เหตุผลที่ต้องปรับปรุงเว็บไซต์
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 112 เหตุผลที่ต้องปรับปรุงเว็บไซต์
26 พฤศจิกายน 2550 – 2 ธันวาคม 2550

    การพัฒนาเว็บไซต์สามารถแบ่งได้สองแบบคือเขียนขึ้นใหม่หรือใช้ระบบการจัดการเนื้อหาอัตโนมัติ (CMS = Content Management System) ถ้าเปรียบเทียบว่าการสร้างเว็บไซต์คือการสร้างบ้านแล้ว บ้านที่ออกแบบขึ้นใหม่จากจินตนาการจนเป็นบ้านดังใจฝันจะแตกต่างกับบ้านจัดสรรที่เจ้าของบ้านเพียงแต่ใช้นิ้วชี้ในแคตาล๊อก (Catalog) คิดอะไรนอกจากที่กำหนดไว้ได้ไม่มากนักเพราะออกแบบมาอย่างดีแล้ว การสร้างบ้านตามแบบในแคตาล็อกก็คล้ายการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้ระบบซีเอ็มเอสที่เสร็จได้ในเวลาที่รวดเร็ว ซึ่งการพัฒนาเว็บไซต์สามารถทำให้เสร็จได้ในชั่วข้ามคืนเพราะติดตั้งโปรแกรมใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง ส่วนเวลาที่เหลือใช้สำหรับการปรับแต่ง ปรับแก้กราฟฟิกให้เป็นเอกลักษณ์ และนำเข้าเนื้อหาที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วเท่านั้น

    ฐานข้อมูลของระบบซีเอ็มเอสมีตารางข้อมูลจำนวนมากและทำงานกับหลายตารางพร้อมกันเพื่อสร้างแต่ละเว็บเพจ ระบบซีเอ็มเอสส่วนใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าใช้จำนวนมากในเวลาเดียวกัน แต่ปัญหาที่มักพบจากเครื่องบริการคือข้อจำกัดเรื่องปริมาณการรับส่งข้อมูล หรือการรองรับจำนวนผู้ใช้เกินกว่าที่กำหนดตามศักยภาพของเครื่องไม่ได้ สำหรับเว็บไซต์ที่เลือกใช้ระบบซีเอ็มเอสมักมีผู้ดูแลหรือผู้บริหารที่ไม่เห็นความสำคัญของเว็บไซต์ บางองค์กรเปิดบริการเว็บไซต์เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น เนื้อหาในเว็บไซต์ไม่ถูกปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ปริมาณข้อมูลไม่มากพอ เป็นผลให้เว็บไซต์เหล่านี้มีปริมาณการเข้าใช้ต่ำ ทำให้เว็บไซต์เหล่านี้ไม่พบปัญหาเรื่องปริมาณการเข้าเว็บไซต์เกินกว่าขีดความสามารถของเครื่องบริการ บางกรณีมีการเปลี่ยนระบบซีเอ็มเอสตามแฟชั่น ผลของการเปลี่ยนแต่ละครั้งทำให้ข้อมูลหายเพราะความเข้ากันไม่ได้ของระบบซีเอ็มเอสในแต่ละค่าย เหตุผลอื่นที่ทำให้เปลี่ยนระบบซีเอ็มเอสคือระบบมีความซับซ้อน เมื่อถูกส่งไปฝึกอบรมระบบใหม่ก็จะเห็นประโยชน์ของระบบใหม่ พบปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ระบบล่มแล้วกู้คืนไม่ได้ ลืมรหัสผ่านสำหรับเข้าระบบ บุคลากรคนเดิมเปลี่ยนงาน หรือกลับไปใช้โปรแกรมประเภทเว็บอีดิเตอร์ (Web Editor) เช่น Dream Weaver, Namo หรือ EditPlus เป็นต้น

    เว็บไซต์ส่วนใหญ่จะเน้นความสวยงานด้วยกราฟฟิก และความสามารถครบเครื่องในช่วงเปิดตัว เมื่อมีสมาชิกเข้ามาในระบบเพิ่มขึ้นย่อมทำให้ระบบรับภาระมากขึ้นเป็นเงาตามตัว จนทำให้เวลาที่รอการตอบสนองเพิ่มขึ้น ถ้าต้องรอเป็นเวลานานหรือถูกปฏิเสธบริการก็ต้องหาทางแก้ไข เช่น ลดภาพกราฟฟิก ลดบริการเสริม เพิ่มเครื่องบริการ ตรวจสอบผู้ใช้ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปรับนโยบายการให้บริการ เปลี่ยนรุ่นของระบบปฏิบัติการ ปรับฐานข้อมูล หรือทบทวนโครงสร้างโปรแกรม

    ถ้าเข้าเว็บไซต์บางแห่งแล้วพบการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าผู้ดูแลระบบกำลังปรับปรุงเว็บไซต์ อาจเป็นเพราะมีข้อมูลใหม่ มีแนวคิดใหม่ มีเทคนิกใหม่ หรือไม่พอใจกับรูปแบบเดิม ต่างกับบางเว็บไซต์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรอาจเป็นเพราะข้อมูลสมบูรณ์แล้ว หรือออกแบบมาอย่างดีจนไม่มีอะไรต้องปรับปรุง ถ้าท่านอยู่ในองค์กรที่มีเว็บไซต์ของตนเอง แล้วท่านได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ติเพื่อก่อ หรือให้ข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์ขององค์กรอย่างไรบ้าง
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
119. ทางเลือกของโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
118. การแสดงตนผ่านการสื่อสารทางเดียว
117. เว็บไซต์เครือข่ายสังคม
116. เลือกนำเสนอด้วย .ppt หรือ .pdf หรือ .doc
115. คลิ๊ปโป๊ดารารู้ทั่วโลกในวันเดียว
114. พลังงานทดแทนสำหรับอุปกรณ์ไอที
113. ความไม่เข้ากันของอุปกรณ์
112. เหตุผลที่ต้องปรับปรุงเว็บไซต์
111. โรคภัยไข้เจ็บในโลกไอที
110. เว็บไซต์เปรียบเสมือนเรือใบ
109. ไอทีในยุคหลานของหลาน
108. ช่างเทคนิคคาบแก้ว
107. เว็บไซต์ไม้หลักปักขี้เลน
106. ถูกหลอกว่าเป็นของฟรี
105. ป้องกันโน็ตบุ๊คเกินไปหรือเปล่า
104. ความรู้กับสุขภาพหาซื้อไม่ได้เหมือนกัน
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC