ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1รัฐพล คำโนengl101810May 26,16 4:15:10May 26,16 4:18:53
2สุพัตรา สุระสรengl103410May 26,16 3:32:00May 26,16 3:36:57
3สุพัตรา สุระสรengl102110May 26,16 3:28:28May 26,16 3:31:42
4สุพัตรา สุระสรengl101610May 26,16 3:24:03May 26,16 3:28:04
5สุพัตรา สุระสรcomputer2110May 26,16 3:20:56May 26,16 3:23:27
6แฮม น้อยcomfun01610May 26,16 12:03:23May 26,16 12:06:17
7แฮม น้อยeenetwork1610May 25,16 11:59:10May 26,16 12:02:51
8แฮม น้อยlinux1410May 25,16 11:56:19May 25,16 11:57:58
9แฮม น้อยinternet1810May 25,16 11:50:27May 25,16 11:52:29
10good googkeyapp03810May 25,16 9:17:34May 25,16 9:20:19
11good googkeyapp021010May 25,16 9:13:55May 25,16 9:17:18
12good googkeyapp01710May 25,16 9:09:07May 25,16 9:13:30
13สุพัตรา สุระสรcomputer1210May 25,16 11:57:42May 25,16 11:59:34
14สุพัตรา สุระสรinternet1310May 25,16 11:53:10May 25,16 11:56:31
15คุณัชญ์ ลัทธิวาจาengl102910May 25,16 8:31:53May 25,16 8:36:25
16คุณัชญ์ ลัทธิวาจาengl101910May 25,16 8:27:50May 25,16 8:31:11
17ณิชากร พะจุไทยinternet1610May 25,16 2:12:11May 25,16 2:13:45
18ณิชากร พะจุไทยengl101710May 25,16 1:59:30May 25,16 1:59:36
19ณิชากร พะจุไทยengl102410May 25,16 1:59:20May 25,16 1:59:27
20ณิชากร พะจุไทยengl103910May 25,16 1:59:05May 25,16 1:59:12
21ณิชากร พะจุไทยkeyapp01310May 25,16 1:58:55May 25,16 1:59:03
22ณิชากร พะจุไทยcomputer1710May 25,16 1:58:48May 25,16 1:58:53
23ณิชากร พะจุไทยcomputer2310May 25,16 1:58:18May 25,16 1:58:46
24ณิชากร พะจุไทยcomputer2310May 25,16 1:56:02May 25,16 1:57:57
25ณิชากร พะจุไทยcomputer1710May 25,16 1:53:56May 25,16 1:55:48
26ณิชากร พะจุไทยkeyapp01310May 25,16 1:50:35May 25,16 1:53:32
27ณิชากร พะจุไทยengl103910May 25,16 1:46:01May 25,16 1:50:19
28ณิชากร พะจุไทยengl102410May 25,16 1:42:16May 25,16 1:45:39
29ณิชากร พะจุไทยengl101710May 25,16 1:36:12May 25,16 1:41:06
30นน ืืืืืืืเ้่ยยยinternet1310May 24,16 8:50:45May 24,16 8:51:36
31รุจิรา ลิ้มบุญเรืองengl1031010May 24,16 8:28:30May 24,16 8:31:42
32รุจิรา ลิ้มบุญเรืองengl102810May 24,16 8:22:54May 24,16 8:25:00
33รุจิรา ลิ้มบุญเรืองengl101810May 24,16 8:16:11May 24,16 8:20:20
34สนิท ศรีระษาengl101710May 24,16 5:57:32May 24,16 6:03:30
35ธวัชชัย คนหล่อkeyapp01310May 23,16 10:23:41May 23,16 10:27:02
36นิรุจ พรมแสนeenetwork1510May 23,16 7:47:17May 23,16 7:51:44
37ธน รัตนgm101910May 23,16 5:11:05May 23,16 5:11:59
38ธน รัตนmath021212May 23,16 5:02:19May 23,16 5:07:52
39นรา รัตนmath011212May 23,16 4:59:46May 23,16 5:01:31
40วนา วันgm101910May 23,16 4:56:42May 23,16 4:58:27
41วนา วันgm101810May 23,16 4:54:00May 23,16 4:56:41
42ผกา วรรนgm101810May 23,16 4:45:20May 23,16 4:53:02
43โบ สวยcomputer5210May 22,16 10:29:03May 22,16 10:30:14
44f aengl102910May 22,16 10:27:55May 22,16 10:29:14
45โบ สวยcomputer4210May 22,16 10:25:03May 22,16 10:28:34
46a aengl102110May 22,16 10:27:03May 22,16 10:27:13
47โบ สวยcomputer3110May 22,16 10:20:32May 22,16 10:24:22
48โบ สวยcomputer2310May 22,16 10:17:39May 22,16 10:20:08
49ณัฐณิชา สามารถcomputer1310May 22,16 10:09:18May 22,16 10:14:10
50ณัฐณิชา สามารถinternet1410May 22,16 10:06:15May 22,16 10:08:07
51สมหญิง นาดีcomputer1410May 21,16 11:07:03May 21,16 11:09:08
52สมหญิง นาดีmath031012May 21,16 11:02:10May 21,16 11:06:05
53สมหญิง นาดีmath021112May 21,16 10:57:10May 21,16 11:00:35
54โบ จังinternet1510May 21,16 1:05:10May 21,16 1:06:17
55love loveprejava01410May 21,16 12:00:10May 21,16 12:01:58
56ใบเตย ใจสุภาพgm1011010May 20,16 7:28:19May 20,16 7:40:43
57หนึ่งครับ เย้ๆinternet2410May 19,16 1:22:21May 19,16 1:23:34
58หนึ่งครับ เย้ๆcomputer2410May 19,16 1:20:25May 19,16 1:21:18
59หนึ่งครับ เย้ๆcomputer2610May 19,16 1:17:44May 19,16 1:19:57
60 internet2510May 19,16 12:46:42May 19,16 12:51:16
61สวรส อ้นไชยะinternet2610May 19,16 1:56:24May 19,16 1:56:55
62สวรส อ้นไชยะcomfun01810May 19,16 1:44:54May 19,16 1:46:46
63สวรส อ้นไชยะinternet1910May 19,16 1:42:08May 19,16 1:43:12
64สวรส อ้นไชยะinternet1910May 19,16 1:40:43May 19,16 1:42:00
65tthe w4tfcomputer1610May 18,16 11:34:02May 18,16 11:35:57
66อภิสิทธิ์ สอนใจengl101510May 18,16 10:05:23May 18,16 10:11:49
67สวรส อ้นไชยะcomputer2810May 18,16 9:30:59May 18,16 9:33:31
68สวรส อ้นไชยะcomputer1810May 18,16 9:26:45May 18,16 9:30:29
69สวรส อ้นไชยะinternet2410May 18,16 9:21:48May 18,16 9:26:09
70สวรส อ้นไชยะinternet1910May 18,16 8:56:16May 18,16 9:20:43
71นครินทร์ internet1610May 18,16 12:23:06May 18,16 12:25:45
72นครินทร์ engl101610May 18,16 12:20:05May 18,16 12:21:19
73aphinya Jaturaputkeyapp01110May 18,16 8:22:23May 18,16 8:25:20
74aphinya Jaturaputinternet1710May 18,16 8:14:09May 18,16 8:21:19
75aphinya Jaturaputcomfun01610May 18,16 8:10:55May 18,16 8:13:46
76สวรส อ้นไชยะinternet1910May 17,16 11:55:45May 17,16 11:56:33
77จริยา สมศรีinternet2110May 17,16 2:59:46May 17,16 3:01:00
78จริยา สมศรีinternet2010May 17,16 2:57:40May 17,16 2:59:37
79จริยา สมศรีgm101610May 17,16 2:44:38May 17,16 2:56:36
80จริยา สมศรีjavaloop1210May 17,16 2:43:38May 17,16 2:44:29
81จริยา สมศรีmath021112May 17,16 2:37:57May 17,16 2:41:11
82จริยา สมศรีmath011212May 17,16 2:35:40May 17,16 2:37:23
83จริยา สมศรีengl101010May 17,16 2:33:00May 17,16 2:35:15
84จริยา สมศรีcomputer1310May 17,16 2:28:11May 17,16 2:32:03
85ประสิทธิชัย กานos1710May 17,16 10:16:33May 17,16 10:17:22
86ประสิทธิชัย กานos1710May 17,16 10:15:47May 17,16 10:16:24
87ประสิทธิชัย กานos1810May 17,16 10:15:03May 17,16 10:15:44
88ประสิทธิชัย กานos1810May 17,16 10:14:10May 17,16 10:14:59
89ประสิทธิชัย กานos1710May 17,16 10:13:05May 17,16 10:14:05
90ประสิทธิชัย กานos1810May 17,16 10:12:07May 17,16 10:13:00
91ประสิทธิชัย กานos1810May 17,16 10:10:17May 17,16 10:11:58
92ประสิทธิชัย กานos1810May 17,16 10:08:57May 17,16 10:09:39
93ประสิทธิชัย กานos1310May 17,16 10:07:00May 17,16 10:08:28
94ประสิทธิชัย กานos1710May 17,16 10:04:47May 17,16 10:06:55
95ประสิทธิชัย กานos1710May 17,16 10:03:39May 17,16 10:04:43
96ประสิทธิชัย กานos1810May 17,16 10:02:12May 17,16 10:03:35
97ประสิทธิชัย กานos1710May 17,16 9:59:30May 17,16 10:02:09
98ประสิทธิชัย กานos1710May 17,16 9:58:00May 17,16 9:59:24
99ประสิทธิชัย กานos1710May 17,16 9:55:17May 17,16 9:57:57
100ประสิทธิชัย กานos1710May 17,16 9:54:17May 17,16 9:55:12
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : May 26,16 8:35:52 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)