ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1บุรินทร์ รุจจนพันธุ์keyapp01 110Jan 19,17 1:34:08Jan 19,17 1:34:42
2บุรินทร์ รุจจนพันธุ์computer1 1010Jan 19,17 12:28:34Jan 19,17 12:29:18
3บุรินทร์ รุจจนพันธุ์javaloop1 110Jan 19,17 12:23:26Jan 19,17 12:25:16
4บุรินทร์ รุจจนพันธุ์math02 012Jan 19,17 12:21:24Jan 19,17 12:22:08
5บุรินทร์ รุจจนพันธุ์math02 012Jan 18,17 11:58:17Jan 19,17 12:20:59
6บุรินทร์ รุจจนพันธุ์keyapp01 810Jan 18,17 10:38:19Jan 18,17 10:40:58
7Yong ITlinux1 410Jan 18,17 3:12:41Jan 18,17 3:17:29
8Netchanok Nakkhamengl102 910Jan 17,17 1:00:22Jan 17,17 1:01:15
9มี นาgm101 810Jan 16,17 11:08:04Jan 17,17 12:58:17
10มี นาengl103 1010Jan 16,17 11:04:04Jan 16,17 11:06:59
11มี นาengl102 910Jan 16,17 11:01:22Jan 16,17 11:03:17
12มี นาengl101 710Jan 16,17 10:57:41Jan 16,17 11:00:24
13nontawat manokamcomputer2 610Jan 16,17 9:51:52Jan 16,17 9:55:08
14nontawat manokamcomfun01 710Jan 16,17 9:49:47Jan 16,17 9:51:10
15จารุเดช สิกพันธ์computer5 710Jan 16,17 11:12:34Jan 16,17 11:14:16
16จารุเดช สิกพันธ์computer5 1010Jan 16,17 11:04:49Jan 16,17 11:12:30
17จารุเดช สิกพันธ์computer4 1010Jan 16,17 11:03:40Jan 16,17 11:04:47
18จารุเดช สิกพันธ์computer4 1010Jan 16,17 11:00:47Jan 16,17 11:03:33
19จารุเดช สิกพันธ์computer3 710Jan 16,17 10:56:47Jan 16,17 11:00:26
20จารุเดช สิกพันธ์computer2 710Jan 16,17 10:53:26Jan 16,17 10:56:21
21จารุเดช สิกพันธ์computer1 810Jan 16,17 10:50:08Jan 16,17 10:53:20
22สาวิตรี แย้มศรีบัว แย้มศรีบัวengl103 910Jan 15,17 11:00:30Jan 15,17 11:03:52
23สาวิตรี แย้มศรีบัว แย้มศรีบัวengl102 910Jan 15,17 10:52:54Jan 15,17 11:00:08
24สาวิตรี แย้มศรีบัว แย้มศรีบัวengl101 910Jan 15,17 10:50:21Jan 15,17 10:52:39
25ฟฟฟ ืืืืิิกกกกกกกกinternet1 710Jan 15,17 7:24:36Jan 15,17 7:27:38
26จารุเดช สิกพันธ์internet2 710Jan 15,17 4:25:38Jan 15,17 4:42:38
27จารุเดช สิกพันธ์math 1212Jan 15,17 4:20:14Jan 15,17 4:21:07
28จารุเดช สิกพันธ์internet1 610Jan 15,17 4:13:26Jan 15,17 4:18:14
29สบ่น ว่ยengl101 110Jan 14,17 7:31:06Jan 14,17 7:31:40
30นิภา อากรmath03 1212Jan 13,17 4:24:25Jan 13,17 4:30:14
31AEC DEAinternet1 710Jan 13,17 2:32:03Jan 13,17 2:32:57
32สุริยา นวนสาลีos1 110Jan 13,17 12:30:22Jan 13,17 12:30:38
33สุริยา นวนสาลีos1 210Jan 13,17 12:27:44Jan 13,17 12:30:08
34สุริยา นวนสาลีcomputer7 510Jan 13,17 12:21:20Jan 13,17 12:27:02
35นิภา อากรengl103 910Jan 13,17 12:19:53Jan 13,17 12:24:13
36สุริยา นวนสาลีcomputer6 710Jan 13,17 12:15:26Jan 13,17 12:20:27
37นิภา อากรengl102 410Jan 13,17 12:16:19Jan 13,17 12:19:25
38นิภา อากรengl101 910Jan 13,17 12:11:29Jan 13,17 12:15:12
39สุริยา นวนสาลีcomputer5 210Jan 13,17 12:14:19Jan 13,17 12:14:53
40สุริยา นวนสาลีcomputer5 310Jan 13,17 12:13:17Jan 13,17 12:13:40
41สุริยา นวนสาลีcomputer5 010Jan 13,17 12:12:46Jan 13,17 12:13:09
42สุริยา นวนสาลีcomputer5 110Jan 13,17 12:11:43Jan 13,17 12:12:39
43สุริยา นวนสาลีcomputer4 210Jan 13,17 12:07:04Jan 13,17 12:10:50
44สุริยา นวนสาลีcomputer3 410Jan 13,17 12:03:46Jan 13,17 12:05:38
45สุริยา นวนสาลีcomputer3 210Jan 12,17 11:55:57Jan 13,17 12:03:03
46สุริยา นวนสาลีcomputer2 610Jan 12,17 11:49:44Jan 12,17 11:54:35
47สุริยา นวนสาลีcomputer1 510Jan 12,17 11:43:50Jan 12,17 11:47:37
48สุริยา นวนสาลีinternet2 210Jan 12,17 11:37:59Jan 12,17 11:43:07
49สุริยา นวนสาลีinternet1 510Jan 12,17 11:33:21Jan 12,17 11:36:11
50AA BBinternet2 310Jan 12,17 11:24:55Jan 12,17 11:25:10
51AA BBinternet1 110Jan 12,17 11:22:03Jan 12,17 11:22:59
52AA VBcomfun01 210Jan 12,17 11:17:48Jan 12,17 11:18:39
53ปทุมรัตน์ คำมะโนengl102 910Jan 12,17 12:08:57Jan 12,17 12:22:17
54อิ่น มารวยinternet2 410Jan 12,17 11:56:33Jan 12,17 11:58:12
55อิ่น มารวยinternet1 410Jan 12,17 11:54:35Jan 12,17 11:56:28
56อิ่น มารวยcomputer5 510Jan 12,17 11:52:41Jan 12,17 11:54:24
57อิ่น มารวยcomputer4 710Jan 12,17 11:51:05Jan 12,17 11:52:35
58อิ่น มารวยcomputer3 510Jan 12,17 11:48:54Jan 12,17 11:50:59
59อิ่น มารวยcomputer2 610Jan 12,17 11:43:41Jan 12,17 11:45:43
60อิ่น มารวยcomputer1 610Jan 12,17 11:41:45Jan 12,17 11:43:34
61นย นยยยinternet1 610Jan 11,17 1:42:49Jan 11,17 1:48:18
62ฐิติมา รุ่งรัตน์math01 1112Jan 10,17 7:46:30Jan 10,17 7:47:39
63ฐิติมา รุ่งรัตน์engl101 510Jan 10,17 7:42:42Jan 10,17 7:45:37
64จริยา สีนวลengl101 910Jan 10,17 4:20:12Jan 10,17 4:22:59
65จริยา สีนวลengl101 310Jan 10,17 4:19:26Jan 10,17 4:19:40
66เอกชัย ทองมากinternet1 310Jan 6,17 9:05:16Jan 6,17 9:09:18
67gqnattsfnt gqnattsfntcomputer1 110Jan 5,17 10:07:17Jan 5,17 10:07:23
68เริม มั่นทุ่งengl101 1010Jan 5,17 1:11:45Jan 5,17 1:15:53
69Barnypok Barnypokvbnet01 210Jan 4,17 6:01:12Jan 4,17 6:01:13
70จิรพงศ์ เวียงชัยศรีmath01 1212Jan 4,17 8:57:54Jan 4,17 9:00:19
71Barnypok Barnypokcomputer1 110Dec 31,16 10:42:41Dec 31,16 10:42:54
72Barnypok Barnypokengl102 110Dec 30,16 6:39:30Dec 30,16 6:39:36
73wzyuklnxc wzyuklnxccomputer1 110Dec 29,16 7:36:59Dec 29,16 7:37:09
74กุลธิดา ศรีเสมอcomputer2 410Dec 29,16 3:11:49Dec 29,16 3:15:54
75กุลธิดา ศรีเสมอcomputer1 610Dec 29,16 3:08:39Dec 29,16 3:11:27
76กุลธิดา ศรีเสมอcomfun02 810Dec 29,16 3:05:17Dec 29,16 3:07:53
77กุลธิดา ศรีเสมอcomfun01 810Dec 29,16 3:02:21Dec 29,16 3:04:50
78Barnypok Barnypokcomputer1 210Dec 29,16 7:03:40Dec 29,16 7:03:40
79ปอ พิชุcomputer1 610Dec 27,16 7:17:47Dec 27,16 7:22:07
80Barnypok Barnypokcomputer1 410Dec 27,16 2:12:11Dec 27,16 2:12:16
81กาญจนา ครเดชcomputer3 110Dec 26,16 9:02:27Dec 26,16 9:03:07
82xbyzllw xbyzllwcomputer1 310Dec 25,16 8:20:56Dec 25,16 8:21:00
83Pathita Arkaradejcomputer2 710Dec 24,16 8:50:21Dec 24,16 8:51:08
84Pathita Arkaradejcomputer2 710Dec 24,16 8:48:55Dec 24,16 8:49:57
85Boombim Paccomputer3 710Dec 23,16 11:45:20Dec 23,16 11:47:05
86Boombim Paccomputer2 710Dec 23,16 11:43:23Dec 23,16 11:45:12
87Boombim Paccomputer1 910Dec 23,16 11:41:04Dec 23,16 11:42:46
88Boombim Pacinternet2 810Dec 23,16 11:39:12Dec 23,16 11:40:38
89Boombim Pacinternet1 710Dec 23,16 11:38:24Dec 23,16 11:38:34
90นานา สุขใจcomfun01 510Dec 23,16 4:14:42Dec 23,16 4:18:42
91ี้ดี้ด นี้้ีcomputer3 510Dec 23,16 1:02:07Dec 23,16 1:02:46
92ี้ดี้ด นี้้ีcomputer3 610Dec 23,16 1:00:31Dec 23,16 1:01:24
93ี้ดี้ด นี้้ีcomputer3 610Dec 23,16 12:59:16Dec 23,16 12:59:57
94เ าcomputer4 110Dec 21,16 3:42:54Dec 21,16 3:43:23
95พชร ชูเเดงcomputer7 610Dec 17,16 9:53:31Dec 17,16 9:56:59
96กุ๊กๆ ไก่computer3 810Dec 15,16 9:54:13Dec 15,16 9:58:36
97ไก่ กาcomputer5 1010Dec 15,16 9:35:41Dec 15,16 9:55:00
98ไก่ กาcomputer4 810Dec 15,16 9:18:22Dec 15,16 9:32:58
99ไก่ กาcomputer3 710Dec 15,16 9:16:52Dec 15,16 9:17:53
100ไก่ กาcomputer3 710Dec 15,16 8:35:02Dec 15,16 9:14:47
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.600119 : เวลา : Jan 20,17 7:02:45
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 2
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page