ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบสังคมระดับมัธยมถึงปริญญา ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. กลุ่มสันติบาตอาหรับเข้าไปมีส่วนร่วมในกรณีสงครามอิรัก-อิหร่านอย่างไร [s1261]
เรียกร้องให้คูเวตให้การสนับสนุนอิรัก
เรียกร้องให้อิหร่านยอมรับมติที่ให้ยุติสงครามทันที
เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกส่งกำลังเข้าช่วยอิรัก
ประณามซาอุดีอาระเบียที่โจมตรีเรือบรรทุกน้ำมันของประเทศอิหร่าน
ผิดทุกตัวเลือก

2. เมืองใดเป็นเมืองด่านด้านทิศตะวันออกสมัยอยุธยาตอนต้น [s1284]
ลพบุรี
พระประแดง
นครนายก
สุพรรณบุรี
ผิดทุกตัวเลือก

3. "...เปลี่ยนแปลงเข้าออกง่ายได้รับการยกเว้นการเกณฑ์แรงงาน..."หมายถึงชนชั้นใดในสมัยอยุธยา [s1307]
ไพร่
ทาส
ขุนนาง
พระสงฆ์
ผิดทุกตัวเลือก

4. ในสมัยอยุธยาสินค้าใดที่ขายได้ราคาแพงที่สุดในญี่ปุ่น [s1330]
หนังกวาง
น้ำผึ้ง
นอแรด
การบูร
ผิดทุกตัวเลือก

5. กษัตริย์ล้านช้างพระองค์ใดที่ได้รับพระราชทานพระนางแก้วยอดฟ้าเป็นมเหสี [s1353]
พระเจ้าฟ้างุ้ม
พระเจ้าอนุวงศ์
พระเจ้าสามแสนไทย
พระไชยเชษฐาธิราช
ผิดทุกตัวเลือก