ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1patthanasak chaiyasincomputer21010Aug 22,14 6:30:02Aug 22,14 6:31:51
2patthanasak chaiyasincomputer21010Aug 22,14 6:18:56Aug 22,14 6:23:46
3patthanasak chaiyasincomputer11010Aug 22,14 6:16:37Aug 22,14 6:18:44
4patthanasak chaiyasininternet2510Aug 22,14 5:19:57Aug 22,14 5:21:08
5patthanasak chaiyasininternet2610Aug 22,14 5:16:35Aug 22,14 5:19:39
6patthanasak chaiyasininternet1810Aug 22,14 5:12:13Aug 22,14 5:14:57
70 0internet1810Aug 22,14 5:02:27Aug 22,14 5:04:52
80 0internet1810Aug 22,14 5:01:29Aug 22,14 5:02:25
90 0internet1810Aug 22,14 5:01:03Aug 22,14 5:01:26
100 0internet1410Aug 22,14 5:00:04Aug 22,14 5:00:24
110 0internet1710Aug 22,14 4:59:20Aug 22,14 5:00:02
120 0internet1910Aug 22,14 4:58:39Aug 22,14 4:59:17
130 0internet1610Aug 22,14 4:57:50Aug 22,14 4:58:36
140 0internet1810Aug 22,14 4:56:08Aug 22,14 4:57:48
150 0internet1810Aug 22,14 4:55:25Aug 22,14 4:56:06
160 0internet1810Aug 22,14 4:54:45Aug 22,14 4:55:22
170 0internet1810Aug 22,14 4:53:20Aug 22,14 4:54:42
18วุฒิกร คีรีรัตน์computer5810Aug 22,14 4:47:38Aug 22,14 4:54:17
190 0internet1810Aug 22,14 4:51:36Aug 22,14 4:53:16
200 0internet1710Aug 22,14 4:50:36Aug 22,14 4:51:33
210 0internet1710Aug 22,14 4:48:34Aug 22,14 4:50:34
22นานา น่ารักinternet1510Aug 22,14 4:47:46Aug 22,14 4:50:01
23วุฒิกร คีรีรัตน์computer4910Aug 22,14 4:46:09Aug 22,14 4:47:21
24วุฒิกร คีรีรัตน์computer3910Aug 22,14 4:37:46Aug 22,14 4:45:50
25วุฒิกร คีรีรัตน์computer2710Aug 22,14 4:32:57Aug 22,14 4:35:37
260 0computer11010Aug 22,14 4:29:34Aug 22,14 4:32:40
27วุฒิกร คีรีรัตน์computer1910Aug 22,14 4:27:38Aug 22,14 4:32:30
280 0computer1910Aug 22,14 4:26:59Aug 22,14 4:29:30
29วุฒิกร คีรีรัตน์internet1810Aug 22,14 4:23:31Aug 22,14 4:27:03
300 0computer1910Aug 22,14 4:24:27Aug 22,14 4:26:57
310 0computer1910Aug 22,14 4:23:53Aug 22,14 4:24:23
320 0computer1910Aug 22,14 4:21:38Aug 22,14 4:23:47
33ธนากร ศรสมุทรinternet1810Aug 22,14 4:13:09Aug 22,14 4:16:02
34วันธงชัย โชติชัชวาลย์internet1810Aug 22,14 4:10:50Aug 22,14 4:12:24
35วันธงชัย โชติชัชวาลย์internet1810Aug 22,14 4:09:13Aug 22,14 4:09:53
36วันธงชัย โชติชัชวาลย์internet1810Aug 22,14 4:05:49Aug 22,14 4:07:48
37ก ยนcomputer1810Aug 22,14 1:34:26Aug 22,14 1:35:40
38จิราพันธ์ รักษ์นุ้ยgm101710Aug 22,14 12:49:41Aug 22,14 12:58:43
39สุภาวดี ก้อยengl102710Aug 22,14 12:11:51Aug 22,14 12:15:01
40สุภาวดี ก้อยengl101810Aug 22,14 12:08:20Aug 22,14 12:11:15
41สุภาวดี ก้อยcomputer2810Aug 22,14 12:05:33Aug 22,14 12:07:59
42สุภาวดี ก้อยcomputer1910Aug 22,14 12:03:23Aug 22,14 12:04:41
43สุภาวดี ก้อยinternet1510Aug 21,14 11:59:21Aug 22,14 12:02:47
44สุนีย์ เกาะน้ำใสinternet1210Aug 21,14 11:57:20Aug 21,14 11:59:21
45kanda philaengl102810Aug 21,14 5:45:38Aug 21,14 5:51:15
46กัญญา แก้วใจใหญ่internet1710Aug 21,14 4:37:37Aug 21,14 4:38:43
47กัญญา แก้วใจใหญ่computer1610Aug 21,14 4:35:29Aug 21,14 4:36:59
48เอก รัตน์internet2610Aug 21,14 2:04:02Aug 21,14 2:05:59
49เอก รัตน์computer2610Aug 21,14 1:56:14Aug 21,14 2:03:52
50เอก รัตน์computer1810Aug 21,14 1:54:05Aug 21,14 1:55:50
51เอก รัตน์internet1410Aug 21,14 1:48:52Aug 21,14 1:53:32
52มาชา เสนาcomputer1510Aug 21,14 1:27:22Aug 21,14 1:28:51
53อารียา สุขสันต์internet1210Aug 21,14 1:21:54Aug 21,14 1:22:23
54อารียา สุขสันต์internet1410Aug 21,14 1:15:11Aug 21,14 1:20:18
5511 11computer1610Aug 20,14 11:10:20Aug 20,14 11:13:29
56ณฐมน คำวิเศษengl101610Aug 20,14 7:26:09Aug 20,14 7:29:30
57สั่งสอน นอนดีgm101410Aug 20,14 5:14:26Aug 20,14 5:15:51
58ณรงค์ อาจแสงeenetwork1510Aug 20,14 3:37:43Aug 20,14 3:41:49
59การัน พูลทรัพย์engl102710Aug 20,14 3:03:17Aug 20,14 3:06:49
60ชนิสรา ใจดีengl102710Aug 20,14 2:57:59Aug 20,14 3:05:20
61ชนิสรา ใจดีengl1011010Aug 20,14 2:55:29Aug 20,14 2:57:28
62ปรัชญา จันทร์gm101910Aug 20,14 12:28:39Aug 20,14 12:38:34
63ภูมรินทร์ อินทจักรos1410Aug 19,14 11:07:08Aug 19,14 11:10:18
64วรเชษฐ์ เกตุศิริcomputer7610Aug 19,14 8:17:50Aug 19,14 8:20:24
65วรเชษฐ์ เกตุศิริcomputer6310Aug 19,14 8:13:09Aug 19,14 8:16:37
66วรเชษฐ์ เกตุศิริcomputer5310Aug 19,14 8:10:03Aug 19,14 8:12:59
67วรเชษฐ์ เกตุศิริcomputer4710Aug 19,14 8:07:02Aug 19,14 8:09:52
68วรเชษฐ์ เกตุศิริcomputer3710Aug 19,14 7:56:08Aug 19,14 8:02:22
69วรเชษฐ์ เกตุศิริcomputer2710Aug 19,14 7:45:30Aug 19,14 7:55:56
70วรเชษฐ์ เกตุศิริcomputer1710Aug 19,14 7:43:51Aug 19,14 7:45:07
71p ppinternet1510Aug 19,14 4:16:40Aug 19,14 4:17:58
72ทัย เย็นcomputer1910Aug 19,14 2:02:22Aug 19,14 4:07:45
73p ppcomputer3310Aug 19,14 3:59:13Aug 19,14 4:00:56
74ทัย เย็นinternet2410Aug 19,14 1:11:01Aug 19,14 2:01:40
75ทัย เย็นinternet1610Aug 19,14 1:00:14Aug 19,14 1:08:53
76นราธิป นามไพรcomputer5510Aug 19,14 12:30:18Aug 19,14 12:32:38
77ธนิกาญจน์ คงมะกล่ำinternet1410Aug 18,14 9:26:59Aug 18,14 9:28:10
78ธนิกาญจน์ คงมะกล่ำinternet1410Aug 18,14 9:23:31Aug 18,14 9:26:48
79โด มินิกengl101310Aug 18,14 6:32:07Aug 18,14 6:38:39
80m mmeenetwork1610Aug 18,14 12:52:14Aug 18,14 12:54:45
81m mmos1410Aug 18,14 12:49:36Aug 18,14 12:52:06
82m mmcomputer7810Aug 18,14 12:48:08Aug 18,14 12:49:31
83m mmcomputer6710Aug 18,14 12:46:38Aug 18,14 12:48:04
84m mmcomputer5410Aug 18,14 12:44:30Aug 18,14 12:46:32
85m mmcomputer4710Aug 18,14 12:43:07Aug 18,14 12:44:25
86m mmcomputer3710Aug 18,14 11:46:54Aug 18,14 11:48:37
87m mmcomputer2910Aug 18,14 11:45:06Aug 18,14 11:46:49
88m mmcomputer1910Aug 18,14 11:43:30Aug 18,14 11:44:58
89m mminternet2710Aug 18,14 11:41:43Aug 18,14 11:43:16
90m mminternet1710Aug 18,14 11:33:55Aug 18,14 11:35:22
91พสุพงศ์ สีลาเลขinternet2210Aug 18,14 10:08:03Aug 18,14 10:10:24
92พสุพงศ์ สีลาเลขinternet1710Aug 18,14 10:05:51Aug 18,14 10:07:44
93ตุ้ก ตุ้กตาgm1011010Aug 18,14 9:31:10Aug 18,14 9:40:22
94ตุ้ก ตุ้กตาengl103810Aug 18,14 9:22:16Aug 18,14 9:30:06
95ตุ้ก ตุ้กตาengl102510Aug 18,14 9:14:32Aug 18,14 9:22:03
96สหภูมิ แสงวิจิตรinternet1310Aug 18,14 9:14:44Aug 18,14 9:17:33
97ตุ้ก ตุ้กตาengl101510Aug 18,14 9:07:40Aug 18,14 9:14:16
98ตุ้ก ตุ้กตาeenetwork1310Aug 18,14 9:04:04Aug 18,14 9:06:31
99Tammachat Dinengl1031010Aug 18,14 8:39:41Aug 18,14 8:43:08
100Tammachat Dinengl102810Aug 18,14 8:33:40Aug 18,14 8:38:09
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Aug 22,14 7:46:56 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)