ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1ปวีณา รุ่งเรืองวิทย์computer3810Jul 23,16 3:28:14Jul 23,16 3:28:55
2ปวีณา รุ่งเรืองวิทย์computer3810Jul 23,16 3:25:13Jul 23,16 3:27:41
3ปวีณา รุ่งเรืองวิทย์computer3710Jul 23,16 3:23:56Jul 23,16 3:25:01
4ปวีณา รุ่งเรืองวิทย์computer3810Jul 23,16 3:22:19Jul 23,16 3:23:35
5ปวีณา รุ่งเรืองวิทย์computer3710Jul 23,16 3:10:14Jul 23,16 3:11:35
6ปวีณา รุ่งเรืองวิทย์computer3610Jul 23,16 3:09:00Jul 23,16 3:10:09
7ปวีณา รุ่งเรืองวิทย์computer3610Jul 23,16 3:07:49Jul 23,16 3:08:52
8ปวีณา รุ่งเรืองวิทย์computer3710Jul 23,16 3:05:55Jul 23,16 3:07:36
9ปวีณา รุ่งเรืองวิทย์computer3610Jul 23,16 3:04:03Jul 23,16 3:05:03
10tong tongcomputer3610Jul 23,16 10:19:15Jul 23,16 10:21:53
11tong tongcomputer2510Jul 23,16 10:13:14Jul 23,16 10:15:06
12tong tongcomputer1810Jul 23,16 10:10:36Jul 23,16 10:12:45
13tong tonginternet2310Jul 23,16 10:08:29Jul 23,16 10:10:25
14tong tonginternet1510Jul 23,16 10:05:17Jul 23,16 10:07:45
15เอมอร ธิวะโตengl102810Jul 23,16 12:53:56Jul 23,16 1:00:12
16เอมอร ธิวะโตengl102710Jul 23,16 12:47:41Jul 23,16 12:53:18
17ฉลาด น้อยengl101310Jul 22,16 10:58:59Jul 22,16 11:04:18
18ศรา คำcomputer5710Jul 22,16 3:35:36Jul 22,16 3:38:32
19ศรา คำcomputer3710Jul 22,16 3:32:19Jul 22,16 3:35:17
20ศรา คำcomputer1710Jul 22,16 3:30:37Jul 22,16 3:31:59
21ศรา คำcomputer2810Jul 22,16 3:23:28Jul 22,16 3:25:30
22อูมเบก้า สีวิคสาcomputer2710Jul 22,16 12:26:57Jul 22,16 12:29:35
23น้ำชา ขาวสะอาดkeyapp05610Jul 22,16 12:24:29Jul 22,16 12:29:00
24อูมเบก้า สีวิคสาcomputer1810Jul 22,16 12:25:15Jul 22,16 12:26:47
25อูมเบก้า สีวิคสาinternet1810Jul 22,16 12:22:03Jul 22,16 12:24:39
26น้ำชา ขาวสะอาดengl101510Jul 22,16 12:21:38Jul 22,16 12:23:55
27น้ำชา ขาวสะอาดcomputer1810Jul 22,16 12:10:49Jul 22,16 12:14:38
28กนก ทองเอกcomputer5610Jul 21,16 6:07:46Jul 21,16 6:26:17
29กนก ทองเอกcomputer3610Jul 21,16 5:47:12Jul 21,16 6:01:11
30รุสนี เจ๊ะดาโอะcomputer1210Jul 21,16 5:50:43Jul 21,16 5:56:36
31กนก ทองเอกcomputer2710Jul 21,16 5:42:22Jul 21,16 5:46:35
32กนก ทองเอกcomputer1910Jul 21,16 5:40:17Jul 21,16 5:41:47
33กนก ทองเอกcomputer1810Jul 21,16 5:38:03Jul 21,16 5:40:04
34กนก ทองเอกos1310Jul 21,16 5:34:35Jul 21,16 5:37:27
35กนก ทองเอกcomputer4710Jul 21,16 5:32:08Jul 21,16 5:33:49
36กนก ทองเอกinternet2410Jul 21,16 5:29:34Jul 21,16 5:31:43
37กนก ทองเอกinternet2210Jul 21,16 5:26:44Jul 21,16 5:29:11
38จิรา ทวีชัยcomputer4810Jul 21,16 4:26:15Jul 21,16 4:28:05
39จิรา ทวีชัยcomputer3610Jul 21,16 4:00:34Jul 21,16 4:01:44
40จิรา ทวีชัยcomputer1810Jul 21,16 3:57:30Jul 21,16 3:58:28
41จิรา ทวีชัยcomputer2710Jul 21,16 3:53:57Jul 21,16 3:55:57
42จิรา ทวีชัยos1510Jul 21,16 3:46:26Jul 21,16 3:48:17
43จิรา ทวีชัยeenetwork1510Jul 21,16 3:26:43Jul 21,16 3:28:21
44อภิชญา คุณสมบัติengl102610Jul 21,16 2:48:12Jul 21,16 2:52:28
45อภิชญา คุณสมบัติengl101610Jul 21,16 2:43:31Jul 21,16 2:47:25
46jessica jungengl1031010Jul 21,16 12:45:32Jul 21,16 12:47:03
47jessica jungengl101610Jul 21,16 12:43:52Jul 21,16 12:45:10
48หนิง สุมาengl102710Jul 20,16 6:10:37Jul 20,16 6:30:44
49ภราดร ศรีศิริรัตน์engl1031010Jul 20,16 6:23:53Jul 20,16 6:25:46
50ภราดร ศรีศิริรัตน์engl102810Jul 20,16 6:21:06Jul 20,16 6:23:12
51ภราดร ศรีศิริรัตน์engl101910Jul 20,16 6:18:32Jul 20,16 6:20:35
52หนิง สุมาengl101710Jul 20,16 6:06:14Jul 20,16 6:09:52
53ดวงพร น้ำเงินcomputer3110Jul 20,16 4:04:45Jul 20,16 4:05:41
54เอมอร ธิวะโตengl101810Jul 19,16 12:50:55Jul 19,16 12:54:19
55เอมอร ธิวะโตgm101810Jul 19,16 12:19:59Jul 19,16 12:50:45
56เอมอร ธิวะโตgm101610Jul 18,16 11:12:49Jul 18,16 11:45:45
57ธนิภา ภักดีศรีengl102410Jul 18,16 9:45:28Jul 18,16 9:48:50
58ธนิภา ภักดีศรีengl101910Jul 18,16 9:41:24Jul 18,16 9:44:40
59กสิ มาลีวรรณengl101910Jul 16,16 3:55:46Jul 16,16 4:07:57
60เมริสา ประการตาcomputer3410Jul 15,16 12:36:55Jul 15,16 12:40:13
61นิ่ม จุฑารัตน์engl103610Jul 14,16 10:29:05Jul 14,16 10:32:21
62กิ่งนภา พันธ์สุวรรณengl101210Jul 13,16 10:45:09Jul 13,16 10:48:04
63กิ่งนภา พันธ์สุวรรณengl101510Jul 13,16 10:39:57Jul 13,16 10:45:00
64กิ่งนภา พันธ์สุวรรณengl101410Jul 13,16 10:34:32Jul 13,16 10:39:47
65กิ่งนภา พันธ์สุวรรณengl101510Jul 13,16 10:27:55Jul 13,16 10:34:11
66asdfgh asdfghcomfun02710Jul 13,16 10:19:46Jul 13,16 10:21:07
67asdfgh asdfghcomfun02810Jul 13,16 10:12:17Jul 13,16 10:16:41
68asdfgh asdfghcomfun01710Jul 13,16 10:08:10Jul 13,16 10:12:07
69asdfgh asdfghcomputer7310Jul 13,16 10:03:03Jul 13,16 10:07:51
70asdfgh asdfghcomputer6110Jul 13,16 9:57:45Jul 13,16 10:02:56
71asdfgh asdfghcomputer5510Jul 13,16 9:55:47Jul 13,16 9:57:35
72asdfgh asdfghcomputer4610Jul 13,16 9:39:15Jul 13,16 9:49:57
73asdfgh asdfghcomputer3410Jul 13,16 9:34:59Jul 13,16 9:39:04
74asdfgh asdfghcomputer2310Jul 13,16 9:31:42Jul 13,16 9:34:42
75asdfgh asdfghcomputer1410Jul 13,16 9:27:38Jul 13,16 9:30:14
76อาภัสรา จรรยากรณ์computer1010Jul 12,16 11:09:25Jul 12,16 11:09:49
77อาภัสรา จรรยากรณ์computer1210Jul 12,16 11:09:01Jul 12,16 11:09:21
78อาภัสรา จรรยากรณ์computer1210Jul 12,16 11:08:32Jul 12,16 11:08:52
79สุรางคนาง นนทพรมcomputer4210Jul 12,16 11:08:24Jul 12,16 11:08:49
80รัชต์ธร จันทรเสนาinternet2210Jul 12,16 11:08:00Jul 12,16 11:08:39
81อัษฎากร ฝากาinternet1110Jul 12,16 11:07:52Jul 12,16 11:08:31
82รัฐศาสตร์ แสนวงศ์computer4310Jul 12,16 11:06:33Jul 12,16 11:07:56
83อัษฎากร ฝากาinternet1310Jul 12,16 11:05:09Jul 12,16 11:07:47
84อาภัสรา จรรยากรณ์computer1210Jul 12,16 11:07:14Jul 12,16 11:07:32
85อาภัสรา จรรยากรณ์computer2310Jul 12,16 11:06:24Jul 12,16 11:06:49
86รัชต์ธร จันทรเสนาinternet2110Jul 12,16 11:06:28Jul 12,16 11:06:49
87รัฐศาสตร์ แสนวงศ์computer6210Jul 12,16 11:05:46Jul 12,16 11:06:22
88อาภัสรา จรรยากรณ์computer2110Jul 12,16 11:06:01Jul 12,16 11:06:21
89อาภัสรา จรรยากรณ์computer3410Jul 12,16 11:05:28Jul 12,16 11:05:47
90ปิยวัฒ์น์ พิมเสนos1010Jul 12,16 11:05:00Jul 12,16 11:05:19
91อัษฎากร ฝากาinternet1210Jul 12,16 11:04:38Jul 12,16 11:05:07
92ปิยวัฒ์น์ พิมเสนcomputer2210Jul 12,16 11:04:27Jul 12,16 11:04:48
93รัฐศาสตร์ แสนวงศ์computer6210Jul 12,16 11:04:30Jul 12,16 11:04:47
94อาภัสรา จรรยากรณ์computer4310Jul 12,16 11:04:14Jul 12,16 11:04:43
95อัษฎากร ฝากาinternet1310Jul 12,16 11:04:03Jul 12,16 11:04:27
96ปิยวัฒ์น์ พิมเสนinternet2210Jul 12,16 11:03:55Jul 12,16 11:04:18
97อาภัสรา จรรยากรณ์computer4210Jul 12,16 11:03:46Jul 12,16 11:04:06
98รัฐศาสตร์ แสนวงศ์computer6310Jul 12,16 11:03:50Jul 12,16 11:04:05
99ปิยวัฒ์น์ พิมเสนinternet2110Jul 12,16 11:03:29Jul 12,16 11:03:53
100สุรางคนาง นนทพรมcomputer1110Jul 12,16 11:03:24Jul 12,16 11:03:46
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Jul 25,16 4:01:56 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)