TEN TEST CENTER
ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1SnakeEyE YoDiacomputer1 1010Oct 18,2017 10:39:44Oct 18,2017 10:40:25
2SnakeEyE YoDiacomputer1 910Oct 18,2017 10:38:51Oct 18,2017 10:39:40
3SnakeEyE YoDiacomputer1 910Oct 18,2017 10:37:20Oct 18,2017 10:38:42
4SnakeEyE YoDiaeenetwork1 610Oct 18,2017 10:34:57Oct 18,2017 10:36:11
5SnakeEyE YoDiaeenetwork1 410Oct 18,2017 10:32:28Oct 18,2017 10:33:57
6SnakeEyE YoDiaeenetwork1 510Oct 18,2017 10:30:47Oct 18,2017 10:32:07
7SnakeEyE YoDiaeenetwork1 410Oct 18,2017 10:29:20Oct 18,2017 10:30:29
8SnakeEyE YoDiaeenetwork1 410Oct 18,2017 10:28:22Oct 18,2017 10:29:16
9SnakeEyE YoDiaeenetwork1 510Oct 18,2017 10:24:22Oct 18,2017 10:28:11
10SnakeEyE YoDiacomputer7 710Oct 18,2017 10:18:45Oct 18,2017 10:23:46
11เปิ้ล ออมชมพูcomputer6 610Oct 18,2017 10:13:49Oct 18,2017 10:15:52
12เปิ้ล ออมชมพูcomputer5 310Oct 18,2017 10:12:07Oct 18,2017 10:13:39
13เปิ้ล ออมชมพูcomputer4 510Oct 18,2017 10:10:23Oct 18,2017 10:11:59
14เปิ้ล ออมชมพูcomputer3 610Oct 18,2017 10:08:20Oct 18,2017 10:10:13
15เปิ้ล ออมชมพูcomputer2 710Oct 18,2017 10:05:49Oct 18,2017 10:08:13
16เปิ้ล ออมชมพูinternet2 310Oct 18,2017 10:04:06Oct 18,2017 10:05:39
17เปิ้ล ออมชมพูkeyapp01 510Oct 18,2017 9:59:58Oct 18,2017 10:03:10
18เปิ้ล ออมชมพูcomputer7 710Oct 18,2017 9:55:05Oct 18,2017 9:59:41
19เปิ้ล ออมชมพูcomputer1 710Oct 18,2017 9:52:52Oct 18,2017 9:54:50
20เปิ้ล ออมชมพูinternet1 510Oct 18,2017 9:47:11Oct 18,2017 9:51:57
21หห กกcomputer3 810Oct 18,2017 4:16:59Oct 18,2017 4:17:28
22หห กกcomputer3 810Oct 18,2017 4:16:23Oct 18,2017 4:16:46
23หห กกcomputer3 710Oct 18,2017 4:15:14Oct 18,2017 4:15:52
24Boss Boominternet2 210Oct 17,2017 1:16:57Oct 17,2017 1:25:24
25Little elf Elf familyengl101 1010Oct 17,2017 1:15:34Oct 17,2017 1:19:04
26Boss Boominternet2 310Oct 17,2017 1:16:47Oct 17,2017 1:16:50
27Boss Boominternet2 310Oct 17,2017 1:16:30Oct 17,2017 1:16:34
28Boss Boominternet2 310Oct 17,2017 1:15:50Oct 17,2017 1:15:54
29Boss Boominternet2 310Oct 17,2017 1:15:29Oct 17,2017 1:15:33
30Boss Boominternet2 210Oct 17,2017 1:15:09Oct 17,2017 1:15:13
31Boss Boominternet2 310Oct 17,2017 1:14:39Oct 17,2017 1:14:47
32Boss Boominternet2 310Oct 17,2017 1:12:09Oct 17,2017 1:14:22
33Boss Boomcomputer1 1010Oct 17,2017 1:11:51Oct 17,2017 1:11:54
34Boss Boomcomputer1 910Oct 17,2017 1:10:40Oct 17,2017 1:10:43
35Boss Boomcomputer1 810Oct 17,2017 1:10:15Oct 17,2017 1:10:19
36Boss Boomcomputer1 710Oct 17,2017 1:10:01Oct 17,2017 1:10:05
37Boss Boomcomputer1 610Oct 17,2017 1:09:17Oct 17,2017 1:09:22
38Boss Boomcomputer1 710Oct 17,2017 1:06:47Oct 17,2017 1:09:08
39Boss Boomcomputer2 610Oct 17,2017 1:03:18Oct 17,2017 1:06:28
40Boss Boominternet1 1010Oct 17,2017 1:00:55Oct 17,2017 1:00:59
41Boss Boominternet1 910Oct 17,2017 1:00:37Oct 17,2017 1:00:40
42Boss Boominternet1 910Oct 17,2017 1:00:14Oct 17,2017 1:00:20
43Boss Boominternet1 910Oct 17,2017 12:59:55Oct 17,2017 12:59:59
44Boss Boominternet1 810Oct 17,2017 12:59:27Oct 17,2017 12:59:31
45Boss Boominternet1 710Oct 17,2017 12:58:56Oct 17,2017 12:58:59
46Boss Boominternet1 610Oct 17,2017 12:58:25Oct 17,2017 12:58:28
47Boss Boominternet1 710Oct 17,2017 12:57:31Oct 17,2017 12:57:35
48Boss Boominternet1 510Oct 17,2017 12:57:08Oct 17,2017 12:57:18
49Boss Boominternet1 510Oct 17,2017 12:56:35Oct 17,2017 12:56:39
50Boss Boominternet1 510Oct 17,2017 12:56:15Oct 17,2017 12:56:19
51Boss Boominternet1 610Oct 17,2017 12:55:40Oct 17,2017 12:55:42
52Boss Boominternet1 510Oct 17,2017 12:55:25Oct 17,2017 12:55:29
53Boss Boominternet1 510Oct 17,2017 12:55:12Oct 17,2017 12:55:16
54Boss Boominternet1 510Oct 17,2017 12:55:00Oct 17,2017 12:55:06
55Boss Boominternet1 510Oct 17,2017 12:53:04Oct 17,2017 12:54:54
56Boss Boomos1 110Oct 17,2017 12:50:42Oct 17,2017 12:52:58
57Boss Boomcomputer3 510Oct 17,2017 12:48:25Oct 17,2017 12:50:31
58Boss Boomcomputer4 710Oct 17,2017 12:46:17Oct 17,2017 12:48:12
59Boss Boomcomputer7 610Oct 17,2017 12:45:21Oct 17,2017 12:45:32
60Boss Boomcomputer7 810Oct 17,2017 12:42:26Oct 17,2017 12:45:06
61Boss Boomcomputer6 810Oct 17,2017 12:38:37Oct 17,2017 12:41:52
62Burin Rujjanapancomputer4 1010Oct 16,2017 3:43:18Oct 16,2017 3:45:20
63ป ปcomputer2 410Oct 14,2017 2:32:35Oct 14,2017 2:33:57
64ป ปcomputer1 710Oct 14,2017 2:23:15Oct 14,2017 2:30:43
65ป ปinternet1 510Oct 14,2017 12:08:01Oct 14,2017 12:10:08
66ป ปinternet1 110Oct 14,2017 12:07:12Oct 14,2017 12:07:43
67ป ปinternet2 610Oct 14,2017 12:03:21Oct 14,2017 12:04:31
68thongchai panyhongcomputer3 510Oct 13,2017 4:25:00Oct 13,2017 4:32:34
69thongchai panyhongcomputer2 810Oct 13,2017 4:19:56Oct 13,2017 4:24:23
70thongchai panyhongcomputer1 910Oct 13,2017 4:12:17Oct 13,2017 4:19:23
71thongchai panyhonginternet2 710Oct 13,2017 3:57:45Oct 13,2017 4:11:38
72thongchai panyhonginternet1 710Oct 13,2017 3:42:29Oct 13,2017 3:57:11
73Chatuporn Chanthipengl101 710Oct 12,2017 12:49:41Oct 12,2017 12:51:55
74PUI WANLEEgm101 710Oct 10,2017 6:18:05Oct 10,2017 6:19:09
75PUI WANLEEgm101 810Oct 10,2017 5:21:27Oct 10,2017 6:14:26
76ning pimdeeinternet1 610Oct 10,2017 3:03:52Oct 10,2017 3:09:03
77Pigajo Pika pikamath01 1212Oct 9,2017 10:24:09Oct 9,2017 10:24:14
78Pigajo Pika pikamath01 1112Oct 9,2017 10:22:41Oct 9,2017 10:23:29
79Pigajo Pika pikainternet1 1010Oct 9,2017 10:20:50Oct 9,2017 10:20:54
80Pigajo Pika pikainternet1 910Oct 9,2017 10:20:20Oct 9,2017 10:20:24
81Pigajo Pika pikainternet1 910Oct 9,2017 10:19:58Oct 9,2017 10:20:02
82Pigajo Pika pikainternet1 910Oct 9,2017 10:19:40Oct 9,2017 10:19:43
83Pigajo Pika pikainternet1 910Oct 9,2017 10:19:20Oct 9,2017 10:19:24
84Pigajo Pika pikainternet1 910Oct 9,2017 10:19:01Oct 9,2017 10:19:04
85Pigajo Pika pikainternet1 810Oct 9,2017 10:18:31Oct 9,2017 10:18:36
86Pigajo Pika pikainternet1 710Oct 9,2017 10:17:57Oct 9,2017 10:18:00
87Pigajo Pika pikainternet1 710Oct 9,2017 10:17:30Oct 9,2017 10:17:34
88Pigajo Pika pikainternet1 710Oct 9,2017 10:16:33Oct 9,2017 10:17:03
89Pigajo Pika pikainternet1 810Oct 9,2017 10:16:09Oct 9,2017 10:16:13
90Pigajo Pika pikainternet1 710Oct 9,2017 10:15:56Oct 9,2017 10:16:01
91Pigajo Pika pikainternet1 710Oct 9,2017 10:15:24Oct 9,2017 10:15:28
92Pigajo Pika pikainternet1 610Oct 9,2017 10:14:27Oct 9,2017 10:14:30
93Pigajo Pika pikainternet1 610Oct 9,2017 10:14:05Oct 9,2017 10:14:09
94Pigajo Pika pikainternet1 610Oct 9,2017 10:13:41Oct 9,2017 10:13:54
95Pigajo Pika pikainternet1 610Oct 9,2017 10:10:45Oct 9,2017 10:13:06
96Pigajo Pika pikainternet1 410Oct 9,2017 10:06:33Oct 9,2017 10:10:09
97เตชิต พอดี computer1 910Oct 9,2017 9:58:52Oct 9,2017 10:01:06
98suk waogwaigm101 910Oct 9,2017 4:21:42Oct 9,2017 4:40:38
99New Neenetwork1 210Oct 9,2017 1:19:58Oct 9,2017 1:24:38
100มด ไข่javaloop1 310Oct 8,2017 6:01:10Oct 8,2017 6:03:43
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Oct 19,2017 3:23:24
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 7
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page