้อสอบเฉพาะทางได้คะแนนสูงย่อมทำงานได้ดีกว่า

    คนไทยกลุ่มหนึ่งให้ความสำคัญกับการวัดผลตนเอง และการหางานทำ จึงสมัครเข้าสอบแข่งขัน และพยายามทุกวิถีทางที่จะผ่านการสอบให้ได้ ในการสอบรับราชการหรือเข้าทำงานกับองค์กรท้องถิ่นมีการแข่งขันที่สูงมาก เช่น สมัคร 700 คน แต่รับ 4 คน หรือคิดเป็นไม่ถึง 1 ใน 100 ทีเดียว เนื่องจากเห็นว่าการสอบเป็นเรื่องสำคัญที่ใช้วัดคุณภาพของคน ใช้เป็นเกณฑ์แยกคนออกจากคน ดังนั้นคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เสนอให้ปีการศึกษา 2557 มีการจัดสอบ U-Net สำหรับระดับอุดมศึกษาขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้สทศ.ได้เคยจัดสอบสอบ O-Net ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามาแล้ว

    เหตุผลที่มีการต่อต้าน เพราะเชื่อว่า U-Net ไม่ได้ช่วยวัดความรู้และมาตรฐานของบัณฑิตระดับปริญญาได้จริง เพราะแต่ละสถาบันก็มีหลักสูตรในการสอนที่ต่างกัน การสอบมากมายจะเป็นการบั่นทอนเวลาในการคิดสร้างสรรค์ และการทำประโยชน์ให้กับตนเองและผู้อื่น แล้วสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ได้ประกาศว่าจะไม่ใช้คะแนน U-Net มาเป็นเกณฑ์ในการประเมินรอบ 4 (พ.ศ.2559-2563) ซึ่งกระแสการต่อต้านก็คาดว่าจะทำให้การสอบ U-Net ต้องถูกนำกลับไปทบทวนใหม่ว่าจะนำมาใช้หรือไม่

   http://rightofwei.wordpress.com/2012/10/25/the-doe-encourages-cheating/

   http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9570000048691

   http://www.dlaapplicant.com/

   http://www.kruwandee.com/news-id8700.html

   http://www3.dlaapplicant.com/file/notice/notice5.pdf
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
458. ขอบเขตของดาต้าเซ็นเตอร์
457. สงครามซอฟท์แวร์ยังไม่ยุติ
456. รถยนต์แปลงร่างได้
455. ยุติโครงการแท็บเล็ตเด็ก
454. โฆษณาในเฟสบุ๊ค
453. ซอฟท์แวร์กับฮาร์ดแวร์อาจไม่ไปด้วยกัน
452. ช่องทีวีดาวเทียมหายหากไม่อัพเดท
451. อีเบย์ก็ยังโดนแฮ็ค
450. การแช่งแข็งเครื่องกันไวรัส
449. หาเส้นทางท่องเที่ยวด้วยกูเกิ้ลแม็พ
448. สอบ U-Net ถูกต่อต้าน
447. ใช้เทคโนโลยีในห้องสอบไม่ได้
446. ไวรัสติดคนหรือติดคอม
445. มิจฉาชีพด้านไอที
444. ไวรัสคอมพิวเตอร์
443. การเลือกลำโพงรอบทิศทาง
442. ชุมชนต่างจังหวัดใช้สื่อสังคมน้อยมาก
441. เวิลด์ไวด์เว็บเข้าเบญจเพส
440. ทวิตเตอร์บล็อกสื่อลามกของไวน์
439. นวัตกรรมสมาร์ทโฟนชะลอตัว
438. ข่าวสารจากสายลับสองหน้า
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC