ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1มั่ว ครับผมยุม.3 เองอะครับงงโคตรเลยgm101710Jul 2,15 6:28:59Jul 2,15 6:33:58
2สุเทพ สอนสำแดงmath031112Jul 2,15 6:23:00Jul 2,15 6:28:01
3sompop pradubsookcomputer1810Jul 2,15 3:46:23Jul 2,15 3:47:03
4ดก ดกดcomputer2610Jul 2,15 12:11:31Jul 2,15 12:13:49
5ิิBBB bbbgm101810Jul 2,15 12:05:08Jul 2,15 12:11:18
6ิิBBB bbbcomputer2810Jul 2,15 12:01:53Jul 2,15 12:04:10
7ิิBBB bbbcomputer1810Jul 2,15 12:00:00Jul 2,15 12:01:49
8ิิBBB bbbinternet2710Jul 1,15 11:57:47Jul 1,15 11:59:54
9ิิBBB bbbinternet1810Jul 1,15 11:54:54Jul 1,15 11:57:23
10ปรียานุช เพ็งแก้วmath031112Jul 1,15 7:42:14Jul 1,15 7:45:07
11ปรียานุช เพ็งแก้วmath021112Jul 1,15 7:40:00Jul 1,15 7:42:02
12ปรียานุช เพ็งแก้วmath011212Jul 1,15 7:38:53Jul 1,15 7:39:35
13ปรียานุช เพ็งแก้วmath1212Jul 1,15 7:37:23Jul 1,15 7:37:46
14ปรียานุช เพ็งแก้วengl101410Jul 1,15 7:29:03Jul 1,15 7:34:27
15อรวรรณ วิลัยengl101310Jul 1,15 4:19:15Jul 1,15 4:19:56
16อรวรรณ วิลัยmath1212Jul 1,15 4:16:53Jul 1,15 4:17:32
17อรวรรณ วิลัยgm101310Jul 1,15 4:15:23Jul 1,15 4:16:07
18ชิด ชอบทำcomputer1310Jul 1,15 1:53:03Jul 1,15 1:53:22
19tuii sommath1212Jun 30,15 4:39:44Jun 30,15 4:40:09
20tuii somcomputer1810Jun 30,15 4:38:21Jun 30,15 4:39:07
21นน นานีmath031212Jun 29,15 11:38:30Jun 29,15 11:40:47
22ระวิวรรณ นนทะนาครcomputer1610Jun 29,15 9:32:08Jun 29,15 9:37:49
23ชาตรี ธันสีengl101410Jun 29,15 3:11:59Jun 29,15 3:15:09
24X Qengl103910Jun 29,15 1:07:40Jun 29,15 1:12:47
25ภาณุมาส จิตตรัตน์engl103910Jun 29,15 8:41:25Jun 29,15 8:44:41
26ภาณุมาส จิตตรัตน์engl101810Jun 29,15 8:33:06Jun 29,15 8:39:57
27ชุมพล กัญชะนะmath1212Jun 29,15 7:17:34Jun 29,15 7:18:01
28ชุมพล กัญชะนะengl102810Jun 29,15 7:14:40Jun 29,15 7:17:08
29ชุมพล กัญชะนะengl103910Jun 29,15 7:11:32Jun 29,15 7:13:40
30ชุมพล กัญชะนะcomputer1910Jun 29,15 7:08:38Jun 29,15 7:10:30
31ระวิวรรณ นนทะนาครcomputer5410Jun 29,15 4:05:09Jun 29,15 4:10:10
32ระวิวรรณ นนทะนาครcomputer4710Jun 29,15 4:02:43Jun 29,15 4:04:51
33ระวิวรรณ นนทะนาครcomputer3510Jun 29,15 3:51:34Jun 29,15 3:59:48
34ระวิวรรณ นนทะนาครcomputer2610Jun 29,15 3:48:36Jun 29,15 3:51:13
35ระวิวรรณ นนทะนาครcomputer1810Jun 29,15 3:45:26Jun 29,15 3:47:52
36chacawan pradidtakrongcomputer4710Jun 28,15 11:36:38Jun 28,15 11:38:15
37chacawan pradidtakrongcomputer3710Jun 28,15 11:34:51Jun 28,15 11:36:32
38chacawan pradidtakrongcomputer2810Jun 28,15 11:32:47Jun 28,15 11:34:45
39chacawan pradidtakrongcomputer1910Jun 28,15 11:31:15Jun 28,15 11:32:34
40ยศวลัย คล่องพยาบาลengl1021010Jun 28,15 10:08:49Jun 28,15 10:12:59
41somsak sainternet1810Jun 28,15 10:17:51Jun 28,15 10:20:49
42somsak saeenetwork11010Jun 28,15 10:08:41Jun 28,15 10:16:49
43somsak saeenetwork1810Jun 28,15 10:03:20Jun 28,15 10:08:28
44อรสา เจริญengl102210Jun 27,15 12:49:55Jun 27,15 12:50:25
45อรสา เจริญengl102310Jun 27,15 12:40:32Jun 27,15 12:43:46
46อริสสา ทองรุจิโรจน์engl103710Jun 27,15 12:28:52Jun 27,15 12:35:47
47อริสสา ทองรุจิโรจน์engl103610Jun 27,15 12:25:27Jun 27,15 12:28:30
48Sirinuch Panwichatkulengl101910Jun 27,15 11:37:12Jun 27,15 11:46:02
49พิชญ์สินี นามวงษาengl102310Jun 27,15 1:00:03Jun 27,15 1:03:26
50พิชญ์สินี นามวงษาengl101310Jun 27,15 12:58:07Jun 27,15 12:59:26
51พิชญ์สินี นามวงษาengl101410Jun 27,15 12:54:45Jun 27,15 12:57:59
52พิชญ์สินี นามวงษาengl101410Jun 27,15 12:43:05Jun 27,15 12:48:20
5311 122gm101910Jun 26,15 4:11:04Jun 26,15 4:33:01
5411 122engl101410Jun 26,15 4:02:05Jun 26,15 4:10:37
55สิงห์ สงขลาos1310Jun 26,15 11:06:13Jun 26,15 11:09:58
56สิงห์ สงขลาcomputer7910Jun 26,15 11:03:00Jun 26,15 11:05:23
57สิงห์ สงขลาcomputer6510Jun 26,15 11:00:07Jun 26,15 11:02:49
58สิงห์ สงขลาcomputer5610Jun 26,15 10:58:16Jun 26,15 10:59:55
59สิงห์ สงขลาcomputer4910Jun 26,15 10:28:24Jun 26,15 10:29:50
60สิงห์ สงขลาcomputer3810Jun 26,15 10:21:37Jun 26,15 10:24:30
61สิงห์ สงขลาcomputer2810Jun 26,15 10:13:30Jun 26,15 10:21:21
62วิภา บรรจงengl102410Jun 26,15 10:07:05Jun 26,15 10:11:39
63วิภา บรรจงengl101610Jun 26,15 10:01:54Jun 26,15 10:05:51
64พิมพ์ชนก ขาพลinternet1510Jun 26,15 9:58:11Jun 26,15 10:01:08
65สิงห์ สงขลาcomputer1810Jun 26,15 9:54:36Jun 26,15 9:56:22
66สิงห์ สงขลาinternet2610Jun 26,15 9:51:03Jun 26,15 9:53:29
67สิงห์ สงขลาinternet1710Jun 26,15 9:48:32Jun 26,15 9:50:36
68ไตรภพ หำใหญ่internet1810Jun 26,15 4:57:38Jun 26,15 4:59:31
69พรประภา รังสีวิวัฒน์engl101610Jun 26,15 2:51:13Jun 26,15 2:53:27
70พรประภา รังสีวิวัฒน์math1212Jun 26,15 2:50:38Jun 26,15 2:51:05
71พรประภา รังสีวิวัฒน์computer1610Jun 26,15 2:48:46Jun 26,15 2:50:29
72พรประภา รังสีวิวัฒน์internet1510Jun 26,15 2:46:58Jun 26,15 2:47:58
73สิทธาพล คงทองgm101910Jun 26,15 12:42:54Jun 26,15 12:54:15
741 wcomputer1710Jun 25,15 8:42:38Jun 25,15 8:44:51
751 winternet1610Jun 25,15 8:41:01Jun 25,15 8:42:21
761 winternet1610Jun 25,15 8:38:51Jun 25,15 8:39:46
77นิรมล พิกุลเฉลิมinternet2210Jun 25,15 6:21:15Jun 25,15 6:26:44
78นิรมล พิกุลเฉลิมcomputer1510Jun 25,15 6:19:58Jun 25,15 6:21:03
79นิรมล พิกุลเฉลิมcomputer1410Jun 25,15 6:17:49Jun 25,15 6:19:16
80นิรมล พิกุลเฉลิมcomputer1610Jun 25,15 6:12:17Jun 25,15 6:17:41
81นิรมล พิกุลเฉลิมinternet1310Jun 25,15 6:10:06Jun 25,15 6:11:24
82บุษบา จันทร์โสcomfun01510Jun 25,15 3:41:58Jun 25,15 3:47:34
83บุษบา จันทร์โสengl101510Jun 25,15 3:36:17Jun 25,15 3:40:55
84บุษบา จันทร์โสinternet1410Jun 25,15 3:33:03Jun 25,15 3:35:25
85พงศ์พิชาญ วิเชียรไพศาลcomputer1910Jun 24,15 11:47:39Jun 24,15 11:49:31
86พงศ์พิชาญ วิเชียรไพศาลjavaloop1710Jun 24,15 11:38:48Jun 24,15 11:47:13
87พงศ์พิชาญ วิเชียรไพศาลjavaloop1310Jun 24,15 11:26:31Jun 24,15 11:38:02
88อีฟ จันทรเขตต์computer3510Jun 24,15 3:46:49Jun 24,15 3:48:34
89123 456engl1031010Jun 24,15 3:08:26Jun 24,15 3:11:28
90กาญจนา บุญชูgm101810Jun 23,15 11:58:02Jun 24,15 12:18:11
91wan sugm1011010Jun 23,15 11:50:23Jun 23,15 11:53:41
92กมล สุขgm101910Jun 23,15 10:51:19Jun 23,15 11:49:20
93ไพโรจน์ บานชื่นengl1031010Jun 23,15 2:38:24Jun 23,15 2:42:57
94ไพโรจน์ บานชื่นengl102710Jun 23,15 2:33:41Jun 23,15 2:38:00
95ไพโรจน์ บานชื่นengl101610Jun 23,15 2:27:20Jun 23,15 2:32:39
96จูน คิตตี้internet2410Jun 23,15 12:20:09Jun 23,15 12:21:02
97จูน คิตตี้internet2110Jun 23,15 12:06:05Jun 23,15 12:09:01
98จูน คิตตี้internet1510Jun 23,15 12:04:47Jun 23,15 12:05:36
99จูน คิตตี้internet1610Jun 23,15 12:02:37Jun 23,15 12:04:37
100ww wwweenetwork1710Jun 22,15 10:42:37Jun 22,15 10:46:33
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Jul 2,15 8:32:06 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)