ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1อภิสิทธิ์ ถามะพันธ์internet2310Jul 23,14 3:58:15Jul 23,14 4:02:40
2ดำ แดงinternet1710Jul 23,14 4:00:39Jul 23,14 4:01:27
3ดำ แดงinternet2410Jul 23,14 3:59:00Jul 23,14 4:00:31
4ดำ แดงcomputer1710Jul 23,14 3:54:07Jul 23,14 3:56:36
5อภิสิทธิ์ ถามะพันธ์internet1610Jul 23,14 3:49:59Jul 23,14 3:55:57
6piyachat chaipakdeeengl101610Jul 23,14 3:34:28Jul 23,14 3:35:49
7กิเลน โครำไปcomfun01510Jul 23,14 3:05:58Jul 23,14 3:13:33
8กิเลน โครำไปmath021112Jul 23,14 2:55:26Jul 23,14 2:58:28
9กิเลน โครำไปmath011012Jul 23,14 2:15:34Jul 23,14 2:17:09
10กิเลน โครำไปcomputer1310Jul 23,14 2:13:44Jul 23,14 2:15:25
11กิเลน โครำไปcomputer2410Jul 23,14 2:12:47Jul 23,14 2:13:02
12Supakrit Srikhamcomputer1710Jul 23,14 1:44:08Jul 23,14 1:45:40
13Supakrit Srikhamcomputer7710Jul 23,14 1:41:28Jul 23,14 1:43:59
14Supakrit Srikhamengl103910Jul 23,14 1:38:38Jul 23,14 1:40:34
15Supakrit Srikhamengl101610Jul 23,14 1:35:51Jul 23,14 1:38:11
16Supakrit Srikhamcomputer6810Jul 23,14 1:32:50Jul 23,14 1:34:17
17วิรุจ จันทร์ดีeenetwork1110Jul 23,14 12:12:59Jul 23,14 12:13:44
18กานต์ มงคลเด่นcomputer5410Jul 23,14 12:10:00Jul 23,14 12:11:54
19กานต์ มงคลเด่นcomputer6510Jul 22,14 11:49:56Jul 22,14 11:53:19
20กานต์ มงคลเด่นcomputer7410Jul 22,14 11:44:54Jul 22,14 11:48:47
21r wengl1011010Jul 22,14 9:24:28Jul 22,14 9:27:41
22Supakrit Srikhamcomfun01810Jul 22,14 2:52:19Jul 22,14 2:54:29
23Supakrit Srikhamengl103910Jul 22,14 2:45:39Jul 22,14 2:49:40
24Supakrit Srikhamengl101610Jul 22,14 2:42:24Jul 22,14 2:45:30
25Supakrit Srikhamcomputer4710Jul 22,14 2:37:41Jul 22,14 2:39:51
26Supakrit Srikhamcomputer3710Jul 22,14 2:35:31Jul 22,14 2:37:35
27Supakrit Srikhamcomputer2710Jul 22,14 2:33:20Jul 22,14 2:35:20
28Supakrit Srikhaminternet1810Jul 22,14 2:30:30Jul 22,14 2:32:33
29Supakrit Srikhamcomputer1610Jul 22,14 2:27:51Jul 22,14 2:30:13
30สมจิต ใจกล้าcomputer7710Jul 22,14 1:08:45Jul 22,14 1:10:28
31pure pureengl103910Jul 22,14 11:47:38Jul 22,14 11:58:06
32pure pureengl102510Jul 22,14 11:43:52Jul 22,14 11:46:54
33pure pureengl101510Jul 22,14 11:27:37Jul 22,14 11:33:50
34sam samengl1011010Jul 22,14 11:26:12Jul 22,14 11:27:23
35sam samengl101910Jul 22,14 11:22:40Jul 22,14 11:25:27
36ทัย อุทัยinternet1410Jul 22,14 9:16:44Jul 22,14 9:20:14
37นยสย ้ีีีร่รcomputer4610Jul 22,14 2:03:44Jul 22,14 2:07:40
38นยสย ้ีีีร่รcomputer3210Jul 22,14 1:58:08Jul 22,14 2:03:22
39นยสย ้ีีีร่รcomputer2510Jul 22,14 1:51:39Jul 22,14 1:57:51
40นยสย ้ีีีร่รcomputer1810Jul 22,14 1:45:05Jul 22,14 1:51:08
41นยสย ้ีีีร่รinternet1310Jul 22,14 1:35:54Jul 22,14 1:43:42
42su srigm1011010Jul 22,14 12:04:20Jul 22,14 12:41:20
43su sricomputer71010Jul 22,14 12:02:16Jul 22,14 12:03:43
44su sricomputer5610Jul 21,14 11:57:02Jul 22,14 12:01:46
45su sricomputer4810Jul 21,14 11:55:47Jul 21,14 11:56:58
46su sricomputer3910Jul 21,14 11:54:29Jul 21,14 11:55:43
47su sricomputer2810Jul 21,14 11:52:04Jul 21,14 11:54:20
48su sricomputer1810Jul 21,14 11:50:29Jul 21,14 11:52:00
49su sriinternet1510Jul 21,14 11:48:54Jul 21,14 11:50:08
50su sricomfun02910Jul 21,14 11:47:24Jul 21,14 11:48:04
51su sricomfun02810Jul 21,14 11:45:43Jul 21,14 11:47:19
52su sricomfun011010Jul 21,14 11:44:14Jul 21,14 11:45:18
53su sricomfun01610Jul 21,14 11:42:42Jul 21,14 11:44:03
54su srikeyapp011010Jul 21,14 11:38:03Jul 21,14 11:42:04
55su srikeyapp06910Jul 21,14 11:33:45Jul 21,14 11:37:58
56su srikeyapp051010Jul 21,14 11:28:56Jul 21,14 11:33:05
57su srikeyapp04810Jul 21,14 11:26:12Jul 21,14 11:28:52
58su srikeyapp03810Jul 21,14 11:22:09Jul 21,14 11:25:59
59su srikeyapp021010Jul 21,14 11:17:56Jul 21,14 11:22:00
6021 ลาดใจ มีพริ้งinternet1110Jul 21,14 10:52:43Jul 21,14 10:52:55
61อภัสรา ศักดาinternet1210Jul 21,14 10:50:43Jul 21,14 10:52:43
6221 ลาดใจ มีพริ้งinternet1010Jul 21,14 10:52:01Jul 21,14 10:52:35
632/1 กัสมาพร อภัสราinternet1410Jul 21,14 10:50:35Jul 21,14 10:52:31
6421 ลาดใจ มีพริ้งinternet1110Jul 21,14 10:51:16Jul 21,14 10:51:55
6521 นวพรรษ พรหมมินทร์internet1210Jul 21,14 10:50:43Jul 21,14 10:51:11
6621 ลาดใจ มีพริ้งinternet1210Jul 21,14 10:49:30Jul 21,14 10:51:03
672/1 กัสมาพร อภัสราinternet1010Jul 21,14 10:50:11Jul 21,14 10:50:25
682/1 กัสมาพร อภัสราinternet1010Jul 21,14 10:49:59Jul 21,14 10:50:00
692/1 กัสมาพร อภัสราinternet1010Jul 21,14 10:49:01Jul 21,14 10:49:49
7021 ลาดใจ มีพริ้งinternet1210Jul 21,14 10:49:15Jul 21,14 10:49:26
7121 ศิริพร สุรีมาศinternet1510Jul 21,14 10:47:45Jul 21,14 10:49:11
7221 ลาดใจ มีพริ้งinternet1210Jul 21,14 10:49:01Jul 21,14 10:49:11
7321 ลาดใจ มีพริ้งinternet1410Jul 21,14 10:47:45Jul 21,14 10:48:53
742/1 กัสมาพร อภัสราinternet1110Jul 21,14 10:46:37Jul 21,14 10:47:59
7521 ลาดใจ มีพริ้งinternet1210Jul 21,14 10:47:30Jul 21,14 10:47:37
7621 ศิริพร สุรีมาศinternet1410Jul 21,14 10:46:28Jul 21,14 10:47:37
7721 รัตนาภรณ์ ภีราดา internet1210Jul 21,14 10:45:46Jul 21,14 10:46:51
7821 ลาดใจ มีพริ้งinternet1410Jul 21,14 10:44:55Jul 21,14 10:46:32
7921 ศิริพร สุรีมาศinternet1210Jul 21,14 10:45:42Jul 21,14 10:46:07
802/1 กัสมาพร อภัสราinternet1210Jul 21,14 10:45:21Jul 21,14 10:46:03
8121 รัตนาภรณ์ ภีราดา internet1310Jul 21,14 10:44:33Jul 21,14 10:45:39
8221 นวพรรษ พรหมมินทร์internet1110Jul 21,14 10:44:27Jul 21,14 10:45:05
832/1 กัสมาพร อภัสราinternet1410Jul 21,14 10:41:27Jul 21,14 10:44:55
8421 ลาดใจ มีพริ้งinternet1210Jul 21,14 10:44:37Jul 21,14 10:44:50
8521 ณัฐณิชา อมิตา internet1510Jul 21,14 10:29:27Jul 21,14 10:44:43
8621 ลาดใจ มีพริ้งinternet1410Jul 21,14 10:41:50Jul 21,14 10:44:29
8721 รัตนาภรณ์ ภีราดา internet1110Jul 21,14 10:43:52Jul 21,14 10:44:19
8821 นวพรรษ พรหมมินทร์internet1210Jul 21,14 10:39:02Jul 21,14 10:43:52
8921 รัตนาภรณ์ ภีราดา internet1110Jul 21,14 10:43:07Jul 21,14 10:43:52
9021 ภีราดา รัตนาภรณ์ internet1510Jul 21,14 10:42:15Jul 21,14 10:43:05
9121 ศิริพร สุรีมาศinternet1310Jul 21,14 10:42:36Jul 21,14 10:42:58
9221 รัตนาภรณ์ ภีราดา internet1410Jul 21,14 10:42:07Jul 21,14 10:42:56
9321 ภีราดา รัตนาภรณ์ internet1210Jul 21,14 10:42:07Jul 21,14 10:42:13
9421 ภีราดา รัตนาภรณ์ internet1310Jul 21,14 10:41:15Jul 21,14 10:42:01
9521 รัตนาภรณ์ ภีราดา อรรถวิทinternet1210Jul 21,14 10:41:09Jul 21,14 10:41:56
9621 ลาดใจ มีพริ้งinternet1210Jul 21,14 10:41:31Jul 21,14 10:41:39
9721 ลาดใจ มีพริ้งinternet1310Jul 21,14 10:39:52Jul 21,14 10:41:22
9821 ภีราดา รัตนาภรณ์ internet1310Jul 21,14 10:39:49Jul 21,14 10:41:12
9921 ภีราดา รัตนาภรณ์ internet1410Jul 21,14 10:38:39Jul 21,14 10:39:40
10021 ถิรพล อรรถวิท เอกราชinternet1610Jul 21,14 10:37:39Jul 21,14 10:38:58


สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Jul 23,14 7:38:25 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)