เริ่มต้นปีไม่ตรงกันย่อมมีปัญหา

ปรับปรุง : 2557-12-21 (ปรับรูปแบบผลสืบค้น)

ไอทีในชีวิตประจำวัน #418 เริ่มต้นปีไม่ตรงกันย่อมมีปัญหา ()
มีประโยคในภาษาอังกฤษว่า garbage in, garbage out แปลว่ามีขยะเข้ามาก็ย่อมได้ขยะออกไป ถ้าส่งข้อมูลผิดหรือไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งตีความว่าเป็นขยะ หากส่งเข้าไปประมวลผลก็ย่อมได้สารสนเทศที่ผิด หรือเชื่อถือไม่ได้ออกมา เหมือนส่งข้อมูลอายุของคนในหมู่บ้านแต่สอบถามว่าอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยเบาหวานเป็นเท่าใด ถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องส่งข้อมูลอายุของผู้ป่วยเบาหวานเข้าไปประมวลผลจึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่สอบถามข้างต้น ในระบบฐานข้อมูลที่มีข้อมูลกิจกรรมโครงการกำหนดการปฏิบัติงานตามเดือนและปีย่อมเชื่อมโยงกับรอบเวลา หากมีรอบเวลาที่ไม่สัมพันธ์กันย่อมไม่อาจทำให้ระบบประมวลผลและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันไทยกำลังจะเปลี่ยนรอบเวลาการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2557 ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาความไม่ตรงกันกับรอบเวลาของสถาบันการศึกษาในกลุ่มอาเซียน
ปัจจุบันประเทศไทยกำหนดต้นปีการศึกษาเป็นช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน โดยโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจะทะยอยเปิดก่อนระดับอุดมศึกษา แล้วมีการตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีสถาบันการศึกษาประกาศเปิดเรียนในปีการศึกษา 2557 เป็นช่วงสิงหาคม-กันยายน ส่วนหน่วยงานราชการกำหนดปีงบประมาณเริ่มต้นเป็นตุลาคม ส่วนหน่วยงานเอกชนกำหนดเป็นมกราคมของทุกปี หากต้องมีการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างโรงเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ย่อมมีข้อขัดข้องในเรื่องของรอบเวลาทั้งตอนเริ่มและสิ้นสุด
มีปัญหาก็ต้องแก้ไขเป็นกรณีไป อาทิ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณที่ต้องใช้งบประมาณร่วม แต่เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ต้องทำร่วมกันกลับไม่ตรงกัน เมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ต้องสรุปผลโครงการ และจัดทำรายงานเพื่อปิดบัญชีโครงการ แต่เวลาปิดงบประมาณเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน หรือการประเมินคุณภาพก็เช่นกัน ทำให้การทำงานเชิงบูรณาการอาจมีอุปสรรคเรื่องรอบเวลาได้ และมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนี้ต่อไปแก้ไขได้ยาก ไม่เหมือนการแก้ปัญหาทำสำเนาบัตรประชาชนที่คนไทยเคยต้องทำสำเนาบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเรื่องการทำสำเนาบัตรว่าให้ใช้เพียงด้านหน้าที่มีรูปถ่ายก็ใช้ได้แล้ว


บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
500 . เฟสบุ๊คเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ
499 . สมาร์ทโฟนขาขึ้นแต่พีซีขาลง
498 . เรียนแบบบันทึกลูกของกูเกิ้ล
497 . เลือกเข้าสื่อสังคมไหนดี
496 . การรู้ว่าโทรศัพท์อยู่ที่ใดบนโลก
ค้นในบทความ กลับหน้าแรก

แนะนำเว็บใหม่ : ผลการจัดอันดับ
รักลำปาง : thcity.com : korattown.com : topsiam.com : มหาวิทยาลัยโยนก
ศูนย์สอบ : รวมบทความ : ไอทีในชีวิตประจำวัน : ดาวน์โหลด : yourname@thaiall.com
ติดต่อ ทีมงาน ชาวลำปาง มีฝันเพื่อการศึกษา Tel.08-1992-7223