ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1ศุภกิจ จิตภสุinternet1710Jul 29,14 8:40:00Jul 29,14 8:43:46
2เกษมศานต์ ศิริโม้computer2910Jul 29,14 8:37:22Jul 29,14 8:39:13
3เกษมศานต์ ศิริโม้computer1810Jul 29,14 8:25:15Jul 29,14 8:29:17
4ลองทำ ทดสอบดูeenetwork1510Jul 29,14 6:37:44Jul 29,14 6:44:23
5ลองทำ ทดสอบดูos1310Jul 29,14 6:30:46Jul 29,14 6:36:19
6ลองทำ ทดสอบดูkeyapp01810Jul 29,14 6:24:48Jul 29,14 6:30:07
7ลองทำ ทดสอบดูcomputer1910Jul 29,14 6:20:00Jul 29,14 6:22:13
8ลองทำ ทดสอบดูengl102410Jul 29,14 6:12:38Jul 29,14 6:19:13
9ลองทำ ทดสอบดูengl101710Jul 29,14 5:57:58Jul 29,14 6:08:01
10กด เบาengl101210July 29,2014 5:17:08Jul 29,14 5:19:24
1121ธนายุต เเก้วพุ่มcomfun01210Jul 28,14 11:16:12Jul 28,14 11:17:15
1221 อภัสรา ศักดาcomfun01210Jul 28,14 11:11:13Jul 28,14 11:17:11
1321 ณัฐณิชาcomfun01410Jul 28,14 11:14:49Jul 28,14 11:16:53
1421ธนายุต เเก้วพุ่มcomfun01210Jul 28,14 11:14:14Jul 28,14 11:16:00
152/1 ธีรพล จุลพรหมcomfun01610Jul 28,14 11:14:44Jul 28,14 11:15:35
1621 อมิตาcomfun01610Jul 28,14 11:13:22Jul 28,14 11:14:55
1721 ณัฐณิชาcomfun01010Jul 28,14 11:14:32Jul 28,14 11:14:41
1821 ณัฐณิชาcomfun01310Jul 28,14 11:13:38Jul 28,14 11:14:21
1921 นวพรรษ comfun01210Jul 28,14 11:12:44Jul 28,14 11:14:15
2021ธนายุต เเก้วพุ่มcomfun01410Jul 28,14 11:13:00Jul 28,14 11:14:07
212/1 ธีรพล จุลพรหมcomfun01110Jul 28,14 11:13:15Jul 28,14 11:13:49
2221 ณัฐณิชาcomfun01410Jul 28,14 11:12:41Jul 28,14 11:13:28
2321ธนายุต เเก้วพุ่มcomfun01310Jul 28,14 11:11:39Jul 28,14 11:12:54
24 จิระพงศ์ ชุมทอง comfun01210Jul 28,14 10:51:18Jul 28,14 11:12:38
252/1 ธีรพล จุลพรหมcomfun01410Jul 28,14 11:11:11Jul 28,14 11:12:20
2621 นวพรรษ comfun01110Jul 28,14 11:11:12Jul 28,14 11:11:48
2721 ศิริพรcomfun01510Jul 28,14 11:10:25Jul 28,14 11:11:40
282\1 สิทธิชัย ลี้สุวรรณcomfun01410Jul 28,14 11:10:44Jul 28,14 11:11:26
2921จิระพงศ์ ชุมทองcomfun01310Jul 28,14 11:10:18Jul 28,14 11:11:10
3021 อรรถวิท สุขช่วยcomfun01210Jul 28,14 11:09:58Jul 28,14 11:10:56
3121 รัตนาภรณ์ มุทนาเวชcomfun01210Jul 28,14 11:00:30Jul 28,14 11:10:42
3221 ณัฏฐณิชา มีพริ้งcomfun01210Jul 28,14 11:00:07Jul 28,14 11:10:41
3321 นวพรรษ comfun01210Jul 28,14 11:10:22Jul 28,14 11:10:37
3421 ณัฐณิชาcomfun01110Jul 28,14 11:08:54Jul 28,14 11:10:34
3521 อภัสรา ศักดาcomfun01210Jul 28,14 11:09:39Jul 28,14 11:10:23
3621จิระพงศ์ ชุมทองcomfun01310Jul 28,14 11:09:25Jul 28,14 11:10:07
3721 นวพรรษ comfun01110Jul 28,14 11:09:03Jul 28,14 11:10:04
382/1 ธีรพล จุลพรหมcomfun01310Jul 28,14 11:09:01Jul 28,14 11:09:55
3921 ศิริพรcomfun01410Jul 28,14 11:09:22Jul 28,14 11:09:53
4021 ภีราดา คงพัฒน์comfun01510Jul 28,14 11:04:19Jul 28,14 11:09:52
4121 อมิตาcomfun01210Jul 28,14 11:08:39Jul 28,14 11:09:39
4221 อภัสรา ศักดาcomfun01510Jul 28,14 11:08:14Jul 28,14 11:09:32
4321 ศิริพรcomfun01110Jul 28,14 11:08:52Jul 28,14 11:09:17
4421พรหมมินทร์ วัชระกุลโสธรcomfun01210Jul 28,14 11:08:43Jul 28,14 11:09:07
4521 นวพรรษ comfun01210Jul 28,14 11:08:24Jul 28,14 11:08:56
4621 เอกราชcomfun01310Jul 28,14 11:07:12Jul 28,14 11:08:38
4721 ณัฐณิชาcomfun01310Jul 28,14 11:03:46Jul 28,14 11:08:36
4821 ศิริพรcomfun01410Jul 28,14 11:06:00Jul 28,14 11:08:34
4921จิระพงศ์ ชุมทองcomfun01310Jul 28,14 11:06:12Jul 28,14 11:08:34
5021 อมิตาcomfun01210Jul 28,14 11:08:14Jul 28,14 11:08:19
51สิทธิชัย ลี้สุวรรณcomfun01510Jul 28,14 11:07:32Jul 28,14 11:08:10
5221 อรรถวิท สุขช่วยcomfun01310Jul 28,14 11:06:39Jul 28,14 11:07:55
5321 ถิรพล comfun01710Jul 28,14 11:06:50Jul 28,14 11:07:53
5421พรหมมินทร์ วัชระกุลโสธรcomfun01210Jul 28,14 11:07:23Jul 28,14 11:07:48
5521 อภัสรา ศักดาcomfun01510Jul 28,14 11:03:40Jul 28,14 11:07:41
562/1 ธีรพล จุลพรหมcomfun01410Jul 28,14 11:07:05Jul 28,14 11:07:41
5721 นวพรรษ comfun01210Jul 28,14 11:05:31Jul 28,14 11:07:18
5821 อมิตาcomfun01210Jul 28,14 11:03:17Jul 28,14 11:07:08
5921 เอกราชcomfun01510Jul 28,14 11:05:39Jul 28,14 11:07:08
6021 สุรีมาศ วังนราcomfun01210Jul 28,14 11:06:19Jul 28,14 11:06:57
6121พรหมมินทร์ วัชระกุลโสธรcomfun01310Jul 28,14 11:06:27Jul 28,14 11:06:52
6221 ถิรพล comfun01310Jul 28,14 11:04:26Jul 28,14 11:06:39
632/1 ธีรพล จุลพรหมcomfun01110Jul 28,14 11:05:32Jul 28,14 11:06:19
6421 สุรีมาศ วังนราcomfun01410Jul 28,14 11:05:33Jul 28,14 11:06:08
6521พรหมมินทร์ วัชระกุลโสธรcomfun01410Jul 28,14 11:05:39Jul 28,14 11:06:07
6621 ศิริพรcomfun01210Jul 28,14 11:05:05Jul 28,14 11:05:49
6721พรหมมินทร์ วัชระกุลโสธรcomfun01110Jul 28,14 11:05:17Jul 28,14 11:05:37
6821 สุรีมาศ วังนราcomfun01310Jul 28,14 11:04:34Jul 28,14 11:05:27
6921 เอกราชcomfun01310Jul 28,14 11:04:38Jul 28,14 11:05:20
7021พรหมมินทร์ วัชระกุลโสธรcomfun01310Jul 28,14 11:04:43Jul 28,14 11:05:04
7121 ศิริพรcomfun01210Jul 28,14 11:03:30Jul 28,14 11:04:48
722/1 ธีรพล จุลพรหมcomfun01310Jul 28,14 11:01:25Jul 28,14 11:04:47
7321 เอกราชcomfun01110Jul 28,14 11:03:55Jul 28,14 11:04:31
7421 นวพรรษ comfun01010Jul 28,14 11:03:31Jul 28,14 11:04:28
752/1 ศิขรินทร์ ไกรสิทธิ์comfun01610Jul 28,14 11:02:51Jul 28,14 11:04:22
7621พรหมมินทร์ วัชระกุลโสธรcomfun01310Jul 28,14 11:03:55Jul 28,14 11:04:09
7721ธนายุต เเก้วพุ่มcomfun01510Jul 28,14 11:02:56Jul 28,14 11:04:08
7821 ถิรพล comfun01210Jul 28,14 11:02:53Jul 28,14 11:03:52
7921 สุรีมาศ วังนราcomfun01410Jul 28,14 11:02:41Jul 28,14 11:03:41
8021 ณัฐณิชาcomfun01310Jul 28,14 11:00:54Jul 28,14 11:03:39
8121 เอกราชcomfun01110Jul 28,14 11:02:32Jul 28,14 11:03:37
8221 ศิริพรcomfun01210Jul 28,14 10:55:28Jul 28,14 11:03:19
8321 อภัสรา ศักดาcomfun01510Jul 28,14 11:02:26Jul 28,14 11:03:01
8421 อรรถวิท สุขช่วยcomfun01510Jul 28,14 10:31:03Jul 28,14 11:02:51
8521 ถิรพล comfun01210Jul 28,14 11:02:02Jul 28,14 11:02:46
862/1 ศิขรินทร์ ไกรสิทธิ์comfun01210Jul 28,14 11:01:02Jul 28,14 11:02:39
8721 สุรีมาศ วังนราcomfun01310Jul 28,14 11:02:17Jul 28,14 11:02:36
8821 อมิตาcomfun01310Jul 28,14 10:57:05Jul 28,14 11:02:25
8921 เอกราชcomfun01210Jul 28,14 11:01:43Jul 28,14 11:02:21
9021 อภัสรา ศักดาcomfun01010Jul 28,14 11:01:50Jul 28,14 11:02:20
9121 สุรีมาศ วังนราcomfun01310Jul 28,14 11:00:49Jul 28,14 11:02:05
9221 ภีราดา คงพัฒน์comfun01410Jul 28,14 10:30:26Jul 28,14 11:02:02
9321 ถิรพล comfun01010Jul 28,14 10:59:56Jul 28,14 11:01:48
9421 เอกราชcomfun01210Jul 28,14 11:00:55Jul 28,14 11:01:30
9521 อภัสรา ศักดาcomfun01310Jul 28,14 10:30:26Jul 28,14 11:01:29
9621จิระพงศ์ ชุ ชุมทองcomfun01210Jul 28,14 11:01:15Jul 28,14 11:01:19
9721จิระพงศ์ ชุ ชุมทองcomfun01210Jul 28,14 11:00:00Jul 28,14 11:01:14
9821 เอกราชcomfun01210Jul 28,14 10:59:59Jul 28,14 11:00:45
9921 ณัฐณิชาcomfun01310Jul 28,14 10:54:48Jul 28,14 11:00:42
10021 สุรีมาศ วังนราcomfun01310Jul 28,14 10:59:07Jul 28,14 11:00:07
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Jul 29,14 10:46:31 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)