ค่าไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 165 ค่าไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์
1 ธันวาคม – 7 ธันวาคม 2551

    พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีวิวัฒนาการ (Evolution) มีปรากฎการณ์ที่เกิดกับระบบเศรษฐกิจของมนุษย์ชาติเป็นระลอกที่เรียกว่าคลื่น โดยนายแอลวิน ทอฟเฟลอร์(Alvin Toffler) ผู้เขียนหนังสือคลื่นลูกที่สาม (Third Wave) เขามองว่าคลื่นลูกที่หนึ่ง (First Wave) เป็นช่วงที่มนุษย์ปฏิวัติระบบเศรษฐกิจของตนด้วยการทำ เกษตรกรรม ปัจจุบันคนแถวบ้านผมก็ยังเกษตรกรรมหาเลี้ยงชีพเช่นเดียวกับในอดีตและยังไม่เปลี่ยนแปลง คลื่นลูกที่สอง (Second Wave) เริ่มประมาณปีพ.ศ. 2300 ที่รู้จักใช้เครื่องมือ และสร้างสายการผลิต (Production Line) เพื่อผลิตสินค้าคุณภาพจำนวนมากพร้อมกัน เป็นการปฏิวัติระบบเศรษฐกิจด้วยการทำ อุตสาหกรรม ส่วนคลื่นลูกที่สาม (Third Wave) เป็นการปฏิวัติด้าน ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารโทรคมนาคม ที่เริ่มประมาณปีพ.ศ. 2498 จนเป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัตน์ (Globalization)

    คอมพิวเตอร์เครื่องแรกเกิดขึ้นปีพ.ศ.2489 คือ ENIAC = Electronics Numerical Integrator and Computer มีการพัฒนาเรื่อยมาตั้งแต่เครื่องเมนเฟรม เครื่องมินิคอมพิวเตอร์ เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องโน๊ตบุ๊ค ขนาดของเครื่องคอมพิวเตอร์ลดลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น จำนวนผู้ใช้ที่เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น สังคมเริ่มเปลี่ยนเป็นสังคมเครือข่ายข้อมูล ทุกคนเชื่อมต่อถึงกันผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ใช้ในบ้านเชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ที่ทำงานก็เชื่อมต่อที่ทำงาน กลับบ้านก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน บางคนอยู่บนรถเมย์ก็ใช้เครื่องโน๊ตบุ๊ค เพราะไม่สามารถรอกลับไปเชื่อมต่อถึงใครต่อใครที่บ้านได้

    ค่าไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเท่าใดไม่สำคัญ เพราะค่าแอร์แสนแพงยังยอมจ่ายกันได้ ถ้าหันมาดูค่าไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์สักนิด จะทราบว่า 1 เครื่องที่กินไฟฟ้าประมาณ 0.14 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง หากใช้งานวันละ 8 ชั่วโมงทั้งหมด 30 วัน และคิดค่าไฟฟ้ากิโลวัตต์ละ 3 บาท ก็จะมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 100.8 บาท ถ้าเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ในเวลาราชการทิ้งไว้ 10 เครื่อง ก็จะเสียค่าไฟฟ้าประมาณ 1008 บาทต่อเดือน ถ้าทั้งองค์กรตั้ง Power Options ใน Control Panel เพื่อปิดการใช้พลังงานอย่างสมเหตุสมผล ก็เชื่อว่าค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนจะลดลงอย่างแน่นอน และเรื่องนี้ต้องเกิดมาจากระดับนโยบายของผู้บริหาร คนเพียงคนเดียวในองค์กรทำไปก็คงไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
175. ระบบปฏิบัติการวินโดว์เจ็ด
174. ร้านค้าไอทีกับยักค้าปลีก
173. แฟชั่นเครือข่ายสังคม
172. เงินกับการแลกเปลี่ยน
171. การหาเงินจากเน็ตอย่างง่ายสองวิธี
170. แนวโน้มการมีเว็บเพจสำรอง
169. เป็นหมันทั้งโลกเพราะรังสีหรืออาหาร
168. ลดอัตราการใช้แหล่งพลังงานจากฟอสซิล
167. ความเร็วลดจากคุณภาพสี และขนาดจอภาพ
166. ยิ่งได้รับก็ยิ่งต้องการเพิ่ม
165. ค่าไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์
164. โทรศัพท์กับถ่านรุ่นใหม่
163. เครื่องบันทึกเสียงในโทรศัพท์
162. การวิจัยของครูแกนนำอีเลินนิ่ง
161. เริ่มต้นและปลายทางของการเรียนเขียนโปรแกรม
160. แนวการสอนของครูที่เปลี่ยนไป
159. เมื่อถูกนักเรียน11ฮกระบบ
158. สิ่งที่ควรกับลิขสิทธิ์ซอฟท์แวร์
157. ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ
156. เกมลิขสิทธิ์กับผู้ปกครองของเด็กติดเกม
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC