ͧ÷ͺ
÷ͺ (Testing) ûԹ (Evaluation) 繡ӤѭͧûСѹسҾ֡ 繵Ǻ觪дѺöͧ¹ 2 Ẻ ẺͺẺù ẺѺѴš¹ ͧͺӹǹҡ դ§ç ࡳṹͶ ẺͺẺѵ ẺСѺѴԴҧä ԴʴԴѺẺͺ͡ʶ١Ẻ СѺͺӹǹҡ
йӪشẺͺ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ ͧ : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ѧͧ : #1 #2 #3
ʶԵԼẺͺ
ӴѺԪ١
1Ba Bosscomputer3010Aug 25,16 11:48:37Aug 25,16 11:49:15
2Ba Bosscomputer3010Aug 25,16 11:47:53Aug 25,16 11:48:34
3bem beminternet1410Aug 25,16 11:47:35Aug 25,16 11:48:01
4bem beminternet1310Aug 25,16 11:46:38Aug 25,16 11:47:32
5Ba Bosscomputer2610Aug 25,16 11:45:59Aug 25,16 11:46:38
6bem beminternet1210Aug 25,16 11:45:28Aug 25,16 11:46:08
7Ba Bosscomputer2310Aug 25,16 11:44:57Aug 25,16 11:45:52
8Ba Bosscomputer2410Aug 25,16 11:44:06Aug 25,16 11:44:38
9Ba Bosscomputer2310Aug 25,16 11:43:10Aug 25,16 11:43:43
10Ba Bosscomputer2210Aug 25,16 11:42:24Aug 25,16 11:43:07
11ҹؾ Թóinternet1310Aug 25,16 11:37:05Aug 25,16 11:41:36
12Ba Bosscomputer2210Aug 25,16 11:41:06Aug 25,16 11:41:31
13Ba Bosscomputer2310Aug 25,16 11:39:29Aug 25,16 11:40:55
14Ba Bosscomputer2310Aug 25,16 11:38:58Aug 25,16 11:39:26
15Ba Bosscomputer2110Aug 25,16 11:38:15Aug 25,16 11:38:53
16Ba Bosscomputer2310Aug 25,16 11:37:11Aug 25,16 11:38:11
17Ba Bosscomputer2210Aug 25,16 11:36:42Aug 25,16 11:37:08
18Ba Bosscomputer2310Aug 25,16 11:35:35Aug 25,16 11:36:39
19Ba Bosscomputer2210Aug 25,16 11:34:50Aug 25,16 11:35:31
20ª ǧinternet2410Aug 25,16 11:19:12Aug 25,16 11:35:18
21ҹؾ Թóinternet1410Aug 25,16 11:34:06Aug 25,16 11:35:07
22Ba Bosscomputer1510Aug 25,16 11:33:44Aug 25,16 11:34:26
23Ba Bossinternet2510Aug 25,16 11:32:14Aug 25,16 11:32:40
24Ba Bossinternet2210Aug 25,16 11:30:49Aug 25,16 11:31:34
25Ba Bossinternet2410Aug 25,16 11:29:01Aug 25,16 11:29:42
26Ba Bossinternet2210Aug 25,16 11:26:49Aug 25,16 11:27:56
27Ba Bossinternet2210Aug 25,16 11:25:45Aug 25,16 11:26:20
28ĵ ѵinternet2210Aug 25,16 11:25:15Aug 25,16 11:25:40
29ĵ ѵcomputer1110Aug 25,16 11:23:52Aug 25,16 11:25:13
30mika joocomputer3710Aug 25,16 11:23:27Aug 25,16 11:25:11
31ĵ ѵinternet2210Aug 25,16 11:23:19Aug 25,16 11:23:45
32ĵ ѵinternet2210Aug 25,16 11:22:31Aug 25,16 11:23:16
33ĵ ѵinternet2110Aug 25,16 11:21:30Aug 25,16 11:22:29
34mika joocomputer2610Aug 25,16 11:16:32Aug 25,16 11:21:44
35ĵ ѵinternet2010Aug 25,16 11:21:07Aug 25,16 11:21:27
36ĵ ѵinternet2110Aug 25,16 11:20:10Aug 25,16 11:21:01
37Թ بѹinternet1510Aug 25,16 11:18:16Aug 25,16 11:20:08
38ª ǧinternet1510Aug 25,16 11:01:18Aug 25,16 11:18:23
39ĵ ѵinternet2210Aug 25,16 11:16:23Aug 25,16 11:17:48
40ĵ ѵinternet2310Aug 25,16 11:15:21Aug 25,16 11:16:08
41mika joocomputer1710Aug 25,16 11:10:56Aug 25,16 11:16:01
42Թ بѹinternet1210Aug 25,16 11:14:16Aug 25,16 11:15:08
43Թ بѹinternet1210Aug 25,16 11:13:18Aug 25,16 11:14:11
44ĵ ѵinternet1510Aug 25,16 11:13:18Aug 25,16 11:13:54
45ĵ ѵinternet1410Aug 25,16 11:12:26Aug 25,16 11:13:11
46ĵ ѵinternet1310Aug 25,16 11:07:41Aug 25,16 11:11:09
47mika joointernet2510Aug 25,16 11:09:46Aug 25,16 11:10:04
48mika joointernet2310Aug 25,16 11:09:11Aug 25,16 11:09:44
49mika joointernet2210Aug 25,16 11:08:17Aug 25,16 11:09:08
50ĵ ѵinternet1310Aug 25,16 11:06:11Aug 25,16 11:07:33
51Թ بѹinternet1310Aug 25,16 11:07:03Aug 25,16 11:07:12
52mika joointernet1510Aug 25,16 11:06:35Aug 25,16 11:07:08
53mika joointernet1210Aug 25,16 11:05:19Aug 25,16 11:06:29
54ĵ ѵinternet1210Aug 25,16 11:04:11Aug 25,16 11:05:55
55ؾѹ ҹinternet1410Aug 25,16 10:43:17Aug 25,16 10:45:06
56ˡ ˡcomputer7710Aug 25,16 6:07:01Aug 25,16 6:10:03
57ddd dddinternet1210Aug 25,16 3:15:45Aug 25,16 3:16:04
58ضӶ ֤computer4410Aug 25,16 12:52:21Aug 25,16 12:54:19
59 computer4310Aug 25,16 12:53:05Aug 25,16 12:54:04
60 computer4310Aug 25,16 12:51:09Aug 25,16 12:52:49
61ضӶ ֤computer4310Aug 25,16 12:48:42Aug 25,16 12:52:05
62 computer4210Aug 25,16 12:49:15Aug 25,16 12:50:50
63 computer4210Aug 25,16 12:38:20Aug 25,16 12:48:52
64ضӶ ֤computer4210Aug 25,16 12:46:44Aug 25,16 12:48:22
65ضӶ ֤computer4210Aug 25,16 12:43:15Aug 25,16 12:46:00
66ضӶ ֤computer4210Aug 25,16 12:41:34Aug 25,16 12:42:35
67ضӶ ֤computer4310Aug 25,16 12:39:09Aug 25,16 12:41:17
68ضӶ ֤ʤcomputer4210Aug 25,16 12:36:22Aug 25,16 12:38:16
69ضӶ ֤ʤcomputer4310Aug 25,16 12:33:02Aug 25,16 12:35:53
70ضӶ ֤ʤcomputer4010Aug 25,16 12:31:19Aug 25,16 12:32:50
71ضӶо ֤ʤcomputer4810Aug 25,16 12:28:09Aug 25,16 12:31:01
7202 02computer11010Aug 25,16 12:22:38Aug 25,16 12:27:58
73ضӶо ֤ʤcomputer4810Aug 25,16 12:24:37Aug 25,16 12:27:34
74ԡ ҴԹcomputer1610Aug 24,16 11:50:50Aug 25,16 12:00:33
75Ŵ չcomputer1710Aug 24,16 11:46:45Aug 24,16 11:58:47
76ԵҾ Թcomputer1510Aug 24,16 11:51:35Aug 24,16 11:52:36
77ԡ ҴԹcomputer1410Aug 24,16 11:49:31Aug 24,16 11:50:48
78ԵҾ Թcomputer1310Aug 24,16 11:47:38Aug 24,16 11:49:49
79ԡ ҴԹcomputer1310Aug 24,16 11:48:33Aug 24,16 11:49:29
80ԡ ҴԹcomputer1310Aug 24,16 11:46:53Aug 24,16 11:48:29
81ԵҾ Թcomputer1110Aug 24,16 11:43:02Aug 24,16 11:44:39
82ԵҾ Թcomputer1110Aug 24,16 11:38:34Aug 24,16 11:41:11
83ѡ ⤵ѡcomputer1310Aug 24,16 11:37:16Aug 24,16 11:40:26
84Ѵ ͹ʡcomputer1110Aug 24,16 11:38:20Aug 24,16 11:39:34
85ԡ ҴԹcomputer1410Aug 24,16 11:38:21Aug 24,16 11:39:24
86Ѵ ͹ʡcomputer1110Aug 24,16 11:36:17Aug 24,16 11:37:55
87ԡ ҴԹcomputer1410Aug 24,16 11:36:43Aug 24,16 11:37:51
88Ŵ չcomputer1510Aug 24,16 11:36:34Aug 24,16 11:37:42
89¾ ácomputer1310Aug 24,16 11:36:06Aug 24,16 11:36:33
9001 ѯԭ 01 ȷͧcomputer1210Aug 24,16 11:34:30Aug 24,16 11:35:54
91ء ҤӾcomputer1410Aug 24,16 11:34:55Aug 24,16 11:35:27
92ء ҤӾcomputer1110Aug 24,16 11:34:17Aug 24,16 11:34:50
93ԡ ҴԹcomputer1610Aug 24,16 11:33:29Aug 24,16 11:34:48
94¾ ácomputer1210Aug 24,16 11:34:33Aug 24,16 11:34:37
95 تԵcomputer1310Aug 24,16 11:33:45Aug 24,16 11:34:33
96Ŵ չcomputer1310Aug 24,16 11:32:58Aug 24,16 11:34:15
97¾ ácomputer1210Aug 24,16 11:33:37Aug 24,16 11:33:59
98 تԵcomputer1210Aug 24,16 11:32:57Aug 24,16 11:33:41
99ԵҾ Թcomputer1110Aug 24,16 11:25:53Aug 24,16 11:33:30
10001 ѯԭ 01 ȷͧcomputer1410Aug 24,16 11:25:01Aug 24,16 11:33:27
ʶԵԼẺͺ : : ʵ鹩Ѻ : 1.570114 : : Aug 26,16 9:37:08 #
Ẻͺ : ѧ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
;1* : ʹء1* : ǡŢ1 : ǡŢ2 : ҷӫ1 : ͹ء(..)
present1 : present con.1 : past1 :
(ѹ Ҷ١ҧŷ 1 ͡ҹҹ ҧͺ͹Źóҹ)