ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. ถ้า A + B = 7 และ A - B = 5 แล้วค่าของ B คือเท่าใด [m0032]
1
2
3
4
ผิดทุกตัวเลือก

2. เลขจำนวนเต็มบวกคี่ 3 จำนวนเรียงกัน รวมกันได้ 9 เลขที่น้อยสุดคือเลขอะไร [m0056]
1
3
5
7
ผิดทุกตัวเลือก

3. ถ้า 5x - 5 = 10 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0014]
2
4
8
22
ผิดทุกตัวเลือก

4. 7 % ของเลขใดต่อไปนี้ มีค่าเท่ากับ 56 [m0038]
100
392
560
800
ผิดทุกตัวเลือก

5. รวมเวลาระหว่าง 8.00 ถึง 9.30 เป็นกี่นาที [m0062]
1.5
60
90
120
ผิดทุกตัวเลือก