ความหมาย ของการทดสอบ
การทดสอบ (Testing) หรือ การประเมิน (Evaluation) เป็นกลไกสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ระดับความสามารถของผู้เรียน ซึ่งมี 2 แบบ คือ แบบทดสอบแบบปรนัย เป็นแบบที่เหมาะสำหรับวัดผลการเรียน ของผู้เข้าสอบจำนวนมาก มีความเที่ยงตรง และเกณฑ์การให้คะแนนที่เชื่อถือได้ แบบทดสอบแบบอัตนัย เป็นแบบที่เหมาะกับการวัดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเปิดให้แสดงความคิดเห็นสำหรับแบบทดสอบที่มีโอกาสถูกได้หลายแบบ แต่ไม่เหมาะกับผู้เข้าสอบจำนวนมาก
แนะนำชุดแบบทดสอบ
+ Key Applications (MS Office) : #1 #2 #3 #4 #5
+ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น : #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
+ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น : #1 #2 #3
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสวิชาถูก ทั้งหมดเวลาเริ่มเวลาเสร็จ
1suraphong singhabutcomputer7510Feb 5,16 11:18:17Feb 5,16 11:24:13
2suraphong singhabutcomputer6510Feb 5,16 11:10:43Feb 5,16 11:18:11
3suraphong singhabutcomputer5810Feb 5,16 11:03:44Feb 5,16 11:10:34
4suraphong singhabutcomputer4810Feb 5,16 10:58:43Feb 5,16 11:01:31
5suraphong singhabutcomputer3510Feb 5,16 10:56:24Feb 5,16 10:58:35
6suraphong singhabutcomputer3410Feb 5,16 10:54:38Feb 5,16 10:56:18
7suraphong singhabutcomputer3210Feb 5,16 10:49:59Feb 5,16 10:54:31
8suraphong singhabutcomputer2810Feb 5,16 10:49:09Feb 5,16 10:49:54
9suraphong singhabutcomputer2610Feb 5,16 10:47:18Feb 5,16 10:49:01
10suraphong singhabutcomputer2610Feb 5,16 10:44:24Feb 5,16 10:47:13
11suraphong singhabutcomputer1910Feb 5,16 10:41:44Feb 5,16 10:44:17
12suraphong singhabutinternet2610Feb 5,16 10:36:17Feb 5,16 10:41:39
13suraphong singhabutinternet1710Feb 5,16 10:34:15Feb 5,16 10:36:04
14suraphong singhabutinternet1510Feb 5,16 10:33:04Feb 5,16 10:33:58
15suraphong singhabutinternet1610Feb 5,16 10:32:00Feb 5,16 10:32:58
16มานิด ว่องไวinternet1710Feb 5,16 10:10:08Feb 5,16 10:12:24
17อภิรดี ธีรนวกรรมmath011212Feb 5,16 3:56:53Feb 5,16 3:57:45
18อภิรดี ธีรนวกรรมmath1212Feb 5,16 3:56:06Feb 5,16 3:56:32
19อภิรดี ธีรนวกรรมkeyapp01710Feb 5,16 3:52:40Feb 5,16 3:55:29
20อภิรดี ธีรนวกรรมengl1031010Feb 5,16 3:49:57Feb 5,16 3:51:40
21อภิรดี ธีรนวกรรมengl1021010Feb 5,16 3:45:39Feb 5,16 3:48:01
22อภิรดี ธีรนวกรรมengl1011010Feb 5,16 3:42:04Feb 5,16 3:44:52
23ชนิดา ชาอุ่นinternet1610Feb 5,16 1:52:46Feb 5,16 1:53:31
24sitra pidaengl103710Feb 5,16 1:35:58Feb 5,16 1:41:27
25sitra pidaengl102510Feb 5,16 1:33:16Feb 5,16 1:35:32
26ศรัณยา สายใจengl101610Feb 5,16 1:22:24Feb 5,16 1:27:00
27Yume kakucomfun01710Feb 4,16 3:45:30Feb 4,16 3:48:39
28Yume kakumath1212Feb 4,16 3:43:44Feb 4,16 3:45:06
29Yume kakuinternet2110Feb 4,16 3:22:27Feb 4,16 3:22:36
30วุฒิ พลgm101310Feb 4,16 2:57:01Feb 4,16 2:57:17
31วุฒิ พลgm101210Feb 4,16 2:55:47Feb 4,16 2:56:19
32Yumeomiru kakimasuinternet1610Feb 4,16 2:46:28Feb 4,16 2:54:11
33ฟ หengl1031010Feb 3,16 11:37:22Feb 3,16 11:42:01
34ยน เวงcomfun01610Feb 3,16 11:37:52Feb 3,16 11:38:39
35ฟ หengl102710Feb 3,16 11:33:10Feb 3,16 11:36:47
36ฟ หengl101810Feb 3,16 11:29:40Feb 3,16 11:32:58
37ฟ หcomputer2810Feb 3,16 11:26:17Feb 3,16 11:29:06
38ฟ หcomputer1610Feb 3,16 11:23:57Feb 3,16 11:26:09
39Mark Markcomputer1410Feb 3,16 3:41:23Feb 3,16 3:41:28
40จุฑรัตน์ อุ่นจิตรmath011212Feb 3,16 2:56:41Feb 3,16 2:57:50
41จุฑรัตน์ อุ่นจิตรmath1212Feb 3,16 2:55:59Feb 3,16 2:56:32
42จุฑรัตน์ อุ่นจิตรcomputer7610Feb 3,16 2:50:10Feb 3,16 2:51:56
43จุฑรัตน์ อุ่นจิตรcomputer6310Feb 3,16 2:48:18Feb 3,16 2:50:00
44จุฑรัตน์ อุ่นจิตรcomputer5710Feb 3,16 2:46:33Feb 3,16 2:47:56
45จุฑรัตน์ อุ่นจิตรcomputer4810Feb 3,16 2:44:22Feb 3,16 2:46:07
46จุฑรัตน์ อุ่นจิตรcomputer3310Feb 3,16 2:41:40Feb 3,16 2:43:52
47จุฑรัตน์ อุ่นจิตรcomputer2610Feb 3,16 2:39:02Feb 3,16 2:41:10
48จุฑรัตน์ อุ่นจิตรcomputer1710Feb 3,16 2:36:55Feb 3,16 2:38:29
49จุฑรัตน์ อุ่นจิตรinternet2710Feb 3,16 2:34:48Feb 3,16 2:36:25
50จุฑรัตน์ อุ่นจิตรinternet1610Feb 3,16 2:32:07Feb 3,16 2:34:16
51อัญชัญ สีกลมcomputer2410Feb 3,16 12:22:24Feb 3,16 12:27:25
52อัญชัญ สีกลมcomputer1810Feb 3,16 12:18:05Feb 3,16 12:22:17
53อัญชัญ สีกลมinternet2210Feb 3,16 12:12:43Feb 3,16 12:17:50
54อัญชัญ สีกลมinternet1710Feb 3,16 12:03:32Feb 3,16 12:12:17
55น้องใบเตย อออengl102310Feb 2,16 7:33:19Feb 2,16 7:37:02
56น้องใบเตย อออcomfun01910Feb 2,16 7:30:45Feb 2,16 7:32:24
57น้องใบเตย อออgm101910Feb 2,16 7:15:49Feb 2,16 7:29:21
58น้องใบเตย อออengl101510Feb 2,16 6:53:54Feb 2,16 6:56:39
59น้องใบเตย อออcomputer1810Feb 2,16 6:50:26Feb 2,16 6:52:47
60นาย จุธาพร ใจสุภาพgm101810Feb 2,16 6:40:59Feb 2,16 6:48:17
61ฟฟฟฟ ยยยยcomputer2610Feb 2,16 2:59:00Feb 2,16 3:02:26
62ฟฟฟฟ ยยยยcomputer1810Feb 2,16 2:55:36Feb 2,16 2:57:53
63ตูน หน่อมengl101710Feb 1,16 10:19:12Feb 1,16 10:26:24
64ตูน หน่อมgm101810Feb 1,16 9:10:38Feb 1,16 9:35:46
65เทล เลมengl1031010Feb 1,16 6:23:07Feb 1,16 6:27:52
66เทล เลมengl102810Feb 1,16 6:16:45Feb 1,16 6:22:39
67เทล เลมengl101910Feb 1,16 6:10:44Feb 1,16 6:15:59
68บุ ริจิvbnet01010Jan 31,16 10:37:53Jan 31,16 10:38:52
69บุ ริจิvbnet01110Jan 31,16 9:24:50Jan 31,16 9:26:28
70ปรีชญา พรหมโชติcomputer3710Jan 31,16 4:37:22Jan 31,16 4:39:16
71กมลชนก ชินวรรณcomputer1510Jan 30,16 3:38:29Jan 30,16 3:40:44
72กมลชนก ชินวรรณengl101810Jan 30,16 3:35:13Jan 30,16 3:37:40
73กมลชนก ชินวรรณmath031212Jan 30,16 3:29:46Jan 30,16 3:33:21
74บัญชา เขตประทุมcomputer51010Jan 30,16 10:44:18Jan 30,16 10:45:50
75บัญชา เขตประทุมcomfun02810Jan 30,16 9:38:42Jan 30,16 9:42:26
76บัญชา เขตประทุมcomfun01810Jan 30,16 9:33:31Jan 30,16 9:37:18
77บัญชา เขตประทุมcomputer7810Jan 30,16 8:45:19Jan 30,16 8:51:15
78บัญชา เขตประทุมcomputer6810Jan 30,16 8:37:14Jan 30,16 8:41:48
79บัญชา เขตประทุมcomputer6510Jan 30,16 8:30:30Jan 30,16 8:36:55
80บัญชา เขตประทุมcomputer4910Jan 30,16 8:26:14Jan 30,16 8:27:31
81บัญชา เขตประทุมcomputer4910Jan 30,16 8:22:36Jan 30,16 8:25:51
82บัญชา เขตประทุมcomputer3810Jan 30,16 8:17:54Jan 30,16 8:22:06
83ปิยะศักดิ์ พันธ์ขาวengl102110Jan 30,16 8:09:09Jan 30,16 8:21:04
84บัญชา เขตประทุมcomputer2910Jan 30,16 8:12:34Jan 30,16 8:17:11
85บัญชา เขตประทุมcomputer11010Jan 30,16 8:08:32Jan 30,16 8:11:33
86ปิยะศักดิ์ พันธ์ขาวengl101410Jan 30,16 8:06:44Jan 30,16 8:08:20
87บัญชา เขตประทุมinternet2610Jan 30,16 8:03:22Jan 30,16 8:07:52
88บัญชา เขตประทุมinternet1710Jan 30,16 7:56:33Jan 30,16 8:00:36
89ภัทรวุฒิ เรืองศรีชัยcomfun01710Jan 28,16 10:25:35Jan 28,16 10:28:02
90Romeo noncomputer1810Jan 28,16 12:06:20Jan 28,16 12:08:46
91Romeo noninternet2710Jan 28,16 12:03:04Jan 28,16 12:05:44
92Romeo noninternet1710Jan 27,16 11:57:37Jan 28,16 12:01:29
93pim saneenetwork1110Jan 27,16 8:18:57Jan 27,16 8:20:32
94หฤทัย กลิ่นศรีengl101710Jan 26,16 8:55:14Jan 26,16 8:56:23
95ดวงแก้ว ลออทองengl101910Jan 26,16 8:53:48Jan 26,16 8:54:53
96ดวงแก้ว ลออทองengl1031010Jan 26,16 8:49:03Jan 26,16 8:52:12
97นัทนลิน แก้วประภาengl102810Jan 26,16 8:27:39Jan 26,16 8:29:27
98นัทนลิน แก้วประภาengl101910Jan 26,16 8:25:36Jan 26,16 8:26:54
99นัทนลิน แก้วประภาengl1031010Jan 26,16 8:21:58Jan 26,16 8:24:19
100นพพร ยอดหอมengl101710Jan 26,16 3:38:04Jan 26,16 3:41:59
สถิติผู้ทำแบบทดสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.570114 : เวลา : Feb 6,16 2:04:14 #
แบบทดสอบ : ภาษาอังกฤษ1 : vb.net1 : internet1 : internet2 : computer1 : computer2 : computer3 : computer4 : computer5
คีย์แอพ1* : คอมสนุก1* : บวกเลข1 : บวกเลข2 : จาวาทำซ้ำ1 : อนุกรมธรรมดา(ก.พ.)
present1 : present con.1 : past1 :
(ฝันว่า ถ้าถูกรางวัลที่ 1 จะออกงานอยู่บ้าน สร้างข้อสอบออนไลน์ที่สมบูรณ์กว่านี้)