มีงานเขียน แต่หาไม่พบ
 
ไอทีในชีวิตประจำวัน # 37 มีงานเขียน แต่หาไม่พบ
12 มิถุนายน – 18 มิถุนายน 2549

    ปัญหาหนึ่งของมนุษย์ตามชื่อบทความ คือ สร้างสรรค์งานเขียนไว้มากมาย แต่ขาดความสามารถในการจัดเก็บ แก้ไขให้ทันสมัย เผยแพร่ใหม่ และมีระบบสืบค้น งานเขียนที่ไม่สามารถถูกค้นพบได้อีกอาจเรียกว่างานเขียนที่ตายแล้ว มีงานเขียนมากมายถูกตีพิมพ์เผยแพร่ และพบจุดผิดพลาดในภายหลัง การเรียกคืนกลับมาแก้ไขแล้วส่งกลับไปให้ผู้อ่านเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ หนึ่งในวิธีลดความเสียหาย คือ นำผลงานที่เคยตีพิมพ์มาแก้ไข แล้วส่งไปเผยแพร่อีกครั้งในอินเทอร์เน็ต เพื่อสะดวกในการสืบค้น แก้ไขใหม่ และเผยแพร่สู่สังคมโลก ดังที่พบใน manager.co.th, thairath.co.th หรือ arip.co.th เป็นต้น

    หลายปีก่อน ถ้าจะหาข่าวในประเทศไทยสักเรื่องที่ถูกตีพิมพ์ไปแล้ว 3 เดือน อาจเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก เพราะขาดระบบจัดเก็บ และค้นคืนในภายหลัง ส่วนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาส่วนหนึ่งที่ต้องทำงานส่งอาจารย์ประจำวิชาจากการเรียนในหลักสูตร 40 กว่าวิชาตลอด 4 ปี ย่อมได้ผลงานเป็นรายงาน หรือโครงงานใหญ่เล็กมากมาย มักไม่ให้ความสำคัญกับผลงานชิ้นโบว์แดงเหล่านั้น หรือทิ้งลงถังขยะหลังจากสำเร็จการศึกษา เป็นที่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่หาวิธีจัดเก็บสิ่งมีค่า ขาดความตั้งใจที่จะเก็บ และเผยแพร่ให้สังคมได้คัดลอกไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

    กลับมาพิจารณาสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ หรือตำราเรียน ที่พบข้อผิดพลาดอยู่เสมอ ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั้งจากความผิดพลาดของมนุษย์ (Human Error) หรือเครื่องจักร (Machine Error) หลังจากตีพิมพ์ไปแล้ว ย่อมเรียกคืนกลับมาแก้ไขไม่ได้ วิธีหนึ่งที่ทำได้ในฐานะเจ้าของงานเขียน คือ นำผลงานมาทบทวน แล้วส่งกลับไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตอีกครั้ง ตัวอย่างเว็บไซต์ส่วนตัวที่เผยแพร่ผลงาน หรือประสบการณ์ เช่น thaiall.com/itinlife หรือ drkanchit.com เป็นต้น ส่วนสำนักพิมพ์มักมีเว็บไซต์รวมผลงานนักเขียนของตน เช่น dailynews.co.th หรือ kwanruen.com เป็นต้น

    งานเขียนก็เหมือนร้านอาหาร เมื่อพบร้านที่ดีก็ต้องรีบเข้าไปใช้บริการ ในลำปางมีร้านอาหารมากมาย ส่วนหนึ่งปิดบริการเพราะปัญหาเศรษฐกิจ เมื่อมีโอกาสสนทนาเรื่องร้านอาหารในลำปาง ผู้เขียนภูมิใจที่จะบอกว่าร้านอาหารที่ปิดหลายร้านได้เคยไปอุดหนุนมาแล้ว งานเขียนก็เช่นกัน เมื่อพบหนังสือดีก็ต้องซื้อไว้ เพราะหนังสือมากมายถูกตีพิมพ์เพียงครั้งเดียว มีขายในบางร้าน หรือมีในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น นักเขียนที่เข้าใจปัญหานี้ จึงนำผลงานไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต เมื่อ google.com เข้ามาพบข้อมูลก็จะนำไปใส่ในฐานข้อมูลเว็บไซต์ เพื่อบริการสืบค้นให้กับผู้ใช้ได้พบข้อมูลที่ต้องการ บทความที่พบในคอลัมน์นี้สามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต ถ้าท่านใดต้องการเผยแพร่ผลงานของตนเอง สามารถทำได้โดยแปลงสิ่งที่อยู่ในกระดาษเป็นแฟ้มดิจิทอล แล้วส่งเข้าไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ต

    การทำให้งานเขียนไม่หายไปจากดาวสีน้ำเงิน (Blue Planet) และสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ต มีหลายวิธี และควรใช้ทุกวิธี เพราะไม่มีวิธีใดดีที่สุด แต่การใช้ทุกวิธีเท่าที่ทำได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด เช่น จัดตั้งเว็บไซต์ของตนเอง ใช้เว็บไซต์ของสำนักพิมพ์ ขอพื้นที่โฮมเพจฟรี ขอพื้นที่บล๊อก (Blog) ส่งผลงานเข้าเว็บบอร์ด ส่งอีเมลถึงเพื่อน นำผลงานเขียนลงซีดีแล้วจำหน่ายพร้อมหนังสือ หรือแปลงเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อนำไปใช้ในคอมพิวเตอร์มือถือ เป็นต้น
บทความเมื่อเร็ว ๆ นี้
42. เลือกซื้อคอมพิวเตอร์อย่างไรดี
40. เลือกเครื่องพิมพ์ตามความจำเป็น
39. ทำนายอนาคตบุฟเฟต์มือถือ
38. ต่อย ตบตี มีรัก ให้ระวังกล้อง
37. มีงานเขียน แต่หาไม่พบ
36. เสียงกอไก่จากในโรงเรียน
35. วันครอบครัวให้เข้าหาธรรมชาติ
34. หาวิธีได้ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่จากอินเทอร์เน็ต
33. เครื่องเล่นดีวีดีไม่ใช่เครื่องบินอีกต่อไป
32. อีเลินนิ่งสำหรับผู้มีทักษะ
31. เวทีเผยแพร่โปรแกรมของนักศึกษาไทย
30. ทำไมไอพอดขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
29. จ่ายปีละ 320 บาท ก็มีเว็บไซต์ได้
ค้นในบทความ
กลับหน้าแรก

http://goo.gl/72BPC