จ้างคนนอกเขียนโปรแกรม
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 72 จ้างคนนอกเขียนโปรแกรม
12 กุมภาพันธ์ 2550 – 18 กุมภาพันธ์ 2550

    ศัพท์เทคนิคของการจ้างผู้มีความชำนาญจากภายนอกเข้ามาพัฒนาระบบ หรือโปรแกรมเฉพาะด้านสำหรับองค์กร คือ เอาท์ซอร์สซิ่ง (Outsourcing) ในจังหวัดลำปางมีผู้ชำนาญอยู่ไม่น้อยที่สามารถรับพัฒนาระบบงาน ฐานข้อมูล เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรืออีเลินนิ่ง โดยมีค่าตอบแทนไม่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับมืออาชีพในกรุงเทพฯ ผู้ชำนาญแบ่งได้เป็นหลายกลุ่มทั้งนักศึกษา พนักงานในองค์กรอื่น หรือโปรแกรมเมอร์อิสระ

    ครั้งหนึ่งลูกศิษย์ของผู้เขียนคนหนึ่งเข้ามาขอคำปรึกษาเรื่องปัญหาการรับงาน เป็นปัญหาร้ายแรงถึงขั้นต้องคืนเงินค่าพัฒนาระบบทั้งหมดที่เคยทำมากว่า 2 ปี เพราะ ใช้อารมณ์ชั่ววูบ ความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน ขาดการสื่อสารอย่างเป็นระบบ การไม่ยึดมั่นในกระบวนการ และการไม่ให้ความสำคัญกับหลักฐานเอกสาร เมื่อผู้เขียนนำปัญหามาร่วมแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ถนอม คณิตปัญญาเจริญ ที่มีประสบการณ์ในการรับงานมาหลายระบบ หลายระดับ และหลายภาษา จึงได้ข้อมูลว่าการรับงานต้องมีการเซ็นสัญญารับงาน ประกอบด้วยรายละเอียดของสิ่งที่ต้องการป้องกันการบานปลายของงาน และเซ็นรับงานหลังพัฒนาเสร็จสิ้น ป้องกันปัญหาการร้องขอในภายหลังอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าต้องการเพิ่มจากที่ตกลงไว้ก็ต้องทำสัญญาใหม่ และจ่ายเพิ่ม

    สำหรับผู้รับงานควรพิจารณาผู้ว่าจ้างที่มีความเข้าใจในตัวระบบ รู้ความต้องการขององค์การ และความชัดเจนในสายการบังคับบัญชา ผู้รับงานไม่ควรรับงานที่ความต้องการ และรายละเอียดยังไม่ชัดเจน ควรนำเสนอกรรมวิธี เครื่องมือ ระยะเวลา เอกสารแสดงการออกแบบระบบใหม่ ก่อนเซ็นสัญญาว่าจ้าง เพราะปัญหาจะเกิดได้ ถ้าไม่มีการกำหนดความต้องการอย่างชัดเจน ผู้ว่าจ้างอาจเพิ่มหรือเปลี่ยนรายละเอียดในระบบอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ระบบอาจถูกเปลี่ยนแปลงจนบางครั้งซับซ้อนเกินกว่าจะแก้ไขจากที่ออกแบบในครั้งแรก ทำให้ผู้ว่าจ้างที่ไม่เข้าใจในกรรมวิธี รู้สึกผิดหวังต่อผลงานที่เกิดขึ้น การนำเสนอวงจรชีวิตการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) โดยมีเงื่อนไขด้านเวลา และกรรมวิธีมาเป็นเครื่องมือควบคุม จะช่วยผู้ว่าจ้างให้เข้าใจ และใส่ใจในขั้นตอนการพัฒนาระบบของตนยิ่งขึ้น

    สำหรับผู้ว่าจ้างควรประชุมกับผู้ใช้ในองค์การทั้งหมด จัดทำแผนตามนโยบาย และกำหนดกรอบของความต้องการให้ชัดเจนก่อนเลือกผู้รับงาน เพื่อให้ผู้รับจ้างเข้ามาจัดทำเอกสารแสดงขั้นตอนของงาน ศึกษาความต้องการกับผู้ใช้ทั้งหมด กำหนดรายละเอียดก่อนเริ่มต้นว่าจ้าง และบทลงโทษในกรณีมีปัญหาที่มีความยุติธรรม บนค่าตอบแทนที่สมเหตุสมผล ผู้ว่าจ้างต้องเข้าใจว่าของถูก และดีไม่มีในโลก แล้วงาน Outsourcing ก็จะสำเร็จลงอย่างราบรื่น ผู้ว่าจ้างได้รับงานที่ถูกต้องตามแผน จากกระบวนการที่ถูกต้อง บนต้นทุน และเวลาที่กำหนด
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
74. หนึ่งสมองสองมือไม่พอ
73. มาเป็นตากล้องออนไลน์กันเถอะ
72. จ้างคนนอกเขียนโปรแกรม
71. ส่งเอสเอ็มเอสกันเป็นว่าเล่น
70. วิวัฒนาการของมนุษย์กับ CamFrog
69. อุปกรณ์ทั้งหมดรวมเป็นหนึ่ง
68. โลกแคบลงหาซื้ออะไรก็ง่าย
67. มีฮาร์ดดิสก์ไว้เก็บขยะหรือไม่
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC