ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1เส รีjavaloop1110Apr 1,15 1:03:03Apr 1,15 1:03:50
2พรนัชชา ดอกไธสงengl103910Apr 1,15 10:07:26Apr 1,15 10:13:01
3บุรนทร์ รุจจนพันธู์comfun01210Apr 1,15 7:18:59Apr 1,15 7:20:40
4wa sricomputer4210Apr 1,15 6:53:38Apr 1,15 6:54:23
5wa sricomputer3410Apr 1,15 6:52:55Apr 1,15 6:53:32
6wa sricomputer2110Apr 1,15 6:52:04Apr 1,15 6:52:49
7wa sriengl101210Apr 1,15 6:47:18Apr 1,15 6:51:48
8ไพฑูรย์ กฏีรัตน์engl102110Apr 1,15 4:16:41Apr 1,15 4:16:58
9ไพฑูรย์ กฏีรัตน์gm101510Apr 1,15 4:14:43Apr 1,15 4:16:00
10ไพฑูรย์ กฏีรัตน์engl101310Apr 1,15 4:14:08Apr 1,15 4:14:31
11ไพฑูรย์ กฏีรัตน์engl101210Apr 1,15 4:13:42Apr 1,15 4:14:01
12ไพฑูรย์ กฏีรัตน์keyapp02210Apr 1,15 4:10:53Apr 1,15 4:13:14
13ไพฑูรย์ กฏีรัตน์internet1410Apr 1,15 4:08:51Apr 1,15 4:10:05
14ี่านสยจลส ้ทยีีสengl102210Apr 1,15 3:38:36Apr 1,15 3:39:25
15ี่านสยจลส ้ทยีีสengl102110Apr 1,15 3:36:33Apr 1,15 3:37:48
16ยุพเรศ เกิดอุดมengl101410Mar 31,15 3:13:43Mar 31,15 3:16:00
17ครูสุรินทร์ คนใหม่eenetwork1410Mar 31,15 11:18:27Mar 31,15 11:29:58
18คิมิยะ คุงcomputer2610Mar 31,15 11:16:38Mar 31,15 11:17:56
19คิมิยะ คุงcomputer2610Mar 31,15 11:13:11Mar 31,15 11:16:36
20ครูสุรินทร์ คนใหม่os1410Mar 31,15 11:01:52Mar 31,15 11:12:36
21คิมิยะ คุงengl102910Mar 31,15 10:59:04Mar 31,15 11:09:04
22ครูสุรินทร์ คนใหม่computer71010Mar 31,15 10:47:35Mar 31,15 11:00:48
23คิมิยะ คุงengl1011010Mar 31,15 10:50:34Mar 31,15 10:58:43
24คิมิยะ คุงengl101910Mar 31,15 10:46:26Mar 31,15 10:49:59
25ครูสุรินทร์ คนใหม่computer6710Mar 31,15 10:36:19Mar 31,15 10:46:05
26ครูสุรินทร์ คนใหม่computer51010Mar 31,15 10:26:29Mar 31,15 10:36:02
27Kenneth leseriengl1031010Mar 31,15 10:11:20Mar 31,15 10:13:20
28Kenneth leseriengl102910Mar 31,15 10:05:08Mar 31,15 10:07:53
29ครูสุรินทร์ คนใหม่computer41010Mar 31,15 10:03:57Mar 31,15 10:07:32
30ครูสุรินทร์ คนใหม่computer3710Mar 31,15 9:59:09Mar 31,15 10:03:42
31ครูสุรินทร์ คนใหม่computer2810Mar 31,15 9:55:17Mar 31,15 9:58:52
32ครูสุรินทร์ คนใหม่computer1910Mar 31,15 9:52:20Mar 31,15 9:55:03
33ครูสุรินทร์ คนใหม่internet2610Mar 31,15 9:48:41Mar 31,15 9:51:39
34ครูสุรินทร์ คนใหม่internet1710Mar 31,15 9:41:02Mar 31,15 9:47:50
35พัทธวรรณ แสนสนุกengl103710Mar 31,15 7:16:52Mar 31,15 7:18:39
36พัทธวรรณ แสนสนุกengl101610Mar 31,15 7:15:03Mar 31,15 7:16:33
37อดิศร นิลดาศรีgm101710Mar 31,15 4:13:38Mar 31,15 4:21:33
38ปาริชาติ วันทาcomputer1510Mar 31,15 3:31:45Mar 31,15 3:33:00
39ปาริชาติ วันทาcomputer1510Mar 31,15 3:28:46Mar 31,15 3:31:23
40กชมน ใจดีjavakey1510Mar 30,15 11:00:27Mar 30,15 11:01:58
41ทวิชกร สิริทรัพย์วงศ์keyapp05910Mar 30,15 1:59:49Mar 30,15 2:03:53
42ทวิชกร สิริทรัพย์วงศ์computer71010Mar 30,15 1:51:33Mar 30,15 1:58:29
43ธิปบดินทร์ ยวงสอาดengl101310Mar 30,15 12:59:48Mar 30,15 1:02:23
44ธิปบดินทร์ ยวงสอาดcomputer1810Mar 30,15 12:38:59Mar 30,15 12:40:36
45ธิปบดินทร์ ยวงสอาดcomputer1710Mar 30,15 12:36:31Mar 30,15 12:38:59
46ธิปบดินทร์ ยวงสอาดengl103610Mar 30,15 12:30:19Mar 30,15 12:35:25
47ธิปบดินทร์ ยวงสอาดgm101910Mar 30,15 12:09:28Mar 30,15 12:29:02
48คิมิยะ คุงengl102810Mar 30,15 11:07:12Mar 30,15 11:10:16
49คิมิยะ คุงengl1031010Mar 30,15 11:03:48Mar 30,15 11:06:49
50คิมิยะ คุงcomputer1510Mar 30,15 11:00:35Mar 30,15 11:03:10
51สิคุณ เข็มมงคลengl102710Mar 30,15 10:54:35Mar 30,15 10:59:35
52นนท์ สารีengl101610Mar 30,15 6:55:51Mar 30,15 6:58:50
53นนท์ สารีcomputer7610Mar 30,15 6:52:45Mar 30,15 6:55:17
54นนท์ สารีinternet1710Mar 30,15 6:47:02Mar 30,15 6:52:04
55งามนิมิตร หลาบโพธิ์keyapp01610Mar 30,15 5:43:59Mar 30,15 5:48:36
56งามนิมิตร หลาบโพธิ์internet1710Mar 30,15 5:41:11Mar 30,15 5:42:54
57วรศักดิ์ ไลไทสงค์computer1810Mar 30,15 5:29:27Mar 30,15 5:32:12
58คำรณ มิตร์เทวินcomputer3610Mar 30,15 4:00:05Mar 30,15 4:03:49
59คำรณ มิตร์เทวินcomputer2910Mar 30,15 3:56:57Mar 30,15 3:59:47
60คำรณ มิตร์เทวินcomputer2910Mar 30,15 3:52:48Mar 30,15 3:56:46
61คำรณ มิตร์เทวินinternet2610Mar 30,15 3:51:29Mar 30,15 3:52:32
62คำรณ มิตร์เทวินinternet2510Mar 30,15 3:50:00Mar 30,15 3:51:20
63คำรณ มิตร์เทวินinternet2710Mar 30,15 3:47:09Mar 30,15 3:49:47
64คำรณ มิตร์เทวินinternet2610Mar 30,15 3:43:35Mar 30,15 3:46:35
65คำรณ มิตร์เทวินinternet1910Mar 30,15 3:38:28Mar 30,15 3:41:55
66สุชาวดี เข็มมงคลengl102810Mar 30,15 12:54:44Mar 30,15 12:58:07
67สุชาวดี เข็มมงคลengl101910Mar 30,15 12:49:39Mar 30,15 12:53:14
68ก รengl102210Mar 29,15 11:47:10Mar 29,15 11:47:19
69ก รengl102210Mar 29,15 11:46:42Mar 29,15 11:47:07
70เอกราช นาทองแดงgm101410Mar 29,15 4:03:54Mar 29,15 4:05:20
71เอกราช นาทองแดงgm101410Mar 29,15 3:37:57Mar 29,15 4:02:49
72เอกราช นาทองแดงinternet1310Mar 29,15 3:23:55Mar 29,15 3:25:03
73แฮรี่ พอตเตอร์math1212Mar 29,15 3:58:27Mar 29,15 3:59:28
74มาริสา เสือสีนาคinternet1510Mar 29,15 3:55:56Mar 29,15 3:57:44
75จุฑารัตน์ แก้วกระมลinternet1410Mar 29,15 2:03:04Mar 29,15 2:07:44
76ลูลูช แลมเปอร์ลูชcomputer2210Mar 29,15 1:43:55Mar 29,15 1:46:15
77ลูลูช แลมเปอร์ลูชinternet1410Mar 29,15 1:41:53Mar 29,15 1:42:57
78ลูลูช แลมเปอร์ลูชinternet1310Mar 29,15 1:40:36Mar 29,15 1:41:38
79ลูลูช แลมเปอร์ลูชinternet1310Mar 29,15 1:38:09Mar 29,15 1:40:14
80พุทธชาติ ศรีวาลัยcomfun01510Mar 29,15 1:06:05Mar 29,15 1:08:16
81ฐา เฉลิมพงษ์internet1610Mar 29,15 12:21:11Mar 29,15 12:21:33
82ฐา เฉลิมพงษ์internet1510Mar 29,15 12:16:37Mar 29,15 12:20:10
83__ รรcomfun01610Mar 28,15 2:51:55Mar 28,15 2:53:17
84__ รรcomfun01610Mar 28,15 2:50:14Mar 28,15 2:51:51
85__ รรcomputer1210Mar 28,15 2:47:51Mar 28,15 2:48:44
86ศุภานัน อยู่ยืนengl1031010Mar 28,15 1:26:05Mar 28,15 1:29:49
87ศุภานัน อยู่ยืนengl101910Mar 28,15 1:21:28Mar 28,15 1:24:55
88หนูดี น่ารักcomputer1910Mar 28,15 12:59:50Mar 28,15 1:00:39
89หนูดี น่ารักcomputer1910Mar 28,15 12:59:01Mar 28,15 12:59:45
90หนูดี น่ารักcomputer1910Mar 28,15 12:57:40Mar 28,15 12:58:57
91สุริน ทองดีcomputer11010Mar 28,15 12:54:52Mar 28,15 12:55:58
92สุริน ทองดีcomputer1910Mar 28,15 12:52:56Mar 28,15 12:54:09
93การ์ตูน น่ารักcomputer4810Mar 28,15 12:32:28Mar 28,15 12:35:35
94การ์ตูน น่ารักcomputer3810Mar 28,15 12:26:43Mar 28,15 12:32:04
95การ์ตูน น่ารักcomputer2710Mar 28,15 12:22:22Mar 28,15 12:26:36
96การ์ตูน น่ารักcomputer1910Mar 28,15 12:18:54Mar 28,15 12:22:12
97การ์ตูน น่ารักinternet1810Mar 28,15 10:04:23Mar 28,15 12:18:03
98ประมุข แก้วจันทึกgm101410Mar 28,15 10:34:57Mar 28,15 10:40:31
99พิมลัดดา สตอmath031012Mar 28,15 5:54:52Mar 28,15 6:03:16
100พิมลัดดา สตอengl103910Mar 28,15 5:50:19Mar 28,15 5:50:26
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Apr 1,15 6:27:52 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)