TEN TEST CENTER
ความหมายของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1Pansa Krasangsingengl103 210Aug 16,2017 12:57:44Aug 16,2017 12:59:14
2Pansa Krasangsingengl103 210Aug 16,2017 12:55:49Aug 16,2017 12:57:12
3man mancomputer7 510Aug 16,2017 4:17:07Aug 16,2017 4:19:21
4man mancomputer6 410Aug 16,2017 4:14:25Aug 16,2017 4:15:52
5man mancomputer5 510Aug 16,2017 4:10:54Aug 16,2017 4:11:17
6มัณฑนา พัฒนาวงศ์computer7 210Aug 16,2017 4:07:19Aug 16,2017 4:10:38
7man mancomputer4 410Aug 16,2017 4:04:44Aug 16,2017 4:08:54
8Tong Tongcomputer6 410Aug 16,2017 4:05:02Aug 16,2017 4:06:31
9man mancomputer3 410Aug 16,2017 4:02:21Aug 16,2017 4:04:20
10มัณฑนา ตองinternet2 110Aug 16,2017 4:00:59Aug 16,2017 4:02:15
11man mancomputer2 410Aug 16,2017 4:00:00Aug 16,2017 4:02:06
12มัณฑนา พัฒนาวงศ์computer5 310Aug 16,2017 4:00:10Aug 16,2017 4:01:30
13มัณฑนา ตองinternet2 210Aug 16,2017 3:14:34Aug 16,2017 4:00:03
14man mancomputer1 210Aug 16,2017 3:38:34Aug 16,2017 3:59:46
15มัณฑนา พัฒนาวงศ์computer4 410Aug 16,2017 3:42:12Aug 16,2017 3:55:23
16มัณฑนา พัฒนาวงศ์computer2 210Aug 16,2017 3:37:46Aug 16,2017 3:39:32
17man mancomputer1 210Aug 16,2017 3:36:21Aug 16,2017 3:38:21
18มัณฑนา พัฒนาวงศ์computer1 310Aug 16,2017 3:33:11Aug 16,2017 3:34:22
19มัณฑนา พัฒนาวงศ์computer1 210Aug 16,2017 3:31:41Aug 16,2017 3:32:58
20มัณฑนา ตองinternet1 310Aug 16,2017 3:02:19Aug 16,2017 3:03:59
21เมธิณี สุวรรณพันธ์computer2 710Aug 15,2017 3:42:57Aug 15,2017 3:44:05
22เมธิณี สุวรรณพันธ์computer2 810Aug 15,2017 3:41:44Aug 15,2017 3:42:42
23เมธิณี สุวรรณพันธ์computer2 810Aug 15,2017 3:39:17Aug 15,2017 3:41:21
24เมธิณี สุวรรณพันธ์computer2 810Aug 15,2017 3:37:15Aug 15,2017 3:39:03
25เมธิณี สุวรรณพันธ์computer2 910Aug 15,2017 3:34:57Aug 15,2017 3:36:25
26เมธิณี สุวรรณพันธ์computer2 810Aug 15,2017 3:30:57Aug 15,2017 3:33:32
27a zcomputer6 710Aug 15,2017 3:32:30Aug 15,2017 3:43:49
28anan nanacomputer3 810Aug 14,2017 8:57:12Aug 14,2017 9:00:08
29sutthiphong chimnetcomputer7 410Aug 14,2017 10:01:54Aug 14,2017 10:04:07
30sutthiphong chimnetcomputer1 610Aug 14,2017 9:58:47Aug 14,2017 10:01:36
31เมธิณี สุวรรณพันธ์computer2 810Aug 13,2017 8:31:04Aug 13,2017 8:32:33
32เมธิณี สุวรรณพันธ์computer2 810Aug 13,2017 8:27:17Aug 13,2017 8:30:18
33เมธิณี สุวรรณพันธ์computer1 810Aug 13,2017 11:09:19Aug 13,2017 11:10:51
34เมธิณี สุวรรณพันธ์computer1 910Aug 13,2017 11:05:43Aug 13,2017 11:09:05
35เมธิณี สุวรรณพันธ์computer2 410Aug 13,2017 10:40:29Aug 13,2017 10:45:24
36POODIT TANGSAVEKCHAIengl101 110Aug 12,2017 10:59:26Aug 12,2017 11:00:26
37POODIT TANGSAVEKCHAIengl101 010Aug 12,2017 10:58:37Aug 12,2017 10:59:20
38เมธิณี สุวรรณพันธุcomputer6 510Aug 12,2017 10:18:46Aug 12,2017 10:20:11
39meen meenengl103 1010Aug 12,2017 1:13:07Aug 12,2017 1:17:33
40meen meenengl102 510Aug 12,2017 1:08:11Aug 12,2017 1:12:52
41meen meenengl101 710Aug 12,2017 1:02:22Aug 12,2017 1:07:30
42แบงค์ แบงค์computer2 810Aug 11,2017 5:34:29Aug 11,2017 5:37:43
43แบงค์ แบงค์computer6 710Aug 11,2017 5:30:17Aug 11,2017 5:33:52
44แบงค์ แบงค์comfun01 910Aug 11,2017 5:23:34Aug 11,2017 5:26:28
45แบงค์ แบงค์computer7 710Aug 11,2017 5:18:03Aug 11,2017 5:20:58
46แบงค์ แบงค์computer1 610Aug 11,2017 5:15:09Aug 11,2017 5:17:49
47แบงค์ แบงค์internet1 510Aug 11,2017 5:11:11Aug 11,2017 5:14:54
48วสุพล ธนลาภcomputer6 710Aug 8,2017 5:39:47Aug 8,2017 5:43:17
49วสุพล ธนลาภcomputer5 1010Aug 8,2017 5:01:56Aug 8,2017 5:14:43
50Jariya Saetengeenetwork1 510Aug 7,2017 2:46:44Aug 7,2017 2:48:50
51Jariya Saetenggm101 810Aug 7,2017 2:38:58Aug 7,2017 2:44:19
52วสุพล ธนลาภgm101 910Aug 7,2017 1:39:35Aug 7,2017 2:01:52
53Kiadsuda Sokomchaieenetwork1 510Aug 6,2017 5:23:44Aug 6,2017 5:29:15
54Kiadsuda Sokomchaios1 510Aug 6,2017 5:19:37Aug 6,2017 5:23:34
55Kiadsuda Sokomchaicomputer7 510Aug 6,2017 5:16:11Aug 6,2017 5:19:31
56Kiadsuda Sokomchaicomputer6 810Aug 6,2017 5:12:38Aug 6,2017 5:16:05
57Kiadsuda Sokomchaicomputer5 410Aug 6,2017 5:10:08Aug 6,2017 5:12:34
58Kiadsuda Sokomchaicomputer4 510Aug 6,2017 5:06:43Aug 6,2017 5:10:03
59Kiadsuda Sokomchaicomputer3 710Aug 6,2017 5:00:36Aug 6,2017 5:06:14
60Kiadsuda Sokomchaicomputer2 710Aug 6,2017 4:57:49Aug 6,2017 5:00:27
61Kiadsuda Sokomchaicomputer1 810Aug 6,2017 4:54:19Aug 6,2017 4:57:42
62Kiadsuda Sokomchaiinternet2 510Aug 6,2017 4:50:14Aug 6,2017 4:54:13
63Kiadsuda Sokomchaiinternet1 510Aug 6,2017 4:45:33Aug 6,2017 4:49:56
64ruay katanagm101 810Aug 5,2017 3:34:58Aug 5,2017 3:49:11
65ruay katanaengl101 710Aug 5,2017 3:31:59Aug 5,2017 3:33:17
66บุษบา พลสีหาos1 110Aug 2,2017 12:00:48Aug 2,2017 12:01:18
67บุษบา พลสีหาos1 210Aug 1,2017 11:58:42Aug 2,2017 12:00:46
68บุษบา พลสีหาos1 210Aug 1,2017 11:57:56Aug 1,2017 11:58:40
69บุษบา พลสีหาos1 410Aug 1,2017 11:57:28Aug 1,2017 11:57:53
70บุษบา พลสีหาos1 110Aug 1,2017 11:51:27Aug 1,2017 11:57:24
71บุษบา พลสีหาcomputer7 510Aug 1,2017 11:48:55Aug 1,2017 11:51:17
72บุษบา พลสีหาcomputer7 310Aug 1,2017 11:47:28Aug 1,2017 11:48:51
73บุษบา พลสีหาcomputer7 210Aug 1,2017 11:46:30Aug 1,2017 11:47:26
74บุษบา พลสีหาcomputer7 310Aug 1,2017 11:46:21Aug 1,2017 11:46:28
75บุษบา พลสีหาcomputer7 210Aug 1,2017 11:45:38Aug 1,2017 11:46:19
76บุษบา พลสีหาcomputer7 310Aug 1,2017 11:43:37Aug 1,2017 11:45:36
77บุษบา พลสีหาcomputer7 310Aug 1,2017 11:42:48Aug 1,2017 11:43:35
78บุษบา พลสีหาcomputer7 410Aug 1,2017 11:42:04Aug 1,2017 11:42:45
79kanyarak Chantarasenaos1 510Aug 1,2017 11:38:05Aug 1,2017 11:42:32
80บุษบา พลสีหาcomputer7 310Aug 1,2017 11:28:30Aug 1,2017 11:42:00
81anuchita butmatos1 610Aug 1,2017 11:34:46Aug 1,2017 11:37:56
82anuchita butmatos1 410Aug 1,2017 11:31:18Aug 1,2017 11:33:56
83anuchita butmatos1 410Aug 1,2017 11:19:44Aug 1,2017 11:31:13
84kanyarak Chantarasenacomputer7 510Aug 1,2017 11:13:28Aug 1,2017 11:28:13
85บุษบา พลสีหาcomputer6 610Aug 1,2017 11:17:16Aug 1,2017 11:27:02
86anuchita butmatos1 410Aug 1,2017 10:43:49Aug 1,2017 11:19:38
87บุษบา พลสีหาcomputer5 910Aug 1,2017 11:14:05Aug 1,2017 11:16:40
88kanyarak Chantarasenacomputer6 910Aug 1,2017 11:04:02Aug 1,2017 11:13:11
89 thawatphum aersingos1 510Aug 1,2017 11:08:10Aug 1,2017 11:12:46
90 thawatphum aersingcomputer7 710Aug 1,2017 11:02:52Aug 1,2017 11:07:16
91kanyarak Chantarasenacomputer5 810Aug 1,2017 10:54:50Aug 1,2017 11:03:24
92 thawatphum aersingcomputer6 410Aug 1,2017 10:58:12Aug 1,2017 11:00:08
93บุษบา พลสีหาcomputer4 510Aug 1,2017 10:53:08Aug 1,2017 10:58:18
94 thawatphum aersingcomputer6 210Aug 1,2017 10:56:55Aug 1,2017 10:58:07
95 thawatphum aersingcomputer6 410Aug 1,2017 10:54:14Aug 1,2017 10:56:42
96kanyarak Chantarasenacomputer4 810Aug 1,2017 10:38:11Aug 1,2017 10:54:19
97 thawatphum aersingcomputer5 510Aug 1,2017 10:51:01Aug 1,2017 10:53:36
98บุษบา พลสีหาcomputer4 310Aug 1,2017 10:52:31Aug 1,2017 10:53:04
99บุษบา พลสีหาcomputer4 510Aug 1,2017 10:51:46Aug 1,2017 10:52:23
100บุษบา พลสีหาcomputer4 310Aug 1,2017 10:38:12Aug 1,2017 10:51:07
สถิติ 100 รายการ : เริ่มใหม่ : ภาพเตรียมข้อสอบ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 2.600120 : เวลา : Aug 17,2017 4:05:19
คอมพิวเตอร์
vb.net 1
คีย์แอพพลิเคชั่น 1*
จาวาทำซ้ำ 1
คอมพิวเตอร์ 1
คอมพิวเตอร์ 7
คณิต
บวกเลข 1
บวกเลข 2
อนุกรม (ก.พ.)
เตรียมสอบ (ก.พ.)
คณิต 1
อังกฤษ
ถาม - ตอบ
present 1
present perfect 1
อังกฤษเบื้องต้น
อังกฤษ 1
ไทย สังคม
สังคมศึกษา
ความรู้ทั่วไป
ไทย f.1
ไทย p.1
ไทย m.1
เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ทีมงาน
ศูนย์สอบออนไลน์
สนับสนุน
facebook page