ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ถ้า A + B = 7 และ A - B = 5 แล้วค่าของ A คือเท่าใด [m0035]
6
7
8
9
ผิดทุกตัวเลือก

2. นางขวัญ จ่ายเงิน 120 บาท ซื้อเสื้อซึ่งมีส่วนลด 40% ถามว่าราคาก่อนลด คือ เท่าใด [m0045]
150
200
250
275
ผิดทุกตัวเลือก

3. พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน เท่ากับกี่ตารางวา [m0055]
500
700
1100
2300
ผิดทุกตัวเลือก

4. ซื้อดินสอโหลละ 24 บาท ขายไปแท่งละ 3.50 บาท จะได้กำไรเท่าใด [m0065]
3
6
12
18
ผิดทุกตัวเลือก

5. ถ้า 5x + 5 = 10 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0009]
2
4
14
22
ผิดทุกตัวเลือก