ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1ดเ้าา า่าสสาinternet2010Sep 3,15 6:15:50Sep 3,15 6:16:18
2ดเ้าา า่าสสาinternet2210Sep 3,15 6:12:37Sep 3,15 6:15:05
3ดเ้าา า่าสสาinternet1410Sep 3,15 6:10:06Sep 3,15 6:11:16
4อลง กรgm101310Sep 3,15 3:41:51Sep 3,15 3:42:07
5อลง กรgm101510Sep 3,15 3:38:47Sep 3,15 3:39:21
61 1computer3810Sep 3,15 3:32:19Sep 3,15 3:34:22
71 1computer2910Sep 3,15 3:26:25Sep 3,15 3:32:11
81 1computer11010Sep 3,15 3:23:31Sep 3,15 3:25:51
91 1internet2710Sep 3,15 3:21:51Sep 3,15 3:23:21
101 1internet1810Sep 3,15 3:20:38Sep 3,15 3:21:39
11แมว ร้องเหมียวcomputer2710Sep 3,15 12:23:09Sep 3,15 12:30:57
12วรรณนิสา ผิวงามinternet1010Sep 3,15 12:26:06Sep 3,15 12:27:07
13ธีระวุฒิ มัคราinternet1410Sep 3,15 12:24:22Sep 3,15 12:26:19
14วรรณนิสา ผิวงามinternet1210Sep 3,15 12:23:29Sep 3,15 12:25:43
15เกียรติศักดิ์ ถูระวันinternet2310Sep 3,15 12:20:18Sep 3,15 12:23:01
16วรรณนิสา ผิวงามinternet1210Sep 3,15 12:19:57Sep 3,15 12:22:43
17แมว ร้องเหมียวengl102410Sep 3,15 12:10:55Sep 3,15 12:21:55
18เกียรติศักดิ์ ถูระวันinternet1510Sep 3,15 12:14:12Sep 3,15 12:17:53
19ฟฟ กกinternet1910Sep 3,15 12:14:13Sep 3,15 12:16:21
20ภูผา บุฯกอinternet1410Sep 2,15 9:35:07Sep 2,15 9:37:51
21กฤษติยาพร สุดเสนcomputer5210Sep 2,15 7:24:00Sep 2,15 7:24:47
22กฤษติยาพร สุดเสนcomputer4310Sep 2,15 7:20:58Sep 2,15 7:23:44
23กฤษติยาพร สุดเสนcomputer3510Sep 2,15 7:18:35Sep 2,15 7:20:38
24กฤษติยาพร สุดเสนinternet2410Sep 2,15 7:17:27Sep 2,15 7:18:16
25กฤษติยาพร สุดเสนinternet2310Sep 2,15 7:16:19Sep 2,15 7:17:03
26กฤษติยาพร สุดเสนinternet2310Sep 2,15 7:10:38Sep 2,15 7:15:05
27วันวิสา ธิโนชัยinternet1910Sep 2,15 4:26:23Sep 2,15 4:27:50
28เพ็ญนภา เกื้อกูลinternet1910Sep 2,15 4:26:09Sep 2,15 4:27:22
29ภัสสร อุพงษ์internet1910Sep 2,15 4:26:08Sep 2,15 4:26:55
30อนุธิดา บุตรคุณinternet1910Sep 2,15 4:18:23Sep 2,15 4:25:39
31นิภาวรรณ พิมเสนinternet1910Sep 2,15 4:13:43Sep 2,15 4:25:35
32เพ็ญนภา เกื้อกูลinternet1810Sep 2,15 4:15:51Sep 2,15 4:25:31
33วันวิสา ธิโนชัยinternet1810Sep 2,15 4:16:10Sep 2,15 4:25:20
34สุธาสินี ยอดทองinternet2210Sep 2,15 4:11:55Sep 2,15 4:12:13
35สุธาสินี ยอดทองinternet2410Sep 2,15 4:11:29Sep 2,15 4:11:51
36สุธาสินี ยอดทองinternet2310Sep 2,15 4:11:02Sep 2,15 4:11:25
37ณัฏฐนิช มาสู่internet2710Sep 2,15 3:45:49Sep 2,15 3:46:30
38ณัฏฐนิช มาสู่internet1910Sep 2,15 3:37:47Sep 2,15 3:38:34
39ณัฏฐนิช มาสู่internet1810Sep 2,15 3:36:53Sep 2,15 3:37:43
40ณัฏฐนิช มาสู่internet1910Sep 2,15 3:34:00Sep 2,15 3:34:47
41ณัฏฐนิช มาสู่internet1910Sep 2,15 3:28:41Sep 2,15 3:33:50
42สุธาสินี ยอดทองinternet2410Sep 2,15 3:25:11Sep 2,15 3:25:48
43ณัฏฐนิช มาสู่internet2710Sep 2,15 3:21:46Sep 2,15 3:24:39
44ศรัณย์พร วันคำinternet2610Sep 2,15 3:13:46Sep 2,15 3:19:27
45สุธาสินี ยอดทองinternet2310Sep 2,15 3:11:17Sep 2,15 3:15:36
46ศรัณย์พร วันคำinternet1710Sep 2,15 3:06:30Sep 2,15 3:13:30
47กฤษติยาพร สุดเสนinternet2410Sep 2,15 2:54:27Sep 2,15 3:04:53
48กฤษติยาพร สุดเสนinternet2110Sep 2,15 2:52:08Sep 2,15 2:54:11
49กฤษติยาพร สุดเสนinternet1810Sep 2,15 2:50:23Sep 2,15 2:51:38
50a acomputer1810Sep 1,15 12:18:33Sep 1,15 12:21:41
51a acomfun01710Sep 1,15 12:14:18Sep 1,15 12:16:57
52sathapat sanwatengl1031010Sep 1,15 10:30:00Sep 1,15 10:33:33
53sathapat sanwatengl101610Sep 1,15 10:25:26Sep 1,15 10:29:09
54สมพร เป็นต่อinternet1710Aug 31,15 10:40:02Aug 31,15 10:42:14
55สมพร เป็นต่อinternet1710Aug 31,15 10:31:47Aug 31,15 10:33:29
56สมพร เป็นต่อinternet1510Aug 31,15 10:23:35Aug 31,15 10:25:02
57เกรียงไกร ศิระพรหมinternet1010Aug 31,15 9:59:39Aug 31,15 10:02:28
58เกรียบไกร ศิระพรหมinternet1110Aug 31,15 9:32:44Aug 31,15 9:59:05
59สมพร เป็นต่อinternet2410Aug 31,15 9:52:22Aug 31,15 9:58:58
60สมพร เป็นต่อinternet1610Aug 31,15 9:45:36Aug 31,15 9:51:42
61สมพร เป็นต่อinternet1210Aug 31,15 9:38:12Aug 31,15 9:39:31
62สมพร เป็นต่อinternet1610Aug 31,15 9:32:57Aug 31,15 9:37:36
63ทรท งามcomputer3210Aug 31,15 9:06:29Aug 31,15 9:08:13
64แต๊ก พรทิพย์comfun01510Aug 31,15 3:03:16Aug 31,15 3:06:44
65แต๊ก พรทิพย์computer5510Aug 31,15 3:01:16Aug 31,15 3:02:50
66แต๊ก พรทิพย์computer4610Aug 31,15 2:59:01Aug 31,15 3:00:59
67แต๊ก พรทิพย์computer3710Aug 31,15 2:33:08Aug 31,15 2:36:12
68แต๊ก พรทิพย์computer2710Aug 31,15 2:30:03Aug 31,15 2:32:35
69แต๊ก พรทิพย์computer1510Aug 31,15 2:27:47Aug 31,15 2:29:49
70แต๊ก พรทิพย์internet2310Aug 31,15 2:24:52Aug 31,15 2:27:18
71แต๊ก พรทิพย์internet1610Aug 31,15 2:17:40Aug 31,15 2:21:02
72เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยcomputer3610Aug 30,15 8:19:39Aug 30,15 8:24:28
73เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยcomputer2810Aug 30,15 8:16:15Aug 30,15 8:19:22
74เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยcomputer1910Aug 30,15 8:10:53Aug 30,15 8:13:36
75เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยinternet2510Aug 30,15 8:08:29Aug 30,15 8:10:44
76เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยinternet1810Aug 30,15 8:07:42Aug 30,15 8:08:19
77เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยinternet1810Aug 30,15 8:06:53Aug 30,15 8:07:39
78เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยinternet1810Aug 30,15 8:06:16Aug 30,15 8:06:48
79เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยinternet1210Aug 30,15 8:05:50Aug 30,15 8:06:14
80เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยinternet1810Aug 30,15 8:04:56Aug 30,15 8:05:44
81เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยinternet1810Aug 30,15 8:04:22Aug 30,15 8:04:54
82เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยinternet1710Aug 30,15 8:03:19Aug 30,15 8:04:19
83เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยinternet1610Aug 30,15 8:02:25Aug 30,15 8:03:16
84เสฏฐวุฒิ ทะนันไชยinternet1810Aug 30,15 8:01:03Aug 30,15 8:02:12
85Chatchanai Srisaicomputer3210Aug 30,15 4:20:53Aug 30,15 4:25:18
86Mayuree Sungkudrueengl101810Aug 29,15 1:05:11Aug 29,15 1:12:46
87สสสส สวววgm101510Aug 29,15 10:42:14Aug 29,15 10:52:33
88มิ้นท์ เตชะcomputer1410Aug 29,15 2:58:31Aug 29,15 3:00:44
89มิ้นท์ เตชะinternet1410Aug 29,15 2:55:04Aug 29,15 2:58:08
90yru dtudyengl102710Aug 28,15 11:57:12Aug 28,15 12:13:34
91yru dtudyengl101910Aug 28,15 11:54:38Aug 28,15 11:56:57
92ธนลักษณ์ วงศ์ษาสารmath021212Aug 28,15 10:24:45Aug 28,15 10:26:21
93ธนลักษณ์ วงศ์ษาสารeenetwork1210Aug 28,15 10:21:57Aug 28,15 10:23:59
94ธนลักษณ์ วงศ์ษาสารcomfun01310Aug 28,15 10:18:16Aug 28,15 10:20:11
95ธนลักษณ์ วงศ์ษาสารmath031112Aug 28,15 10:15:05Aug 28,15 10:17:55
96ธนลักษณ์ วงศ์ษาสารcomputer1410Aug 28,15 10:09:50Aug 28,15 10:13:53
97คณพร บุญจีนcomputer5810Aug 28,15 8:07:15Aug 28,15 8:13:14
98อลง กรengl102310Aug 28,15 6:31:43Aug 28,15 6:32:08
99อลง กรengl102210Aug 28,15 6:30:11Aug 28,15 6:31:35
100อลง กรengl102310Aug 28,15 6:29:31Aug 28,15 6:29:56
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Sep 3,15 8:49:57 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)