ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. พื้นที่ 1 ไร่ เท่ากับกี่ตารางวา [m0053]
1
100
400
1000
ผิดทุกตัวเลือก

2. รวมเวลาระหว่าง 8.00 ถึง 9.30 เป็นกี่นาที [m0062]
1.5
60
90
120
ผิดทุกตัวเลือก

3. ถ้า x + 5 = 10 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0005]
0
1
5
10
ผิดทุกตัวเลือก

4. ถ้า 5x - 5 = 10 แล้ว 2x + 2 เท่ากับเท่าใด [m0014]
2
4
8
22
ผิดทุกตัวเลือก

5. เสารั้วบ้านปักห่างกัน 2 เมตร ระหว่างต้นที่ 1 กับ 3 ห่างกันกี่เมตร [m0023]
2
4
5
6
ผิดทุกตัวเลือก