ศูนย์สอบออนไลน์ (Online Quiz Center)
ศัพท์อังกฤษ (ศัพท์ยาก) - ความรู้ทั่วไป ชุดประเทศไทย - สังคมระดับมัธยมถึงปริญญา - ศัพท์อังกฤษ ระดับต้น
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - นักวิทยุสมัครเล่น - จังหวัด รหัสไปรษณีย์ - Visual Basic - JAVA - ศัพท์200 - ทั่วไป.ศิริรุ่ง
แบบทดสอบ ความรู้ทั่วไป ชุดคณิตศาสตร์ (Math) ในชุด 5 ข้อ
ปรับปรุง : 2553-11-25 (ปรับการแสดงผล)
1. 10 % ของเลขใดต่อไปนี้ มีค่าเท่ากับ 10 [m0039]
100
392
560
800
ผิดทุกตัวเลือก

2. พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน เท่ากับกี่ตารางวา [m0055]
500
700
1100
2300
ผิดทุกตัวเลือก

3. ถ้า x + 5 = 10 แล้ว x เท่ากับเท่าใด [m0005]
0
1
5
10
ผิดทุกตัวเลือก

4. จำนวนใดเป็นเลขคู่ [m0021]
287
357
555
678
ผิดทุกตัวเลือก

5. ถ้า A + B = 11 และ A - B = 5 แล้วค่าของ A คือเท่าใด [m0037]
6
7
8
9
ผิดทุกตัวเลือก