เริ่มต้นปีไม่ตรงกันย่อมมีปัญหา
 
#418 เริ่มต้นปีไม่ตรงกันย่อมมีปัญหา

    มีประโยคในภาษาอังกฤษว่า garbage in, garbage out แปลว่ามีขยะเข้ามาก็ย่อมได้ขยะออกไป ถ้าส่งข้อมูลผิดหรือไม่ตรงกับความต้องการ ซึ่งตีความว่าเป็นขยะ หากส่งเข้าไปประมวลผลก็ย่อมได้สารสนเทศที่ผิด หรือเชื่อถือไม่ได้ออกมา เหมือนส่งข้อมูลอายุของคนในหมู่บ้านแต่สอบถามว่าอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยเบาหวานเป็นเท่าใด ถ้าจะให้ถูกต้องก็ต้องส่งข้อมูลอายุของผู้ป่วยเบาหวานเข้าไปประมวลผลจึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่สอบถามข้างต้น ในระบบฐานข้อมูลที่มีข้อมูลกิจกรรมโครงการกำหนดการปฏิบัติงานตามเดือนและปีย่อมเชื่อมโยงกับรอบเวลา หากมีรอบเวลาที่ไม่สัมพันธ์กันย่อมไม่อาจทำให้ระบบประมวลผลและใช้สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันไทยกำลังจะเปลี่ยนรอบเวลาการเปิดเรียนในปีการศึกษา 2557 ใหม่ เพื่อแก้ปัญหาความไม่ตรงกันกับรอบเวลาของสถาบันการศึกษาในกลุ่มอาเซียน

    ปัจจุบันประเทศไทยกำหนดต้นปีการศึกษาเป็นช่วงพฤษภาคม-มิถุนายน โดยโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจะทะยอยเปิดก่อนระดับอุดมศึกษา แล้วมีการตื่นตัวในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงมีสถาบันการศึกษาประกาศเปิดเรียนในปีการศึกษา 2557 เป็นช่วงสิงหาคม-กันยายน ส่วนหน่วยงานราชการกำหนดปีงบประมาณเริ่มต้นเป็นตุลาคม ส่วนหน่วยงานเอกชนกำหนดเป็นมกราคมของทุกปี หากต้องมีการทำงานเชิงบูรณาการระหว่างโรงเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ย่อมมีข้อขัดข้องในเรื่องของรอบเวลาทั้งตอนเริ่มและสิ้นสุด

    มีปัญหาก็ต้องแก้ไขเป็นกรณีไป อาทิ การพิจารณาอนุมัติงบประมาณที่ต้องใช้งบประมาณร่วม แต่เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ต้องทำร่วมกันกลับไม่ตรงกัน เมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ต้องสรุปผลโครงการ และจัดทำรายงานเพื่อปิดบัญชีโครงการ แต่เวลาปิดงบประมาณเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน หรือการประเมินคุณภาพก็เช่นกัน ทำให้การทำงานเชิงบูรณาการอาจมีอุปสรรคเรื่องรอบเวลาได้ และมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนี้ต่อไปแก้ไขได้ยาก ไม่เหมือนการแก้ปัญหาทำสำเนาบัตรประชาชนที่คนไทยเคยต้องทำสำเนาบัตรทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ที่ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเรื่องการทำสำเนาบัตรว่าให้ใช้เพียงด้านหน้าที่มีรูปถ่ายก็ใช้ได้แล้ว
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
428. การควบคุมพื้นที่ในโลกไซเบอร์
427. บันทึกของชาวโลกที่เปลี่ยนไป
426. ม็อบการเมืองกับโซเชียลมีเดีย
425. ไอพีทีวีของทีโอที
424. เครื่องบริการกลุ่มเมฆ
423. เลิกติดเฟซบุ๊คเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
422. บางครั้งสวอตก็ไม่ใช่ทางออกของธุรกิจ
421. ประสิทธิผลของยูทูป
420. อัพเดทสถิติระบบปฏิบัติการใหม่
419. โฆษณาที่มีผลต่อผู้รับสารที่สุด
418. เริ่มต้นปีไม่ตรงกันย่อมมีปัญหา
417. การใช้สีไล่ระดับ และการยกพื้น
416. แท็บเล็ตช่วยการศึกษาจริงหรือ
415. ปิดซื้อซองประมูลทีวีดิจิทอล
414. นักศึกษามหาวิทยาลัยมีพลังแฝง
413. ภาษาวิบัติหรือวิวัฒน์กันแน่
412. เก่าไปใหม่มากับการ์ดยี่สิบ
411. ยักษ์ก็ล้มได้และล้มดัง
410. พลังในการชี้นำของสื่อ
409. ดิจิทอลทีวีคืออะไร
408. การใช้เครือข่ายสังคมส่งเสริมท่องเที่ยว
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC