ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ผู้ดีมีลักษณะอย่างไร [s0954]
มีการศึกษาสูง
มีชาติตระกูลสูง
มีบุคลิกลักษณะดี
มีศีลธรรมดี
ผิดทุกตัวเลือก

2. ความผิดต่อไปนี้ข้อใดเป็นคดีอาญา [s0969]
ผิดสัญญาในการกู้ยืม
หมิ่นประมาท
นักเรียนหลีกเลี่ยงไม่ชำระค่าบำรุงการศึกษา
เป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น
ผิดทุกตัวเลือก

3. บุคคลที่เกิดเมืองไทยแต่บิดาเป็นชาวอเมริกันตามกฎหมายเขาเป็นคนสัญชาติใด [s0984]
อเมริกัน
ทั้งสองสัญชาติ
ไทย
ไม่มีข้อใดถูก
ผิดทุกตัวเลือก

4. ประเทศชาติจะมั่นคงมีความเจริญขึ้นอยู่กับข้อใดสำคัญที่สุด [s0999]
การศึกษา
ความมั่งมี
วัฒนธรรม
การค้าขาย
ผิดทุกตัวเลือก

5. พายุใดที่มักนำความเสียหายมาสู่ภาคใต้ของไทย [s1014]
พายุทอร์นาโด
พายุไต้ฝุ่น
พายุเฮอริเคน
พายุสลาตัน
ผิดทุกตัวเลือก