ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1m nameeinternet1910Feb 27,15 12:54:45Feb 27,15 12:55:23
2m nameeinternet1710Feb 27,15 12:54:01Feb 27,15 12:54:37
3m nameeinternet1810Feb 27,15 12:53:03Feb 27,15 12:53:55
4m nameeinternet1810Feb 27,15 12:51:34Feb 27,15 12:52:30
5m nameeinternet1810Feb 27,15 12:50:09Feb 27,15 12:51:20
6อรรถยาพร คำเหล็กcomputer2510Feb 27,15 10:07:58Feb 27,15 10:11:34
7อรรถยาพร คำเหล็กcomputer1710Feb 27,15 10:04:44Feb 27,15 10:07:39
8ฟหกฟหฟหก หกฟหกฟหgm101510Feb 27,15 6:41:42Feb 27,15 6:46:08
9ใบปอ กัลยกรengl1031010Feb 27,15 6:01:49Feb 27,15 6:04:31
10ำพ ะพinternet1810Feb 27,15 3:39:33Feb 27,15 3:40:26
11มานิด ชิดชอบeenetwork1310Feb 27,15 2:51:26Feb 27,15 2:53:23
12มานิด ชิดชอบos1110Feb 27,15 2:49:06Feb 27,15 2:51:03
13มานิด ชิดชอบcomputer7610Feb 27,15 2:46:03Feb 27,15 2:48:17
14มานิด ชิดชอบcomputer6510Feb 27,15 2:43:11Feb 27,15 2:45:15
15มานิด ชิดชอบcomputer5610Feb 27,15 2:41:50Feb 27,15 2:43:06
16มานิด ชิดชอบcomputer4610Feb 27,15 2:39:45Feb 27,15 2:41:30
17มานิด ชิดชอบcomputer3810Feb 27,15 2:37:34Feb 27,15 2:39:39
18มานิด ชิดชอบcomputer2810Feb 27,15 2:34:13Feb 27,15 2:36:35
19มานิด ชิดชอบcomputer1810Feb 27,15 2:31:57Feb 27,15 2:33:06
20มานิด ชิดชอบinternet2510Feb 27,15 2:30:04Feb 27,15 2:31:19
21มานิด ชิดชอบinternet1710Feb 27,15 2:27:15Feb 27,15 2:29:21
22รุ่งระวี วิจิตรนาวีinternet2410Feb 26,15 10:55:31Feb 26,15 10:58:15
23รุ่งระวี วิจิตรนาวีcomputer1710Feb 26,15 10:47:05Feb 26,15 10:53:25
24รุ่งระวี วิจิตรนาวีinternet1410Feb 26,15 10:05:06Feb 26,15 10:46:49
25เพ็ญนิภาช ช่วยนาcomputer1310Feb 26,15 10:09:22Feb 26,15 10:13:47
26Noc Turnecomputer3710Feb 26,15 12:10:23Feb 26,15 12:12:19
27Noc Turnecomputer2910Feb 26,15 12:07:09Feb 26,15 12:09:48
28Noc Turnecomputer1910Feb 26,15 12:04:57Feb 26,15 12:06:41
29Noc Turneinternet1710Feb 26,15 11:59:06Feb 26,15 12:03:29
30ศรัญญา ขวัญเกิดengl102210Feb 26,15 11:12:19Feb 26,15 11:17:09
31ชลนารถ ขาวพรายengl101510Feb 26,15 11:06:03Feb 26,15 11:11:25
32ชิดชนก โถนสูงเนินinternet1210Feb 26,15 8:26:47Feb 26,15 8:27:37
33แหม่ม อูมcomputer3510Feb 26,15 8:14:08Feb 26,15 8:16:59
34แหม่ม อูมlinux1110Feb 26,15 8:12:26Feb 26,15 8:13:54
35แหม่ม อูมos1210Feb 26,15 8:09:55Feb 26,15 8:12:11
36อนุพด จำดีeenetwork1410Feb 26,15 4:17:11Feb 26,15 4:20:03
37อนุพด จำดีcomputer1810Feb 26,15 4:13:41Feb 26,15 4:16:38
38อนุพด จำดีinternet2610Feb 26,15 4:10:36Feb 26,15 4:13:11
39อนุพด จำดีinternet1710Feb 26,15 3:59:38Feb 26,15 4:04:35
40apinya kasamsukpaisanprejava02210Feb 26,15 3:07:52Feb 26,15 3:15:37
41apinya kasamsukpaisanprejava01110Feb 26,15 2:47:36Feb 26,15 3:07:14
42apinya kasamsukpaisanjavaloop1810Feb 26,15 2:44:43Feb 26,15 2:47:25
43apinya kasamsukpaisanjavakey1410Feb 26,15 2:41:50Feb 26,15 2:44:27
44หนูหมิ่ง ตรีภพengl102310Feb 26,15 1:54:27Feb 26,15 2:20:51
45กรณ์ ปกรณ์พงศ์computer1310Feb 26,15 1:29:58Feb 26,15 1:32:16
46นภัสสิริ ตรีภพengl101910Feb 25,15 11:19:32Feb 25,15 11:40:33
47นภัสสิริ ตรีภพgm101910Feb 25,15 11:10:19Feb 25,15 11:18:46
48mei micomfun02910Feb 25,15 10:27:06Feb 25,15 10:28:53
49mei micomputer2410Feb 25,15 10:23:05Feb 25,15 10:25:29
50mei micomputer1710Feb 25,15 10:21:08Feb 25,15 10:22:51
51วรุธ โสเสมอcomputer1310Feb 25,15 10:18:50Feb 25,15 10:20:09
52mei miinternet1610Feb 25,15 10:17:15Feb 25,15 10:19:39
53ขวัญจิตต์ อยู่สุขสบายkeyapp01410Feb 25,15 4:16:08Feb 25,15 4:30:16
54ขวัญจิตต์ อยู่สุขสบายinternet1110Feb 25,15 4:14:30Feb 25,15 4:15:42
55ขวัญจิตต์ อยู่สุขสบายinternet1010Feb 25,15 4:13:15Feb 25,15 4:14:20
56ขวัญจิตต์ อยู่สุขสบายinternet1110Feb 25,15 4:10:03Feb 25,15 4:12:56
57ขวัญจิตต์ อยู่สุขสบายinternet1210Feb 25,15 4:03:59Feb 25,15 4:08:54
58ณิชา ดีเยี่ยมinternet2610Feb 25,15 2:35:51Feb 25,15 2:38:22
59ณิชา ดีเยี่ยมinternet1710Feb 25,15 2:29:20Feb 25,15 2:31:47
60ณิชา ดีเยี่ยมinternet1710Feb 25,15 2:26:02Feb 25,15 2:28:26
61ณิชา หอมกลิ่นinternet1810Feb 25,15 2:19:05Feb 25,15 2:21:20
62aom thongcomputer1910Feb 25,15 1:57:01Feb 25,15 1:58:55
63aom thonginternet2610Feb 25,15 1:24:43Feb 25,15 1:27:21
64aom thonginternet1510Feb 25,15 1:21:00Feb 25,15 1:24:11
65ทัศวรรณ เขจรรักษ์internet1310Feb 25,15 9:09:47Feb 25,15 9:13:54
66บูม อะไรวะcomfun01810Feb 25,15 7:19:29Feb 25,15 7:20:20
67บูม อะไรวะcomfun01910Feb 25,15 7:16:58Feb 25,15 7:19:14
68บูม อะไรวะcomfun02610Feb 25,15 7:14:58Feb 25,15 7:16:30
69บูม อะไรวะcomfun01610Feb 25,15 7:13:12Feb 25,15 7:14:43
70บูม อะไรวะcomputer7610Feb 25,15 7:09:17Feb 25,15 7:11:56
71บูม อะไรวะcomputer6710Feb 25,15 7:05:40Feb 25,15 7:08:50
72บูม อะไรวะcomputer5510Feb 25,15 7:02:00Feb 25,15 7:05:33
73บูม อะไรวะcomputer41010Feb 25,15 7:00:28Feb 25,15 7:01:27
74บูม อะไรวะcomputer4810Feb 25,15 6:59:22Feb 25,15 7:00:19
75บูม อะไรวะcomputer3410Feb 25,15 6:51:13Feb 25,15 6:59:14
76บูม อะไรวะcomputer2610Feb 25,15 6:48:04Feb 25,15 6:51:06
77บูม อะไรวะcomputer1710Feb 25,15 6:45:36Feb 25,15 6:47:52
78บูม อะไรวะinternet2810Feb 25,15 6:44:56Feb 25,15 6:45:29
79บูม อะไรวะinternet2910Feb 25,15 6:43:59Feb 25,15 6:44:51
80บูม อะไรวะinternet2810Feb 25,15 6:41:39Feb 25,15 6:43:01
81บูม อะไรวะinternet1810Feb 25,15 6:40:13Feb 25,15 6:41:22
82บูม อะไรวะos1510Feb 25,15 6:37:34Feb 25,15 6:40:05
83เบูม อะไรวะinternet1710Feb 25,15 6:35:33Feb 25,15 6:36:54
84เ้่้่ เ้่เ้่ดเหกดเeenetwork1510Feb 25,15 6:33:43Feb 25,15 6:34:38
85h hinternet2810Feb 25,15 3:42:05Feb 25,15 3:47:55
86h hinternet1910Feb 25,15 3:40:55Feb 25,15 3:41:56
87h hinternet1910Feb 25,15 3:37:30Feb 25,15 3:40:44
88ดารัต คนเก่งgm1011010Feb 25,15 2:19:05Feb 25,15 3:04:49
89พีรยน นาริcomputer2710Feb 25,15 2:44:46Feb 25,15 2:49:06
90วีระยุธ เลาเงินjavakey1210Feb 25,15 2:43:26Feb 25,15 2:46:01
91พีรยน นาริinternet1710Feb 25,15 2:41:38Feb 25,15 2:43:36
92่จอยริน สุขใจengl101510Feb 25,15 2:12:20Feb 25,15 2:23:46
93h hinternet1810Feb 25,15 2:22:56Feb 25,15 2:23:13
94สงกรานต์ สองห์สาengl101210Feb 25,15 2:10:03Feb 25,15 2:19:34
95ดารัต คนเก่งinternet2310Feb 25,15 2:13:48Feb 25,15 2:18:47
96ดารัต คนเก่งinternet1610Feb 25,15 2:12:12Feb 25,15 2:13:26
97่จอยริน สุขใจos1610Feb 25,15 2:06:32Feb 25,15 2:10:56
98่จอยริน สุขใจeenetwork1610Feb 25,15 2:02:46Feb 25,15 2:06:03
99555 1d458dkeyapp01210Feb 25,15 2:02:53Feb 25,15 2:03:33
100555 1d458dcomfun02210Feb 25,15 1:35:17Feb 25,15 1:48:56
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Feb 27,15 4:08:59 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)