ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ข้อใดคือเหตุผลทางจริยธรรมที่นายวิจิตรซื่อตรงต่อลูกค้ามาตลอดจนกิจการเจริญดี [s0345]
ไม่โกง เพราะกลัวจะเสียลูกค้าขาประจำ
ไม่โกง เพราะกลัวถูกจับได้จะเสียชื่อเสียง
ซื่อตรง เพราะฐานะดีอยู่แล้วไม่โลภมาก
ซื่อตรง เพราะเกลียดการโกงเห็นว่าไม่ถูกต้อง
ผิดทุกตัวเลือก

2. ในการรังวัดข้อมูลในภูมิประเทศเพื่อนำมาใช้ในการเขียนแผนที่ ข้อมูลใดที่มีความจำเป็นมากที่สุด [s0359]
การวัดระยะทางและความสูง
การวัดระยะทางและอะซิมุท
การวัดความสูงและวัดมุม
การวัดมุมและทิศทาง
ผิดทุกตัวเลือก

3. ใครที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อมากที่สุด [s0373]
แม่ค้าขายข้างแกง
พ่อค้าขายน้ำแข็ง
ครูที่โรงเรียน
เจ้าของโรงแรม
ผิดทุกตัวเลือก

4. ข้อใดมีหลักฐานสมัยประวัติศาสตร์รวมอยู่ด้วย [s0387]
ดินเผา กระดูกสัตว์ ภาพเขียนสี
ศิลา ภาพเขียนสี ซากโบราณสถาน
จารึกบนกระดูกสัตว์ เจดีย์ ดินเผา
ลายสลักบนผนังถ้ำ หนังสัตว์ เครื่องประดับ
ผิดทุกตัวเลือก

5. ข้อใดคือความหมายของสมุทัยในอริยสัจ 4 [s0401]
ความหมายจากโรคมะเร็ง
ความเกียจคร้านทำให้ยากจน
ความไม่พอใจที่เพื่อนได้คะแนนดีกว่า
ความผิดหวังที่สอบคัดเลือกไม่ได้
ผิดทุกตัวเลือก