ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1ยศศิริ จุลเหลาjavaloop1710Oct 24,14 3:22:23Oct 24,14 3:47:43
2ยศศิริ จุลเหลาjavaloop1710Oct 24,14 3:18:48Oct 24,14 3:20:39
3ยศศิริ จุลเหลาjavaloop1410Oct 24,14 3:15:12Oct 24,14 3:18:34
4ยศศิริ จุลเหลาjavakey1610Oct 24,14 3:07:01Oct 24,14 3:13:32
5ยศศิริ จุลเหลาjavakey1210Oct 24,14 3:00:57Oct 24,14 3:05:17
6ยศศิริ จุลเหลาinternet1910Oct 24,14 2:56:57Oct 24,14 2:59:57
7ก้อย นายgm101310Oct 24,14 9:22:07Oct 24,14 9:28:05
8รันต์ ศิวะภรณ์internet1610Oct 24,14 4:05:37Oct 24,14 4:11:24
9ชลิตา สัมฤทธิ์comfun01610Oct 23,14 11:01:35Oct 23,14 11:05:18
10ชลิตา สัมฤทธิ์engl101610Oct 23,14 10:51:58Oct 23,14 10:59:10
11ชลิตา สัมฤทธิ์computer5210Oct 23,14 10:50:33Oct 23,14 10:50:49
12ชลิตา สัมฤทธิ์computer5410Oct 23,14 10:48:00Oct 23,14 10:50:00
13ชลิตา สัมฤทธิ์computer5510Oct 23,14 10:44:10Oct 23,14 10:47:39
14ชลิตา สัมฤทธิ์computer4510Oct 23,14 10:39:11Oct 23,14 10:43:33
15ชลิตา สัมฤทธิ์computer3410Oct 23,14 10:34:36Oct 23,14 10:38:21
16ชลิตา สัมฤทธิ์computer2610Oct 23,14 10:31:00Oct 23,14 10:34:09
17ชลิตา สัมฤทธิ์computer1410Oct 23,14 10:26:05Oct 23,14 10:30:04
18ชลิตา สัมฤทธิ์internet2410Oct 23,14 10:21:54Oct 23,14 10:25:30
19ชลิตา สัมฤทธิ์internet1410Oct 23,14 10:18:23Oct 23,14 10:20:42
20พรพิมล ศรีสมานengl101310Oct 23,14 12:08:32Oct 23,14 12:12:13
21พินดา มีมากcomputer3610Oct 23,14 11:26:47Oct 23,14 11:28:43
22พินดา มีมากcomputer4910Oct 23,14 11:21:42Oct 23,14 11:24:17
23พินดา มีมากcomputer3510Oct 23,14 11:18:06Oct 23,14 11:21:34
24พินดา มีมากcomputer2810Oct 23,14 11:14:06Oct 23,14 11:17:27
25S Sengl102710Oct 23,14 9:56:02Oct 23,14 10:01:48
26สุทธิดา อุดมนาkeyapp01410Oct 23,14 5:46:05Oct 23,14 5:51:47
27สุทธิดา อุดมนาcomfun021010Oct 23,14 5:43:36Oct 23,14 5:45:47
28สุทธิดา อุดมนาinternet1510Oct 23,14 5:41:09Oct 23,14 5:43:09
29สุทธิดา อุดมนาcomfun01710Oct 23,14 5:37:17Oct 23,14 5:39:47
30ธวัชชัย สุวรรณคมeenetwork1510Oct 23,14 4:43:27Oct 23,14 4:46:45
31ธวัชชัย สุวรรณคมcomputer3610Oct 23,14 4:35:28Oct 23,14 4:38:00
32ธวัชชัย สุวรรณคมos1210Oct 23,14 4:32:57Oct 23,14 4:35:18
33ธวัชชัย สุวรรณคมcomputer2510Oct 23,14 4:27:55Oct 23,14 4:32:29
34ธวัชชัย สุวรรณคมinternet2110Oct 23,14 4:25:17Oct 23,14 4:27:46
35ธวัชชัย สุวรรณคมcomputer1410Oct 23,14 4:22:50Oct 23,14 4:25:01
36ธวัชชัย สุวรรณคมcomputer1510Oct 23,14 4:18:59Oct 23,14 4:22:31
37ธวัชชัย สุวรรณคมinternet1510Oct 23,14 4:16:12Oct 23,14 4:18:43
38สมชาย มีบุญcomfun01810Oct 23,14 2:44:05Oct 23,14 2:48:19
39สมชาย มีบุญcomputer7810Oct 23,14 2:39:02Oct 23,14 2:43:43
40สมชาย มีบุญcomputer1410Oct 23,14 2:37:38Oct 23,14 2:38:49
41สมชาย มีบุญmath031212Oct 23,14 2:33:44Oct 23,14 2:36:35
42สมชาย มีบุญinternet1610Oct 23,14 2:30:26Oct 23,14 2:33:12
43สมชาย มีบุญcomputer1510Oct 23,14 2:25:39Oct 23,14 2:29:17
44Jn Jnengl1031010Oct 22,14 1:48:47Oct 22,14 1:50:49
45Jn Jnengl102710Oct 22,14 1:43:06Oct 22,14 1:48:26
46สิริลักษณ์ ระวังภัยcomputer1210Oct 22,14 5:19:38Oct 22,14 10:10:23
47สุภาคินี ดาบทองgm101710Oct 22,14 6:40:17Oct 22,14 6:46:49
48สุภาคินี ดาบทองmath031212Oct 22,14 6:34:59Oct 22,14 6:39:24
49ปรียวิชญา ดวงลังกาinternet1510Oct 22,14 4:16:49Oct 22,14 4:19:08
50ขอทดสอบ ความรู้นะครับinternet2610Oct 21,14 11:47:08Oct 22,14 12:08:52
51ทดสอบ ความฉลาดinternet1810Oct 21,14 11:38:58Oct 21,14 11:46:53
52เบน เบญjavakey1210Oct 21,14 11:43:56Oct 21,14 11:46:57
53เบน เบญos1310Oct 21,14 11:36:59Oct 21,14 11:43:39
54ขอทดสอบ ความรู้นะครับinternet1710Oct 21,14 9:32:24Oct 21,14 9:59:07
55รัตนา อนุอันengl103710Oct 21,14 5:36:32Oct 21,14 5:39:59
56รัตนา อนุอันcomputer1510Oct 21,14 5:16:03Oct 21,14 5:21:15
57kason pomtimmath031212Oct 21,14 5:06:12Oct 21,14 5:10:10
58รัตนา อนุอันengl103710Oct 21,14 4:53:30Oct 21,14 5:04:22
59ชลิภากร เดชกล้าinternet2210Oct 21,14 4:24:45Oct 21,14 4:26:13
60วรพงศ์ วรพงศ์math011112Oct 21,14 3:50:50Oct 21,14 3:52:06
61พิษณุ คล้อยดี computer2610Oct 21,14 3:42:34Oct 21,14 3:47:04
62พิษณุ คล้อยดี computer1610Oct 21,14 3:40:43Oct 21,14 3:42:26
63พิษณุ คล้อยดี internet2610Oct 21,14 3:38:50Oct 21,14 3:40:20
64พิษณุ คล้อยดี internet1510Oct 21,14 3:37:14Oct 21,14 3:38:23
65พิษณุ คล้อยดี keyapp01110Oct 21,14 3:34:06Oct 21,14 3:37:01
66พิษณุ คล้อยดี engl101510Oct 21,14 3:20:41Oct 21,14 3:32:52
67kason pomtimcomfun01810Oct 21,14 2:20:13Oct 21,14 2:21:37
68สุรเชษฐ์ ทcomputer1910Oct 21,14 2:00:51Oct 21,14 2:02:54
69เบน เบนcomputer6610Oct 20,14 10:37:15Oct 20,14 10:41:44
70เบน เบนcomputer5410Oct 20,14 10:34:59Oct 20,14 10:37:02
71เบน เบนcomputer4810Oct 20,14 10:30:49Oct 20,14 10:34:42
72วรพงศ์ วรพงศ์computer1910Oct 20,14 9:43:03Oct 20,14 9:44:03
73วรพงศ์ วรพงศ์computer71010Oct 20,14 4:36:04Oct 20,14 4:44:18
74วรพงศ์ วรพงศ์computer6710Oct 20,14 4:29:46Oct 20,14 4:35:42
75วรพงศ์ วรพงศ์computer5810Oct 20,14 4:27:36Oct 20,14 4:29:27
76วรพงศ์ วรพงศ์computer41010Oct 20,14 3:09:29Oct 20,14 3:18:27
77วรพงศ์ วรพงศ์computer3810Oct 20,14 2:53:36Oct 20,14 3:08:07
78วรพงศ์ วรพงศ์computer2810Oct 20,14 2:48:20Oct 20,14 2:53:32
79วรพงศ์ วรพงศ์computer11010Oct 20,14 2:45:34Oct 20,14 2:47:48
80เบญ เบญcomputer3510Oct 20,14 12:37:40Oct 20,14 12:45:37
81เบญ เบญcomputer1810Oct 20,14 12:31:41Oct 20,14 12:32:42
82เบญ เบญcomputer1710Oct 20,14 12:30:38Oct 20,14 12:31:33
83เบญ เบญcomputer1810Oct 20,14 12:29:04Oct 20,14 12:30:30
84เบญ เบญcomputer1810Oct 20,14 12:27:50Oct 20,14 12:28:55
85เบญ เบญcomputer1710Oct 20,14 12:25:51Oct 20,14 12:27:44
86เบญ เบญinternet2410Oct 20,14 12:20:31Oct 20,14 12:25:04
87ศศิธร กันธิยะengl102110Oct 19,14 11:02:59Oct 19,14 11:07:20
88ศศิธร กันธิยะengl101510Oct 19,14 10:57:33Oct 19,14 11:02:16
89สอง สองcomfun01610Oct 19,14 10:04:09Oct 19,14 10:04:50
90สอง สองcomfun01710Oct 19,14 10:03:17Oct 19,14 10:04:01
91สอง สองcomfun01710Oct 19,14 9:58:53Oct 19,14 10:00:41
92สอง สองcomfun01710Oct 19,14 9:57:52Oct 19,14 9:58:49
93สอง สองcomfun01810Oct 19,14 9:57:09Oct 19,14 9:57:42
94สอง สองcomfun01810Oct 19,14 9:54:57Oct 19,14 9:55:40
95สอง สองcomfun01610Oct 19,14 9:50:02Oct 19,14 9:51:19
96สอง สองcomfun01610Oct 19,14 9:48:31Oct 19,14 9:49:52
97สอง สองcomfun01710Oct 19,14 9:36:11Oct 19,14 9:48:11
98สอง สองcomfun021010Oct 19,14 9:32:49Oct 19,14 9:35:42
99สอง สองcomfun021010Oct 19,14 9:30:44Oct 19,14 9:32:33
100สอง สองcomfun01510Oct 19,14 9:29:03Oct 19,14 9:30:29
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Oct 25,14 1:30:21 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)