ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1ศรันย์พร คร้ามภัย คร้ามภัยinternet2010Jun 25,16 2:55:40Jun 25,16 2:56:12
2กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรmath1212Jun 24,16 7:54:07Jun 24,16 7:54:32
3กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรkeyapp02710Jun 24,16 7:50:20Jun 24,16 7:53:56
4กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรkeyapp01710Jun 24,16 7:41:41Jun 24,16 7:44:12
5กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรinternet2510Jun 24,16 7:37:54Jun 24,16 7:39:47
6กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรinternet1810Jun 24,16 7:36:01Jun 24,16 7:37:45
7กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรcomfun021010Jun 24,16 7:25:13Jun 24,16 7:27:25
8กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรcomfun01910Jun 24,16 7:21:02Jun 24,16 7:24:27
9กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรengl101310Jun 24,16 7:17:38Jun 24,16 7:20:45
10กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรeenetwork1510Jun 24,16 7:13:21Jun 24,16 7:17:26
11กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรcomputer41010Jun 24,16 7:10:50Jun 24,16 7:12:30
12กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรcomputer31010Jun 24,16 7:07:44Jun 24,16 7:10:05
13กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรcomputer21010Jun 24,16 6:56:44Jun 24,16 7:06:43
14T Heenetwork1710Jun 24,16 6:22:09Jun 24,16 7:02:19
15กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรcomputer11010Jun 24,16 6:54:45Jun 24,16 6:55:35
16กีรติ รุ่งฤทธิ์ประภากรcomputer1810Jun 24,16 6:49:23Jun 24,16 6:53:45
17ธีรพัชร รังผึ้งengl101810Jun 24,16 5:46:31Jun 24,16 5:51:42
18เพชรไพลิน เทียมทนงค์gm101910Jun 24,16 2:24:25Jun 24,16 3:23:49
19เพชรไพลิน เทียมทนงค์engl1031010Jun 24,16 2:18:28Jun 24,16 2:23:48
20เพชรไพลิน เทียมทนงค์engl101910Jun 24,16 2:17:26Jun 24,16 2:18:15
21เพชรไพลิน เทียมทนงค์engl102710Jun 24,16 12:49:32Jun 24,16 2:15:38
22หมู อู๊ดๆengl102710Jun 24,16 1:37:32Jun 24,16 2:01:39
23หมู อู๊ดๆengl102010Jun 24,16 1:36:02Jun 24,16 1:37:27
24หมู อู๊ดๆengl102210Jun 24,16 1:34:25Jun 24,16 1:34:57
25หมู อู๊ดๆengl102110Jun 24,16 1:33:16Jun 24,16 1:34:15
26หมู อู๊ดๆengl102310Jun 24,16 1:23:53Jun 24,16 1:33:04
27wzhfycbo wzhfycbocomputer1210Jun 23,16 9:43:14Jun 23,16 9:43:17
28เอมมี่ จิตใจดีinternet1410Jun 23,16 11:10:22Jun 23,16 11:12:55
29เอมมี่ จิตใจดีinternet2310Jun 23,16 10:56:07Jun 23,16 11:08:00
30เอมมี่ จิตใจดีinternet2110Jun 23,16 10:47:38Jun 23,16 10:55:36
31สิสิ กาญengl103910Jun 23,16 3:20:01Jun 23,16 3:25:05
32สิสิ กาญengl102610Jun 23,16 3:17:37Jun 23,16 3:19:16
33สิสิ กาญengl102610Jun 23,16 3:04:44Jun 23,16 3:16:44
34kk kkjavaloop1210Jun 22,16 1:07:58Jun 22,16 1:09:12
35kk kkjavaloop1110Jun 22,16 1:04:33Jun 22,16 1:07:49
36ภาณุ เฮงทิ้วengl103710Jun 22,16 8:31:18Jun 22,16 8:39:35
37ภาณุ เฮงทิ้วengl101710Jun 22,16 8:20:05Jun 22,16 8:30:24
38ภาณุ เฮงทิ้วengl102510Jun 22,16 8:13:53Jun 22,16 8:19:45
39อรุณรัตน์ รัตนคมcomputer1510Jun 21,16 12:49:05Jun 21,16 12:53:09
40อรุณรัตน์ รัตนคมinternet1610Jun 21,16 12:42:53Jun 21,16 12:46:33
41วิษณุ คำภู่computer3610Jun 21,16 10:04:47Jun 21,16 10:07:43
42วิษณุ คำภู่computer2610Jun 21,16 10:00:04Jun 21,16 10:02:55
43ีีtt uugm101710Jun 21,16 9:49:57Jun 21,16 10:00:48
44วิษณุ คำภู่computer1810Jun 21,16 9:50:30Jun 21,16 9:51:47
45วิษณุ คำภู่internet2710Jun 21,16 9:47:52Jun 21,16 9:49:56
46วิษณุ คำภู่internet1810Jun 21,16 9:44:26Jun 21,16 9:47:17
47ีดเ ด้่่keyapp01410Jun 21,16 6:33:15Jun 21,16 6:36:56
48ีดเ ด้่่comfun02910Jun 21,16 6:30:47Jun 21,16 6:31:43
49ีดเ ด้่่comfun02510Jun 21,16 6:30:27Jun 21,16 6:30:43
50ีดเ ด้่่comfun01710Jun 21,16 6:26:18Jun 21,16 6:28:40
51ีดเ ด้่่computer5810Jun 21,16 6:24:16Jun 21,16 6:25:25
52ีดเ ด้่่computer4610Jun 21,16 6:20:21Jun 21,16 6:20:34
53ีดเ ด้่่computer5610Jun 21,16 6:17:18Jun 21,16 6:18:58
54ีดเ ด้่่computer6710Jun 21,16 6:15:12Jun 21,16 6:17:08
55ีดเ ด้่่computer7910Jun 21,16 6:12:42Jun 21,16 6:14:56
56ก้อนแก้ว หญีตน้อยengl101310Jun 19,16 11:56:17Jun 20,16 2:21:15
57กนกวรรณ ชัยศรีengl102710Jun 19,16 10:27:58Jun 19,16 10:32:09
58กนกวรรณ ชัยศรีengl103810Jun 19,16 10:23:50Jun 19,16 10:27:22
59กนกวรรณ ชัยศรีengl101810Jun 19,16 10:20:49Jun 19,16 10:22:59
60อชิร Hjjcomputer1610Jun 19,16 11:49:52Jun 19,16 11:52:26
61อชิรญา บุตรจันทร์gm101810Jun 19,16 11:41:00Jun 19,16 11:48:20
62wersdfg sdfcomputer3710Jun 19,16 7:03:36Jun 19,16 7:06:36
63นัด ดาgm101210Jun 18,16 9:19:35Jun 18,16 9:20:18
64Sarinya Samuntakulengl103810Jun 18,16 9:31:23Jun 18,16 9:37:18
65Sarinya Samuntakulengl102510Jun 18,16 9:21:30Jun 18,16 9:28:48
66Sarinya Samuntakulengl101010Jun 18,16 9:20:38Jun 18,16 9:20:46
67Sarinya Samuntakulengl101410Jun 18,16 9:12:01Jun 18,16 9:16:28
68สม ธงos1410Jun 18,16 9:02:12Jun 18,16 9:04:54
69สม ธงcomputer7710Jun 18,16 6:43:52Jun 18,16 6:47:02
70สม ธงcomputer6710Jun 18,16 6:41:28Jun 18,16 6:43:39
71สม ธงinternet2310Jun 18,16 6:38:58Jun 18,16 6:40:55
72สม ธงcomputer3510Jun 18,16 6:36:27Jun 18,16 6:38:45
73สม ธงcomputer2810Jun 18,16 6:33:53Jun 18,16 6:36:14
74สม ธงcomputer4610Jun 18,16 6:30:23Jun 18,16 6:32:36
75สม ธงengl101810Jun 18,16 6:26:30Jun 18,16 6:29:05
76สม ธงcomputer1710Jun 18,16 6:23:50Jun 18,16 6:26:01
77มี มาcomputer1910Jun 18,16 2:11:07Jun 18,16 2:12:17
78มี มาcomputer1810Jun 18,16 2:10:22Jun 18,16 2:11:03
79มี มาcomputer1910Jun 18,16 2:09:34Jun 18,16 2:10:18
80มี มาcomputer1710Jun 18,16 2:06:26Jun 18,16 2:09:28
81มี มาcomputer1910Jun 18,16 2:00:57Jun 18,16 2:06:19
82มี มาcomputer1810Jun 18,16 1:53:46Jun 18,16 2:00:49
83โตโน่ ภาคินengl102210Jun 18,16 1:52:36Jun 18,16 1:55:47
84โตโน่ ภาคินeenetwork1810Jun 18,16 1:33:57Jun 18,16 1:36:27
85โตโน่ ภาคินeenetwork1510Jun 18,16 1:28:43Jun 18,16 1:33:50
86โตโน่ ภาคินeenetwork1610Jun 18,16 1:22:27Jun 18,16 1:28:32
87โตโน่ ภาคินcomputer11010Jun 18,16 1:21:25Jun 18,16 1:22:07
88โตโน่ ภาคินcomputer1910Jun 18,16 1:20:14Jun 18,16 1:21:09
89โตโน่ ภาคินcomputer1910Jun 18,16 1:18:21Jun 18,16 1:19:58
90โตโน่ ภาคินcomputer1810Jun 18,16 1:13:50Jun 18,16 1:18:04
91โตโน่ ภาคินinternet21010Jun 18,16 1:13:07Jun 18,16 1:13:43
92โตโน่ ภาคินinternet21010Jun 18,16 1:12:08Jun 18,16 1:12:57
93โตโน่ ภาคินinternet2810Jun 18,16 1:10:31Jun 18,16 1:12:01
94โตโน่ ภาคินinternet2810Jun 18,16 1:09:43Jun 18,16 1:10:27
95โตโน่ ภาคินinternet2810Jun 18,16 1:08:34Jun 18,16 1:09:39
96โตโน่ ภาคินinternet2910Jun 18,16 1:07:55Jun 18,16 1:08:27
97โตโน่ ภาคินinternet2810Jun 18,16 1:06:59Jun 18,16 1:07:52
98โตโน่ ภาคินinternet2810Jun 18,16 1:05:44Jun 18,16 1:06:55
99โตโน่ ภาคินinternet2910Jun 18,16 1:04:41Jun 18,16 1:05:40
100โตโน่ ภาคินinternet2810Jun 18,16 1:04:00Jun 18,16 1:04:38
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Jun 25,16 10:08:26 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)