จัดอันดับโรงเรียน จาก โควตา มช. 2560
ผลการจัดอันดับโรงเรียน ตามจำนวนนักเรียน
ที่สอบผ่านข้อเขียน เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แยกตามจังหวัด ผ่านระบบโควตา มช. ในปีการศึกษา 2560

+ http://quota.reg.cmu.ac.th/provinces/02
+ quota_cmu_17_prov_northern_2560.xlsx
+ ผลสอบนักเรียนภาคเหนือ เข้าเรียน ตามโควตา มช. 2560 เรียงจังหวัด

ลำดับรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัด
11106ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย262เชียงใหม่
22101บุญวาทย์วิทยาลัย197ลำปาง
31105มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม159เชียงใหม่
44101สามัคคีวิทยาคม147เชียงราย
410101นครสวรรค์147นครสวรรค์
61101ยุพราชวิทยาลัย145เชียงใหม่
75101สตรีศรีน่าน117น่าน
81107ดาราวิทยาลัย110เชียงใหม่
99101เฉลิมขวัญสตรี105พิษณุโลก
101109สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่90เชียงใหม่
116101จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน88ลำพูน
123102นารีรัตน์จังหวัดแพร่82แพร่
135102ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน78น่าน
141102วัฒโนทัยพายัพ74เชียงใหม่
147101พะเยาพิทยาคม74พะเยา
161219สันป่าตองวิทยาคม69เชียงใหม่
163101พิริยาลัยจังหวัดแพร่69แพร่
185201ปัว61น่าน
194107จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย59เชียงราย
201114เรยีนาเชลีวิทยาลัย53เชียงใหม่
214110เทศบาล 6 นครเชียงราย52เชียงราย
219113มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร52พิษณุโลก
2113102ตากพิทยาคม52ตาก
2411101อุตรดิตถ์50อุตรดิตถ์
2511102อุตรดิตถ์ดรุณี49อุตรดิตถ์
2614102กำแพงเพชรพิทยาคม46กำแพงเพชร
271122วารีเชียงใหม่45เชียงใหม่
282102ลำปางกัลยาณี44ลำปาง
294102ดำรงราษฎร์สงเคราะห์42เชียงราย
309102พิษณุโลกพิทยาคม38พิษณุโลก
315206ท่าวังผาพิทยาคม37น่าน
322105อัสสัมชัญลำปาง35ลำปาง
3315206สวรรค์อนันต์วิทยา33สุโขทัย
341116พระหฤทัยเชียงใหม่32เชียงใหม่
351209รังษีวิทยา27เชียงใหม่
356102ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน27ลำพูน
3715102อุดมดรุณี26สุโขทัย
381201สันกำแพง25เชียงใหม่
391210จอมทอง24เชียงใหม่
399111จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก24พิษณุโลก
415208เชียงกลาง "ประชาพัฒนา"21น่าน
4110203ตาคลีประชาสรรค์21นครสวรรค์
431120เทพบดินทร์วิทยา20เชียงใหม่
444201เทิงวิทยาคม19เชียงราย
4414103วัชรวิทยา19กำแพงเพชร
461239ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง18เชียงใหม่
467202เชียงคำวิทยาคม18พะเยา
481213นวมินทราชูทิศ พายัพ17เชียงใหม่
494206พานพิทยาคม16เชียงราย
4913201สรรพวิทยาคม16ตาก
4917101อุทัยวิทยาคม16อุทัยธานี
5216101พิจิตรพิทยาคม15พิจิตร
5313101ผดุงปัญญา14ตาก
5315101สุโขทัยวิทยาคม14สุโขทัย
553213เทพนารี13แพร่
558101ห้องสอนศึกษา13แม่ฮ่องสอน
558201แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"13แม่ฮ่องสอน
5512101เพชรพิทยาคม13เพชรบูรณ์
5516202ตะพานหิน13พิจิตร
5517201หนองฉางวิทยา13อุทัยธานี
611115วชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม12เชียงใหม่
613205ลองวิทยา12แพร่
6112102วิทยานุกูลนารี12เพชรบูรณ์
6410102สตรีนครสวรรค์11นครสวรรค์
651104กาวิละวิทยาลัย10เชียงใหม่
655203สา10น่าน
655207นาน้อย10น่าน
6512201หล่มสักวิทยาคม10เพชรบูรณ์
6512205หล่มเก่าพิทยาคม10เพชรบูรณ์
702215เสริมงามวิทยาคม9ลำปาง
707205จุนวิทยาคม9พะเยา
709103เตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ9พิษณุโลก
734203แม่จันวิทยาคม8เชียงราย
7310105ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์8นครสวรรค์
751202สันทรายวิทยาคม7เชียงใหม่
751212แม่ริมวิทยาคม7เชียงใหม่
752213วังเหนือวิทยา7ลำปาง
754213แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์7เชียงราย
7512108เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์7เพชรบูรณ์
7515201เมืองเชลียง7สุโขทัย
7516203บางมูลนากภูมิวิทยาคม7พิจิตร
821241รัตนาเอื้อวิทยา6เชียงใหม่
823202ร้องกวางอนุสรณ์6แพร่
824108เชียงรายวิทยาคม6เชียงราย
826205ธีรกานท์บ้านโฮ่ง6ลำพูน
827216เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา6พะเยา
8215207ศรีสำโรงชนูปถัมภ์6สุโขทัย
881242วชิราลัย5เชียงใหม่
887204ภูซางวิทยาคม5พะเยา
888202ปายวิทยาคาร5แม่ฮ่องสอน
889106จ่านกร้อง5พิษณุโลก
889115เซนต์นิโกลาส5พิษณุโลก
8811201พิชัย5อุตรดิตถ์
941113มาร์มาร่า วิชัยวิทยา4เชียงใหม่
941125โกวิทธำรงเชียงใหม่4เชียงใหม่
941218พร้าววิทยาคม4เชียงใหม่
941222หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์4เชียงใหม่
942206ประชารัฐธรรมคุณ4ลำปาง
942212แม่เมาะวิทยา4ลำปาง
943204สูงเม่นชนูปถัมภ์4แพร่
943207วังชิ้นวิทยา4แพร่
944211เวียงป่าเป้าวิทยาคม4เชียงราย
949201นครไทย4พิษณุโลก
9412209หนองไผ่4เพชรบูรณ์
1051108ธรรมราชศึกษา3เชียงใหม่
1051124สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่3เชียงใหม่
1051207ฝางชนูปถัมภ์3เชียงใหม่
1051221บ้านกาดวิทยาคม3เชียงใหม่
1051223เชียงดาววิทยาคม3เชียงใหม่
1051228อมก๋อยวิทยาคม3เชียงใหม่
1052103เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร3ลำปาง
1052201เถินวิทยา3ลำปาง
1053203สองพิทยาคม3แพร่
1054103เม็งรายมหาราชวิทยาคม3เชียงราย
1055225เมืองยมวิทยาคาร3น่าน
1056208ทุ่งหัวช้างพิทยาคม3ลำพูน
1057106เทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)3พะเยา
1057107สาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา3พะเยา
1058103เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน3แม่ฮ่องสอน
10510106เซนต์โยเซฟนครสวรรค์3นครสวรรค์
10510201ชุมแสงชนูทิศ3นครสวรรค์
10511103เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์3อุตรดิตถ์
10512248จิตพิมล3เพชรบูรณ์
1241110หอพระ2เชียงใหม่
1241118พิงครัตน์2เชียงใหม่
1241123เชียงใหม่คริสเตียน2เชียงใหม่
1241203แม่แตง2เชียงใหม่
1241215ฮอดพิทยาคม2เชียงใหม่
1241216สารภีพิทยาคม2เชียงใหม่
1242115อรุโณทัย2ลำปาง
1243106เมืองแพร่2แพร่
1243206ม่วงไข่พิทยาคม2แพร่
1244111สันติวิทยา2เชียงราย
1244114องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย2เชียงราย
1244238นุชนาถอนุสรณ์2เชียงราย
1245223น่านนคร2น่าน
1246202ป่าซาง2ลำพูน
1246206เวียงเจดีย์วิทยา2ลำพูน
1247208ดอกคำใต้วิทยาคม2พะเยา
1247210ปงรัชดาภิเษก2พะเยา
1247212เชียงม่วนวิทยาคม2พะเยา
1248203ขุนยวมวิทยา2แม่ฮ่องสอน
1248204แม่ลาน้อยดรุณสิกข์2แม่ฮ่องสอน
12414110เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์2กำแพงเพชร
12414204ขาณุวิทยา2กำแพงเพชร
12414214คลองลานวิทยา2กำแพงเพชร
12415204ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์2สุโขทัย
12416105สระหลวงพิทยาคม2พิจิตร
12417102พระสุธรรมยานเถระวิทยา2อุทัยธานี
1501206สันป่ายางวิทยาคม1เชียงใหม่
1501211สองแคววิทยาคม1เชียงใหม่
1501217ดอยสะเก็ดวิทยาคม1เชียงใหม่
1501224ไชยปราการ1เชียงใหม่
1501226แม่แจ่ม1เชียงใหม่
1501230เวียงแหงวิทยาคม1เชียงใหม่
1501231แม่อายวิทยาคม1เชียงใหม่
1501246ฉือจี้เชียงใหม่1เชียงใหม่
1502106เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา1ลำปาง
1502109โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก1ลำปาง
1502116มัธยมวิทยา1ลำปาง
1502214สบปราบพิทยาคม1ลำปาง
1502223ทุ่งอุดมวิทยา1ลำปาง
1503107สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน1แพร่
1503109เจริญราษฎร์1แพร่
1504202ปล้องวิทยาคม1เชียงราย
1504207พานพิเศษพิทยา1เชียงราย
1504209บุญเรืองวิทยาคม1เชียงราย
1504220แม่สรวยวิทยาคม1เชียงราย
1504241ลูกรักเชียงของ1เชียงราย
1504242เด็กดีพิทยาคม1เชียงราย
1505212ทุ่งช้าง1น่าน
1505218สารธรรมวิทยาคาร1น่าน
1505224หนองบัวพิทยาคม1น่าน
1506210ป่าตาลบ้านธิพิทยา1ลำพูน
1507103ฟากกว๊านวิทยาคม1พะเยา
1507104พะเยาประสาธน์วิทย์1พะเยา
1507201แม่ใจวิทยาคม1พะเยา
1507209ถ้ำปินวิทยาคม1พะเยา
1509104พุทธชินราชพิทยา1พิษณุโลก
15010104โพฒิสารศึกษา1นครสวรรค์
15011205น้ำปาดชนูปถัมภ์1อุตรดิตถ์
15011208ทองแสนขันวิทยา1อุตรดิตถ์
15012207ชนแดนวิทยาคม1เพชรบูรณ์
15012218วังโป่งพิทยาคม1เพชรบูรณ์
15013108เทศบาล 1 กิตติขจร1ตาก
15013203สามเงาวิทยาคม1ตาก
15013207ท่าสองยางวิทยาคม1ตาก
15013208อุ้มผางวิทยาคม1ตาก
15014205โค้งไผ่วิทยา1กำแพงเพชร
15014208พรานกระต่ายพิทยาคม1กำแพงเพชร
15014209พิไกรวิทยา1กำแพงเพชร
15015205ชัยมงคลพิทยา1สุโขทัย
15015212คีรีมาศพิทยาคม1สุโขทัย
15015223เทศบาลเมืองสวรรคโลก1สุโขทัย
15016102หัวดงรัฐชนูปถัมภ์1พิจิตร
15016209เขาทรายทับคล้อพิทยา1พิจิตร
15017202บ้านทุ่งนาวิทยา1อุทัยธานี
15017203ทัพทันอนุสรณ์1อุทัยธานี
15017204ตลุกดู่วิทยาคม1อุทัยธานี
2001111โสตศึกษาอนุสารสุนทร0เชียงใหม่
2001112สอนคนตาบอดภาคเหนือ0เชียงใหม่
2001117กาวิละอนุกูล0เชียงใหม่
2001204เชียงใหม่มัธยม0เชียงใหม่
2001205แม่หอพระวิทยาคม0เชียงใหม่
2001214ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่0เชียงใหม่
2001220เทพศิรินทร์ เชียงใหม่0เชียงใหม่
2001225ดอยเต่าวิทยาคม0เชียงใหม่
2001227แม่ตื่นวิทยาคม0เชียงใหม่
2001229สะเมิงพิทยาคม0เชียงใหม่
2001232แม่ออนวิทยาลัย [ออนเหนือ]0เชียงใหม่
2001234อรุโณทัยวิทยาคม0เชียงใหม่
2001235ราชประชานุเคราะห์ 300เชียงใหม่
2001236ราชประชานุเคราะห์ 310เชียงใหม่
2001237สันติสุข0เชียงใหม่
2001238ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว0เชียงใหม่
2001240สหมิตรวิทยา0เชียงใหม่
2001243บ้านบ่อแก้ว0เชียงใหม่
2001244บ้านสันต้นหมื้อ0เชียงใหม่
2001245แม่โถวิทยาคม0เชียงใหม่
2001247บ้านแม่แฮเหนือ0เชียงใหม่
2001248บ้านปางอุ๋ง0เชียงใหม่
2001249มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ0เชียงใหม่
2001250ยุวฑูตศึกษาพัฒนา0เชียงใหม่
2001251แม่วินสามัคคี0เชียงใหม่
2001901สมเด็จพระพุทธชินวงศ์0เชียงใหม่
2001902บาลีสาธิตศึกษา มจร.0เชียงใหม่
2001903แกน้อยศึกษา0เชียงใหม่
2001904วัดกู่สันหนองพิทยา0เชียงใหม่
2001905พระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา0เชียงใหม่
2001906กศน.จอมทอง0เชียงใหม่
2001907วัดโขงขาววิทยา0เชียงใหม่
2001908สามัคคีวิทยาทาน0เชียงใหม่
2002104วิสุทธิ์วิทยากร0ลำปาง
2002107กิ่วลมวิทยา0ลำปาง
2002108ปงแสนทองวิทยา0ลำปาง
2002112เมืองมายวิทยา0ลำปาง
2002113ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ0ลำปาง
2002114ประชาวิทย์0ลำปาง
2002117วิชชานารี0ลำปาง
2002118เคนเน็ตแม็คเคนซี0ลำปาง
2002119มัธยมศาสตร์0ลำปาง
2002202แม่ทะวิทยา0ลำปาง
2002203แม่ทะพัฒนศึกษา0ลำปาง
2002204แม่ทะประชาสามัคคี0ลำปาง
2002205เกาะคาวิทยาคม0ลำปาง
2002207แจ้ห่มวิทยา0ลำปาง
2002208ศักดิ์สุนันท์วิทยา0ลำปาง
2002209แม่พริกวิทยา0ลำปาง
2002210ห้างฉัตรวิทยา0ลำปาง
2002211แม่สันวิทยา0ลำปาง
2002216เมืองปานวิทยา0ลำปาง
2002217ทุ่งกว๋าววิทยาคม0ลำปาง
2002218เวียงมอกวิทยา0ลำปาง
2002219ประชาราชวิทยา0ลำปาง
2002220ไหล่หินวิทยา0ลำปาง
2002221สบจางวิทยา0ลำปาง
2002222เวียงตาลพิทยาคม0ลำปาง
2002224เมืองปานพัฒนวิทย์0ลำปาง
2002225ศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์0ลำปาง
2002226สุนทรศึกษา0ลำปาง
2002227ไชยชุมพลศึกษา0ลำปาง
2002228อ้อมอารีพิทยา0ลำปาง
2002229ดอนไชยวิทยา0ลำปาง
2002901กีฬาจังหวัดลำปาง0ลำปาง
2003103ถิ่นโอภาสวิทยา0แพร่
2003104ห้วยม้าวิทยาคม0แพร่
2003105ท่าข้ามวิทยาคม0แพร่
2003110แพร่ปัญญานุกูล0แพร่
2003111เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์แพร่0แพร่
2003112เทพพิทักษ์วิทยา0แพร่
2003201วิไลเกียรติอุปถัมภ์0แพร่
2003208บ้านกาศประชานุเคราะห์0แพร่
2003209สรอยเสรีวิทยา0แพร่
2003210ราชประชานุเคราะห์ 250แพร่
2003211เวียงเทพวิทยา0แพร่
2003212พัฒนาประชาอุปถัมภ์0แพร่
2004104เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย [เมืองเชียงราย]0เชียงราย
2004105ห้วยสักวิทยาคม0เชียงราย
2004106ดอนชัยวิทยาคม0เชียงราย
2004109สามัคคีวิทยาคม 20เชียงราย
2004112สหศาสตร์ศึกษา0เชียงราย
2004113เทศบาล 5 เด่นห้า0เชียงราย
2004204จันจว้าวิทยาคม0เชียงราย
2004205ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก0เชียงราย
2004208เชียงของวิทยาคม0เชียงราย
2004210ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก0เชียงราย
2004212แม่เจดีย์วิทยาคม0เชียงราย
2004214เชียงแสนวิทยาคม0เชียงราย
2004215บ้านแซววิทยาคม0เชียงราย
2004216ขุนตาลวิทยาคม0เชียงราย
2004217เวียงชัยวิทยาคม0เชียงราย
2004218เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม0เชียงราย
2004219ป่าแดดวิทยาคม0เชียงราย
2004221พญาเม็งราย0เชียงราย
2004222แม่ลาววิทยาคม0เชียงราย
2004223เวียงแก่นวิทยาคม0เชียงราย
2004224ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน0เชียงราย
2004225นครวิทยาคม0เชียงราย
2004226วาวีวิทยาคม0เชียงราย
2004227ดอนศิลาผางามวิทยาคม0เชียงราย
2004228ไม้ยาวิทยาคม0เชียงราย
2004229สันติคีรีวิทยาคม0เชียงราย
2004230แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม0เชียงราย
2004231วัดถ้ำปลาวิทยาคม0เชียงราย
2004232แม่อ้อวิทยาคม0เชียงราย
2004233ดอยงามวิทยาคม0เชียงราย
2004234ยางฮอมวิทยาคม0เชียงราย
2004235ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)0เชียงราย
2004236บ้านเทอดไทย0เชียงราย
2004237บ้านห้วยไร่สามัคคี0เชียงราย
2004239บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์0เชียงราย
2004901บ้านห้วยผึ้ง0เชียงราย
2005103นันทบุรีวิทยา0น่าน
2005104บ่อสวกวิทยาคาร0น่าน
2005105น่านประชาอุทิศ0น่าน
2005106น่านคริสเตียนศึกษา0น่าน
2005202ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์0น่าน
2005204ตาลชุมพิทยาคม0น่าน
2005205ราชประชานุเคราะห์ 560น่าน
2005209สันติสุขพิทยาคม0น่าน
2005210บ้านหลวง0น่าน
2005211นาหมื่นพิทยาคม0น่าน
2005213สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก0น่าน
2005214ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก0น่าน
2005215แม่จริม0น่าน
2005216ศรีนครน่าน0น่าน
2005217พระธาตุพิทยาคม0น่าน
2005219เมืองแงง0น่าน
2005220มัธยมป่ากลาง0น่าน
2005221เมืองลีประชาสามัคคี0น่าน
2005222บ่อเกลือ0น่าน
2005226ยาบหัวนาวิทยา0น่าน
2005227มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ0น่าน
2005901วัดบุญยืน0น่าน
2005902กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ0น่าน
2006103เมธีวุฒิกร "วัดพระธาตุหริภุญชัย"0ลำพูน
2006105อุโมงค์วิทยาคม0ลำพูน
2006106บ้านแป้นพิทยาคม0ลำพูน
2006107เฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา0ลำพูน
2006201วชิรป่าซาง0ลำพูน
2006203น้ำดิบวิทยาคม0ลำพูน
2006204ธรรมสาธิตศึกษา0ลำพูน
2006207แม่ตืนวิทยา0ลำพูน
2006209แม่ทาวิทยาคม0ลำพูน
2006211ทาขุมเงินวิทยาคาร0ลำพูน
2006212บ้านโฮ่งรัตนวิทยา0ลำพูน
2006213ราชประชานุเคราะห์ 260ลำพูน
2006214นาทรายวิทยาคม0ลำพูน
2007102พินิตประสาธน์0พะเยา
2007105ประชาบำรุง0พะเยา
2007203ฝายกวางวิทยาคม0พะเยา
2007206พญาลอวิทยาคม0พะเยา
2007207ราชประชานุเคราะห์ 240พะเยา
2007211ปงพัฒนาวิทยาคม0พะเยา
2007213งำเมืองวิทยาคม0พะเยา
2007214ขุนควรวิทยาคม0พะเยา
2007215ดงเจนวิทยาคม0พะเยา
2007217ปิยมิตรวิทยา0พะเยา
2008102ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน0แม่ฮ่องสอน
2008205สบเมยวิทยาคม0แม่ฮ่องสอน
2008206ราชประชานุเคราะห์ 220แม่ฮ่องสอน
2008207ราชประชานุเคราะห์ 210แม่ฮ่องสอน
2008208ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์0แม่ฮ่องสอน
2008209เฉลิมรัชวิทยาคม0แม่ฮ่องสอน
2008210ราชประชานุเคราะห์ 340แม่ฮ่องสอน
2008211สังวาลย์วิทยา0แม่ฮ่องสอน
2008901กศน.อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน0แม่ฮ่องสอน
2008902กศน.อำเภอปาย0แม่ฮ่องสอน
2009105ผดุงราษฎร์0พิษณุโลก
2009107วังน้ำคู้ศึกษา0พิษณุโลก
2009108ท่าทองพิทยาคม0พิษณุโลก
2009109ดอนทองวิทยา0พิษณุโลก
2009110บ้านกร่างวิทยาคม0พิษณุโลก
2009112พิษณุโลกปัญญานุกูล0พิษณุโลก
2009114กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก0พิษณุโลก
2009202นาบัววิทยา0พิษณุโลก
2009203นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก0พิษณุโลก
2009204ราชประชานุเคราะห์ 230พิษณุโลก
2009205วัดโบสถ์ศึกษา0พิษณุโลก
2009206พรหมพิรามวิทยา0พิษณุโลก
2009207อินทุภูติพิทยา0พิษณุโลก
2009208ชาติตระการวิทยา0พิษณุโลก
2009209วังทองพิทยาคม0พิษณุโลก
2009210บ้านกลางพิทยาคม0พิษณุโลก
2009211หนองพระพิทยา0พิษณุโลก
2009212เนินสะอาดวิทยาคม0พิษณุโลก
2009213บางกระทุ่มพิทยาคม0พิษณุโลก
2009214เนินกุ่มวิทยา0พิษณุโลก
2009215เนินมะปรางศึกษาวิทยา0พิษณุโลก
2009216วังโพรงพิทยาคม0พิษณุโลก
2009217บางระกำวิทยศึกษา0พิษณุโลก
2009218ประชาสงเคราะห์วิทยา0พิษณุโลก
2009219ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"0พิษณุโลก
2009220นครบางยางพิทยาคม0พิษณุโลก
2009221บ่อโพธิ์วิทยา0พิษณุโลก
2009222ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม0พิษณุโลก
2009223คันโช้งพิทยาคม0พิษณุโลก
2009224สวนเมี่ยงวิทยา0พิษณุโลก
2009225ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม0พิษณุโลก
2009226บางกลางท่าวพิทยาคม0พิษณุโลก
2009227ยางโกลนวิทยา0พิษณุโลก
2009228ดงประคำพิทยาคม0พิษณุโลก
2009229วังมะด่านพิทยาคม0พิษณุโลก
2009230สฤษดิ์เสนา0พิษณุโลก
2009231น้ำรินพิทยาคม0พิษณุโลก
2009232วังพิกุลวิทยศึกษา0พิษณุโลก
2009233ไทรย้อยพิทยาคม0พิษณุโลก
2009234เอ.เจ.เนินมะปราง0พิษณุโลก
2009235บ้านน้ำจวง0พิษณุโลก
2009236บ้านร่มเกล้า0พิษณุโลก
20010103สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์0นครสวรรค์
20010107นวมินทราชูทิศ มัชฌิม0นครสวรรค์
20010108พระบางวิทยา0นครสวรรค์
20010109บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา0นครสวรรค์
20010110บึงบอระเพ็ดวิทยา0นครสวรรค์
20010111สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์0นครสวรรค์
20010112นครสวรรค์ปัญญานุกูล0นครสวรรค์
20010113เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต0นครสวรรค์
20010114นครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม0นครสวรรค์
20010204ทหารอากาศอนุสรณ์0นครสวรรค์
20010205จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์0นครสวรรค์
20010206หนองโพพิทยา0นครสวรรค์
20010207พยุหะวิทยา0นครสวรรค์
20010208พยุหะพิทยาคม0นครสวรรค์
20010209ลาดยาววิทยาคม0นครสวรรค์
20010210เทพศาลาประชาสรรค์0นครสวรรค์
20010211ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์0นครสวรรค์
20010212บรรพตพิสัยพิทยาคม0นครสวรรค์
20010213หนองกรดพิทยาคม0นครสวรรค์
20010214ท่าตะโกพิทยาคม0นครสวรรค์
20010215ไพศาลีพิทยา0นครสวรรค์
20010216ตะคร้อพิทยา0นครสวรรค์
20010217หนองบัว0นครสวรรค์
20010218โกรกพระ0นครสวรรค์
20010219ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร0นครสวรรค์
20010220เก้าเลี้ยววิทยา0นครสวรรค์
20010221หัวดงราชพรหมาภรณ์0นครสวรรค์
20010222ทับกฤชพัฒนา0นครสวรรค์
20010223พนมรอกวิทยา0นครสวรรค์
20010224อุดมธัญญาประชานุเคราะห์0นครสวรรค์
20010225วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม0นครสวรรค์
20010226แม่วงก์พิทยาคม0นครสวรรค์
20010227เขาทองพิทยาคม0นครสวรรค์
20010228ลาดทิพรสพิทยาคม0นครสวรรค์
20010229ช่องแคพิทยาคม0นครสวรรค์
20010230รัฐราษฎร์อนุสรณ์0นครสวรรค์
20010231เขากะลาวิทยาคม0นครสวรรค์
20010232วังข่อยพิทยา0นครสวรรค์
20010233วังบ่อวิทยา0นครสวรรค์
20010234จันทร์ฉายวิทยา0นครสวรรค์
20011104องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ / (วังกะพี้พิทยา0อุตรดิตถ์
20011105ทุ่งกะโล่วิทยา0อุตรดิตถ์
20011106แสนตอวิทยา0อุตรดิตถ์
20011107น้ำริดวิทยา0อุตรดิตถ์
20011108พัฒนศึกษา0อุตรดิตถ์
20011202ท่าปลาประชาอุทิศ0อุตรดิตถ์
20011203ตรอนตรีสินธุ์0อุตรดิตถ์
20011204ลับแลพิทยาคม0อุตรดิตถ์
20011206ฟากท่าวิทยา0อุตรดิตถ์
20011207บ้านโคกวิทยาคม0อุตรดิตถ์
20011209ลับแลศรีวิทยา0อุตรดิตถ์
20011210ดาราพิทยาคม0อุตรดิตถ์
20011211บ้านโคนพิทยา0อุตรดิตถ์
20011212ด่านแม่คำมันพิทยาคม0อุตรดิตถ์
20011213สหคริสเตียน0อุตรดิตถ์
20011214นาอินวิทยาคม0อุตรดิตถ์
20012103สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์0เพชรบูรณ์
20012104องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม)0เพชรบูรณ์
20012105เพชรบูรณ์วิทยา0เพชรบูรณ์
20012106ราชประชานุเคราะห์ 570เพชรบูรณ์
20012107เนินพิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012109พัชรพิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012110วัชรชัย0เพชรบูรณ์
20012111เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)0เพชรบูรณ์
20012112โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์0เพชรบูรณ์
20012202ผาเมืองวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012203ติ้ววิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012204เมืองกลางวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012206เมืองราดวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012208ดงขุยวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012210เพชรละครวิทยา0เพชรบูรณ์
20012211นาเฉลียงพิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012212นิยมศิลป์อนุสรณ์0เพชรบูรณ์
20012213พุขามครุฑมณีอุทิศ0เพชรบูรณ์
20012214ศรีเทพประชาสรรค์0เพชรบูรณ์
20012215เมืองศรีเทพ0เพชรบูรณ์
20012216บึงสามพันวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012217วังพิกุลพิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012219แคมป์สนวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012220น้ำร้อนวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012221ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก0เพชรบูรณ์
20012222ซับบอนวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012223น้ำหนาววิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012224โคกปรงวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012225วังโป่งศึกษา0เพชรบูรณ์
20012226ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์0เพชรบูรณ์
20012227นาสนุ่นวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012228ซับสมบูรณ์วิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012229ท่าด้วงพิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012230ศรีมงคลวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012231กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์0เพชรบูรณ์
20012232ผาแดงวิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012233วังใหญ่วิทยาคม0เพชรบูรณ์
20012234บ้านสงเปลือย0เพชรบูรณ์
20012235เมตตาวิทยา0เพชรบูรณ์
20012236บ้านดงน้ำเดื่อ0เพชรบูรณ์
20012237ฤทัยทิพย์0เพชรบูรณ์
20012238บ้านห้วยระหงส์0เพชรบูรณ์
20012239บ้านบ่อรัง0เพชรบูรณ์
20012240บ้านโคกมน0เพชรบูรณ์
20012241เมตตาชนูปถัมภ์0เพชรบูรณ์
20012242หยกฟ้า0เพชรบูรณ์
20012243เสรีศึกษา0เพชรบูรณ์
20012244บ้านวังกวาง0เพชรบูรณ์
20012245บ้านบุ่งคล้า0เพชรบูรณ์
20012246แก้วนิมิตวิทยา0เพชรบูรณ์
20012247บ้านเข็กน้อย0เพชรบูรณ์
20013103ราชประชานุเคราะห์ 550ตาก
20013104วังประจบวิทยาคม0ตาก
20013105โสตศึกษาจังหวัดตาก0ตาก
20013106วังหินกิตติวิทยาคม0ตาก
20013107ถนอมราษฎร์บำรุง0ตาก
20013109เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม0ตาก
20013110พลูหลวงวิทยา0ตาก
20013202บ้านตาก "ประชาวิทยาคาร"0ตาก
20013204แม่ระมาดวิทยาคม0ตาก
20013205พบพระวิทยาคม0ตาก
20013206แม่ปะวิทยาคม0ตาก
20013209ด่านแม่ละเมาวิทยาคม0ตาก
20013210แม่จะเราวิทยาคม0ตาก
20013211นาโบสถ์พิทยาคม0ตาก
20013212ทุ่งฟ้าวิทยาคม0ตาก
20013213ยกกระบัตรวิทยาคม0ตาก
20013214แม่กุวิทยาคม0ตาก
20013215วังเจ้าวิทยาคม0ตาก
20013216เซนต์โยเซฟแม่ระมาด0ตาก
20013217ภัทรวิทยา0ตาก
20013218ป่าไม้อุทิศ 40ตาก
20013219เทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ0ตาก
20013220ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)0ตาก
20013221บ้านแม่อุสุวิทยา0ตาก
20013901บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา0ตาก
20014101วชิรปราการวิทยาคม0กำแพงเพชร
20014104ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา0กำแพงเพชร
20014105คณฑีพิทยาคม0กำแพงเพชร
20014106นาบ่อคำวิทยาคม0กำแพงเพชร
20014107นครไตรตรึงษ์0กำแพงเพชร
20014108วังตะเคียนประชานุสรณ์0กำแพงเพชร
20014109หนองกองพิทยาคม0กำแพงเพชร
20014111กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร0กำแพงเพชร
20014112ชากังราว (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)0กำแพงเพชร
20014201คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์0กำแพงเพชร
20014202วังไทรวิทยาคม0กำแพงเพชร
20014203วังแขมวิทยาคม0กำแพงเพชร
20014206ปางมะค่าวิทยาคม0กำแพงเพชร
20014207ระหานวิทยา0กำแพงเพชร
20014210ไทรงามพิทยาคม0กำแพงเพชร
20014211ลานกระบือวิทยา0กำแพงเพชร
20014212มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร0กำแพงเพชร
20014213ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม0กำแพงเพชร
20014215ทุ่งทรายวิทยา0กำแพงเพชร
20014216ปางศิลาทองศึกษา0กำแพงเพชร
20014217บ่อแก้ววิทยา0กำแพงเพชร
20014218สลกบาตรวิทยา0กำแพงเพชร
20014219โกสัมพีวิทยา0กำแพงเพชร
20014220เรืองวิทย์พิทยาคม0กำแพงเพชร
20014221สักงามวิทยา0กำแพงเพชร
20014222คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์0กำแพงเพชร
20015103บ้านสวนวิทยาคม0สุโขทัย
20015104ลิไทพิทยาคม0สุโขทัย
20015105ยางซ้ายพิทยาคม0สุโขทัย
20015106เทศบาลวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์)0สุโขทัย
20015202บ้านแก่งวิทยา0สุโขทัย
20015203ท่าชัยวิทยา0สุโขทัย
20015208บ้านไร่พิทยาคม0สุโขทัย
20015209ศรีนคร0สุโขทัย
20015210กงไกรลาศวิทยา0สุโขทัย
20015211บ้านด่านลานหอยวิทยา0สุโขทัย
20015213หนองตูมวิทยา0สุโขทัย
20015214สวรรค์อนันต์วิทยา ๒0สุโขทัย
20015215หนองปลาหมอวิทยาคม0สุโขทัย
20015216เมืองด้งวิทยา0สุโขทัย
20015217ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก0สุโขทัย
20015218หนองกลับวิทยาคม0สุโขทัย
20015219บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม0สุโขทัย
20015220วังทองวิทยา0สุโขทัย
20015221ขุนไกรพิทยาคม0สุโขทัย
20015222ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์0สุโขทัย
20015224เทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์0สุโขทัย
20016103วังกรดพิทยา0พิจิตร
20016104เมธีพิทยา0พิจิตร
20016106เทศบาลบ้านปากทาง0พิจิตร
20016201สากเหล็กวิทยา0พิจิตร
20016204วังตะกูราษฎร์อุทิศ0พิจิตร
20016205สามง่ามชนูปถัมภ์0พิจิตร
20016206เนินปอรังนกชนูทิศ0พิจิตร
20016207โพธิธรรมสุวัฒน์0พิจิตร
20016208โพธิ์ไทรงามวิทยาคม0พิจิตร
20016210สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม0พิจิตร
20016211วังทรายพูนวิทยา0พิจิตร
20016212ท่าเสาพิทยาคม0พิจิตร
20016213ทุ่งโพธิ์พิทยา0พิจิตร
20016214ดงเสือเหลืองพิทยาคม0พิจิตร
20016215บางลายวิทยาคม0พิจิตร
20016216วังสำโรงวังหว้า0พิจิตร
20016217พิบูลธรรมเวทวิทยา0พิจิตร
20016218กำแพงดินพิทยาคม0พิจิตร
20016219หนองโสนพิทยาคม0พิจิตร
20016220แหลมรังวิทยาคม0พิจิตร
20016221วชิรบารมีพิทยาคม0พิจิตร
20016222วังโมกข์พิทยาคม0พิจิตร
20016223วังงิ้ววิทยาคม0พิจิตร
20016224ดงเจริญพิทยาคม0พิจิตร
20016225ห้วยยาวพิทยาคม0พิจิตร
20016226บัณฑิตศึกษาลัย0พิจิตร
20016227เทศบาล 20พิจิตร
20016228วันทีสถิตย์พิทยาคม0พิจิตร
20016229วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)0พิจิตร
20017103หนองเต่าวิทยา0อุทัยธานี
20017104พุทธมงคลวิทยา0อุทัยธานี
20017205บ้านไร่วิทยา0อุทัยธานี
20017206การุ้งวิทยาคม0อุทัยธานี
20017207ลานสักวิทยา0อุทัยธานี
20017208สว่างอารมณ์วิทยาคม0อุทัยธานี
20017209ห้วยคตพิทยาคม0อุทัยธานี
20017210หนองขาหย่างวิทยา0อุทัยธานี
20017211ทุ่งโพวิทยา0อุทัยธานี
20017212ร่องตาทีวิทยา0อุทัยธานี
20017213หนองจอกประชานุสรณ์0อุทัยธานี
20017214กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี0อุทัยธานี
20017215ทองหลางวิทยาคม0อุทัยธานี
20017216บ่อยางวิทยา0อุทัยธานี
20017217วังหินวิทยาคม0อุทัยธานี
20017218สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์0อุทัยธานี
ข้อมูล เมื่อ 9 มกราคม 2560
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://quota.reg.cmu.ac.th/provinces/01

http://goo.gl/72BPC